Jump to content
 • 0

Problemă "Cancel"


am2peu

Question

Problema intalnita (descriere): La dialog-urile unde când playerul dă "Exit" sau "Cancel", şi ar trebui să ia kick, nu ia. Îi închide dialog-ul şi îi apare ca şi la celelalte dialog-uri unde il închide şi îi apare pe chat "Ai anulat comanda". Ca de exemplu, la logare, când un player nu îşi bagă parola şi dă click pe "Ieşire" , lui îi dispare dialog-ul şi îi apare mesajul pe chat: Ai anulat comanda 
Ero(area / rile) / warning-(ul / urile): Nu dă eroare în pawno.
Liniile de cod / sursa / script-ul(obligatoriu): Nu am ce link să vă dau, eventual vă pun o poză mai jos să vedeţi:
Imagini / Video (optional): http://imgur.com/a/1ygye
Ati incercat sa rezolvati singur?: Da, am încercat să pun "return 1;" pe undeva însă fără efect, n-am reuşit.

 

Dacă e, contactaţi-mă pe Yahoo messenger (GOOD_AM2PEU_CL) şi acolo putem discuta mai multe, pot să vă arăt mai bine despre ce este vorba.

Link to comment
Share on other sites

9 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

Desigur, uite:

 

[pawn]

public OnDialogResponse(playerid, dialogid, response, listitem, inputtext[])
{
    new sendername[MAX_PLAYER_NAME];
    new string[128];
    if(dialogid == 670)
    {
        if(response)
        {
            new file[256], name[24], license[10];
            GetPlayerName(playerid, name, 24);
            format(file,sizeof(file),"Cars/%s.ini",name);
            dini_IntSet(file, "Model", VehicleInfo[playerid][Model]);
            dini_IntSet(file, "Price", VehicleInfo[playerid][Price]);
            dini_FloatSet(file, "X", VehicleInfo[playerid][CarX]);
            dini_FloatSet(file, "Y", VehicleInfo[playerid][CarY]);
            dini_FloatSet(file, "Z", VehicleInfo[playerid][CarZ]);
            dini_FloatSet(file, "Rot", VehicleInfo[playerid][CarRot]);
            dini_IntSet(file, "Locked", VehicleInfo[playerid][Locked]);
            dini_IntSet(file, "mod1", VehicleInfo[playerid][mod1]);
            dini_IntSet(file, "mod2", VehicleInfo[playerid][mod2]);
            dini_IntSet(file, "mod3", VehicleInfo[playerid][mod3]);
            dini_IntSet(file, "mod4", VehicleInfo[playerid][mod4]);
            dini_IntSet(file, "mod5", VehicleInfo[playerid][mod5]);
            dini_IntSet(file, "mod6", VehicleInfo[playerid][mod6]);
            dini_IntSet(file, "mod7", VehicleInfo[playerid][mod7]);
            dini_IntSet(file, "mod8", VehicleInfo[playerid][mod8]);
            dini_IntSet(file, "mod9", VehicleInfo[playerid][mod9]);
            dini_IntSet(file, "mod10", VehicleInfo[playerid][mod10]);
            dini_IntSet(file, "mod11", VehicleInfo[playerid][mod11]);
            dini_IntSet(file, "mod12", VehicleInfo[playerid][mod12]);
            dini_IntSet(file, "mod13", VehicleInfo[playerid][mod13]);
            dini_IntSet(file, "mod14", VehicleInfo[playerid][mod14]);
            dini_IntSet(file, "mod15", VehicleInfo[playerid][mod15]);
            dini_IntSet(file, "mod16", VehicleInfo[playerid][mod16]);
            dini_IntSet(file, "mod17", VehicleInfo[playerid][mod17]);
            dini_IntSet(file, "paintjob", VehicleInfo[playerid][paintjob]);
            dini_IntSet(file, "color1", VehicleInfo[playerid][colora]);
            dini_IntSet(file, "color2", VehicleInfo[playerid][colorb]);
            dini_IntSet(file, "hours", VehicleInfo[playerid][hours]);
            dini_IntSet(file, "kilometers", VehicleInfo[playerid][kilometers]);
            new Float:CarHP, Float:OldCarHP, Float:X, Float:Y, Float:Z, Float:Rot;
            new plate = strlen(inputtext);
            if(plate < 4) return ShowPlayerDialog(playerid, 670, DIALOG_STYLE_INPUT, "Plate", "Numarul trebuie sa aibe minim 4 caractere.\n\nIncearca din nou.", "Done", "Cancel");
            if(plate > 8) return ShowPlayerDialog(playerid, 670, DIALOG_STYLE_INPUT, "Plate", "Numarul trebuie sa aibe maxim 8 caractere.\n\nIncearca din nou.", "Done", "Cancel");
            GetVehicleHealth(Vehicle[playerid], CarHP);
            OldCarHP = CarHP;
            GetVehiclePos(Vehicle[playerid], X, Y, Z);
             GetVehicleZAngle(Vehicle[playerid], Rot);
            SetVehicleNumberPlate(Vehicle[playerid], inputtext);
            SetVehicleToRespawn(Vehicle[playerid]);
            SetVehiclePos(Vehicle[playerid], X, Y, Z);
            SetVehicleZAngle(Vehicle[playerid], Rot);
            PutPlayerInVehicle(playerid, Vehicle[playerid], 0);
            format(license, sizeof(license), "%s", inputtext);
            VehPlate[Vehicle[playerid]] = license;
            dini_Set(file, "Plate", VehPlate[Vehicle[playerid]]);
            format(string, sizeof(string), "{FFFF00}Numarul masini tale este:{FFFFFF} %s", inputtext);
            SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFFF, string);
            SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFFF, "NOTE: Masina ta a revenit la normal, sa evitam abuzul de fixed.");
            SetVehicleHealth(Vehicle[playerid], OldCarHP);
            VehicleInfo[playerid][Model] = dini_Int(file, "Model");
            VehicleInfo[playerid][Price] = dini_Int(file, "Price");
            VehicleInfo[playerid][CarX] = dini_Float(file, "X");
            VehicleInfo[playerid][CarY] = dini_Float(file, "Y");
            VehicleInfo[playerid][CarZ] = dini_Float(file, "Z");
            VehicleInfo[playerid][CarRot] = dini_Float(file, "Rot");
            VehicleInfo[playerid][Locked] = dini_Int(file, "Locked");
            VehicleInfo[playerid][mod1] = dini_Int(file, "mod1");
            VehicleInfo[playerid][mod2] = dini_Int(file, "mod2");
            VehicleInfo[playerid][mod3] = dini_Int(file, "mod3");
            VehicleInfo[playerid][mod4] = dini_Int(file, "mod4");
            VehicleInfo[playerid][mod5] = dini_Int(file, "mod5");
            VehicleInfo[playerid][mod6] = dini_Int(file, "mod6");
            VehicleInfo[playerid][mod7] = dini_Int(file, "mod7");
            VehicleInfo[playerid][mod8] = dini_Int(file, "mod8");
            VehicleInfo[playerid][mod9] = dini_Int(file, "mod9");
            VehicleInfo[playerid][mod10] = dini_Int(file, "mod10");
            VehicleInfo[playerid][mod11] = dini_Int(file, "mod11");
            VehicleInfo[playerid][mod12] = dini_Int(file, "mod12");
            VehicleInfo[playerid][mod13] = dini_Int(file, "mod13");
            VehicleInfo[playerid][mod14] = dini_Int(file, "mod14");
            VehicleInfo[playerid][mod15] = dini_Int(file, "mod15");
            VehicleInfo[playerid][mod16] = dini_Int(file, "mod16");
            VehicleInfo[playerid][mod17] = dini_Int(file, "mod17");
            VehicleInfo[playerid][paintjob] = dini_Int(file, "paintjob");
            VehicleInfo[playerid][colora] = dini_Int(file, "color1");
            VehicleInfo[playerid][colorb] = dini_Int(file, "color2");
            VehicleInfo[playerid][hours] = dini_Int(file, "hours");
            VehicleInfo[playerid][kilometers] = dini_Int(file, "kilometers");
            if(VehicleInfo[playerid][mod1]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod1]); }
            if(VehicleInfo[playerid][mod2]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod2]); }
            if(VehicleInfo[playerid][mod3]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod3]); }
            if(VehicleInfo[playerid][mod4]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod4]); }
            if(VehicleInfo[playerid][mod5]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod5]); }
            if(VehicleInfo[playerid][mod6]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod6]); }
            if(VehicleInfo[playerid][mod7]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod7]); }
            if(VehicleInfo[playerid][mod8]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod8]); }
            if(VehicleInfo[playerid][mod9]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod9]); }
            if(VehicleInfo[playerid][mod10]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod10]); }
            if(VehicleInfo[playerid][mod11]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod11]); }
            if(VehicleInfo[playerid][mod12]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod12]); }
            if(VehicleInfo[playerid][mod13]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod13]); }
            if(VehicleInfo[playerid][mod14]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod14]); }
            if(VehicleInfo[playerid][mod15]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod15]); }
            if(VehicleInfo[playerid][mod16]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod16]); }
            if(VehicleInfo[playerid][mod17]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod17]); }
            if(VehicleInfo[playerid][colora]!=0 || VehicleInfo[playerid][colorb]!=0)
            {
                ChangeVehicleColor(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][colora],VehicleInfo[playerid][colorb]);
            }
            if(VehicleInfo[playerid][paintjob]!=0)
            {
                ChangeVehiclePaintjob(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][paintjob] - 1);
              }
            SetVehicleParamsForPlayer(Vehicle[playerid], playerid, 0, VehicleInfo[playerid][Locked]);
            gVehLocked[Vehicle[playerid]] = VehicleInfo[playerid][Locked];
            CarHP = 0;
            OldCarHP = 0;
            
