Jump to content

Insula 'Admin'


Punct.

Recommended Posts

Salut. Am mai gasit o mapa de-a mea mai veche, si cum nu o mai folosesc am zis sa v-o dau si voua..

Screenshot: AICI

Code:

[pawn]

RemoveBuildingForPlayer(playerid, 620, 260.2266, -1646.4375, 31.8828, 0.25);

RemoveBuildingForPlayer(playerid, 621, 276.3828, -1650.5547, 31.2891, 0.25);

RemoveBuildingForPlayer(playerid, 6444, 285.2656, -1611.9453, 34.3359, 0.25);

//

CreateDynamicObject(17656, 258.89999, -1683.09998, 40.30000,  0.50000, 0.00000, 165.00000);

CreateDynamicObject(17657, 240.20000, -1750.19995, 44.00000,  0.00000, 0.00000, 343.50000);

CreateDynamicObject(17657, 227.89999, -1799.40002, 47.50000,  0.00000, 0.00000, 347.49854);

CreateDynamicObject(17657, 217.80000, -1855.69995, 51.10000,  0.00000, 0.00000, 351.99756);

CreateDynamicObject(17657, 211.89999, -1910.80005, 54.40000,  0.00000, 0.00000, 356.24646);

CreateDynamicObject(17657, 208.10001, -1967.59998, 56.00000,  4.00000, 0.00000, 355.99268);

CreateDynamicObject(17657, 204.10001, -2024.80005, 53.50000,  8.24902, 0.00000, 355.98999);

CreateDynamicObject(17657, 204.10001, -2076.30005, 50.80000,  5.74524, 0.00000, 3.23450);

CreateDynamicObject(17657, 209.50000, -2129.60010, 47.60000,  8.24524, 0.00000, 8.98450);

CreateDynamicObject(17657, 220.39999, -2186.00000, 42.90000,  8.24524, 0.00000, 12.98132);

CreateDynamicObject(17656, 237.50000, -2256.80005, 38.90000,  0.00000, 0.00000, 14.00000);

CreateDynamicObject(17656, 250.39999, -2309.39990, 28.20000,  4.49960, 0.75232, 13.93756);

CreateDynamicObject(17657, 252.10001, -2316.30005, 23.40000,  8.50000, 0.00000, 14.00000);

CreateDynamicObject(17656, 269.20001, -2384.60010, 15.90000,  4.49890, 0.74707, 13.93616);

CreateDynamicObject(17472, 225.00000, -2467.19995, 9.60000,  0.00000, 0.00000, 314.00000);

CreateDynamicObject(17472, 249.60001, -2505.80005, 12.80000,  0.00000, 0.00000, 317.99561);

CreateDynamicObject(17472, 269.69922, -2540.09961, 13.30000,  0.00000, 0.00000, 307.99072);

CreateDynamicObject(16261, 332.89941, -2456.39941, 10.80000,  0.00000, 0.00000, 17.99561);

CreateDynamicObject(17472, 224.39999, -2439.89990, 9.50000,  0.00000, 0.00000, 213.99475);

CreateDynamicObject(17472, 244.50000, -2429.39990, 11.80000,  0.00000, 0.00000, 221.99170);

CreateDynamicObject(645, 261.00000, -2447.69995, 8.60000,  0.00000, 0.00000, 90.00000);

CreateDynamicObject(645, 273.29999, -2503.60010, 6.60000,  0.00000, 0.00000, 200.00000);

CreateDynamicObject(645, 269.50000, -2462.30005, 9.40000,  0.00000, 0.00000, 50.00000);

CreateDynamicObject(645, 288.39999, -2491.19995, 9.30000,  0.00000, 0.00000, 200.00000);

CreateDynamicObject(645, 279.89999, -2476.69995, 10.30000,  0.00000, 0.00000, 340.00000);

CreateDynamicObject(645, 272.29999, -2436.50000, 9.00000,  0.00000, 0.00000, 290.00000);

CreateDynamicObject(645, 235.20000, -2458.30005, 5.10000,  0.00000, 0.00000, 200.00000);

CreateDynamicObject(645, 259.89999, -2493.69995, 6.90000,  0.00000, 0.00000, 90.00000);

CreateDynamicObject(645, 251.60001, -2462.39990, 5.60000,  0.00000, 0.00000, 160.00000);

CreateDynamicObject(645, 267.10001, -2477.30005, 7.60000,  0.00000, 0.00000, 150.00000);

CreateDynamicObject(645, 273.70001, -2449.39990, 9.60000,  0.00000, 0.00000, 120.00000);

CreateDynamicObject(645, 294.29999, -2523.80005, 10.50000,  0.00000, 0.00000, 270.00000);

CreateDynamicObject(645, 287.20001, -2515.30005, 10.10000,  0.00000, 0.00000, 330.00000);

CreateDynamicObject(648, 290.29999, -2408.10010, 2.20000,  0.00000, 0.00000, 332.00000);

