Jump to content
  • 0

Problema Wanted


bgtheodor

Question

Problemă întâlnită (descriere):Salut , am si eu o problema , daca eu am un nivel de wanted , nu conteaza cat iar un cop vrea sa-mi dea down , ma respawneaza normal la spawn-ul factiunii mele fara sa intru in jail , iar acel cop nu ia reward-ul pentru down..
Ero(area / rile) / warning-(ul / urile): -
Liniile de cod / sursa / script-ul: Nu stiu ce ar trebui sa arat..
Imagini / Video (optional):
Aţi încercat să rezolvaţi singur?: Da , am incercat sa caut pe la IsACop dar nu am putut sa-mi dau seama ce cauzeaza.. 

Fara reclama in semnatura !

Link to comment
Share on other sites

12 answers to this question

Recommended Posts

Am pus tot publicul OnPlayerSpawn

 

[pawn]public OnPlayerSpawn(playerid)

{

StopAudioStreamForPlayer ( playerid );

firstSpawn[ playerid ] = false;

TextDrawShowForPlayer(playerid, logo0);

TextDrawShowForPlayer(playerid, logo1);

TextDrawShowForPlayer(playerid, logo2);

TextDrawHideForPlayer(playerid,logintd0);

TextDrawHideForPlayer(playerid,logintd1);

TextDrawHideForPlayer(playerid,logintd2);

TextDrawHideForPlayer(playerid,logintd3);

TextDrawHideForPlayer(playerid,logintd4);

TextDrawHideForPlayer(playerid,logintd5);

TextDrawHideForPlayer(playerid,logintd6);

TextDrawFont(Nume[playerid],2);

TextDrawLetterSize(Nume[playerid],0.3000000,0.900000);

TextDrawAlignment(Nume[playerid], 1);

GetPlayerFactionColor(playerid);

TextDrawColor(Nume[playerid], PlayerInfo[playerid][pColor]);

TextDrawSetShadow(Nume[playerid], 2);

TextDrawBackgroundColor(Nume[playerid], 0x00000044);

TextDrawShowForPlayer(playerid,Nume[playerid]);

SetPlayerVirtualWorld(playerid,0);

PlayerInfo[playerid][pVirWorld] = 0;

TextDrawShowForPlayer(playerid, Time), TextDrawShowForPlayer(playerid, Date);

InitLockDoors(playerid);

STDPlayer[playerid] = 0;

gTeam[playerid] = PlayerInfo[playerid][pTeam]; //Set the Team

if (gTeam[playerid] == 4) //medic / criminal reset team

{

gTeam[playerid] = 3;

}

if(gPlayerLogged[playerid] == 0)

{

SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTRED, "** This server requires a Login BEFORE spawn (Kicked) **");

KickPlayer[playerid] = 1;

}

if(gTeam[playerid] == 11 && PlayerInfo[playerid][pLeader] < 1)

{

MedicBill[playerid] = 0;

new rand = random(sizeof(CIV));

SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTRED, "You are not an Approved Leader, you are now a Civilian !");

PlayerInfo[playerid][pTeam] = 3;

gTeam[playerid] = 3;

SetSpawnInfo(playerid, gTeam[playerid], CIV[rand],0.0,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0);

PlayerInfo[playerid][pModel] = CIV[rand];

SpawnPlayer(playerid);

}

if(gTeam[playerid] == 5)

{

if(PlayerInfo[playerid][pMember] < 1)

{

MedicBill[playerid] = 0;

new rand = random(sizeof(CIV));

SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTRED, "You are not a Family Member, you are now a Civilian !");

PlayerInfo[playerid][pTeam] = 3;

gTeam[playerid] = 3;

SetSpawnInfo(playerid, gTeam[playerid], CIV[rand],0.0,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0);

PlayerInfo[playerid][pModel] = CIV[rand];

SpawnPlayer(playerid);

}

}

if(gTeam[playerid] == 10)

{

if(PlayerInfo[playerid][pMember] != 8)

{

MedicBill[playerid] = 0;

new rand = random(sizeof(CIV));

SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTRED, "You are not a Member of this Agency, you are now a Civilian !");

PlayerInfo[playerid][pTeam] = 3;

gTeam[playerid] = 3;

SetSpawnInfo(playerid, gTeam[playerid], CIV[rand],0.0,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0);

