Jump to content
  • 0

Ajutor comanda /makeleader


bgtheodor

Question

Problemă întâlnită (descriere): Salut , nu stiu cum sa fac ca la comanda /makeleader sa dea respawn celui facut lider.
Ero(area / rile) / warning-(ul / urile):
Liniile de cod / sursa / script-ul: [pawn]if(strcmp(cmd, "/makeleader", true) == 0)
{
if(IsPlayerConnected(playerid))
{
tmp = strtok(cmdtext, idx);
if(!strlen(tmp))
{
SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAD2, "Syntax: /makeleader [playerid/PartOfName] [Number(1-18)]");
SendClientMessage(playerid, 0x33CCFFAA, "{FFFFFF}1.PD • 2.FBI • 3.NG • 4.Medic • 5. The Mafia");
SendClientMessage(playerid, 0x33CCFFAA, "{FFFFFF}6.The Triads • 8.Hitman • 9.Reporter • 10.Taxi");
SendClientMessage(playerid, 0x33CCFFAA, "{FFFFFF}11.License • 15.LSV • 16.VLA • 17.Ballas • 18.Grove ");
return 1;
}
new para1;
new level;
para1 = ReturnUser(tmp);
tmp = strtok(cmdtext, idx);
level = strval(tmp);
if(level > 18 || level < 0) { SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, " Nu te duce sub 0, sau peste 18!"); return 1; }
if (PlayerInfo[playerid][pAdmin] >= 4)
{
if(IsPlayerConnected(para1))
{
if(para1 != INVALID_PLAYER_ID)
{
if(PlayerInfo[para1][pMember] > 0 || PlayerInfo[para1][pFMember] < 255)
{
SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Acel player se afla deja intr-o Factiune / Familie !");
return 1;
}
GetPlayerName(playerid, giveplayer, sizeof(giveplayer));
ResetPlayerWeapons(playerid);
SetPlayerArmour(playerid, 0);
GetPlayerName(para1, giveplayer, sizeof(giveplayer));
GetPlayerName(playerid, sendername, sizeof(sendername));
PlayerInfo[para1][pLeader] = level;
format(string, sizeof(string), " Ai fost facut liderul factiunii dorite de catre adminul %s", sendername);
SendClientMessage(para1, COLOR_LIGHTBLUE, string);
format(string, sizeof(string), " You have given %s control to run Faction Number %d.", giveplayer,level);
SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTBLUE, string);
if(level == 0) { PlayerInfo[para1][pChar] = 0; }
else if(level == 1) { PlayerInfo[para1][pChar] = 288; } //Police Force
else if(level == 2) { PlayerInfo[para1][pChar] = 164; } //FBI
else if(level == 3) { PlayerInfo[para1][pChar] = 287; } //NG
else if(level == 4) { PlayerInfo[para1][pChar] = 228; } //Fire/Ambulance
else if(level == 5) { PlayerInfo[para1][pChar] = 112; gTeam[para1] = 5; } //Tha Mafie
else if(level == 6) { PlayerInfo[para1][pChar] = 120; gTeam[para1] = 6;} //The Triads
else if(level == 8) { PlayerInfo[para1][pChar] = 294; } //Hitmans
else if(level == 9) { PlayerInfo[para1][pChar] = 227; } //News Reporters
else if(level == 10) { PlayerInfo[para1][pChar] = 61; } //Taxi Cab Company
else if(level == 11) { PlayerInfo[para1][pChar] = 171; } //Driving/Flying School
else if(level == 15) { PlayerInfo[para1][pChar] = 110; gTeam[para1] = 15; } //Vagos
else if(level == 16) { PlayerInfo[para1][pChar] = 115; gTeam[para1] = 16; } //Aztecas
else if(level == 17) { PlayerInfo[para1][pChar] = 104; gTeam[para1] = 17; } //Ballas
