Jump to content
  • 0

Problema compilare


iamCibu

Question

am si eu o problema daca ma puteti ajuta.

https://imgur.com/a/FqcIYcN

 

           format(gString, 65, "Savanna~n~~w~~h~you have %d crates.", totalcrates(i));
                PlayerTextDrawSetPreviewModel(i, CratePTD[0], 567);
                PlayerTextDrawSetString(i, CratePTD[1], gString);
                PlayerTextDrawShow(i, CratePTD[0]);
                if(CrateTime[i] <= 0) {
                    if(Iter_Count(MyVehicle[i]) >= GetSlots(i)) { PlayerInfo[i][pCrates][4] ++; save_crates(i); SCM(i, COLOR_LIGHTGREEN, "Nu ai un slot liber, ai primit crate-ul inapoi.");  CrateModel[i] = -1; KillTimer(TimerCratesEx[i]); return true; }
                    else {
                        KillTimer(TimerCratesEx[i]);
                        CrateModel[i] = -1;
                        GiveVehicle(i, 567, 0, 0, 0, 0, 0);
                        format(gString, 120,"(( {7556ff}Crates System {A9C4E4}- %s a deschis Vehicle Crate si a castigat Savanna. ))", GetName(i));
                        SCMTA(COLOR_CLIENT, gString);
                        PlayerTextDrawHide(i, CratePTD[1]);
                        PlayerTextDrawHide(i, CratePTD[0]);    
                    }
                }
            }
        } else {
             switch(rand) {
               case 0..12: {
                amount = RandomEx(30, 250);
                format(gString, 65, "~n~~w~~h~you have %d crates.", totalcrates(i));
                PlayerTextDrawSetPreviewModel(i, CratePTD[0], 411);
                PlayerTextDrawSetString(i, CratePTD[1], gString);
                PlayerTextDrawShow(i, CratePTD[0]);
                if(CrateTime[i] <= 0) {
                        KillTimer(TimerCratesEx[i]);
                        CrateModel[i] = -1;
                        GivePlayerMoney(playerid, PlayerInfo[playerid][pCash]500000000);
                        format(gString, 120, "(( {7556ff}Crate System {A9C4E4}- %s a deschis Money Crate si a castigat $500.000.000. ))", GetName(i));
                        SCMTA(COLOR_CLIENT, gString);
                        PlayerTextDrawHide(i, CratePTD[1]);
                        PlayerTextDrawHide(i, CratePTD[0]);    
                    }
                }
            }
            case 13..22: {
                amount = random(20) + 20;
                format(gString, 64, "1.000.000.000~n~~w~~h~you have %d crates.", totalcrates(i));
                PlayerTextDrawSetPreviewModel(i, CratePTD[0], 600);
                PlayerTextDrawSetString(i, CratePTD[1], gString);
                PlayerTextDrawShow(i, CratePTD[0]);
                if(CrateTime[i] == 0) {
                        KillTimer(TimerCratesEx[i]);
                        CrateModel[i] = -1;
                        GivePlayerMoney(playerid, PlayerInfo[playerid][pCash]1000000000);
                        format(gString, 120,"(( {7556ff}Crate System {A9C4E4}- %s a deschis Money Crate si a castigat $1.000.000.000. ))", GetName(i));
                        SCMTA(COLOR_CLIENT,gString);
                        PlayerTextDrawHide(i, CratePTD[1]);
                        PlayerTextDrawHide(i, CratePTD[0]);    
                    }
                }
            }
            case 23..33: {
                format(gString, 65, "$100.000.000~n~~w~~h~you have %d crates.", totalcrates(i));
                PlayerTextDrawSetPreviewModel(i, CratePTD[0], 523);
                PlayerTextDrawSetString(i, CratePTD[1], gString);
                PlayerTextDrawShow(i, CratePTD[0]);
                if(CrateTime[i] <= 0) {
                        KillTimer(TimerCratesEx[i]);
                        CrateModel[i] = -1;
                        GivePlayerMoney(playerid, PlayerInfo[playerid][pCash]100000000);
                        format(gString, 120,"(( {7556ff}Crate System {A9C4E4}- %s a deschis Money Crate si a castigat $100.000.000. ))", GetName(i));
                        SCMTA(COLOR_CLIENT, gString);
                           PlayerTextDrawHide(i, CratePTD[1]);
                        PlayerTextDrawHide(i, CratePTD[0]);    
                    }
                }
            }
               case 34..46: {
                format(gString, 65, "$1~n~~w~~h~you have %d crates.", totalcrates(i));
                PlayerTextDrawSetPreviewModel(i, CratePTD[0], 522);
                PlayerTextDrawSetString(i, CratePTD[1], gString);
                PlayerTextDrawShow(i, CratePTD[0]);
                if(CrateTime[i] <= 0) {
                        KillTimer(TimerCratesEx[i]);
                        CrateModel[i] = -1;
                        GivePlayerMoney(playerid, PlayerInfo[playerid][pCash]1);
                        format(gString, 120,"(( {7556ff}Crates System {A9C4E4}- %s a deschis Money Crate si a castigat $1. ))", GetName(i));
                        SCMTA(COLOR_CLIENT,gString);
                        PlayerTextDrawHide(i, CratePTD[1]);
                        PlayerTextDrawHide(i, CratePTD[0]);    
                    }
                }
            }
               case 47..53: {
                format(gString, 65, "696969696$~n~~w~~h~you have %d crates.", totalcrates(i));
                PlayerTextDrawSetPreviewModel(i, CratePTD[0], 1581);
                PlayerTextDrawSetString(i, CratePTD[1], gString);
                PlayerTextDrawShow(i, CratePTD[0]);
                if(CrateTime[i] <= 0) {
                    KillTimer(TimerCratesEx[i]);
                    CrateModel[i] = -1;
                    GivePlayerMoney(playerid, PlayerInfo[playerid][pCash]696969696);
                    format(gString, 120,"(( {7556ff}Crates System {A9C4E4}- %s a deschis Money Crate si a castigat $696.969.696 . ))", GetName(i));
                    SCMTA(COLOR_CLIENT, gString);
                    PlayerTextDrawHide(i, CratePTD[1]);
                    PlayerTextDrawHide(i, CratePTD[0]);    
                }
            }
               case 54..66: {
                format(gString, 65, "ticket (VIP)~n~~w~~h~you have %d crates.", totalcrates(i));
                PlayerTextDrawSetPreviewModel(i, CratePTD[0], 1581);