PlayerInfo[playerid][pModel] = CIV[rand];

SpawnPlayer(playerid);

}

}

/*if(SnowOn == 1)

{

SetPlayerAttachedObject(playerid, 3, 18863, 1, 14.877702, -3.078147, 19.289804, 213.993621, 36.619785, 334.528167 ); // SnowArc1 - 8167

}*/

if(gTeam[playerid] == 2 && PlayerInfo[playerid][pMember] > 3)

{

MedicBill[playerid] = 0;

new rand = random(sizeof(CIV));

SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTRED, "You haven't applied for being an Ofiter / FBI / NG, you are now a Civilian !");

PlayerInfo[playerid][pTeam] = 3;

gTeam[playerid] = 3;

SetSpawnInfo(playerid, gTeam[playerid], CIV[rand],0.0,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0);

PlayerInfo[playerid][pModel] = CIV[rand];

SpawnPlayer(playerid);

}

if(gTeam[playerid] == 3)

{

if(PlayerInfo[playerid][pMember] > 0 || PlayerInfo[playerid][pLeader] > 0)

{

MedicBill[playerid] = 0;

new model = PlayerInfo[playerid][pChar];

if(PlayerInfo[playerid][pClubMember] == 1) { SetSpawnInfo(playerid, 2, model,0.0,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0); PlayerInfo[playerid][pModel] = model; }

else if(PlayerInfo[playerid][pClubMember] == 2) { SetSpawnInfo(playerid, 2, model,0.0,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0); PlayerInfo[playerid][pModel] = model; }

else if(PlayerInfo[playerid][pClubLeader] == 1) { SetSpawnInfo(playerid, 11, model,0.0,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0); PlayerInfo[playerid][pModel] = model; }

else if(PlayerInfo[playerid][pClubLeader] == 2) { SetSpawnInfo(playerid, 11, model,0.0,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0); PlayerInfo[playerid][pModel] = model; }

if(PlayerInfo[playerid][pMember] == 1) { SetSpawnInfo(playerid, 2, model,0.0,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0); PlayerInfo[playerid][pTeam] = 2; gTeam[playerid] = 2; PlayerInfo[playerid][pModel] = model; }

else if(PlayerInfo[playerid][pMember] == 2) { SetSpawnInfo(playerid, 2, model,0.0,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0); PlayerInfo[playerid][pTeam] = 2; gTeam[playerid] = 2; PlayerInfo[playerid][pModel] = model; }

else if(PlayerInfo[playerid][pMember] == 3) { SetSpawnInfo(playerid, 2, model,0.0,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0); PlayerInfo[playerid][pTeam] = 2; gTeam[playerid] = 2; PlayerInfo[playerid][pModel] = model; }

else if(PlayerInfo[playerid][pMember] == 4) { SetSpawnInfo(playerid, 1, model,0.0,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0); PlayerInfo[playerid][pTeam] = 1; gTeam[playerid] = 1; PlayerInfo[playerid][pModel] = model; }

else if(PlayerInfo[playerid][pMember] == 5) { SetSpawnInfo(playerid, 5, model,0.0,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0); PlayerInfo[playerid][pTeam] = 5; gTeam[playerid] = 5; PlayerInfo[playerid][pModel] = model; }

else if(PlayerInfo[playerid][pMember] == 6) { SetSpawnInfo(playerid, 5, model,0.0,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0); PlayerInfo[playerid][pTeam] = 5; gTeam[playerid] = 5; PlayerInfo[playerid][pModel] = model; }

else if(PlayerInfo[playerid][pMember] == 7) { SetSpawnInfo(playerid, 5, model,0.0,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0); PlayerInfo[playerid][pTeam] = 5; gTeam[playerid] = 5; PlayerInfo[playerid][pModel] = model; }

else if(PlayerInfo[playerid][pMember] == 8) { SetSpawnInfo(playerid, 10, model,0.0,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0); PlayerInfo[playerid][pTeam] = 10; gTeam[playerid] = 10; PlayerInfo[playerid][pModel] = model; }

else if(PlayerInfo[playerid][pMember] == 9) { SetSpawnInfo(playerid, 12, model,0.0,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0); PlayerInfo[playerid][pTeam] = 12; gTeam[playerid] = 12; PlayerInfo[playerid][pModel] = model; }