CreateDynamicObject(648, 263.10001, -2412.39990, 3.30000,  0.00000, 0.00000, 153.99841);

CreateDynamicObject(674, 271.50000, -2417.39990, 7.80000,  0.00000, 0.00000, 20.00000);

CreateDynamicObject(674, 276.89999, -2426.69995, 7.30000,  0.00000, 0.00000, 2.00000);

CreateDynamicObject(674, 281.10001, -2438.19995, 7.20000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(674, 285.39999, -2417.80005, 7.30000,  0.00000, 0.00000, 310.00000);

CreateDynamicObject(674, 286.50000, -2430.00000, 7.20000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(674, 284.39999, -2449.19995, 7.20000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(674, 290.39999, -2441.89990, 7.30000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(674, 287.00000, -2458.80005, 7.30000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(674, 312.70001, -2517.00000, 7.00000,  0.00000, 0.00000, 100.00000);

CreateDynamicObject(674, 290.39999, -2469.69995, 7.30000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(674, 296.50000, -2461.30005, 7.20000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(674, 292.60001, -2482.89990, 7.70000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(674, 300.60001, -2473.60010, 7.30000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(674, 295.89999, -2494.80005, 7.80000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(674, 299.20001, -2507.39990, 8.00000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(674, 305.89941, -2518.19922, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 219.99573);

CreateDynamicObject(674, 378.70001, -2463.19995, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 110.00000);

CreateDynamicObject(711, 299.39999, -2432.10010, 13.40000,  0.00000, 0.00000, 240.00000);

CreateDynamicObject(711, 292.39999, -2422.80005, 13.40000,  0.00000, 0.00000, 210.00000);

CreateDynamicObject(711, 296.89999, -2412.80005, 13.40000,  0.00000, 0.00000, 162.00000);

CreateDynamicObject(711, 297.39999, -2426.60010, 13.40000,  0.00000, 0.00000, 290.00000);

CreateDynamicObject(711, 323.09961, -2432.50000, 13.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(711, 318.70001, -2419.60010, 13.40000,  0.00000, 0.00000, 280.00000);

CreateDynamicObject(711, 314.39999, -2433.60010, 13.40000,  0.00000, 0.00000, 260.00000);

CreateDynamicObject(711, 306.79999, -2408.10010, 13.40000,  0.00000, 0.00000, 272.00000);

CreateDynamicObject(711, 313.79999, -2398.19995, 13.40000,  0.00000, 0.00000, 250.00000);

CreateDynamicObject(711, 305.39999, -2416.39990, 13.40000,  0.00000, 0.00000, 290.00000);

CreateDynamicObject(711, 314.89999, -2408.80005, 13.40000,  0.00000, 0.00000, 260.00000);

CreateDynamicObject(711, 319.70001, -2428.19995, 13.40000,  0.00000, 0.00000, 240.00000);

CreateDynamicObject(711, 314.39999, -2424.80005, 13.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(711, 308.00000, -2422.39990, 13.40000,  0.00000, 0.00000, 250.00000);

CreateDynamicObject(711, 305.39999, -2435.19995, 13.40000,  0.00000, 0.00000, 220.00000);

CreateDynamicObject(711, 302.60001, -2429.39990, 13.40000,  0.00000, 0.00000, 240.00000);

CreateDynamicObject(711, 309.20001, -2431.10010, 13.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(711, 298.10001, -2420.69995, 13.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(711, 312.00000, -2415.89990, 13.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(711, 300.89999, -2440.39990, 13.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(711, 288.29999, -2416.50000, 13.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(711, 298.60001, -2406.30005, 13.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(711, 310.70001, -2402.39990, 13.40000,  0.00000, 0.00000, 160.00000);

CreateDynamicObject(711, 295.29999, -2439.60010, 13.40000,  0.00000, 0.00000, 224.00000);

CreateDynamicObject(726, 328.69922, -2427.09961, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(726, 323.50000, -2414.80005, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(726, 320.00000, -2401.89990, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(726, 330.29999, -2390.39990, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 232.00000);

CreateDynamicObject(726, 341.79999, -2386.60010, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 210.00000);

CreateDynamicObject(726, 352.09961, -2383.50000, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 173.99939);

CreateDynamicObject(726, 365.39999, -2393.39990, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 160.00000);