        }
        
    }
     if(dialogid == 671)
    {
        if(response)
        {
            new file[256], name[24], license[10];
            GetPlayerName(playerid, name, 24);
            format(file,sizeof(file),"Cars/%s.ini",name);
            dini_IntSet(file, "Model2", VehicleInfo2[playerid][Model]);
            dini_IntSet(file, "Price2", VehicleInfo2[playerid][Price]);
            dini_FloatSet(file, "X2", VehicleInfo2[playerid][CarX]);
            dini_FloatSet(file, "Y2", VehicleInfo2[playerid][CarY]);
            dini_FloatSet(file, "Z2", VehicleInfo2[playerid][CarZ]);
            dini_FloatSet(file, "Rot2", VehicleInfo2[playerid][CarRot]);
            dini_IntSet(file, "Locked2", VehicleInfo2[playerid][Locked]);
            dini_IntSet(file, "mod12", VehicleInfo2[playerid][mod1]);
            dini_IntSet(file, "mod22", VehicleInfo2[playerid][mod2]);
            dini_IntSet(file, "mod32", VehicleInfo2[playerid][mod3]);
            dini_IntSet(file, "mod42", VehicleInfo2[playerid][mod4]);
            dini_IntSet(file, "mod52", VehicleInfo2[playerid][mod5]);
            dini_IntSet(file, "mod62", VehicleInfo2[playerid][mod6]);
            dini_IntSet(file, "mod72", VehicleInfo2[playerid][mod7]);
            dini_IntSet(file, "mod82", VehicleInfo2[playerid][mod8]);
            dini_IntSet(file, "mod92", VehicleInfo2[playerid][mod9]);
            dini_IntSet(file, "mod102", VehicleInfo2[playerid][mod10]);
            dini_IntSet(file, "mod112", VehicleInfo2[playerid][mod11]);
            dini_IntSet(file, "mod122", VehicleInfo2[playerid][mod12]);
            dini_IntSet(file, "mod132", VehicleInfo2[playerid][mod13]);
            dini_IntSet(file, "mod142", VehicleInfo2[playerid][mod14]);
            dini_IntSet(file, "mod152", VehicleInfo2[playerid][mod15]);
            dini_IntSet(file, "mod162", VehicleInfo2[playerid][mod16]);
            dini_IntSet(file, "mod172", VehicleInfo2[playerid][mod17]);
            dini_IntSet(file, "paintjob2", VehicleInfo2[playerid][paintjob]);
            dini_IntSet(file, "color12", VehicleInfo2[playerid][colora]);
            dini_IntSet(file, "color22", VehicleInfo2[playerid][colorb]);
               dini_IntSet(file, "hours2", VehicleInfo2[playerid][hours]);
            dini_IntSet(file, "kilometers2", VehicleInfo2[playerid][kilometers]);
            new Float:CarHP, Float:OldCarHP, Float:X, Float:Y, Float:Z, Float:Rot;
            new plate = strlen(inputtext);
            if(plate < 4) return ShowPlayerDialog(playerid, 670, DIALOG_STYLE_INPUT, "Plate", "Numarul trebuie sa aibe minim 4 caractere.\n\nIncearca din nou.", "Done", "Cancel");
            if(plate > 8) return ShowPlayerDialog(playerid, 670, DIALOG_STYLE_INPUT, "Plate", "Numarul trebuie sa aibe maxim 8 caractere.\n\nIncearca din nou.", "Done", "Cancel");
            GetVehicleHealth(Vehicle2[playerid], CarHP);
            OldCarHP = CarHP;
            GetVehiclePos(Vehicle2[playerid], X, Y, Z);
             GetVehicleZAngle(Vehicle2[playerid], Rot);
            SetVehicleNumberPlate(Vehicle2[playerid], inputtext);
            SetVehicleToRespawn(Vehicle2[playerid]);
            SetVehiclePos(Vehicle2[playerid], X, Y, Z);
            SetVehicleZAngle(Vehicle2[playerid], Rot);
            PutPlayerInVehicle(playerid, Vehicle2[playerid], 0);
            format(license, sizeof(license), "%s", inputtext);
            VehPlate[Vehicle2[playerid]] = license;
            dini_Set(file, "Plate2", VehPlate[Vehicle2[playerid]]);
            format(string, sizeof(string), "{FFFF00}Numarul masini tale este:{FFFFFF} %s", inputtext);
            SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFFF, string);
            SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFFF, "NOTE: Masina ta a revenit la normal, sa evitam abuzul de fixed.");
            SetVehicleHealth(Vehicle2[playerid], OldCarHP);
            VehicleInfo2[playerid][Model] = dini_Int(file, "Model2");
            VehicleInfo2[playerid][Price] = dini_Int(file, "Price2");
            VehicleInfo2[playerid][CarX] = dini_Float(file, "X2");
            VehicleInfo2[playerid][CarY] = dini_Float(file, "Y2");
            VehicleInfo2[playerid][CarZ] = dini_Float(file, "Z2");
            VehicleInfo2[playerid][CarRot] = dini_Float(file, "Rot2");
            VehicleInfo2[playerid][Locked] = dini_Int(file, "Locked2");
            VehicleInfo2[playerid][mod1] = dini_Int(file, "mod12");
            VehicleInfo2[playerid][mod2] = dini_Int(file, "mod22");
            VehicleInfo2[playerid][mod3] = dini_Int(file, "mod32");
            VehicleInfo2[playerid][mod4] = dini_Int(file, "mod42");
            VehicleInfo2[playerid][mod5] = dini_Int(file, "mod52");
            VehicleInfo2[playerid][mod6] = dini_Int(file, "mod62");
            VehicleInfo2[playerid][mod7] = dini_Int(file, "mod72");
            VehicleInfo2[playerid][mod8] = dini_Int(file, "mod82");
            VehicleInfo2[playerid][mod9] = dini_Int(file, "mod92");
            VehicleInfo2[playerid][mod10] = dini_Int(file, "mod102");
            VehicleInfo2[playerid][mod11] = dini_Int(file, "mod112");
            VehicleInfo2[playerid][mod12] = dini_Int(file, "mod122");
            VehicleInfo2[playerid][mod13] = dini_Int(file, "mod132");
            VehicleInfo2[playerid][mod14] = dini_Int(file, "mod142");
            VehicleInfo2[playerid][mod15] = dini_Int(file, "mod152");
            VehicleInfo2[playerid][mod16] = dini_Int(file, "mod162");
            VehicleInfo2[playerid][mod17] = dini_Int(file, "mod172");
            VehicleInfo2[playerid][paintjob] = dini_Int(file, "paintjob2");
            VehicleInfo2[playerid][colora] = dini_Int(file, "color12");
            VehicleInfo2[playerid][colorb] = dini_Int(file, "color22");
            VehicleInfo2[playerid][hours] = dini_Int(file, "hours");
            VehicleInfo2[playerid][kilometers] = dini_Int(file, "kilometers");
            if(VehicleInfo2[playerid][mod1]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod1]); }
            if(VehicleInfo2[playerid][mod2]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod2]); }
            if(VehicleInfo2[playerid][mod3]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod3]); }
            if(VehicleInfo2[playerid][mod4]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod4]); }
            if(VehicleInfo2[playerid][mod5]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod5]); }
            if(VehicleInfo2[playerid][mod6]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod6]); }
            if(VehicleInfo2[playerid][mod7]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod7]); }
            if(VehicleInfo2[playerid][mod8]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod8]); }
            if(VehicleInfo2[playerid][mod9]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod9]); }
            if(VehicleInfo2[playerid][mod10]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod10]); }
            if(VehicleInfo2[playerid][mod11]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod11]); }
            if(VehicleInfo2[playerid][mod12]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod12]); }
            if(VehicleInfo2[playerid][mod13]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod13]); }
            if(VehicleInfo2[playerid][mod14]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod14]); }
            if(VehicleInfo2[playerid][mod15]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod15]); }
            if(VehicleInfo2[playerid][mod16]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod16]); }
            if(VehicleInfo2[playerid][mod17]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod17]); }
            if(VehicleInfo2[playerid][colora]!=0 || VehicleInfo2[playerid][colorb]!=0)
            {
                ChangeVehicleColor(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][colora],VehicleInfo2[playerid][colorb]);
            }
            if(VehicleInfo2[playerid][paintjob]!=0)
            {
                ChangeVehiclePaintjob(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][paintjob] - 1);
              }
            SetVehicleParamsForPlayer(Vehicle2[playerid], playerid, 0, VehicleInfo2[playerid][Locked]);
            gVehLocked[Vehicle2[playerid]] = VehicleInfo2[playerid][Locked];
            CarHP = 0;
            OldCarHP = 0;
            return 1;
        }
    }
    