else if(level == 18) { PlayerInfo[para1][pChar] = 271; gTeam[para1] = 18; } //Grove
PlayerInfo[para1][pRank] = 6;
SetPlayerSkin(para1, PlayerInfo[para1][pChar]);
new pnamee[24];
GetPlayerName(giveplayerid, pnamee, sizeof(pnamee));
TextDrawHideForPlayer(playerid, Nume[giveplayerid]);
if(strlen(pnamee) == 1)
{
Nume[giveplayerid]= TextDrawCreate(87.00000,429.000000, pnamee);
}
else if(strlen(pnamee) == 2)
{
Nume[giveplayerid]= TextDrawCreate(82.00000,429.00000, pnamee);
}
else if(strlen(pnamee) == 3)
{
Nume[giveplayerid] = TextDrawCreate(77.00000, 429.00000 , pnamee);
}
else if(strlen(pnamee) == 4)
{
Nume[giveplayerid] = TextDrawCreate(72.00000, 429.00000,pnamee);
}
else if(strlen(pnamee) == 5)
{
Nume[giveplayerid] = TextDrawCreate(67.00000, 429.00000, pnamee);
}
else if(strlen(pnamee) == 6)
{
Nume[giveplayerid] = TextDrawCreate(62.00000, 429.00000, pnamee);
}
else if(strlen(pnamee) == 7)
{
Nume[giveplayerid] = TextDrawCreate(57.00000, 429.00000, pnamee);
}
else if(strlen(pnamee) >= 8 && strlen(pnamee) < 9)
{
Nume[giveplayerid]= TextDrawCreate(52.000000, 429.000000,pnamee);
}
else if(strlen(pnamee) == 9)
{
Nume[giveplayerid] = TextDrawCreate(47.00000, 429.000000, pnamee);
}
else if(strlen(pnamee) == 10)
{
Nume[giveplayerid] = TextDrawCreate(42.00000, 429.000000, pnamee);
}
else if(strlen(pnamee) == 11)
{
Nume[giveplayerid] = TextDrawCreate(37.00000, 429.000000, pnamee);
}
else if(strlen(pnamee) == 12)
{
Nume[giveplayerid] = TextDrawCreate(32.000000, 429.000000, pnamee);
}
else if(strlen(pnamee) == 13)
{
Nume[giveplayerid] = TextDrawCreate(27.000000, 429.000000, pnamee);
}
else if(strlen(pnamee) == 14)
{
Nume[giveplayerid] = TextDrawCreate(22.000000, 429.00000, pnamee);
}
else if(strlen(pnamee) == 15)
{
Nume[giveplayerid] = TextDrawCreate(17.00000, 429.000000, pnamee);
}
else if(strlen(pnamee) == 16)
{
Nume[giveplayerid] = TextDrawCreate(12.00000, 429.000000, pnamee);
}
else if(strlen(pnamee) == 17)
{
Nume[giveplayerid] = TextDrawCreate(7.00000, 429.000000, pnamee);
}
else if(strlen(pnamee) == 18)
{
Nume[giveplayerid] = TextDrawCreate(5.000000, 429.000000, pnamee);
}
else if(strlen(pnamee) >= 19)
{
Nume[giveplayerid] = TextDrawCreate(4.000000, 429.00000, pnamee);
}
TextDrawFont(Nume[giveplayerid],2);
TextDrawLetterSize(Nume[giveplayerid],0.3000000,0.900000);
TextDrawAlignment(Nume[giveplayerid], 1);
GetPlayerFactionColor(giveplayerid);
TextDrawColor(Nume[giveplayerid], PlayerInfo[giveplayerid][pColor]);
TextDrawSetShadow(Nume[giveplayerid], 2);
TextDrawBackgroundColor(Nume[giveplayerid], 0x00000044);
TextDrawShowForPlayer(giveplayerid,Nume[giveplayerid]);
}
}//not connected
}
else
{
SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAD1, "{e11d1d}Nu esti autorizat sa folosesti aceasta comanda !");
}
}
return 1;
}[/pawn]
Imagini / Video (optional):
Aţi încercat să rezolvaţi singur?: Da , am incercat sa pun acolo SpawnPlayer(playerid); doar ca inloc sa-l respawneze pe cel facut lider ma respawneaza pe mine . P.S nici cu comanda SpawnPlayer(giveplayerid); nu functioneaza.