else if(PlayerInfo[playerid][pMember] == 10) { SetSpawnInfo(playerid, 12, model,0.0,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0); PlayerInfo[playerid][pTeam] = 12; gTeam[playerid] = 12; PlayerInfo[playerid][pModel] = model; }

else if(PlayerInfo[playerid][pMember] == 11) { SetSpawnInfo(playerid, 12, model,0.0,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0); PlayerInfo[playerid][pTeam] = 12; gTeam[playerid] = 12; PlayerInfo[playerid][pModel] = model; }

else if(PlayerInfo[playerid][pMember] == 15) { SetSpawnInfo(playerid, 12, model,0.0,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0); PlayerInfo[playerid][pTeam] = 12; gTeam[playerid] = 12; PlayerInfo[playerid][pModel] = model; }

else if(PlayerInfo[playerid][pMember] == 16) { SetSpawnInfo(playerid, 12, model,0.0,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0); PlayerInfo[playerid][pTeam] = 12; gTeam[playerid] = 12; PlayerInfo[playerid][pModel] = model; }

else if(PlayerInfo[playerid][pMember] == 17) { SetSpawnInfo(playerid, 12, model,0.0,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0); PlayerInfo[playerid][pTeam] = 12; gTeam[playerid] = 12; PlayerInfo[playerid][pModel] = model; }

else if(PlayerInfo[playerid][pMember] == 18) { SetSpawnInfo(playerid, 12, model,0.0,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0); PlayerInfo[playerid][pTeam] = 12; gTeam[playerid] = 12; PlayerInfo[playerid][pModel] = model; }

else if(PlayerInfo[playerid][pLeader] == 1) { SetSpawnInfo(playerid, 11, model,0.0,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0); PlayerInfo[playerid][pTeam] = 11; gTeam[playerid] = 11; PlayerInfo[playerid][pModel] = model; }

else if(PlayerInfo[playerid][pLeader] == 2) { SetSpawnInfo(playerid, 11, model,0.0,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0); PlayerInfo[playerid][pTeam] = 11; gTeam[playerid] = 11; PlayerInfo[playerid][pModel] = model; }

else if(PlayerInfo[playerid][pLeader] == 3) { SetSpawnInfo(playerid, 11, model,0.0,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0); PlayerInfo[playerid][pTeam] = 11; gTeam[playerid] = 11; PlayerInfo[playerid][pModel] = model; }

else if(PlayerInfo[playerid][pLeader] == 4) { SetSpawnInfo(playerid, 11, model,0.0,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0); PlayerInfo[playerid][pTeam] = 11; gTeam[playerid] = 11; PlayerInfo[playerid][pModel] = model; }

else if(PlayerInfo[playerid][pLeader] == 5) { SetSpawnInfo(playerid, 11, model,0.0,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0); PlayerInfo[playerid][pTeam] = 11; gTeam[playerid] = 11; PlayerInfo[playerid][pModel] = model; }

else if(PlayerInfo[playerid][pLeader] == 6) { SetSpawnInfo(playerid, 11, model,0.0,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0); PlayerInfo[playerid][pTeam] = 11; gTeam[playerid] = 11; PlayerInfo[playerid][pModel] = model; }

else if(PlayerInfo[playerid][pLeader] == 7) { SetSpawnInfo(playerid, 11, model,0.0,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0); PlayerInfo[playerid][pTeam] = 11; gTeam[playerid] = 11; PlayerInfo[playerid][pModel] = model; }

else if(PlayerInfo[playerid][pLeader] == 8) { SetSpawnInfo(playerid, 11, model,0.0,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0); PlayerInfo[playerid][pTeam] = 11; gTeam[playerid] = 11; PlayerInfo[playerid][pModel] = model; }

else if(PlayerInfo[playerid][pLeader] == 9) { SetSpawnInfo(playerid, 11, model,0.0,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0); PlayerInfo[playerid][pTeam] = 11; gTeam[playerid] = 11; PlayerInfo[playerid][pModel] = model; }

else if(PlayerInfo[playerid][pLeader] == 10) { SetSpawnInfo(playerid, 11, model,0.0,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0); PlayerInfo[playerid][pTeam] = 11; gTeam[playerid] = 11; PlayerInfo[playerid][pModel] = model; }