    if(dialogid == 2012)
    {
        if(response)
        {
            switch(listitem)
            {
                case 0:
                {
                     PlayAudioStreamForPlayer(playerid, "http://www.radiotequila.ro/hiphop.m3u");
                    GameTextForPlayer(playerid, "~n~~n~~n~~n~~n~~n~~n~~n~~w~buffering ~r~radio tequila~w~...", 1500, 3);
                    return 1;
                }
                case 1:
                {
                    PlayAudioStreamForPlayer(playerid, "http://www.radiowish.ro/live.m3u");
                    GameTextForPlayer(playerid, "~n~~n~~n~~n~~n~~n~~n~~n~~w~buffering ~r~radio wish~w~...", 1500, 3);
                    return 1;
                }
                case 2:
                {
                     PlayAudioStreamForPlayer(playerid, "http://www.radio-hit.ro/asculta.m3u");
                    GameTextForPlayer(playerid, "~n~~n~~n~~n~~n~~n~~n~~n~~w~buffering ~r~radio hit~w~...", 1500, 3);
                    return 1;
                }
                case 3:
                {
                     PlayAudioStreamForPlayer(playerid, "http://www.radiohot.ro/live.m3u");
                    GameTextForPlayer(playerid, "~n~~n~~n~~n~~n~~n~~n~~n~~w~buffering ~r~Radio Hot Syle~w~...", 1500, 3);
                    return 1;
                }
                case 4:
                {
                     PlayAudioStreamForPlayer(playerid, "http://radioromanian.net/hiphop.pls");
                    GameTextForPlayer(playerid, "~n~~n~~n~~n~~n~~n~~n~~n~~w~buffering ~r~radio romanian hip-hop~w~...", 1500, 3);
                    return 1;
                }
                case 5:
                {
                     PlayAudioStreamForPlayer(playerid, "http://radioromanian.net/manele.pls");
                    GameTextForPlayer(playerid, "~n~~n~~n~~n~~n~~n~~n~~n~~w~buffering ~r~radio romanian manele~w~...", 1500, 3);
                    return 1;
                }
                case 6:
                {
                     PlayAudioStreamForPlayer(playerid, "http://radioromanian.net/popular.pls");
                    GameTextForPlayer(playerid, "~n~~n~~n~~n~~n~~n~~n~~n~~w~buffering ~r~radio romanian popular~w~...", 1500, 3);
                    return 1;
                }
                case 7:
                {
                     PlayAudioStreamForPlayer(playerid, "http://stream.profm.ro:8012/profm.mp3");
                    GameTextForPlayer(playerid, "~n~~n~~n~~n~~n~~n~~n~~n~~w~buffering ~r~pro fm~w~...", 1500, 3);
                    return 1;
                }
                case 8:
                {
                     PlayAudioStreamForPlayer(playerid, "http://www.radiogmusic.com/rock.m3u");
                    GameTextForPlayer(playerid, "~n~~n~~n~~n~~n~~n~~n~~n~~w~buffering ~r~radio gmusci rock~w~...", 1500, 3);
                    return 1;
                }
                case 9:
                {
                     PlayAudioStreamForPlayer(playerid, "http://s4.radiohost.pl:8154/listen.pls");
                    GameTextForPlayer(playerid, "~n~~n~~n~~n~~n~~n~~n~~n~~w~buffering ~r~radio-tube.pl dubstep~w~...", 1500, 3);
                    return 1;
                }
                case 10:
                {
                     PlayAudioStreamForPlayer(playerid, "http://www.radiomafia.ro/listen.m3u");
                    GameTextForPlayer(playerid, "~n~~n~~n~~n~~n~~n~~n~~n~~w~buffering ~r~radio mafia~w~...", 1500, 3);
                    return 1;
                }
                case 11:
                {
                     PlayAudioStreamForPlayer(playerid, "http://www.greudedifuzat.eu/greudedifuzat.m3u");
                    GameTextForPlayer(playerid, "~n~~n~~n~~n~~n~~n~~n~~n~~w~buffering ~r~radio greu de difuzat~w~...", 1500, 3);
                    return 1;
                }
                case 12:
                {
                     PlayAudioStreamForPlayer(playerid, "Radio oprit.");
                    StopAudioStreamForPlayer(playerid);
                    return 1;
                }
            }
           }
        return 1;
    }

    if(dialogid == 15524)
    {
        if(response)
        {
            new car = listitem+1;
            VehicleInfo[playerid][pCarSelected] = car;
            ShowPlayerDialog(playerid, 15520, DIALOG_STYLE_LIST, "Vehicle Options", "Respawneaza Masina\nGaseste Masina\nInformatii Vehicul", "Ok", "Cancel");
        }
    }

