Jump to content

bug Dealership BigZone


HPQ123

Recommended Posts

Salut, am un bug la DS,  cumpar 4 mașini,  dar mașina de pe slotu 4 se dublează și se face cum am eu mașina pe slotu 1, slotu 2 și 3 nu au probleme deloc,  faza e ca dacă vând mașină de pe slotu 1 sau 4 care este dublata,  jucătorul o primește mașina dar mie încă îmi arata ca am mașina la /cars, dacă intru în mașină zice ca e mașina jucatorului cui i-am vândut-o.  știe cineva unde sr putea fi problema?

Link to comment
Share on other sites

Acum 6 ore, HPQ123 a spus:

Salut, am un bug la DS,  cumpar 4 mașini,  dar mașina de pe slotu 4 se dublează și se face cum am eu mașina pe slotu 1, slotu 2 și 3 nu au probleme deloc,  faza e ca dacă vând mașină de pe slotu 1 sau 4 care este dublata,  jucătorul o primește mașina dar mie încă îmi arata ca am mașina la /cars, dacă intru în mașină zice ca e mașina jucatorului cui i-am vândut-o.  știe cineva unde sr putea fi problema?

arata liniile cu comanda /sellcartostate sau cum e in gm si /buycar (de preferat toata comanda)

  • Confused 1

Ares4  =(

 

 