Fara reclama in semnatura !

Link to comment
Share on other sites

2 answers to this question

Recommended Posts

Incearca

if(strcmp(cmd, "/makeleader", true) == 0)
    {
    if(IsPlayerConnected(playerid))
    {
    tmp = strtok(cmdtext, idx);
    if(!strlen(tmp))
    {
    SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAD2, "Syntax: /makeleader [playerid/PartOfName] [Number(1-18)]");
    SendClientMessage(playerid, 0x33CCFFAA, "{FFFFFF}1.PD • 2.FBI • 3.NG • 4.Medic • 5. The Mafia");
    SendClientMessage(playerid, 0x33CCFFAA, "{FFFFFF}6.The Triads • 8.Hitman • 9.Reporter • 10.Taxi");
    SendClientMessage(playerid, 0x33CCFFAA, "{FFFFFF}11.License • 15.LSV • 16.VLA • 17.Ballas • 18.Grove ");
    return 1;
    }
    new para1;
    new level;
    para1 = ReturnUser(tmp);
    tmp = strtok(cmdtext, idx);
    level = strval(tmp);
    if(level > 18 || level < 0) { SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, " Nu te duce sub 0, sau peste 18!"); return 1; }
    if (PlayerInfo[playerid][pAdmin] >= 4)
    {
    if(IsPlayerConnected(para1))
    {
    if(para1 != INVALID_PLAYER_ID)
    {
    if(PlayerInfo[para1][pMember] > 0 || PlayerInfo[para1][pFMember] < 255)
    {
    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Acel player se afla deja intr-o Factiune / Familie !");
    return 1;
    }
    GetPlayerName(playerid, giveplayer, sizeof(giveplayer));
    ResetPlayerWeapons(playerid);
    SetPlayerArmour(playerid, 0);
    GetPlayerName(playerid, sendername, sizeof(sendername));
    GetPlayerName(para1, giveplayer, sizeof(giveplayer));
    PlayerInfo[para1][pLeader] = level;
    PlayerInfo[para1][pRank] = 6;
    SpawnPlayer(para1);
    format(string, sizeof(string), " Ai fost facut liderul factiunii dorite de catre adminul %s", sendername);
    SendClientMessage(para1, COLOR_LIGHTBLUE, string);
    format(string, sizeof(string), " You have given %s control to run Faction Number %d.", giveplayer,level);
    SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTBLUE, string);
    if(level == 0) { PlayerInfo[para1][pChar] = 0; }
    else if(level == 1) { PlayerInfo[para1][pChar] = 288; } //Police Force
    else if(level == 2) { PlayerInfo[para1][pChar] = 164; } //FBI
    else if(level == 3) { PlayerInfo[para1][pChar] = 287; } //NG
    else if(level == 4) { PlayerInfo[para1][pChar] = 228; } //Fire/Ambulance
    else if(level == 5) { PlayerInfo[para1][pChar] = 112; gTeam[para1] = 5; } //Tha Mafie
    else if(level == 6) { PlayerInfo[para1][pChar] = 120; gTeam[para1] = 6;} //The Triads
    else if(level == 8) { PlayerInfo[para1][pChar] = 294; } //Hitmans
    else if(level == 9) { PlayerInfo[para1][pChar] = 227; } //News Reporters
    else if(level == 10) { PlayerInfo[para1][pChar] = 61; } //Taxi Cab Company
    else if(level == 11) { PlayerInfo[para1][pChar] = 171; } //Driving/Flying School
    else if(level == 15) { PlayerInfo[para1][pChar] = 110; gTeam[para1] = 15; } //Vagos
    else if(level == 16) { PlayerInfo[para1][pChar] = 115; gTeam[para1] = 16; } //Aztecas
    else if(level == 17) { PlayerInfo[para1][pChar] = 104; gTeam[para1] = 17; } //Ballas
    else if(level == 18) { PlayerInfo[para1][pChar] = 271; gTeam[para1] = 18; } //Grove