CreateDynamicObject(726, 320.50000, -2393.69995, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(726, 361.00000, -2381.80005, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(726, 368.00000, -2405.30005, 7.20000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(726, 373.29999, -2417.00000, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(778, 328.50000, -2400.80005, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(778, 352.10001, -2393.60010, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(778, 335.50000, -2398.89990, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(778, 358.29999, -2391.69995, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(778, 343.79999, -2395.89990, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(778, 360.50000, -2399.60010, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(778, 354.60001, -2401.00000, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(778, 347.00000, -2404.39990, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(778, 340.79999, -2414.00000, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(778, 363.50000, -2407.19995, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(778, 365.79999, -2415.10010, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(778, 357.50000, -2409.10010, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(778, 360.20001, -2416.89990, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(778, 349.70001, -2411.39990, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(778, 352.60001, -2418.89990, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(778, 343.50000, -2421.69995, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(778, 338.00000, -2406.69995, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(778, 331.10001, -2408.80005, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(778, 334.79999, -2416.10010, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(778, 336.89999, -2423.60010, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(893, 333.39999, -2403.69995, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(893, 342.29999, -2401.60010, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(893, 335.50000, -2412.30005, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(893, 344.60001, -2408.80005, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(893, 338.20001, -2419.69995, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(893, 346.70001, -2417.00000, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(893, 352.89999, -2405.80005, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(893, 356.79999, -2414.39990, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(893, 349.70001, -2396.30005, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(893, 356.10001, -2393.50000, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(893, 358.89999, -2403.10010, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(893, 363.20001, -2411.80005, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(3507, 445.29980, -2438.00000, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 219.99573);

CreateDynamicObject(3507, 429.89999, -2442.10010, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 210.00000);

CreateDynamicObject(3507, 341.39999, -2495.50000, 6.30000,  0.00000, 0.00000, 282.00000);

CreateDynamicObject(3507, 351.50000, -2468.19995, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 198.00000);

CreateDynamicObject(3507, 336.70001, -2475.50000, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 196.00000);

CreateDynamicObject(3507, 454.10001, -2458.19995, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(651, 286.60001, -2506.89990, 10.00000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(653, 281.50000, -2485.60010, 10.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(653, 247.20000, -2470.30005, 6.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(653, 294.39999, -2505.00000, 8.90000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(653, 272.10001, -2428.80005, 8.50000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(651, 277.79999, -2467.60010, 10.10000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(651, 253.20000, -2478.00000, 6.70000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(651, 276.60001, -2455.60010, 9.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(651, 259.70001, -2455.19995, 7.10000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(651, 280.10001, -2523.80005, 10.20000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(651, 282.70001, -2496.80005, 9.80000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(753, 289.20001, -2409.39990, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(753, 291.39999, -2409.30005, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(753, 288.79999, -2407.00000, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(753, 289.00000, -2405.30005, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(753, 292.29999, -2408.30005, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(753, 290.50000, -2405.60010, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(753, 291.89999, -2406.39990, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(8620, 366.10001, -2475.69995, 17.00000,  0.00000, 0.00000, 198.00000);

CreateDynamicObject(10377, 396.00000, -2472.39941, 25.70000,  0.00000, 0.00000, 107.99561);

CreateDynamicObject(8620, 424.19922, -2457.00000, 16.80000,  0.00000, 0.00000, 197.99561);

CreateDynamicObject(3095, 304.39999, -2504.30005, 7.00000,  0.00000, 0.00000, 16.74866);

CreateDynamicObject(3095, 306.89999, -2511.89990, 7.00000,  0.00000, 0.00000, 16.74866);

CreateDynamicObject(3095, 313.00000, -2494.00000, 7.60000,  0.00000, 359.50000, 18.25000);

CreateDynamicObject(3095, 302.29980, -2497.50000, 7.00000,  0.00000, 0.00000, 17.99561);

CreateDynamicObject(3095, 304.59961, -2496.69922, 6.80000,  0.00000, 350.24963, 17.99561);

CreateDynamicObject(3095, 307.29999, -2504.89990, 6.80000,  0.00000, 350.24963, 17.99561);

CreateDynamicObject(3095, 315.70001, -2502.19995, 7.60000,  0.00000, 359.49463, 18.24829);

CreateDynamicObject(3095, 317.79980, -2508.39941, 7.60000,  0.00000, 359.48914, 18.24829);

CreateDynamicObject(3095, 309.39999, -2511.10010, 6.80000,  0.00000, 350.24963, 17.99561);

CreateDynamicObject(3095, 321.50000, -2491.19995, 7.70000,  0.00000, 359.24463, 18.24829);

CreateDynamicObject(3095, 324.20001, -2499.60010, 7.70000,  0.00000, 359.24194, 17.49829);

CreateDynamicObject(3095, 326.10001, -2505.50000, 7.70000,  0.00000, 359.24194, 19.49573);

CreateDynamicObject(3095, 329.89941, -2488.39941, 7.80000,  0.00000, 359.48914, 18.24829);

CreateDynamicObject(3095, 332.69922, -2496.79980, 7.80000,  0.00000, 359.48914, 18.24829);

CreateDynamicObject(3095, 334.59961, -2502.59961, 7.80000,  0.00000, 359.48914, 18.24829);

CreateDynamicObject(674, 371.00000, -2466.19995, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 87.99658);

CreateDynamicObject(674, 364.79999, -2468.19995, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 93.99500);

CreateDynamicObject(674, 359.10001, -2470.19995, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 93.99353);

CreateDynamicObject(674, 412.70001, -2452.19995, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 93.99353);

CreateDynamicObject(674, 418.60001, -2450.80005, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 93.99353);

CreateDynamicObject(674, 424.50000, -2448.30005, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 93.99353);