     if(dialogid == 15520)
    {
        if(response)
        {
            if(listitem == 0)
            {
                if(VehicleInfo[playerid][pCarSelected] == 1 && gPlayerHasCar[playerid])
                {
                        SetVehicleToRespawnEx(playerid);
                        format(szMessage, sizeof(szMessage), "Ti-ai respawnat masina.");
                        SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, szMessage);
                        GameTextForPlayer(playerid, "~w~Masina~n~~g~Respawnata~n~~r~$-1500", 5000, 1);
                        GivePlayerCash(playerid,-1500);
                        PlayerPlaySound(playerid, 1052, 0.0, 0.0, 0.0);
                        SBizzInfo[8][sbTill] += 1500;//towcar buisness
                        ExtortionSBiz(8, 1500);
                        return 1;
                }
                else if(VehicleInfo[playerid][pCarSelected] == 2 && gPlayerHasCar2[playerid])
                {
                        SetVehicle2ToRespawnEx(playerid);
                        format(szMessage, sizeof(szMessage), "Ti-ai respawnat masina.");
                        SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, szMessage);
                        GameTextForPlayer(playerid, "~w~Masina~n~~g~Respawnata~n~~r~$-1500", 5000, 1);
                        GivePlayerCash(playerid,-1500);
                        PlayerPlaySound(playerid, 1052, 0.0, 0.0, 0.0);
                        SBizzInfo[8][sbTill] += 1500;//towcar buisness
                        ExtortionSBiz(8, 1500);
                        return 1;
                }
                else if(VehicleInfo[playerid][pCarSelected] == 3 && gPlayerHasMoto[playerid])
                {
                        SetMotoToRespawnEx(playerid);
                        format(szMessage, sizeof(szMessage), "Ti-ai respawnat motocicleta.");
                        SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, szMessage);
                        GameTextForPlayer(playerid, "~w~Motocicleta~n~~g~Respawnata~n~~r~$-1500", 5000, 1);
                        GivePlayerCash(playerid,-1500);
                        PlayerPlaySound(playerid, 1052, 0.0, 0.0, 0.0);
                        SBizzInfo[8][sbTill] += 1500;//towcar buisness
                        ExtortionSBiz(8, 1500);
                        return 1;
                }
                else if(VehicleInfo[playerid][pCarSelected] == 4 && gPlayerHasPlane[playerid])
                {
                        SetPlaneToRespawnEx(playerid);
                        format(szMessage, sizeof(szMessage), "Ti-ai respawnat avionul/barca.");
                        SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, szMessage);
                        GameTextForPlayer(playerid, "~w~Avion/Barca~n~~g~Respawnata~n~~r~$-1500", 5000, 1);
                        GivePlayerCash(playerid,-1500);
                        PlayerPlaySound(playerid, 1052, 0.0, 0.0, 0.0);
                        SBizzInfo[8][sbTill] += 1500;//towcar buisness
                        ExtortionSBiz(8, 1500);
                        return 1;
                }
            }
            if(listitem == 1)
            {
                if(VehicleInfo[playerid][pCarSelected] == 1 && gPlayerHasCar[playerid])
                {
                    if(PlayerInfo[playerid][pOnCheckPoint] == 1)
                    {
                        ShowPlayerDialog(playerid, 5000, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Checkpoint", "Vrei sa anulezi checkpoint-ul curent ?", "Da", "Nu");
                        return 1;
                    }
                    new Float:vx, Float:vy, Float:vz;
                       GetVehiclePos(Vehicle[playerid], vx, vy, vz);
                    SetPlayerCheckpointEx(playerid, vx, vy, vz, 10.0);
                    VehicleInfo[playerid][pCheckpoint] = 4;
                    format(szMessage, sizeof(szMessage), "Mergi la checkpoint, acolo este %s-ul tau.", GetVehicleNameFromID(Vehicle[playerid]));
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, szMessage);
                    //PlayerInfo[playerid][pOnCheckPoint] = 1;
                }
                else if(VehicleInfo[playerid][pCarSelected] == 2 && gPlayerHasCar2[playerid])
                {
                    if(PlayerInfo[playerid][pOnCheckPoint] == 1)
                    {
                        ShowPlayerDialog(playerid, 5000, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Checkpoint", "Vrei sa anulezi checkpoint-ul curent ?", "Da", "Nu");
                        return 1;
                    }
                    new Float:vx, Float:vy, Float:vz;
                       GetVehiclePos(Vehicle2[playerid], vx, vy, vz);
                    SetPlayerCheckpointEx(playerid, vx, vy, vz, 10.0);
                    VehicleInfo[playerid][pCheckpoint] = 4;
                    format(szMessage, sizeof(szMessage), "Mergi la checkpoint, acolo este %s-ul tau.", GetVehicleNameFromID(Vehicle2[playerid]));
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, szMessage);
                    //PlayerInfo[playerid][pOnCheckPoint] = 1;
                }
                else if(VehicleInfo[playerid][pCarSelected] == 3 && gPlayerHasMoto[playerid])
                {
                    if(PlayerInfo[playerid][pOnCheckPoint] == 1)
                    {
                        ShowPlayerDialog(playerid, 5000, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Checkpoint", "Vrei sa anulezi checkpoint-ul curent ?", "Da", "Nu");
                        return 1;
                    }
                    new Float:vx, Float:vy, Float:vz;
                       GetVehiclePos(Moto[playerid], vx, vy, vz);
                    SetPlayerCheckpointEx(playerid, vx, vy, vz, 10.0);
                    VehicleInfo[playerid][pCheckpoint] = 4;
                    format(szMessage, sizeof(szMessage), "Mergi la checkpoint, acolo este %s-ul tau.", GetVehicleNameFromID(Moto[playerid]));
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, szMessage);
                    //PlayerInfo[playerid][pOnCheckPoint] = 1;
                }
                else if(VehicleInfo[playerid][pCarSelected] == 4 && gPlayerHasPlane[playerid])
                {
                    if(PlayerInfo[playerid][pOnCheckPoint] == 1)
                    {
                        ShowPlayerDialog(playerid, 5000, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Checkpoint", "Vrei sa anulezi checkpoint-ul curent ?", "Da", "Nu");
                        return 1;
                    }
                     new Float:vx, Float:vy, Float:vz;
                       GetVehiclePos(Plane[playerid], vx, vy, vz);
                    SetPlayerCheckpointEx(playerid, vx, vy, vz, 10.0);
                    VehicleInfo[playerid][pCheckpoint] = 4;
                    format(szMessage, sizeof(szMessage), "Mergi la checkpoint, acolo este %s-ul tau.", GetVehicleNameFromID(Plane[playerid]));
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, szMessage);
                    //PlayerInfo[playerid][pOnCheckPoint] = 1;
                }
            }
            if(listitem == 2)
            {
                if(VehicleInfo[playerid][pCarSelected] == 1 && gPlayerHasCar[playerid])
                {
                    format(szMessage, sizeof(szMessage), "Model: %s (ID %d)\nAge: %d Hours\nOdometer: %d KM", GetVehicleNameFromID(Vehicle[playerid]),Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][hours],VehicleInfo[playerid][kilometers]);
                    ShowPlayerDialog(playerid, 15521, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Informatii Masina",szMessage, "OK", "");
                }
                else if(VehicleInfo[playerid][pCarSelected] == 2 && gPlayerHasCar2[playerid])
                {
                    format(szMessage, sizeof(szMessage), "Model: %s (ID %d)\nAge: %d Hours\nOdometer: %d KM", GetVehicleNameFromID(Vehicle2[playerid]),Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][hours],VehicleInfo2[playerid][kilometers]);
                    ShowPlayerDialog(playerid, 15521, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Informatii Masina",szMessage, "OK", "");
                }
                else if(VehicleInfo[playerid][pCarSelected] == 3 && gPlayerHasMoto[playerid])
                {
                    format(szMessage, sizeof(szMessage), "Model: %s (ID %d)\nAge: %d Hours\nOdometer: %d KM", GetVehicleNameFromID(Moto[playerid]),Moto[playerid],MotoInfo[playerid][hours],MotoInfo[playerid][kilometers]);
                    ShowPlayerDialog(playerid, 15521, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Informatii Motocicleta",szMessage, "OK", "");
                }
                else if(VehicleInfo[playerid][pCarSelected] == 4 && gPlayerHasPlane[playerid])
                {
                    format(szMessage, sizeof(szMessage), "Model: %s (ID %d)\nAge: %d Hours\nOdometer: %d KM", GetVehicleNameFromID(Plane[playerid]),Plane[playerid],PlaneInfo[playerid][hours],PlaneInfo[playerid][kilometers]);
                    ShowPlayerDialog(playerid, 15521, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Informatii Avion / Barca",szMessage, "OK", "");
                }
            }
        }
    }