    PlayerInfo[para1][pRank] = 6;
    SetPlayerSkin(para1, PlayerInfo[para1][pChar]);
    new pnamee[24];
    GetPlayerName(giveplayerid, pnamee, sizeof(pnamee));
    TextDrawHideForPlayer(playerid, Nume[giveplayerid]);
    if(strlen(pnamee) == 1)
    {
    Nume[giveplayerid]= TextDrawCreate(87.00000,429.000000, pnamee);
    }
    else if(strlen(pnamee) == 2)
    {
    Nume[giveplayerid]= TextDrawCreate(82.00000,429.00000, pnamee);
    }
    else if(strlen(pnamee) == 3)
    {
    Nume[giveplayerid] = TextDrawCreate(77.00000, 429.00000 , pnamee);
    }
    else if(strlen(pnamee) == 4)
    {
    Nume[giveplayerid] = TextDrawCreate(72.00000, 429.00000,pnamee);
    }
    else if(strlen(pnamee) == 5)
    {
    Nume[giveplayerid] = TextDrawCreate(67.00000, 429.00000, pnamee);
    }
    else if(strlen(pnamee) == 6)
    {
    Nume[giveplayerid] = TextDrawCreate(62.00000, 429.00000, pnamee);
    }
    else if(strlen(pnamee) == 7)
    {
    Nume[giveplayerid] = TextDrawCreate(57.00000, 429.00000, pnamee);
    }
    else if(strlen(pnamee) >= 8 && strlen(pnamee) < 9)
    {
    Nume[giveplayerid]= TextDrawCreate(52.000000, 429.000000,pnamee);
    }
    else if(strlen(pnamee) == 9)
    {
    Nume[giveplayerid] = TextDrawCreate(47.00000, 429.000000, pnamee);
    }
    else if(strlen(pnamee) == 10)
    {
    Nume[giveplayerid] = TextDrawCreate(42.00000, 429.000000, pnamee);
    }
    else if(strlen(pnamee) == 11)
    {
    Nume[giveplayerid] = TextDrawCreate(37.00000, 429.000000, pnamee);
    }
    else if(strlen(pnamee) == 12)
    {
    Nume[giveplayerid] = TextDrawCreate(32.000000, 429.000000, pnamee);
    }
    else if(strlen(pnamee) == 13)
    {
    Nume[giveplayerid] = TextDrawCreate(27.000000, 429.000000, pnamee);
    }
    else if(strlen(pnamee) == 14)
    {
    Nume[giveplayerid] = TextDrawCreate(22.000000, 429.00000, pnamee);
    }
    else if(strlen(pnamee) == 15)
    {
    Nume[giveplayerid] = TextDrawCreate(17.00000, 429.000000, pnamee);
    }
    else if(strlen(pnamee) == 16)
    {
    Nume[giveplayerid] = TextDrawCreate(12.00000, 429.000000, pnamee);
    }
    else if(strlen(pnamee) == 17)
    {
    Nume[giveplayerid] = TextDrawCreate(7.00000, 429.000000, pnamee);
    }
    else if(strlen(pnamee) == 18)
    {
    Nume[giveplayerid] = TextDrawCreate(5.000000, 429.000000, pnamee);
    }
    else if(strlen(pnamee) >= 19)
    {
    Nume[giveplayerid] = TextDrawCreate(4.000000, 429.00000, pnamee);
    }
    TextDrawFont(Nume[giveplayerid],2);
    TextDrawLetterSize(Nume[giveplayerid],0.3000000,0.900000);
    TextDrawAlignment(Nume[giveplayerid], 1);
    GetPlayerFactionColor(giveplayerid);
    TextDrawColor(Nume[giveplayerid], PlayerInfo[giveplayerid][pColor]);
    TextDrawSetShadow(Nume[giveplayerid], 2);
    TextDrawBackgroundColor(Nume[giveplayerid], 0x00000044);
    TextDrawShowForPlayer(giveplayerid,Nume[giveplayerid]);
    }
    }//not connected
    }
    else
    {
    SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAD1, "{e11d1d}Nu esti autorizat sa folosesti aceasta comanda !");
    }
    }
    return 1;
    }
Edited by Adrian_Petre

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. For more details you can also review our Terms of Use and Privacy Policy.