CreateDynamicObject(3095, 327.10001, -2480.00000, 7.80000,  0.00000, 359.48914, 18.24829);

CreateDynamicObject(3095, 318.79999, -2482.80005, 7.70000,  0.00000, 359.23914, 18.24829);

CreateDynamicObject(3095, 310.50000, -2485.50000, 7.60000,  0.00000, 359.48914, 17.99829);

CreateDynamicObject(3084, 305.79999, -2485.30005, 9.60000,  0.00000, 0.00000, 288.50000);

CreateDynamicObject(3095, 309.39999, -2482.30005, 7.60000,  0.99985, 358.98361, 18.51334);

CreateDynamicObject(3095, 317.79999, -2479.39990, 7.70000,  1.00000, 359.73642, 19.50290);

CreateDynamicObject(3095, 326.00000, -2476.60010, 7.80000,  0.74988, 358.98901, 18.26154);

CreateDynamicObject(3084, 309.60001, -2477.39990, 9.60000,  0.00000, 0.00000, 19.00000);

CreateDynamicObject(3084, 321.20001, -2473.39990, 9.60000,  0.00000, 0.00000, 18.99561);

CreateDynamicObject(1523, 326.79999, -2471.60010, 8.40000,  0.00000, 0.00000, 16.25000);

CreateDynamicObject(3084, 330.79999, -2476.69995, 9.70000,  0.00000, 0.00000, 288.49548);

CreateDynamicObject(3084, 334.79999, -2488.50000, 9.70000,  0.00000, 0.00000, 288.99548);

CreateDynamicObject(1523, 328.89999, -2470.89990, 8.40000,  0.00000, 0.00000, 196.49829);

CreateDynamicObject(3084, 338.39999, -2499.30005, 9.70000,  0.00000, 0.00000, 287.99548);

CreateDynamicObject(3084, 334.50000, -2507.19995, 9.70000,  0.00000, 0.00000, 18.99536);

CreateDynamicObject(3084, 322.89999, -2511.19995, 9.70000,  0.00000, 0.00000, 18.99536);

CreateDynamicObject(3084, 320.79999, -2511.89990, 9.70000,  0.00000, 0.00000, 18.49548);

CreateDynamicObject(3084, 313.00000, -2508.00000, 9.70000,  0.00000, 0.00000, 287.99011);

CreateDynamicObject(3095, 302.20001, -2488.50000, 6.80000,  359.26028, 350.49884, 17.87180);

CreateDynamicObject(3095, 299.20001, -2489.10010, 7.00000,  0.00000, 0.00000, 17.99561);

CreateDynamicObject(3095, 296.60001, -2480.69995, 6.40000,  351.75000, 0.00000, 17.99561);

CreateDynamicObject(3095, 299.50000, -2480.10010, 6.40000,  352.81586, 352.18829, 17.01266);

CreateDynamicObject(17472, 301.89999, -2540.00000, 14.00000,  0.00000, 0.00000, 47.99072);

CreateDynamicObject(17472, 341.29999, -2528.00000, 14.50000,  0.00000, 0.00000, 35.24011);

CreateDynamicObject(17472, 377.20001, -2511.80005, 4.80000,  0.00000, 0.00000, 30.48914);

CreateDynamicObject(17472, 423.70001, -2497.30005, 4.80000,  0.00000, 0.00000, 11.98828);

CreateDynamicObject(17472, 457.79999, -2485.10010, 8.00000,  0.00000, 0.00000, 45.98608);

CreateDynamicObject(17472, 462.60001, -2453.60010, 8.00000,  0.00000, 0.00000, 117.98328);

CreateDynamicObject(17472, 429.50000, -2377.30005, 12.80000,  0.00000, 0.00000, 145.98065);

CreateDynamicObject(17472, 391.89999, -2368.69995, 13.50000,  0.00000, 0.00000, 205.97778);

CreateDynamicObject(17472, 345.20001, -2379.50000, 7.50000,  0.00000, 0.00000, 211.97717);

CreateDynamicObject(17472, 302.10001, -2396.80005, 1.00000,  0.00000, 0.00000, 195.97571);

CreateDynamicObject(4874, 419.79999, -2389.80005, 8.20000,  0.00000, 0.00000, 20.00000);

CreateDynamicObject(9241, 322.00000, -2489.19995, 13.20000,  0.00000, 0.00000, 20.00000);

CreateDynamicObject(3095, 338.70001, -2501.80005, 10.90000,  0.75000, 359.98914, 19.99844);

CreateDynamicObject(3095, 330.29999, -2504.80005, 10.90000,  0.25000, 359.98914, 18.99832);

CreateDynamicObject(3095, 322.00000, -2507.69995, 10.90000,  0.24707, 359.98901, 19.74503);

CreateDynamicObject(3095, 317.20001, -2509.39990, 10.90000,  0.24719, 0.23904, 18.99426);

CreateDynamicObject(3586, 309.29999, -2513.69995, 8.30000,  0.00000, 0.00000, 107.99658);