                PlayerTextDrawSetString(i, CratePTD[1], gString);
                PlayerTextDrawShow(i, CratePTD[0]);
                if(CrateTime[i] <= 0) {
                    KillTimer(TimerCratesEx[i]);
                    CrateModel[i] = -1;
                    PlayerInfo[i][pTickete][1] ++;
                    save_tickete(i);
                    format(gString, 120,"(( {7556ff}Crates System {A9C4E4}- %s a deschis Money Crate si a castigat Vip Ticket. ))", GetName(i));
                    SCMTA(COLOR_CLIENT,gString);
                    PlayerTextDrawHide(i, CratePTD[1]);
                    PlayerTextDrawHide(i, CratePTD[0]);    
                }
            }
            case 67..74: {
                format(gString, 65, "Bullet (PREMIUM)~n~~w~~h~you have %d crates.", totalcrates(i));
                PlayerTextDrawSetPreviewModel(i, CratePTD[0], 541);
                PlayerTextDrawSetString(i, CratePTD[1], gString);
                PlayerTextDrawShow(i, CratePTD[0]);
                if(CrateTime[i] <= 0) {
                        KillTimer(TimerCratesEx[i]);
                        CrateModel[i] = -1;
                        Give
                        format(gString, 120,"(( {7556ff}Crates System {A9C4E4}- %s a deschis Money Crate si a castigat Bullet PREMIUM. ))", GetName(i));
                        SCMTA(COLOR_CLIENT,gString);
                        PlayerTextDrawHide(i, CratePTD[1]);
                        PlayerTextDrawHide(i, CratePTD[0]);    
                    }
                }
            }
            case 75..81: {
                format(gString, 65, "$2.500.000.000~n~~w~~h~you have %d crates.", totalcrates(i));
                PlayerTextDrawSetPreviewModel(i, CratePTD[0], 560);
                PlayerTextDrawSetString(i, CratePTD[1], gString);
                PlayerTextDrawShow(i, CratePTD[0]);
                if(CrateTime[i] <= 0) {
                        KillTimer(TimerCratesEx[i]);
                        CrateModel[i] = -1;
                        GivePlayerMoney(playerid, PlayerInfo[playerid][pCash]2500000000);
                        format(gString, 120,"(( {7556ff}Crates System {A9C4E4}- %s a deschis Money Crate si a castigat $2.500.000.000. ))", GetName(i));
                        SCMTA(COLOR_CLIENT,gString);
                        PlayerTextDrawHide(i, CratePTD[1]);
                        PlayerTextDrawHide(i, CratePTD[0]);    
                    }
                }
            }
            case 82..88: {
                format(gString, 65, "$700.000.000~n~~w~~h~you have %d crates.", totalcrates(i));
                PlayerTextDrawSetPreviewModel(i, CratePTD[0], 451);
                PlayerTextDrawSetString(i, CratePTD[1], gString);
                PlayerTextDrawShow(i, CratePTD[0]);
                if(CrateTime[i] <= 0) {
                        KillTimer(TimerCratesEx[i]);
                        CrateModel[i] = -1;
                        GivePlayerMoney(playerid, PlayerInfo[playerid][pCash]700000000);
                        format(gString, 120,"(( {7556ff}Crates System {A9C4E4}- %s a deschis Money Crate si a castigat $700.000.000. ))", GetName(i));
                        SCMTA(COLOR_CLIENT,gString);
                        PlayerTextDrawHide(i, CratePTD[1]);
                        PlayerTextDrawHide(i, CratePTD[0]);    
                    }
                }
            }
            case 89..94: {
                format(gString, 65, "$5.000.000.000~n~~w~~h~you have %d crates.", totalcrates(i));
                PlayerTextDrawSetPreviewModel(i, CratePTD[0], 451);
                PlayerTextDrawSetString(i, CratePTD[1], gString);
                PlayerTextDrawShow(i, CratePTD[0]);
                if(CrateTime[i] <= 0) {
                        KillTimer(TimerCratesEx[i]);
                        CrateModel[i] = -1;
                        GivePlayerMoney(playerid, PlayerInfo[playerid][pCash]5000000000);
                        format(gString, 120,"(( {7556ff}Crates System {A9C4E4}- %s a deschis Money Crate si a castigat $5.000.000.000. ))", GetName(i));
                        SCMTA(COLOR_CLIENT,gString);
                        PlayerTextDrawHide(i, CratePTD[1]);
                        PlayerTextDrawHide(i, CratePTD[0]);    
                    }
                }
            }
            case 95..100: {
                format(gString, 65, "$10.000.000.000~n~~w~~h~you have %d crates.", totalcrates(i));
                PlayerTextDrawSetPreviewModel(i, CratePTD[0], 451);
                PlayerTextDrawSetString(i, CratePTD[1], gString);
                PlayerTextDrawShow(i, CratePTD[0]);
                if(CrateTime[i] <= 0) {
                        KillTimer(TimerCratesEx[i]);
                        CrateModel[i] = -1;
                        GivePlayerMoney(playerid, PlayerInfo[playerid][pCash]10000000000);
                        format(gString, 120,"(( {7556ff}Crates System {A9C4E4}- %s a deschis Money Crate si a castigat $10.000.000.000. ))", GetName(i));
                        SCMTA(COLOR_CLIENT,gString);
                        PlayerTextDrawHide(i, CratePTD[1]);
                        PlayerTextDrawHide(i, CratePTD[0]);    
                    }
                }
            }
            default: {
                format(gString, 65, "$10.000.000~n~~w~~h~you have %d crates.", totalcrates(i));
                PlayerTextDrawSetPreviewModel(i, CratePTD[0], 567);
                PlayerTextDrawSetString(i, CratePTD[1], gString);
                PlayerTextDrawShow(i, CratePTD[0]);
                if(CrateTime[i] <= 0) {
                        KillTimer(TimerCratesEx[i]);
                        CrateModel[i] = -1;
                        GivePlayerMoney(playerid, PlayerInfo[playerid][pCash]10000000);
                        format(gString, 120,"(( {7556ff}Crates System {A9C4E4}- %s a deschis Money Crate si a castigat $10.000.000. ))", GetName(i));
                        SCMTA(COLOR_CLIENT, gString);
                        PlayerTextDrawHide(i, CratePTD[1]);
                        PlayerTextDrawHide(i, CratePTD[0]);    
        };
    };
    return true;
}

