Jump to content

server.cfg

sa-mp.cfg este un fișier care conține setările care sunt citite de server când acesta pornește, de exemplu numele serverului, numărul maxim de jucători sau parola pe care doriți să o setați serverului.

Acest fișier trebuie să existe in folderul unde este executabilul samp-server.exe.

Setări

Rețineți
  • Setările care au valoarea Da în coloana Doar citire nu pot fi modificate cât timp serverul este pornit, toate celelalte setări pot fi schimbate temporar folosind comanda /rcon sau funcția SendRconCommand.
  • Modurile de joc (gamemode-urile) sau filterscript-urile nu trebuie să fie neaparat in folderul gamemodes sau filterscripts. Setarea în acest fisier este calea catre script, deci puteți folosi și .., de exemplu filterscripts ../scripturi/script.
Setare Valoare implicită Doar citire Descriere
echo Executing Server Config... Da Reprezintă ceea ce se va afișa când serverul citește server.cfg, nu este nevoie să o schimbați pentru că doar cine are acces la consolă poate vedea acest mesaj.
lanmode 0 Nu Această setare nu mai este folosită, deci nu mai are nici un efect.
maxplayers 50 Da Reprezintă numărul maxim de jucători pe server. Numărul maxim de jucători poate să fie intre 1 si 1.000 (fară punct, de exemplu maxplayers 1000).
announce 0 Nu Reprezintă vizibilitatea serverului în lista de servere (masterlist). Valoarea 1 activează vizibilitatea, iar valoarea 0 o dezactivează.
query 1 Nu Reprezintă abilitatea serverului de a fi interogat despre anumite informații (numele serverului, câți jucători sunt online, etc.). Valoarea 1 va permite acestor informații să fie preluate de catre un client, iar valoarea 0 va face acest lucru imposibil. Jucătorii pot să intre pe server chiar dacă această setare este dezactivată.
port 7777 Da Reprezintă port-ul pe care va rula serverul.
hostname SA-MP 0.3 Server Nu Reprezintă numele serverului afișat în lista de servere.
gamemode(n) (N) (t) gamemode0 grandlarc 1 Nu

Puteți să setați modul de joc (gamemode-ul) care va rula, de câte ori să ruleze si când să ruleze modificând aceste valori.

(n) reprezintă numărul modului de joc.

(N) reprezintă numele modului.

(t) reprezintă numărul de rulări înainte de a fi schimbat cu următorul mod.

Numele modului de joc nu trebuie să conțină extensia .amx și trebuie să fie compilat.

weburl www.sa-mp.com Nu Reprezintă site-ul pe care jucătorii îl pot vedea atunci când selectează serverul în lista de servere, nu este necesar să puneți un site.
rcon_password changeme Nu

Reprezintă parola care poate să fie folosită pentru a administra serverul sau pentru a folosi RCON-ul. Folosiți o parolă lungă care este greu de spart pentru a preveni utilizarea neautorizată a anumitor facilități.

Serverul nu va porni dacă valoarea implicită este folosită.

filterscripts (N) gl_actions gl_realtime gl_property gl_mapicon ls_elevator attachments skinchanger vspawner ls_mall ls_beachside Da

Filterscript-urile sunt scripturi care rulează alături de modul dvs. de joc, acestea pot adauga facilități în plus fara a fi nevoie să modificați modul de joc. Sunt folositoare atunci când doriți să folosiți un anumit script pe mai multe moduri de joc.

Pentru a folosi această setare trebuie să aveți un folder numit filterscripts in folderul unde este serverul și să adaugați script-urile compilate (cele cu extensia .amx) în acest folder.

(N) reprezintă numele filterscript-ului. Dacă aveți mai multe filterscript-uri trebuie să le separați printr-un spațiu, de exemplu filterscripts script1 script2 script3.

Numele filterscript-ului nu trebuie să conțină extensia .amx și trebuie să fie compilat.

plugins (N)   Da

Această setare vă permite să specificați librării (plugin-uri) care au ca scop îmbunătățirea modurilor de joc si a filterscript-urilor.

(N) reprezintă numele librăriei. Dacă aveți mai multe librării trebuie să le separați printr-un spațiu, de exemplu plugins librărie1 librărie2, librărie3.

Dacă serverul rulează pe linux trebuie să adaugați extensia .so pentru ca librăria să fie incărcată.

password (p) Nici o parolă Nu

Reprezintă parola care trebuie introdusă de fiecare jucător atunci când acesta dorește să se conecteze pe server.

(p) reprezintă parolă care va permite jucătorului să se conecteze cu succes la server.

mapname (m) San Andreas Nu

Reprezintă numele hărții afișată în lista de servere.

(m) reprezintă numele hărții.

language English Nu

Reprezintă limba afișată în lista de servere.

Acestă setare a fost adăugată în versiunea 0.3.7 și nu are nici un efect in versiunile anterioare!

bind   Da

Forțează serverul sa folosească o anumită adresa IP. Adresa IP trebuie să fie atribuită unei placi de rețea de pe server.

Această setare este utilă atunci când mai multe servere de SA-MP rulează pe același server.

rcon 1 Nu Această setare activeză sau dezactivează folosirea consolei pentru comenzi de la distanță (RCON).
maxnpc 0 Nu Reprezintă numărul maxim de NPC-uri care pot exista pe server.
onfoot_rate 40 Da

Reprezintă timpul minim (în milisecunde) în care un client trimite actualizări către server în timp ce acesta merge sau aleargă.

Folosind o valoare mai mică sincronizarea va fi mai bună, dar lățimea benzii folosite va crește.

incar_rate 40 Da

Reprezintă timpul minim (în milisecunde) în care un client trimite actualizări către server în timp ce acesta este într-un vehicul.