CreateDynamicObject(6213, 504.20001, -2398.10010, 7.30000,  359.75000, 0.00000, 290.50000);

CreateDynamicObject(17472, 463.50000, -2380.00000, 10.90000,  0.00000, 0.00000, 209.97778);

CreateDynamicObject(17472, 505.89999, -2366.39990, 11.40000,  0.00000, 0.00000, 199.97620);

CreateDynamicObject(17472, 512.79999, -2381.19995, 3.90000,  0.00000, 0.00000, 111.22314);

CreateDynamicObject(17472, 522.00000, -2404.69995, 6.40000,  0.00000, 0.00000, 105.97009);

CreateDynamicObject(17472, 538.09998, -2398.39990, 16.50000,  0.00000, 0.00000, 105.96863);

CreateDynamicObject(17472, 528.29999, -2368.19995, 8.90000,  0.00000, 0.00000, 65.96863);

CreateDynamicObject(17472, 554.90002, -2379.60010, 15.50000,  0.00000, 0.00000, 285.96741);

CreateDynamicObject(17472, 490.60001, -2439.39990, 12.40000,  0.00000, 0.00000, 31.98218);

CreateDynamicObject(17472, 519.40002, -2425.39990, 14.40000,  0.00000, 0.00000, 49.98120);

CreateDynamicObject(3864, 453.00000, -2435.80005, 13.50000,  0.00000, 0.00000, 354.00000);

CreateDynamicObject(3864, 434.79999, -2399.39990, 13.60000,  0.00000, 0.00000, 66.00000);

CreateDynamicObject(3864, 383.29999, -2416.89990, 13.50000,  0.00000, 0.00000, 104.00000);

CreateDynamicObject(3864, 374.10001, -2383.69995, 13.50000,  0.00000, 0.00000, 150.00000);

CreateDynamicObject(3864, 326.79999, -2433.30005, 13.50000,  0.00000, 0.00000, 122.00000);

CreateDynamicObject(3877, 414.60001, -2378.10010, 9.30000,  0.00000, 0.00000, 12.00000);

CreateDynamicObject(3877, 383.89999, -2389.30005, 9.30000,  0.00000, 0.00000, 22.00000);

CreateDynamicObject(3877, 393.89999, -2416.69995, 9.30000,  0.00000, 0.00000, 21.99463);

CreateDynamicObject(3877, 424.60001, -2405.50000, 9.30000,  0.00000, 0.00000, 21.99463);

CreateDynamicObject(3877, 337.79999, -2496.39990, 15.70000,  0.00000, 0.00000, 24.00000);

CreateDynamicObject(3877, 329.29999, -2473.69995, 15.70000,  0.00000, 0.00000, 23.24963);

CreateDynamicObject(3877, 306.39999, -2482.10010, 15.70000,  0.00000, 0.00000, 23.24707);

CreateDynamicObject(3877, 315.00000, -2504.69995, 15.70000,  0.00000, 0.00000, 20.24707);

CreateDynamicObject(2921, 398.70001, -2452.39990, 13.90000,  0.00000, 0.00000, 12.00000);

CreateDynamicObject(2886, 388.39999, -2455.39990, 11.00000,  0.00000, 0.00000, 100.00000);

CreateDynamicObject(16093, 289.60001, -2395.39990, 18.80000,  0.00000, 0.00000, 222.00000);

CreateDynamicObject(1247, 391.79999, -2455.10010, 12.90000,  0.00000, 0.00000, 17.25000);

CreateDynamicObject(1247, 389.29999, -2455.89990, 12.90000,  0.00000, 0.00000, 17.24854);

CreateDynamicObject(1247, 391.10001, -2455.30005, 12.90000,  0.00000, 0.00000, 17.24854);

CreateDynamicObject(1247, 389.89999, -2455.69995, 12.90000,  0.00000, 0.00000, 17.24854);

CreateDynamicObject(1247, 390.50000, -2455.50000, 12.90000,  0.00000, 0.00000, 17.24854);

CreateDynamicObject(2228, 444.10001, -2445.69995, 8.00000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(2228, 444.60001, -2445.60010, 8.00000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(2237, 443.60001, -2445.39990, 8.50000,  0.00000, 0.00000, 60.00000);

CreateDynamicObject(2237, 443.79999, -2445.30005, 8.50000,  0.00000, 0.00000, 110.00000);

CreateDynamicObject(2690, 396.50000, -2384.10010, 8.00000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(2690, 396.50000, -2383.69995, 8.20000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(2690, 396.39999, -2383.30005, 8.20000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(2989, 397.50000, -2457.69995, 31.10000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(2989, 384.39999, -2459.19995, 31.10000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(3385, 455.79999, -2421.89990, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 22.00000);

CreateDynamicObject(3385, 504.20001, -2410.00000, 6.60000,  0.00000, 0.00000, 30.00000);

CreateDynamicObject(3385, 449.50000, -2402.80005, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(3385, 446.70001, -2404.69995, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(3385, 310.70001, -2502.39990, 8.10000,  0.00000, 0.00000, 18.00000);