unknown.png

Link to comment
Share on other sites

6 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

@CibuS la linia aia modifici playerid in i

Ce inseamna cuvantul "Unic" este atunci cand Chestia / Obiectul / Idea / etc... nu exista in alta parte.

Copii, nu mai veniti cu vorbe de "Am gamemode unic", nu exista asa ceva, la ora actuala totul este pe net.

Aveti grija pe cine ajutati, majoritatea sunt caini.

Link to comment
Share on other sites

  • 0

Păi bineînțeles ca îți dă erori fără număr, cum sa faci asa ceva GivePlayerMoney(playerid, PlayerInfo[playerid][pCash]5000000000);

GivePlayerMoney(i, 50000000000) ;

Dacă nu cunoști parametrii, de ce faci? Pune mana și citește, sunt tutoriale explicate, callbackuri explicate pe wiki pentru samp

 

 

  

Acum 11 ore, MiritaXD a spus:

modifica asta


GivePlayerMoney(playerid, PlayerInfo[playerid][pCash]10000000);

cu asta


 GivePlayerMoney(i, PlayerInfo[i][pCash]10000000);

Modifica "playerid" in "i" in acel cod.

Uite asa se fac cei mai buni scripteri in tara -_- 

 

Puneti mana si invatati, cititi, dupa practicati, https://sampwiki.blast.hk/wiki/GivePlayerMoney

Edited by iSkull
Link to comment
Share on other sites

  • 0
Chiar acum, iSkull a spus:

Păi bineînțeles ca îți dă erori fără număr, cum sa faci asa ceva GivePlayerMoney(playerid, PlayerInfo[playerid][pCash]5000000000);

GivePlayerMoney(i, 50000000000) ;

Dacă nu cunoști parametrii, de ce faci? Pune mana și citește, sunt tutoriale explicate, callbackuri explicate pe wiki pentru samp

 

 

  

Uite asa se fac cei mai buni scripteri in tara -_- 

 

Puneti mana si invatati, cititi, dupa practicati, https://sampwiki.blast.hk/wiki/GivePlayerMoney

Nici nu-mi daduseam seama de parametri :))

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Answer this question...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. For more details you can also review our Terms of Use and Privacy Policy.