    if(dialogid == 13545)
    {
        if(response)
        {
             if(!IsPlayerInVehicle(playerid, Vehicle[playerid]) && !IsPlayerInVehicle(playerid, Vehicle2[playerid]) && !IsPlayerInVehicle(playerid, Moto[playerid]) && !IsPlayerInVehicle(playerid, Plane[playerid]))
               {
                   SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFAA, "Nu esti in masina ta.");
                return 1;
            }
            if(IsPlayerInVehicle(playerid, Vehicle[playerid]))
            {
                if((VehicleInfo[playerid][kilometers] * (VehicleInfo[playerid][Price] / 1000)) + (VehicleInfo[playerid][hours] * (VehicleInfo[playerid][Price] / 1000)) > VehicleInfo[playerid][Price] * 0.8)
                {
                      gSellCarPrice[playerid] = VehicleInfo[playerid][Price] * 2/10;
                }
                else
                {
                       gSellCarPrice[playerid] = VehicleInfo[playerid][Price] - (VehicleInfo[playerid][kilometers] * (VehicleInfo[playerid][Price] / 1000)) - (VehicleInfo[playerid][hours] * (VehicleInfo[playerid][Price] / 1000));
                }

                /*gSellCarPrice[playerid] = VehicleInfo[playerid][Price];

                if(VehicleInfo[playerid][hours] < 10 && VehicleInfo[playerid][hours] >= 3)
                {
                    gSellCarPrice[playerid] -= VehicleInfo[playerid][Price] * 0.2;
                }

                else if(VehicleInfo[playerid][hours] < 20 && VehicleInfo[playerid][hours] >= 10)
                {
                    gSellCarPrice[playerid] -= VehicleInfo[playerid][Price] * 0.5;
                }

                else if(VehicleInfo[playerid][kilometers] >= 20)
                {
                    gSellCarPrice[playerid] -= VehicleInfo[playerid][Price] * 0.8;
                }

                if(VehicleInfo[playerid][kilometers] < 50 && VehicleInfo[playerid][kilometers] >= 10)
                {
                    gSellCarPrice[playerid] -= VehicleInfo[playerid][Price] * 0.2;
                }

                else if(VehicleInfo[playerid][kilometers] < 100 && VehicleInfo[playerid][kilometers] >= 50)
                {
                    gSellCarPrice[playerid] -= VehicleInfo[playerid][Price] * 0.5;
                }

                else if(VehicleInfo[playerid][kilometers] >= 100)
                {
                    gSellCarPrice[playerid] -= VehicleInfo[playerid][Price] * 0.8;
                }*/
                if(VehicleInfo[playerid][Model] == 401)
                {
                    CarsOnStock[bravura] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo[playerid][Model] == 405)
                {
                    CarsOnStock[sentinel] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo[playerid][Model] == 410)
                {
                    CarsOnStock[manana] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo[playerid][Model] == 426)
                {
                    CarsOnStock[premier] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo[playerid][Model] == 436)
                {
                    CarsOnStock[previon] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo[playerid][Model] == 445)
                {
                    CarsOnStock[admiral] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo[playerid][Model] == 458)
                {
                    CarsOnStock[solair] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo[playerid][Model] == 495)
                {
                    CarsOnStock[sandking] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo[playerid][Model] == 496)
                {
                    CarsOnStock[blistacompact] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo[playerid][Model] == 535)
                {
                    CarsOnStock[slamvan] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo[playerid][Model] == 475)
                {
                    CarsOnStock[sabre] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo[playerid][Model] == 424)
                {
                    CarsOnStock[bfinjection] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo[playerid][Model] == 560)
                {
                    CarsOnStock[sultan] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo[playerid][Model] == 561)
                {
                    CarsOnStock[elegy] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo[playerid][Model] == 402)
                {
                    CarsOnStock[buffalo] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo[playerid][Model] == 602)
                {
                    CarsOnStock[alpha] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo[playerid][Model] == 429)
                {
                    CarsOnStock[banshee] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo[playerid][Model] == 541)
                {
                    CarsOnStock[bullet] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo[playerid][Model] == 415)
                {
                    CarsOnStock[cheetah] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo[playerid][Model] == 494)
                {
                    CarsOnStock[hotringracer] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo[playerid][Model] == 411)
                {
                    CarsOnStock[infernus] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo[playerid][Model] == 559)
                {
                    CarsOnStock[jester] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo[playerid][Model] == 603)
                {
                    CarsOnStock[phoenix] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo[playerid][Model] == 506)
                {
                    CarsOnStock[supergt] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo[playerid][Model] == 451)
                {
                    CarsOnStock[turismo] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo[playerid][Model] == 477)
                {
                    CarsOnStock[zr350] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo[playerid][Model] == 558)
                {
                    CarsOnStock[uranus] += 1;
                }

                new day, month, year;
                getdate(year, month, day);

                new File:logg=fopen("logs/sellcar.log",io_append);
                new logmsg[256];
                format(logmsg,sizeof(logmsg),"%s si-a vandut %s-ul pentru %d (%d/%d/%d).",PlayerName(playerid),GetVehicleNameFromID(Vehicle[playerid]), gSellCarPrice[playerid], day, month, year);
                  fwrite(logg, logmsg);
                  fwrite(logg,"\n");
                fclose(logg);

                DestroyPlayerVehicle(playerid);
                format(string, sizeof(string), "Ti-ai vandut masina cu $%i.", gSellCarPrice[playerid]);
            }
               else if(IsPlayerInVehicle(playerid, Vehicle2[playerid]))
            {
                if((VehicleInfo2[playerid][kilometers] * (VehicleInfo2[playerid][Price] / 1000)) + (VehicleInfo2[playerid][hours] * (VehicleInfo2[playerid][Price] / 1000)) > VehicleInfo2[playerid][Price] * 0.8)
                {
                      gSellCarPrice[playerid] = VehicleInfo2[playerid][Price] * 2/10;
                }
                else
                {
                       gSellCarPrice[playerid] = VehicleInfo2[playerid][Price] - (VehicleInfo2[playerid][kilometers] * (VehicleInfo2[playerid][Price] / 1000)) - (VehicleInfo2[playerid][hours] * (VehicleInfo2[playerid][Price] / 1000));
                }