CreateDynamicObject(3385, 449.79999, -2406.30005, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 40.00000);

CreateDynamicObject(3385, 306.60001, -2514.60010, 7.60000,  0.00000, 0.00000, 324.50000);

CreateDynamicObject(3385, 397.39999, -2488.30005, 35.10000,  0.00000, 0.00000, 358.00000);

CreateDynamicObject(3385, 393.79999, -2487.69995, 35.10000,  0.00000, 0.00000, 350.00000);

CreateDynamicObject(3385, 465.39999, -2424.50000, 6.70000,  0.00000, 0.00000, 10.00000);

CreateDynamicObject(3385, 461.29999, -2413.30005, 6.70000,  0.00000, 0.00000, 40.00000);

CreateDynamicObject(3385, 498.50000, -2394.60010, 6.60000,  0.00000, 0.00000, 30.00000);

CreateDynamicObject(3385, 463.50000, -2407.39990, 6.70000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(3385, 307.39999, -2491.39990, 8.10000,  0.00000, 0.00000, 17.99561);

CreateDynamicObject(4206, 471.29999, -2414.69995, 7.00000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(4206, 487.00000, -2407.89990, 7.20000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(4206, 473.10001, -2413.80005, 6.90000,  0.00000, 1.75000, 30.00000);

CreateDynamicObject(4206, 498.39999, -2404.60010, 7.10000,  0.00000, 0.00000, 4.00000);

CreateDynamicObject(4206, 493.10001, -2413.89990, 7.10000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(4206, 482.79999, -2401.10010, 7.10000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(3872, 432.39999, -2405.50000, 14.30000,  0.00000, 0.00000, 69.50000);

CreateDynamicObject(3872, 379.89999, -2387.19995, 14.90000,  0.00000, 0.00000, 148.75000);

CreateDynamicObject(3872, 384.10001, -2423.19995, 14.30000,  0.00000, 0.00000, 96.75000);

CreateDynamicObject(3872, 330.50000, -2438.89990, 14.40000,  0.00000, 0.00000, 123.99997);

CreateDynamicObject(3864, 516.09998, -2408.19995, 13.20000,  0.00000, 0.00000, 7.99487);

CreateDynamicObject(3872, 509.39999, -2409.10010, 14.00000,  0.00000, 0.00000, 8.50000);

CreateDynamicObject(3872, 308.20001, -2514.80005, 14.00000,  0.00000, 0.00000, 290.00000);

CreateDynamicObject(3864, 310.10001, -2520.89990, 13.10000,  0.00000, 0.00000, 291.99768);

CreateDynamicObject(3053, 328.00000, -2480.60010, 14.20000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(3053, 332.20001, -2492.00000, 14.20000,  0.00000, 0.00000, 30.00000);

CreateDynamicObject(3374, 449.60001, -2443.30005, 8.90000,  0.00000, 0.00000, 20.00000);

CreateDynamicObject(3374, 448.29999, -2439.50000, 8.90000,  0.00000, 0.00000, 19.99512);

CreateDynamicObject(3374, 452.29999, -2441.39990, 8.90000,  0.00000, 0.00000, 19.99512);

CreateDynamicObject(3374, 451.20001, -2438.30005, 8.90000,  0.00000, 0.00000, 19.99512);

CreateDynamicObject(3374, 451.70001, -2441.10010, 11.90000,  0.00000, 0.00000, 329.99512);

CreateDynamicObject(3472, 297.70001, -2449.39990, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 20.00000);

CreateDynamicObject(3472, 308.89999, -2446.00000, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 109.99512);

CreateDynamicObject(3472, 318.70001, -2442.69995, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 328.00000);

CreateDynamicObject(3472, 329.79999, -2439.10010, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 10.00000);

CreateDynamicObject(3472, 343.00000, -2434.89990, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 320.00000);

CreateDynamicObject(3472, 354.50000, -2430.80005, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 290.00000);

CreateDynamicObject(3472, 366.89999, -2426.80005, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 105.99512);

CreateDynamicObject(3472, 311.79999, -2456.10010, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 230.00000);

CreateDynamicObject(1337, 349.60001, -2435.89990, 8.10000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(3472, 302.10001, -2459.30005, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(3472, 303.39999, -2470.69995, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(3472, 315.89999, -2466.10010, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(3472, 322.39999, -2453.00000, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(3472, 326.10001, -2462.19995, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 290.00000);

CreateDynamicObject(3472, 334.29999, -2449.60010, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 232.00000);

CreateDynamicObject(3472, 339.70001, -2460.69995, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 130.00000);

CreateDynamicObject(3472, 346.39999, -2445.80005, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(3472, 351.10001, -2458.60010, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(3472, 357.70001, -2442.80005, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(3472, 362.70001, -2455.19995, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(3472, 378.79999, -2421.50000, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(3472, 404.00000, -2425.10010, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(3472, 404.29999, -2436.10010, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(3472, 410.29999, -2447.10010, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 210.00000);