else if(PlayerInfo[playerid][pLeader] == 11) { SetSpawnInfo(playerid, 11, model,0.0,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0); PlayerInfo[playerid][pTeam] = 11; gTeam[playerid] = 11; PlayerInfo[playerid][pModel] = model; }

else if(PlayerInfo[playerid][pLeader] == 15) { SetSpawnInfo(playerid, 11, model,0.0,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0); PlayerInfo[playerid][pTeam] = 11; gTeam[playerid] = 11; PlayerInfo[playerid][pModel] = model; }

else if(PlayerInfo[playerid][pLeader] == 16) { SetSpawnInfo(playerid, 11, model,0.0,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0); PlayerInfo[playerid][pTeam] = 11; gTeam[playerid] = 11; PlayerInfo[playerid][pModel] = model; }

else if(PlayerInfo[playerid][pLeader] == 17) { SetSpawnInfo(playerid, 11, model,0.0,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0); PlayerInfo[playerid][pTeam] = 11; gTeam[playerid] = 11; PlayerInfo[playerid][pModel] = model; }

else if(PlayerInfo[playerid][pLeader] == 18) { SetSpawnInfo(playerid, 11, model,0.0,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0); PlayerInfo[playerid][pTeam] = 11; gTeam[playerid] = 11; PlayerInfo[playerid][pModel] = model; }

//SetSpawnInfo(playerid, team, model,0.0,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0);

SpawnPlayer(playerid);

}

}

if(PlayerInfo[playerid][pChar] > 0) { SetPlayerSkin(playerid, PlayerInfo[playerid][pChar]); }

else { SetPlayerSkin(playerid, PlayerInfo[playerid][pModel]); }

SetPlayerWeapons(playerid);

SetPlayerToTeamColor(playerid);

SetPlayerSpawn(playerid);

PlayerFixRadio(playerid);

for(new i = 0; i < sizeof(Turfs); i++)

{

GangZoneShowForPlayer(playerid, i, TurfInfo[zColor]);

GangZoneShowForPlayer(playerid, gzmafia, 0xFF0000C7);

GangZoneShowForPlayer(playerid, gztriads, 0x562C2CD2);

GangZoneShowForPlayer(playerid, gzlsv, 0xFFFF00CC);

GangZoneShowForPlayer(playerid, gzvla, 0x5BB9E6CA);

GangZoneShowForPlayer(playerid, gzballas, 0x8000FFC9);

GangZoneShowForPlayer(playerid, gzgrove, 0x00FF00D0);

}

if(warzone == 1)

{

GangZoneFlashForPlayer(playerid,warloc1,COLOR_THEMAFIA);

}

else if(warzone == 2)

{

GangZoneFlashForPlayer(playerid,warloc2,COLOR_THEMAFIA);

}

else if(warzone == 3)

{

GangZoneFlashForPlayer(playerid,warloc3,COLOR_THEMAFIA);

}

if(MapIconsShown[playerid] != 1)

{

MapIconsShown[playerid] = 1;

for(new i = 0; i < sizeof(BizzInfo); i++)

{

SetPlayerMapIcon(playerid,i + 1,BizzInfo[bEntranceX],BizzInfo[bEntranceY],BizzInfo[bEntranceZ],36,COLOR_LIGHTRED);

}

for(new i = 0; i < sizeof(SBizzInfo); i++)

{

SetPlayerMapIcon(playerid,i + 20,SBizzInfo[sbEntranceX],SBizzInfo[sbEntranceY],SBizzInfo[sbEntranceZ],36,COLOR_LIGHTRED);

}

}

return 1;

}[/pawn]

Fara reclama in semnatura !