Link to comment
Share on other sites

CMD:buycar(playerid, params[])
{
    if(gPlayerLogged[playerid] == 0) return SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTRED, "You need to login first.");
    if(IsPlayerInAnyVehicle(playerid)) return SCM(playerid,COLOR_WHITE,"{FFB870}Please get out of the car.");
    if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 7.0, 328.3534,-1513.1687,36.0391))
    {
        if(PlayerInfo[playerid][pLevel] < 3) return SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "{FFB870}You need to be level 3 to buy a vehicle.");
        BuyCar[playerid] = -1;
        ShowPlayerDialog(playerid,DIALOG_CARBUY, DIALOG_STYLE_LIST, "Buy a car", "Cheap cars\nRegular cars\nExpensive cars\nPremium cars", "Select", "Close");
    }
    else return SCM(playerid,COLOR_WHITE,"{FFB870}You are not the place where you can buy a car.");
      return 1;
}
CMD:setcar(playerid, params[])
{
    if(gPlayerLogged[playerid] == 0) return SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTRED, "You need to login first.");
    if(IsPlayerConnected(playerid))
     {
        if(PlayerInfo[playerid][pAdmin] < 5) return SCM(playerid,COLOR_ERROR, AdminOnly);
        new model[10],test,tableid,string[64],car[30];
        if(sscanf(params, "s[10]is[30]",model,test,car)) return SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFFF, "{FF9900}Scrie: {33CCFF}/setcar <Stock/Price> <Ammount> <Car Name>");
        tableid = MySQLCheckCar(car)+1;
        if(tableid == 0) return SCM(playerid,COLOR_WHITE,"{FFB870}Invalid car name.");
        if(strcmp(model,"stock",true) == 0)
         {
            Stock[tableid][vStock] = test;
            format(string,sizeof(string),"You set the stock to %d for car %s.",test,car);
            SCM(playerid,COLOR_WHITE,string);
            mysql_format(SQL,string, sizeof(string), "UPDATE stock SET Stock='%d' WHERE `ID`='%d'", Stock[tableid][vStock], tableid);
            mysql_tquery(SQL,string,"","");
               return 1;
        }
        if(strcmp(model,"price",true) == 0)
        {
            Stock[tableid][vPrice] = test;
            format(string,sizeof(string),"You set the price to %s for car %s.",FormatNumber(test),car);
            SCM(playerid,COLOR_WHITE,string);
            mysql_format(SQL,string, sizeof(string), "UPDATE stock SET `Price`='%d' WHERE `ID`='%d'", Stock[tableid][vPrice], tableid);
            mysql_tquery(SQL,string,"","");
            return 1;
        }
     }
     return 1;
}
CMD:v(playerid, params[])
{
    if(gPlayerLogged[playerid] == 0) return SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTRED, "You need to login first.");
    new masina[456], masina1[456];
     if(PlayerInfo[playerid][pPcarkey] != 0)
     {
         if(personalcar[0][playerid] != 0)
         {
            format(masina1, sizeof(masina1), "{0C370A}(spawned) {FFFFFF}%s\n",CarInfo[PlayerInfo[playerid][pPcarkey]][cDescription]);
            strcat(masina, masina1);
        }
        else
        {
            format(masina1, sizeof(masina1), "{FB0404}(despawned) {FFFFFF}%s\n",CarInfo[PlayerInfo[playerid][pPcarkey]][cDescription]);
            strcat(masina, masina1);
        }
     }
     else
     {
         format(masina1, sizeof(masina1), "{F3FF73}[ empty ]\n");
        strcat(masina, masina1);
    }
     if(PlayerInfo[playerid][pmotokey] != 0)
     {
        if(personalcar[1][playerid] != 0)
         {
            format(masina1, sizeof(masina1), "{0C370A}(spawned) {FFFFFF}%s\n",CarInfo[PlayerInfo[playerid][pmotokey]][cDescription]);
            strcat(masina, masina1);
        }
        else
        {