CreateDynamicObject(3472, 418.79999, -2420.80005, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 280.00000);

CreateDynamicObject(3472, 416.70001, -2435.60010, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 80.00000);

CreateDynamicObject(3472, 430.70001, -2416.10010, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 50.00000);

CreateDynamicObject(3472, 438.29999, -2431.69995, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 260.00000);

CreateDynamicObject(3472, 428.50000, -2429.80005, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(1255, 470.00000, -2427.10010, 7.90000,  0.00000, 0.00000, 110.00000);

CreateDynamicObject(1255, 472.79999, -2426.39990, 7.90000,  0.00000, 0.00000, 109.99515);

CreateDynamicObject(1255, 475.50000, -2425.30005, 7.90000,  0.00000, 0.00000, 109.99515);

CreateDynamicObject(1255, 478.39999, -2424.19995, 7.90000,  0.00000, 0.00000, 109.99515);

CreateDynamicObject(1255, 480.79999, -2423.19995, 7.90000,  0.00000, 0.00000, 109.99515);

CreateDynamicObject(1255, 483.10001, -2422.50000, 7.90000,  0.00000, 0.00000, 109.99515);

CreateDynamicObject(1255, 485.70001, -2421.39990, 7.90000,  0.00000, 0.00000, 109.99515);

CreateDynamicObject(1255, 489.10001, -2420.00000, 7.80000,  0.00000, 0.00000, 109.99515);

CreateDynamicObject(1255, 492.60001, -2419.10010, 7.80000,  0.00000, 0.00000, 109.99515);

CreateDynamicObject(1255, 495.79999, -2417.30005, 7.80000,  0.00000, 0.00000, 109.99512);

CreateDynamicObject(1255, 497.39999, -2416.89990, 7.80000,  0.00000, 0.00000, 109.99515);

CreateDynamicObject(1255, 498.50000, -2416.39990, 7.80000,  0.00000, 0.00000, 109.99515);

CreateDynamicObject(1255, 501.20001, -2415.39990, 7.80000,  0.00000, 0.00000, 109.99515);

CreateDynamicObject(1255, 503.10001, -2414.00000, 7.80000,  0.00000, 0.00000, 109.99512);

CreateDynamicObject(1646, 497.79999, -2391.89990, 7.50000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(1646, 493.79999, -2393.39990, 7.50000,  0.00000, 0.00000, 20.00000);

CreateDynamicObject(1646, 492.39999, -2393.80005, 7.50000,  0.00000, 0.00000, 19.99512);

CreateDynamicObject(1646, 490.50000, -2395.00000, 7.60000,  0.00000, 0.00000, 39.99512);

CreateDynamicObject(1647, 483.89999, -2397.00000, 7.50000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(1647, 485.39999, -2396.60010, 7.50000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(1647, 487.00000, -2396.10010, 7.50000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(1647, 482.50000, -2397.50000, 7.50000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(1647, 481.00000, -2398.19995, 7.50000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(1647, 479.60001, -2398.50000, 7.50000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(1679, 459.29999, -2395.89990, 8.70000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(1679, 464.70001, -2392.60010, 8.80000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(1679, 470.29999, -2390.80005, 8.70000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(1679, 463.79999, -2398.50000, 8.80000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(1679, 469.00000, -2396.19995, 8.70000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(1679, 458.79999, -2401.00000, 8.80000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(1679, 454.29999, -2397.10010, 8.80000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(1825, 479.50000, -2389.30005, 7.30000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(1825, 484.39999, -2386.50000, 7.20000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(1825, 488.29999, -2382.10010, 7.20000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(1825, 477.29999, -2393.69995, 7.30000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(1825, 483.39999, -2391.10010, 7.20000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(1825, 488.29999, -2386.80005, 7.20000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(1825, 492.10001, -2389.89990, 7.20000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(1968, 471.79999, -2431.19995, 7.90000,  0.00000, 0.00000, 290.00000);

CreateDynamicObject(1968, 474.70001, -2430.10010, 7.80000,  0.00000, 0.00000, 289.99512);

CreateDynamicObject(1968, 477.10001, -2429.19995, 7.80000,  0.00000, 0.00000, 289.99512);

CreateDynamicObject(1968, 480.89999, -2430.69995, 7.80000,  0.00000, 0.00000, 289.99512);

CreateDynamicObject(1968, 479.60001, -2427.30005, 7.80000,  0.00000, 0.00000, 289.99512);

CreateDynamicObject(1970, 483.39999, -2425.50000, 7.90000,  0.00000, 0.00000, 20.00000);

CreateDynamicObject(1970, 487.20001, -2424.30005, 7.90000,  0.00000, 0.00000, 19.99512);

CreateDynamicObject(1970, 490.60001, -2423.10010, 7.90000,  0.00000, 0.00000, 19.99512);

CreateDynamicObject(1970, 484.89999, -2429.80005, 7.90000,  0.00000, 0.00000, 199.99512);