                /*gSellCarPrice[playerid] = VehicleInfo2[playerid][Price];

                if(VehicleInfo2[playerid][hours] < 10 && VehicleInfo2[playerid][hours] >= 3)
                {
                    gSellCarPrice[playerid] -= VehicleInfo2[playerid][Price] * 0.2;
                }

                else if(VehicleInfo2[playerid][hours] < 20 && VehicleInfo2[playerid][hours] >= 10)
                {
                    gSellCarPrice[playerid] -= VehicleInfo2[playerid][Price] * 0.5;
                }

                else if(VehicleInfo2[playerid][kilometers] >= 20)
                {
                    gSellCarPrice[playerid] -= VehicleInfo2[playerid][Price] * 0.8;
                }

                if(VehicleInfo2[playerid][kilometers] < 50 && VehicleInfo2[playerid][kilometers] >= 10)
                {
                    gSellCarPrice[playerid] -= VehicleInfo2[playerid][Price] * 0.2;
                }

                else if(VehicleInfo2[playerid][kilometers] < 100 && VehicleInfo2[playerid][kilometers] >= 50)
                {
                    gSellCarPrice[playerid] -= VehicleInfo2[playerid][Price] * 0.5;
                }

                else if(VehicleInfo2[playerid][kilometers] >= 100)
                {
                    gSellCarPrice[playerid] -= VehicleInfo2[playerid][Price] * 0.8;
                }*/
                if(VehicleInfo2[playerid][Model] == 401)
                {
                    CarsOnStock[bravura] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo2[playerid][Model] == 405)
                {
                    CarsOnStock[sentinel] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo2[playerid][Model] == 410)
                {
                    CarsOnStock[manana] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo2[playerid][Model] == 426)
                {
                    CarsOnStock[premier] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo2[playerid][Model] == 436)
                {
                    CarsOnStock[previon] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo2[playerid][Model] == 445)
                {
                    CarsOnStock[admiral] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo2[playerid][Model] == 458)
                {
                    CarsOnStock[solair] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo2[playerid][Model] == 495)
                {
                    CarsOnStock[sandking] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo2[playerid][Model] == 496)
                {
                    CarsOnStock[blistacompact] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo2[playerid][Model] == 535)
                {
                    CarsOnStock[slamvan] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo2[playerid][Model] == 475)
                {
                    CarsOnStock[sabre] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo2[playerid][Model] == 424)
                {
                    CarsOnStock[bfinjection] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo2[playerid][Model] == 560)
                {
                    CarsOnStock[sultan] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo2[playerid][Model] == 561)
                {
                    CarsOnStock[elegy] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo2[playerid][Model] == 402)
                {
                    CarsOnStock[buffalo] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo2[playerid][Model] == 602)
                {
                    CarsOnStock[alpha] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo2[playerid][Model] == 429)
                {
                    CarsOnStock[banshee] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo2[playerid][Model] == 541)
                {
                    CarsOnStock[bullet] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo2[playerid][Model] == 415)
                {
                    CarsOnStock[cheetah] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo2[playerid][Model] == 494)
                {
                    CarsOnStock[hotringracer] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo2[playerid][Model] == 411)
                {
                    CarsOnStock[infernus] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo2[playerid][Model] == 559)
                {
                    CarsOnStock[jester] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo2[playerid][Model] == 603)
                {
                    CarsOnStock[phoenix] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo2[playerid][Model] == 506)
                {
                    CarsOnStock[supergt] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo2[playerid][Model] == 451)
                {
                    CarsOnStock[turismo] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo2[playerid][Model] == 477)
                {
                    CarsOnStock[zr350] += 1;
                }
                else if(VehicleInfo2[playerid][Model] == 558)
                {
                    CarsOnStock[uranus] += 1;
                }

                new day, month, year;
                getdate(year, month, day);

                new File:logg=fopen("logs/sellcar.log",io_append);
                new logmsg[256];
                format(logmsg,sizeof(logmsg),"%s si-a vandut %s-ul pentru %d (%d/%d/%d).",PlayerName(playerid),GetVehicleNameFromID(Vehicle2[playerid]), gSellCarPrice[playerid], day, month, year);
                  fwrite(logg, logmsg);
                  fwrite(logg,"\n");
                fclose(logg);

                DestroyPlayerVehicle2(playerid);
                format(string, sizeof(string), "Ti-ai vandut masina cu $%i.", gSellCarPrice[playerid]);
            }
               else if(IsPlayerInVehicle(playerid, Moto[playerid]))
            {
                if((MotoInfo[playerid][kilometers] * (MotoInfo[playerid][Price] / 1000)) + (MotoInfo[playerid][hours] * (MotoInfo[playerid][Price] / 1000)) > MotoInfo[playerid][Price] * 0.8)
                {
                      gSellCarPrice[playerid] = MotoInfo[playerid][Price] * 2/10;
                }
                else
                {
                       gSellCarPrice[playerid] = MotoInfo[playerid][Price] - (MotoInfo[playerid][kilometers] * (MotoInfo[playerid][Price] / 1000)) - (MotoInfo[playerid][hours] * (MotoInfo[playerid][Price] / 1000));
                }

                /*gSellCarPrice[playerid] = MotoInfo[playerid][Price];

                if(MotoInfo[playerid][hours] < 10 && MotoInfo[playerid][hours] >= 3)
                {
                    gSellCarPrice[playerid] -= MotoInfo[playerid][Price] * 0.2;
                }

                else if(MotoInfo[playerid][hours] < 20 && MotoInfo[playerid][hours] >= 10)
                {
                    gSellCarPrice[playerid] -= MotoInfo[playerid][Price] * 0.5;
                }

                else if(MotoInfo[playerid][kilometers] >= 20)
                {
                    gSellCarPrice[playerid] -= MotoInfo[playerid][Price] * 0.8;
                }

                if(MotoInfo[playerid][kilometers] < 50 && MotoInfo[playerid][kilometers] >= 10)
                {
                    gSellCarPrice[playerid] -= MotoInfo[playerid][Price] * 0.2;
                }

                else if(MotoInfo[playerid][kilometers] < 100 && MotoInfo[playerid][kilometers] >= 50)
                {
                    gSellCarPrice[playerid] -= MotoInfo[playerid][Price] * 0.5;
                }