            format(masina1, sizeof(masina1), "{FB0404}(despawned) {FFFFFF}%s\n",CarInfo[PlayerInfo[playerid][pmotokey]][cDescription]);
            strcat(masina, masina1);
        }
     }
     else
     {
         format(masina1, sizeof(masina1), "{F3FF73}[ empty ]\n");
        strcat(masina, masina1);
    }
     if(PlayerInfo[playerid][pprcarkey] != 0)
     {
        if(personalcar[2][playerid] != 0)
         {
            format(masina1, sizeof(masina1), "{0C370A}(spawned) {FFFFFF}%s\n",CarInfo[PlayerInfo[playerid][pprcarkey]][cDescription]);
            strcat(masina, masina1);
        }
        else
        {
            format(masina1, sizeof(masina1), "{FB0404}(despawned) {FFFFFF}%s\n",CarInfo[PlayerInfo[playerid][pprcarkey]][cDescription]);
            strcat(masina, masina1);
        }
     }
     else if(PlayerInfo[playerid][pprcarkey] == 0 && PlayerInfo[playerid][pPremiumAccount] > 0)
     {
         format(masina1, sizeof(masina1), "{F3FF73}[ empty ]\n");
        strcat(masina, masina1);
    }
     if(PlayerInfo[playerid][pprcarkey2] != 0)
     {
        if(personalcar[3][playerid] != 0)
         {
            format(masina1, sizeof(masina1), "{0C370A}(spawned) {FFFFFF}%s\n",CarInfo[PlayerInfo[playerid][pprcarkey2]][cDescription]);
            strcat(masina, masina1);
        }
        else
        {
            format(masina1, sizeof(masina1), "{FB0404}(despawned) {FFFFFF}%s\n",CarInfo[PlayerInfo[playerid][pprcarkey2]][cDescription]);
            strcat(masina, masina1);
        }
     }
     else if(PlayerInfo[playerid][pprcarkey2] == 0 && PlayerInfo[playerid][pPremiumAccount] > 0)
     {
         format(masina1, sizeof(masina1), "{F3FF73}[ empty ]\n");
        strcat(masina, masina1);
    }
     if(PlayerInfo[playerid][pPPluscarkey] != 0)
     {
        if(personalcar[4][playerid] != 0)
         {
            format(masina1, sizeof(masina1), "{0C370A}(spawned) {FFFFFF}%s\n",CarInfo[PlayerInfo[playerid][pPPluscarkey]][cDescription]);
            strcat(masina, masina1);
        }
        else
        {
            format(masina1, sizeof(masina1), "{FB0404}(despawned) {FFFFFF}%s\n",CarInfo[PlayerInfo[playerid][pPPluscarkey]][cDescription]);
            strcat(masina, masina1);
        }
     }
     else if(PlayerInfo[playerid][pPPluscarkey] == 0 && PlayerInfo[playerid][pPlusSlot1] > 0)
     {
         format(masina1, sizeof(masina1), "{F3FF73}[ empty ]\n");
        strcat(masina, masina1);
    }
     if(PlayerInfo[playerid][pPPluscarkey2] != 0)
     {
        if(personalcar[5][playerid] != 0)
         {
            format(masina1, sizeof(masina1), "{0C370A}(spawned) {FFFFFF}%s\n",CarInfo[PlayerInfo[playerid][pPPluscarkey2]][cDescription]);
            strcat(masina, masina1);
        }
        else
        {
            format(masina1, sizeof(masina1), "{FB0404}(despawned) {FFFFFF}%s\n",CarInfo[PlayerInfo[playerid][pPPluscarkey2]][cDescription]);
            strcat(masina, masina1);
        }
     }
     else if(PlayerInfo[playerid][pPPluscarkey2] == 0 && PlayerInfo[playerid][pPlusSlot2] > 0)
     {
         format(masina1, sizeof(masina1), "{F3FF73}[ empty ]\n");
        strcat(masina, masina1);
    }
     if(PlayerInfo[playerid][pPcarkey] == 0 && PlayerInfo[playerid][pmotokey] == 0 && PlayerInfo[playerid][pprcarkey] == 0 && PlayerInfo[playerid][pprcarkey2] == 0 && PlayerInfo[playerid][pPPluscarkey] == 0 && PlayerInfo[playerid][pPPluscarkey2] == 0)
         return SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "You don't own any cars.");
    ShowPlayerDialog(playerid,DIALOG_VEHSPAWN,DIALOG_STYLE_LIST,"Vehicle Spawn",masina,"Select","Exit");
    return 1;
}