CreateDynamicObject(1970, 488.70001, -2428.39990, 7.90000,  0.00000, 0.00000, 199.98962);

CreateDynamicObject(1970, 492.60001, -2427.30005, 7.80000,  0.00000, 0.00000, 199.98962);

CreateDynamicObject(14537, 448.39999, -2403.69995, 9.70000,  0.00000, 0.00000, 22.00000);

CreateDynamicObject(14560, 510.39999, -2398.60010, 11.00000,  0.00000, 0.00000, 20.25000);

CreateDynamicObject(18090, 500.10001, -2381.10010, 9.70000,  0.00000, 0.00000, 74.00000);

CreateDynamicObject(345, 448.20001, -2404.00000, 7.60000,  0.00000, 0.00000, 0.00000);

CreateDynamicObject(354, 397.39999, -2477.30005, 50.70000,  357.75360, 271.98889, 310.53906);

CreateDynamicObject(3385, 456.50000, -2423.89990, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 20.24512);

CreateDynamicObject(3385, 456.00000, -2422.39990, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 15.99512);

CreateDynamicObject(3385, 456.10001, -2422.89990, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 18.49512);

CreateDynamicObject(3385, 456.29999, -2423.39990, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 20.49512);

CreateDynamicObject(3385, 455.60001, -2421.39990, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 21.99512);

CreateDynamicObject(3385, 455.39999, -2420.89990, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 19.99512);

CreateDynamicObject(3385, 455.20001, -2420.30005, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 19.99512);

CreateDynamicObject(3385, 455.00000, -2419.80005, 7.40000,  0.00000, 0.00000, 19.99512);

[/pawn]

Nu mai deschideti in pu*a mea servere de SA:MP !

Jucati-va pe cele care sunt !   Sunt suficiente !

Reguli de bun simt:

1. Nu faceti reclama unde nu trebuie !

2. Nu injurati ca la usa cortului !

3. Daca esti analfabeti, taci din gura !

4. Nu abuza de 'scuze', 'din greseala' !

 

My work ::: http://pastebin.com/VRNRcaAs

Link to comment
Share on other sites

Multumesc pentru aprecieri..

Nu mai deschideti in pu*a mea servere de SA:MP !

Jucati-va pe cele care sunt !   Sunt suficiente !

Reguli de bun simt:

1. Nu faceti reclama unde nu trebuie !

2. Nu injurati ca la usa cortului !

3. Daca esti analfabeti, taci din gura !

4. Nu abuza de 'scuze', 'din greseala' !

 

My work ::: http://pastebin.com/VRNRcaAs

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Arata bine însă ...

Ai exagerat cu stâlpi si cu pomi ...

Iar acel pod pare pueril arata rau ..

In rest e bine

Am pus mai multi stalpi pentru lumina si mai multi copaci pentru a avea o vedere mai dificla spre LosSantos :))

Podul stiu ca e cam aiurea pus.. si parcarea e cam aiurea.. da' pe atunci eram incepator rau.. :)

Nu mai deschideti in pu*a mea servere de SA:MP !

Jucati-va pe cele care sunt !   Sunt suficiente !

Reguli de bun simt:

1. Nu faceti reclama unde nu trebuie !

2. Nu injurati ca la usa cortului !

3. Daca esti analfabeti, taci din gura !

4. Nu abuza de 'scuze', 'din greseala' !

 

My work ::: http://pastebin.com/VRNRcaAs

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Toate bune și frumoase, mapping-ul foarte frumos , nu ai pus insula parașutată și copaci în aer, clădiri suspendate. Pentru asta ai nota 10. Dar când m-am pus să explorez am dat de dra.cu. Erau niște căcați de baloți langă cladirea aia mare. Ce dra.cu caută ăia acolo, pe o insulă de vis ?

Oricum, ai nota 10 de la mine. GG

Link to comment
Share on other sites

Toate bune și frumoase, mapping-ul foarte frumos , nu ai pus insula parașutată și copaci în aer, clădiri suspendate. Pentru asta ai nota 10. Dar când m-am pus să explorez am dat de dra.cu. Erau niște căcați de baloți langă cladirea aia mare. Ce dra.cu caută ăia acolo, pe o insulă de vis ?

Oricum, ai nota 10 de la mine. GG

Nu mai stiu exact de ce i-am pus.. dar cred ca era un colt unde nu era nisip dintr-ala.. si am acoperit cu acele obiecte... dar se poate scoate acele obiecte..nu dureaza mult..

Nu mai deschideti in pu*a mea servere de SA:MP !

Jucati-va pe cele care sunt !   Sunt suficiente !

Reguli de bun simt:

1. Nu faceti reclama unde nu trebuie !

2. Nu injurati ca la usa cortului !

3. Daca esti analfabeti, taci din gura !

4. Nu abuza de 'scuze', 'din greseala' !

 

My work ::: http://pastebin.com/VRNRcaAs

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
  • 2 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. For more details you can also review our Terms of Use and Privacy Policy.