Folosind o valoare mai mică sincronizarea va fi mai bună, dar lățimea benzii folosite va crește.

weapon_rate 40 Da

Reprezintă timpul minim (în milisecunde) în care un client trimite actualizări către server în timp ce acesta trage cu arma.

Folosind o valoare mai mică sincronizarea va fi mai bună, dar lățimea benzii folosite va crește.

stream_distance 300.0 Nu

Reprezintă distanța în plan X, Y în care entitățile de pe server vor apărea pentru jucători. Valoarea acestei setări poate să fie intre 50.0 și 400.0.

Folosind o valoare mai mare jucătorii pot vedea entitățile de pe server la o distanța mai mare, doar că acest lucru necesită o putere de procesare mai mare și o lătime de bandă mai mare pentru jucători.

stream_rate 1000 Nu

Reprezintă timpul (în milisecunde) scurs înainte de a recalcula distanța dintre entitățile de pe server pentru fiecare jucător. Valoarea acestei setări poate să fie intre 500 și 5.000 (fară punct, de exemplu stream_rate 5000).

Folosind o valoare mai mică necesită o putere de procesare mai mare (pe server) pentru a recalcula distanța dintre entitățile de pe server pentru fiecare jucător

timestamp 1 Nu Această setare activeză sau dezactivează afișarea timpului în fișierul server_log.txt.
logtimeformat [%H:%M:%S] Da

Reprezintă formatul timpului pentru fiecare linie din fișierul server_log.txt. Acest format se bazează pe strftime din C/C++.

Câteva exemple sunt:

  • logtimeformat [%H:%M:%S] - (valoarea implicită) Afișează timpul în formatul oră:minut:secundă.
  • logtimeformat [%d.%m.%Y %H:%M:%S] - Afișează timpul în formatul zi.lună.an oră:minut:secundă.
logqueries 0 Nu

Această setare permite înregistrarea tuturor interogărilor trimise către server de un jucător.

Această setare este utilă în timpul unui atac DDoS.

output 0  

Această setare activeză sau dezactivează afișarea mesajelor in consolă. Valoarea 1 activează mesajele în consolă, iar valoarea 0 le dezactivează (vor fi scrise doar în fișierul server_log.txt).

Această setare are efect doar când serverul rulează pe Linux.

gamemodetext Unknown Nu Reprezintă numele modului de joc (în coloana Mode) afișată în lista de servere.
chatlogging 1 Nu

Această setare permite înregistrarea tuturor mesajelor trimise de jucător pe server. Valoarea 1 activează înregistrarea tuturor mesajelor, iar valoarea 0 oprește înregistrarea acestora.

Acestă setare a fost adăugată în versiunea 0.3e R2 și nu are nici un efect in versiunile anterioare!

messageholelimit 3000 Nu Reprezintă numărul maxim de pachete lipsă pe care un jucător poate să îl raporteze.
messageslimit 500 Nu Reprezintă numărul maxim de pachete pe care un jucător le poate trimite într-o secundă.
lagcompmode 1 Da Această setare permite modificarea compensării întărzierilor. Valoarea 0 dezactivează compensarea întărzierilor, valoarea activează compensarea întărzierilor, iar valoarea 2 activează compensarea întărzierilor doar pentru poziție (asta înseamnă că rotația nu va fi calculată în funcție de valoarea anterioară).
ackslimit 3000 Nu Reprezintă numarul maxim de pachete de confirmare (acks) de la un jucător.
playertimeout 10000 Nu Reprezintă timpul (în milisecunde) care trebuie să treacă pentru a scoate un jucător de pe server după ce acesta nu a mai trimis nici o informație către server.
minconnectiontime 0 Nu Reprezintă timpul minim (în milisecunde) în care serverul va aștepta până când să primească o conexiune nouă.
sleep 5 Nu

Reprezintă timpul (în milisecunde) în care thread-ul principal și cel folosit de RakNet vor face o pauză la fiecare ciclu de sincronizare.

Folosind o valoare mare serverul va folosi mai puțină putere de procesare, dar calitatea sincronizarii va fi mai proastă, în schimb dacă folosiți o valoare mai mică serverul va avea nevoie de mai multă putere de procesare, dar calitatea sincronizării va fi mai mare.

Nu este recomandat să schimbați valoarea acestei setări, doar dacă aveți un număr foarte mare de jucători și aveți probleme cu serverului.

conncookies 1 Nu

Această setare permite activarea sau dezactivarea sistemului de conexiuni de tip cookie.

Acestă setare a fost adăugată în versiunea 0.3.7 și nu are nici un efect in versiunile anterioare!

connseedtime 300000 Nu

Reprezintă intervalul timp (posibil în milisecunde) care trebuie să treacă pentru a reactualiza valoarea pentru generarea unei conexiuni de tip cookie.

Acestă setare a fost adăugată în versiunea 0.3.7 și nu are nici un efect in versiunile anterioare!

cookielogging 1 Nu

Această setare permite înregistrarea cererilor pentru conexiunile de tip cookie cerute de jucătorii care se conectează la server.

Acestă setare a fost adăugată în versiunea 0.3.7 și nu are nici un efect in versiunile anterioare!

db_logging 1 Nu

Această setare permite înregistrarea erorilor cauzate de funcțiile care încep cu db_ (sqlite).

Acestă setare a fost adăugată în versiunea 0.3.7 și nu are nici un efect in versiunile anterioare!

db_log_queries 1 Nu

Această setare permite înregistrarea apelurilor la funcția db_query, incluzând si comanda SQL.

Acestă setare a fost adăugată în versiunea 0.3.7 și nu are nici un efect in versiunile anterioare!

  Report Document
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. For more details you can also review our Terms of Use and Privacy Policy.