Link to comment
Share on other sites

CMD:sellcar(playerid, params[])
{
    if(gPlayerLogged[playerid] == 0) return SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTRED, "You need to login first.");
    return cmd_selltods(playerid, params);
}
CMD:vehicles(playerid, params[])
{
    if(gPlayerLogged[playerid] == 0) return SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTRED, "You need to login first.");
    if(PlayerInfo[playerid][pPcarkey] == 0 && PlayerInfo[playerid][pmotokey] == 0 && PlayerInfo[playerid][phelikey] == 0 && PlayerInfo[playerid][pprcarkey] == 0 && PlayerInfo[playerid][pprcarkey2] == 0 && PlayerInfo[playerid][pPPluscarkey] == 0 && PlayerInfo[playerid][pPPluscarkey2] == 0) return SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE,"{FFB870}You do not have a vehicle.");
    new sendername[25],name[100];
    GetPlayerName(playerid,sendername,sizeof(sendername));
    format(name,sizeof(name),"** %s's vehicles **",sendername);
    SCM(playerid,COLOR_TUTORIAL,name);
    if(PlayerInfo[playerid][pPcarkey] != 0)
    {
        new string[356],carid = PlayerInfo[playerid][pPcarkey],locked[6];
        if(CarInfo[carid][cLock] == 1)
        {
            locked = "Yes";
        }
        else
        {
            locked = "No";
        }
        format(string,sizeof(string),"Vehicle 1: Model:[%s] Locked:[%s] KM:[%.0f] TD:[%d] Insurance:[%d] InsuranceP:[%d] Value:[%s]",CarInfo[carid][cDescription],locked,CarInfo[carid][cKM],CarInfo[carid][cTimed],CarInfo[carid][cInsurancecar],CarInfo[carid][cInscarprice],FormatNumber(CarInfo[carid][cValue]));
        SCM(playerid,COLOR_GRAD1,string);
    }
    if(PlayerInfo[playerid][pmotokey] != 0)
    {
        new string[356],carid = PlayerInfo[playerid][pmotokey],locked[6];
        if(CarInfo[carid][cLock] == 1)
        {
            locked = "Yes";
        }
        else
        {
            locked = "No";
        }
        format(string,sizeof(string),"Vehicle 2: Model:[%s] Locked:[%s] KM:[%.0f] TD:[%d] Insurance:[%d] InsuranceP:[%d] Value:[%s]",CarInfo[carid][cDescription],locked,CarInfo[carid][cKM],CarInfo[carid][cTimed],CarInfo[carid][cInsurancecar],CarInfo[carid][cInscarprice],FormatNumber(CarInfo[carid][cValue]));
        SCM(playerid,COLOR_GRAD1,string);
    }
    if(PlayerInfo[playerid][pprcarkey] != 0)
    {
        new string[356],carid = PlayerInfo[playerid][pprcarkey],locked[6];
        if(CarInfo[carid][cLock] == 1)
        {
            locked = "Yes";
        }
        else
        {
            locked = "No";
        }
        format(string,sizeof(string),"Premium Vehicle 1: Model:[%s] Locked:[%s] KM:[%.0f] TD:[%d] Insurance:[%d] InsuranceP:[%d] Value:[%s]",CarInfo[carid][cDescription],locked,CarInfo[carid][cKM],CarInfo[carid][cTimed],CarInfo[carid][cInsurancecar],CarInfo[carid][cInscarprice],FormatNumber(CarInfo[carid][cValue]));
        SCM(playerid,COLOR_GRAD4,string);
    }
    if(PlayerInfo[playerid][pprcarkey2] != 0)
    {
        new string[356],carid = PlayerInfo[playerid][pprcarkey2],locked[6];
        if(CarInfo[carid][cLock] == 1)
        {
            locked = "Yes";
        }
        else
        {
            locked = "No";
        }
        format(string,sizeof(string),"Premium Vehicle 2: Model:[%s] Locked:[%s] KM:[%.0f] TD:[%d] Insurance:[%d] InsuranceP:[%d] Value:[%s]",CarInfo[carid][cDescription],locked,CarInfo[carid][cKM],CarInfo[carid][cTimed],CarInfo[carid][cInsurancecar],CarInfo[carid][cInscarprice],FormatNumber(CarInfo[carid][cValue]));
        SCM(playerid,COLOR_GRAD4,string);
    }
    if(PlayerInfo[playerid][pPPluscarkey] != 0)
    {
        new string[356],carid = PlayerInfo[playerid][pPPluscarkey],locked[6];
        if(CarInfo[carid][cLock] == 1)
        {
            locked = "Yes";
        }
        else
        {
            locked = "No";
        }
        format(string,sizeof(string),"Plus Vehicle 1: Model:[%s] Locked:[%s] KM:[%.0f] TD:[%d] Insurance:[%d] InsuranceP:[%d] Value:[%s]",CarInfo[carid][cDescription],locked,CarInfo[carid][cKM],CarInfo[carid][cTimed],CarInfo[carid][cInsurancecar],CarInfo[carid][cInscarprice],FormatNumber(CarInfo[carid][cValue]));
        SCM(playerid,COLOR_GRAD4,string);
    }
    if(PlayerInfo[playerid][pPPluscarkey2] != 0)
    {
        new string[356],carid = PlayerInfo[playerid][pPPluscarkey2],locked[6];
        if(CarInfo[carid][cLock] == 1)
        {
            locked = "Yes";
        }
        else
        {
            locked = "No";
        }
        format(string,sizeof(string),"Plus Vehicle 2: Model:[%s] Locked:[%s] KM:[%.0f] TD:[%d] Insurance:[%d] InsuranceP:[%d] Value:[%s]",CarInfo[carid][cDescription],locked,CarInfo[carid][cKM],CarInfo[carid][cTimed],CarInfo[carid][cInsurancecar],CarInfo[carid][cInscarprice],FormatNumber(CarInfo[carid][cValue]));
        SCM(playerid,COLOR_GRAD4,string);
    }
    SCM(playerid,COLOR_TUTORIAL,"__________________________");
    return 1;
}