Link to comment
Share on other sites

[pawn] if(PlayerInfo[playerid][pSpawnLoc] == 1)
{
if (PlayerInfo[playerid][pMember] == 1 || PlayerInfo[playerid][pLeader] == 1)//Police Force
{
SetPlayerToTeamColor(playerid);
SetPlayerPos(playerid, 1551.3701,-1693.2188,6.2188); // Warp the player
SetPlayerInterior(playerid,0);
SetPlayerHealth(playerid,100);
PlayerInfo[playerid][pInt] = 0;
return 1;
}
if (PlayerInfo[playerid][pMember] == 2 || PlayerInfo[playerid][pLeader] == 2) //FBI spawn
{
SetPlayerToTeamColor(playerid);
SetPlayerInterior(playerid,3);
PlayerInfo[playerid][pInt] = 3;
SetPlayerPos(playerid, 288.5642,170.2749,1007.1794);
PlayerInfo[playerid][pVirWorld] = 96;
SetPlayerVirtualWorld(playerid,96);
return 1;
}
if (PlayerInfo[playerid][pMember] == 3 || PlayerInfo[playerid][pLeader] == 3)//NG spawn by
{
SetPlayerToTeamColor(playerid);
SetPlayerInterior(playerid, 0);
SetPlayerPos(playerid, -1345.2714,497.9365,11.1953);
PlayerInfo[playerid][pInt] = 0;
return 1;
}
if (PlayerInfo[playerid][pMember] == 4 || PlayerInfo[playerid][pLeader] == 4) //Medic Spawn
{
SetPlayerToTeamColor(playerid);
SetPlayerPos(playerid, -2654.8425,629.3152,14.4531);
SetPlayerInterior(playerid,0);
PlayerInfo[playerid][pInt] = 0;
return 1;
}
if (PlayerInfo[playerid][pMember] == 5 || PlayerInfo[playerid][pLeader] == 5)//The Mafia spawn
{
if(WantedLevel[playerid] >= 1)
{
SetPlayerPos(playerid, 2003.7948,1025.3739,10.8127);
return 1;
}
SetPlayerToTeamColor(playerid);
SetPlayerInterior(playerid, 18);
SetPlayerPos(playerid, 1302.519897,-1.787510,1001.028259);
PlayerInfo[playerid][pInt] = 18;
GivePlayerWeapon(playerid, 24, 100);// Deagle
return 1;
}
if (PlayerInfo[playerid][pMember] == 6 || PlayerInfo[playerid][pLeader] == 6)//The Triads spawn
{
if(WantedLevel[playerid] >= 1)
{
SetPlayerPos(playerid, 2597.6123,1888.2711,11.0312);
return 1;
}
SetPlayerToTeamColor(playerid);
SetPlayerInterior(playerid, 2);
SetPlayerPos(playerid, 2567.52,-1294.59,1063.25);
PlayerInfo[playerid][pInt] = 2;
GivePlayerWeapon(playerid, 24, 100);// Deagle
PlayerInfo[playerid][pLocal] = 255;
return 1;
}
if (PlayerInfo[playerid][pMember] == 8 || PlayerInfo[playerid][pLeader] == 8) //Hitman spawn
{
SetPlayerToTeamColor(playerid);
SetPlayerPos(playerid, 1102.7017,-299.0774,73.9922);
SetPlayerInterior(playerid,0);
PlayerInfo[playerid][pInt] = 0;
return 1;
}
if (PlayerInfo[playerid][pMember] == 9 || PlayerInfo[playerid][pLeader] == 9) //News spawn
{
if(WantedLevel[playerid] >= 1)
{
SetPlayerPos(playerid, -2047.1165,474.3174,35.1723);
return 1;
}
SetPlayerToTeamColor(playerid);
//SetPlayerPos(playerid, -2050.8962,460.0262,35.1719);//veche
SetPlayerPos(playerid, 373.7489,190.7059,1014.1875);
SetPlayerInterior(playerid,3);//era 0
PlayerInfo[playerid][pInt] = 3;//era 0
GivePlayerWeapon(playerid, 43, 50);// Kanon DSLR
SetPlayerVirtualWorld(playerid, 320);
PlayerInfo[playerid][pVirWorld] = 320;
return 1;
}
if (PlayerInfo[playerid][pMember] == 10 || PlayerInfo[playerid][pLeader] == 10) //Taxi
{
if(WantedLevel[playerid] >= 1)
{
SetPlayerPos(playerid, -1977.3154,138.0584,27.6875);
return 1;
}
SetPlayerToTeamColor(playerid);
SetPlayerPos(playerid, 351.1914,193.0141,1014.1797);
SetPlayerInterior(playerid,3);
PlayerInfo[playerid][pInt] = 3;
SetPlayerVirtualWorld(playerid,321);
PlayerInfo[playerid][pVirWorld] = 321;
GivePlayerWeapon(playerid, 5, 0);// Bata
return 1;
}
if (PlayerInfo[playerid][pMember] == 15 || PlayerInfo[playerid][pLeader] == 15) //Vagos
{
SetPlayerToTeamColor(playerid);
SetPlayerPos(playerid, 2769.5105,-1944.2544,12.9322);
SetPlayerInterior(playerid,0);
PlayerInfo[playerid][pInt] = 0;