Link to comment
Share on other sites

CMD:sellcarto(playerid, params[])
{
    if(gPlayerLogged[playerid] == 0) return SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTRED, "You need to login first.");
    if(PlayerInfo[playerid][pPcarkey] == 0 && PlayerInfo[playerid][pmotokey] == 0 && PlayerInfo[playerid][phelikey] == 0 && PlayerInfo[playerid][pprcarkey] == 0 && PlayerInfo[playerid][pprcarkey2] == 0 && PlayerInfo[playerid][pPPluscarkey] == 0 && PlayerInfo[playerid][pPPluscarkey2] == 0) return SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE,"{FFB870}You do not have a vehicle.");
    new id,price,sendername[30],giveplayer[30],VehI = OwnedVeh(GetPlayerVehicleID(playerid)),other[128];
    if(sscanf(params, "uiS(NULL)", id,price,other)) return SCM(playerid,COLOR_WHITE,"{FF9900}Scrie: {33CCFF}/sellcarto <Name/Playerid> <price>");
    if(strcmp(other, "NULL", true)) return SCM(playerid,COLOR_WHITE,"Nu folosi spatii in pret.");
    if(id == playerid) return SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE,"Nu iti poti vinde masina singur.");
    if(price < 1 || price > 500000000) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "{FFB870}Price not lower then 1 and not higher then $500,000,000.");
    new vid = GetPlayerVehicleID(playerid);
    if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "Nu esti in masina personala.");
    if(vid != personalcar[0][playerid] && vid != personalcar[1][playerid] && vid != personalcar[2][playerid] && vid != personalcar[3][playerid] && vid != personalcar[4][playerid] && vid != personalcar[5][playerid]) return SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "Nu esti in masina personala.");
    if(GetPlayerCash(id) < price) return SCM(playerid,COLOR_WHITE,"{FFB870}This player don't have money needed.");
    if(PlayerInfo[playerid][pLevel] < 3) return SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "{FFB870}You don't have level 3.");
    if(PlayerInfo[id][pLevel] < 3) return SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "{FFB870}That player doesn't have level 3.");
    if(VehI != PlayerInfo[playerid][pPcarkey] && VehI != PlayerInfo[playerid][pmotokey] && VehI != PlayerInfo[playerid][pprcarkey] && VehI != PlayerInfo[playerid][pprcarkey2] && VehI != PlayerInfo[playerid][pPPluscarkey] && VehI != PlayerInfo[playerid][pPPluscarkey2])
        return SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "This is not your car.");
    GetPlayerName(playerid, sendername, sizeof(sendername));
    GetPlayerName(id, giveplayer, sizeof(giveplayer));
    if(IsPlayerConnected(id))
    {
        if(IsPlayerInRangeOfPlayer(playerid, id, 5.0))
        {
            new vehh = GetPlayerVehicleID(playerid),string[256];
               if(vehh == personalcar[0][playerid])
               {
                   primesccar[id] = 1;
                   CarID[id] = OwnedVeh(personalcar[0][playerid]);
            }
            if(vehh == personalcar[1][playerid])
               {
                   primesccar[id] = 2;
                   CarID[id] = OwnedVeh(personalcar[1][playerid]);
            }
            if(vehh == personalcar[2][playerid])
               {
                   primesccar[id] = 3;
                   CarID[id] = OwnedVeh(personalcar[2][playerid]);
            }
            if(vehh == personalcar[3][playerid])
               {
                   primesccar[id] = 4;
                   CarID[id] = OwnedVeh(personalcar[3][playerid]);
            }
            if(vehh == personalcar[4][playerid])
               {
                   primesccar[id] = 5;
                   CarID[id] = OwnedVeh(personalcar[4][playerid]);
            }
            if(vehh == personalcar[5][playerid])
               {
                   primesccar[id] = 6;
                   CarID[id] = OwnedVeh(personalcar[5][playerid]);
            }
            new vehhh = OwnedVeh(GetPlayerVehicleID(playerid));
            if(vehhh == PlayerInfo[playerid][pPcarkey])
            {
                cartype[id] = 1;
            }
            if(vehhh == PlayerInfo[playerid][pmotokey])
            {
                cartype[id] = 2;
            }
            if(vehhh == PlayerInfo[playerid][pprcarkey])
            {
                cartype[id] = 3;
            }
            if(vehhh == PlayerInfo[playerid][pprcarkey2])
            {
                cartype[id] = 4;
            }
            if(vehhh == PlayerInfo[playerid][pPPluscarkey])
            {
                cartype[id] = 5;
            }
            if(vehhh == PlayerInfo[playerid][pPPluscarkey])
            {
                cartype[id] = 6;
            }
            ofercar[id] = playerid;
               carprice[id] = price;
            format(string, sizeof(string), "* You have offered your car(%s) to %s(%d) for $%s.", CarInfo[vehhh][cDescription],giveplayer,id,FormatNumber(price));
            SendClientMessage(playerid, COLOR_GREEN, string);
            format(string, sizeof(string), "* %s offered his car(%s) to you for $%s (type /accept vehicle %d) to buy.", sendername, CarInfo[vehhh][cDescription], FormatNumber(price),playerid);
            SendClientMessage(id, COLOR_GREEN, string);
        }
        else return SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "{FFB870}Player is not near you.");
    }
    return 1;
}

Link to comment
Share on other sites

20 hours ago, HPQ123 said:

Salut, am un bug la DS,  cumpar 4 mașini,  dar mașina de pe slotu 4 se dublează și se face cum am eu mașina pe slotu 1, slotu 2 și 3 nu au probleme deloc,  faza e ca dacă vând mașină de pe slotu 1 sau 4 care este dublata,  jucătorul o primește mașina dar mie încă îmi arata ca am mașina la /cars, dacă intru în mașină zice ca e mașina jucatorului cui i-am vândut-o.  știe cineva unde sr putea fi problema?

schimba gamemode-ul baiatu meu daca esti incepator sau ia din gm-ul wster functiile, ca le-am reparat acolo

Link to comment
Share on other sites

  • 4 years later...
  • 2 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. For more details you can also review our Terms of Use and Privacy Policy.