GivePlayerWeapon(playerid, 24, 100);// Deagle
return 1;
}
if (PlayerInfo[playerid][pMember] == 16 || PlayerInfo[playerid][pLeader] == 16) //Aztecas
{
SetPlayerToTeamColor(playerid);
SetPlayerPos(playerid, 664.2067,-1274.8243,13.0232);
SetPlayerInterior(playerid,0);
PlayerInfo[playerid][pInt] = 0;
GivePlayerWeapon(playerid, 24, 100);// Deagle
return 1;
}
if (PlayerInfo[playerid][pMember] == 17 || PlayerInfo[playerid][pLeader] == 17) //Ballas
{
SetPlayerToTeamColor(playerid);
SetPlayerPos(playerid, 2130.6147,-1454.3817,23.3812);
SetPlayerInterior(playerid,0);
PlayerInfo[playerid][pInt] = 0;
GivePlayerWeapon(playerid, 24, 100);// Deagle
return 1;
}
else if (PlayerInfo[playerid][pMember] == 18 || PlayerInfo[playerid][pLeader] == 18) //Grove
{
SetPlayerToTeamColor(playerid);
SetPlayerPos(playerid, 2494.7617,-1670.1583,12.8977);
SetPlayerInterior(playerid,0);
PlayerInfo[playerid][pInt] = 0;
GivePlayerWeapon(playerid, 24, 100);// Deagle
return 1;
}
else
{
if(PlayerInfo[playerid][pOrigin] == 1)//SF
{
SetPlayerPos(playerid,-2721.2612,-317.8447,7.8438);
SetPlayerFacingAngle(playerid, 46.8583);
SetPlayerInterior(playerid,0);
PlayerInfo[playerid][pInt] = 0;
}
else if(PlayerInfo[playerid][pOrigin] == 2)//LS
{
SetPlayerPos(playerid, 480.2251,-1498.7241,20.4693);
SetPlayerFacingAngle(playerid, 281.1053);
SetPlayerInterior(playerid,0);
PlayerInfo[playerid][pInt] = 0;
}
else if(PlayerInfo[playerid][pOrigin] == 3)//LV
{
SetPlayerPos(playerid,2260.9451,2036.0743,10.8203);
SetPlayerFacingAngle(playerid, 46.8583);
SetPlayerInterior(playerid,0);
PlayerInfo[playerid][pInt] = 0;
}
}
}
else if(PlayerInfo[playerid][pSpawnLoc] == 2)
{
if(WantedLevel[playerid] >= 1)
{
SetPlayerPos(playerid,HouseInfo[house][hEntrancex],HouseInfo[house][hEntrancey],HouseInfo[house][hEntrancez]);
return 1;
}
else
{
SetPlayerToTeamColor(playerid);
SetPlayerInterior(playerid,HouseInfo[house][hInt]);
SetPlayerVirtualWorld(playerid,HouseInfo[house][hWorld]);
SetPlayerPos(playerid, HouseInfo[house][hExitx], HouseInfo[house][hExity],HouseInfo[house][hExitz]); // Warp the player
PlayerInfo[playerid][pLocal] = house;
HouseEntered[playerid] = house;
PlayerInfo[playerid][pInt] = HouseInfo[house][hInt];
PlayerInfo[playerid][pVirWorld] = HouseInfo[house][hWorld];
return 1;
}
}
else if(PlayerInfo[playerid][pSpawnLoc] == 3)
{
if(PlayerInfo[playerid][pClubMember] == 1 || PlayerInfo[playerid][pClubLeader] == 1)
{
SetPlayerPos(playerid, 1459.1682,2773.3396,10.8203);
SetPlayerInterior(playerid,0);
PlayerInfo[playerid][pInt] = 0;
return 1;
}
else if(PlayerInfo[playerid][pClubMember] == 2 || PlayerInfo[playerid][pClubLeader] == 2)
{
SetPlayerPos(playerid, 2481.5593,1525.7347,11.7081);
SetPlayerInterior(playerid,0);
PlayerInfo[playerid][pInt] = 0;
return 1;
}
}
if(IsAnInstructor(playerid)) //Driving/Flying School spawn
{
if(SchoolSpawn[playerid] == 0)
{
SetPlayerToTeamColor(playerid);
SetPlayerPos(playerid, -2032.6810,-117.4816,1035.1719);
SetPlayerFacingAngle(playerid, 275.1114);
SetPlayerInterior(playerid,3);
PlayerInfo[playerid][pInt] = 3;
}
else if(SchoolSpawn[playerid] == 1)
{
SetPlayerToTeamColor(playerid);
SetPlayerPos(playerid, 414.4144,2531.9580,19.1565);
SetPlayerFacingAngle(playerid, 4.6505);
SetPlayerInterior(playerid,0);
PlayerInfo[playerid][pInt] = 0;
}
return 1;
}
if ((gTeam[playerid]) == 1)
{
SetPlayerToTeamColor(playerid);
rand = random(sizeof(gMedPlayerSpawns));
SetPlayerPos(playerid, gMedPlayerSpawns[rand][0], gMedPlayerSpawns[rand][1], gMedPlayerSpawns[rand][2]); // Warp the player
SetPlayerFacingAngle(playerid, 270.0);
SetPlayerInterior(playerid,0);
PlayerInfo[playerid][pInt] = 0;
return 1;
}[/pawn]

Fara reclama in semnatura !

Link to comment
Share on other sites

La inceput adauga o verificare sa vezi daca jucatorul are wanted.

 

[pawn]if (PlayerInfo[playerid][pWanted] != 0)
{
     SetPlayerPos(playerid, 0, 0, 0);
    return 1;
}[/pawn]

 

Acum inlocuieste coordonatele 0, 0, 0 cu coordonatele de la inchisoare.

 

PlayerInfo[playerid][pWanted] != 0 aici am presupus ca asa ai in gamemode.

Link to comment
Share on other sites

Eu am pWantedLevel , si daca lasam pWantedLevel != 0 nu facea nimic , tot la fel , i-am pus pWantedLevel >= 1 doar ca acum ma da afara din HQ cand ma loghez / spawnez dar nu ma baga in jail..

 

Uite aici ceva ce s-ar putea sa te ajute in descoperirea cauzei , ca eu tot nu-mi dau seama.

 

[pawn] if(newstate == PLAYER_STATE_WASTED)

{

if(WantedLevel[playerid] >= 1)

{

new price = WantedLevel[playerid] * 4000;

new count;

for(new i = 0; i < MAX_PLAYERS; i++)

{

if(IsPlayerConnected(i))

{

if(gTeam == 2 && CrimInRange(50.0, playerid,i))

{

count = 1;

format(string, sizeof(string), "~w~Running Suspect~r~Killed~n~Bonus~g~$%d", price);

GameTextForPlayer(i, string, 5000, 1);

ConsumingMoney = 1;

GivePlayerMoney(i, price / 1);

PlayerPlaySound(i, 1058, 0.0, 0.0, 0.0);

}

}

}

if(count == 1)

{

new name[MAX_PLAYER_NAME];

GetPlayerName(playerid, name, sizeof(name));

GivePlayerMoney(playerid, - price);

PlayerInfo[playerid][pWantedDeaths] += 1;

PlayerInfo[playerid][pJailed] = 1;

PlayerInfo[playerid][pJailTime] = (WantedLevel[playerid])*(300);

format(string, sizeof(string), "* Ai fost inchis pentru %d secunde si ai pierdut $%d deoarece ai fost impuscat de catre un politist !", PlayerInfo[playerid][pJailTime], price);

SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTRED, string);

//WantedPoints[playerid] = 0;

WantedPoints[playerid] = 0;

WantedLevel[playerid] = 0;

TextDrawShowForPlayer(playerid, Textdraw1[playerid]);

format(string,128, "%s a fost impuscat de politisti si a ajuns la inchisoare.",name);

SendTeamMessage(2, 0x00ACB2AA, string);

}

}

}[/pawn]

Fara reclama in semnatura !

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. For more details you can also review our Terms of Use and Privacy Policy.