                else if(MotoInfo[playerid][kilometers] >= 100)
                {
                    gSellCarPrice[playerid] -= MotoInfo[playerid][Price] * 0.8;
                }*/
                if(MotoInfo[playerid][Model] == 586)
                {
                    CarsOnStock[wayfarer] += 1;
                }
                else if(MotoInfo[playerid][Model] == 521)
                {
                    CarsOnStock[fcr900] += 1;
                }
                else if(MotoInfo[playerid][Model] == 463)
                {
                    CarsOnStock[freeway] += 1;
                }
                else if(MotoInfo[playerid][Model] == 522)
                {
                    CarsOnStock[nrg500] += 1;
                }
                else if(MotoInfo[playerid][Model] == 462)
                {
                    CarsOnStock[faggio] += 1;
                }
                else if(MotoInfo[playerid][Model] == 461)
                {
                    CarsOnStock[pcj600] += 1;
                }

                new day, month, year;
                getdate(year, month, day);

                new File:logg=fopen("logs/sellcar.log",io_append);
                new logmsg[256];
                format(logmsg,sizeof(logmsg),"%s si-a vandut %s-ul pentru %d (%d/%d/%d).",PlayerName(playerid),GetVehicleNameFromID(Moto[playerid]), gSellCarPrice[playerid], day, month, year);
                  fwrite(logg, logmsg);
                  fwrite(logg,"\n");
                fclose(logg);

                DestroyPlayerMoto(playerid);
                format(string, sizeof(string), "Ti-ai vandut motocicleta cu $%i.", gSellCarPrice[playerid]);
            }
               else if(IsPlayerInVehicle(playerid, Plane[playerid]))
            {
                if((PlaneInfo[playerid][kilometers] * (PlaneInfo[playerid][Price] / 1000)) + (PlaneInfo[playerid][hours] * (PlaneInfo[playerid][Price] / 1000)) > PlaneInfo[playerid][Price] * 0.8)
                {
                      gSellCarPrice[playerid] = PlaneInfo[playerid][Price] * 2/10;
                }
                else
                {
                       gSellCarPrice[playerid] = PlaneInfo[playerid][Price] - (PlaneInfo[playerid][kilometers] * (PlaneInfo[playerid][Price] / 1000)) - (PlaneInfo[playerid][hours] * (PlaneInfo[playerid][Price] / 1000));
                }

                /*gSellCarPrice[playerid] = PlaneInfo[playerid][Price];

                if(PlaneInfo[playerid][hours] < 10 && PlaneInfo[playerid][hours] >= 3)
                {
                    gSellCarPrice[playerid] -= PlaneInfo[playerid][Price] * 0.2;
                }

                else if(PlaneInfo[playerid][hours] < 20 && PlaneInfo[playerid][hours] >= 10)
                {
                    gSellCarPrice[playerid] -= PlaneInfo[playerid][Price] * 0.5;
                }

                else if(PlaneInfo[playerid][kilometers] >= 20)
                {
                    gSellCarPrice[playerid] -= PlaneInfo[playerid][Price] * 0.8;
                }

                if(PlaneInfo[playerid][kilometers] < 50 && PlaneInfo[playerid][kilometers] >= 10)
                {
                    gSellCarPrice[playerid] -= PlaneInfo[playerid][Price] * 0.2;
                }

                else if(PlaneInfo[playerid][kilometers] < 100 && PlaneInfo[playerid][kilometers] >= 50)
                {
                    gSellCarPrice[playerid] -= PlaneInfo[playerid][Price] * 0.5;
                }

                else if(PlaneInfo[playerid][kilometers] >= 100)
                {
                    gSellCarPrice[playerid] -= PlaneInfo[playerid][Price] * 0.8;
                }*/
                if(PlaneInfo[playerid][Model] == 487)
                {
                    CarsOnStock[maverick] += 1;
                }
                else if(PlaneInfo[playerid][Model] == 417)
                {
                    CarsOnStock[leviathan] += 1;
                }
                else if(PlaneInfo[playerid][Model] == 447)
                {
                    CarsOnStock[sparrow] += 1;
                }
                else if(PlaneInfo[playerid][Model] == 512)
                {
                    CarsOnStock[cropduster] += 1;
                }
                else if(PlaneInfo[playerid][Model] == 593)
                {
                    CarsOnStock[dodo] += 1;
                }
                else if(PlaneInfo[playerid][Model] == 460)
                {
                    CarsOnStock[skimmer] += 1;
                }
                else if(PlaneInfo[playerid][Model] == 446)
                {
                    CarsOnStock[squallo] += 1;
                }
                else if(PlaneInfo[playerid][Model] == 452)
                {
                    CarsOnStock[speeder] += 1;
                }
                else if(PlaneInfo[playerid][Model] == 453)
                {
                    CarsOnStock[reefer] += 1;
                }
                else if(PlaneInfo[playerid][Model] == 473)
                {
                    CarsOnStock[dinghy] += 1;
                }

                new day, month, year;
                getdate(year, month, day);

                new File:logg=fopen("logs/sellcar.log",io_append);
                new logmsg[256];
                format(logmsg,sizeof(logmsg),"%s si-a vandut %s-ul pentru %d (%d/%d/%d).",PlayerName(playerid),GetVehicleNameFromID(Plane[playerid]), gSellCarPrice[playerid], day, month, year);
                  fwrite(logg, logmsg);
                  fwrite(logg,"\n");
                fclose(logg);

                DestroyPlayerPlane(playerid);
                format(string, sizeof(string), "Ti-ai vandut avionul/barca cu $%i.", gSellCarPrice[playerid]);
            }
            GivePlayerCash(playerid, gSellCarPrice[playerid]);
            SendClientMessage(playerid, 0xFFFF00FF, string);
            SaveCarsOnStock();
            gSellCarPrice[playerid] = 0;
            return 1;
        }
    }

    if(dialogid == 1235)
    {
        if(response)
        {
            iTarget = ofercar[playerid];
             if(IsPlayerInRangeOfVehicle(playerid, Vehicle[playerid], 3.0))
            {
                if(IsPlayerInRangeOfPlayer(playerid, iTarget, 5.0))
                {
                    if(GetPlayerCash(iTarget) >= cardiff[iTarget])
                    {
                        ofercar[iTarget] = playerid;
                        caroffered[iTarget] = 1;
                        GetPlayerName(iTarget, szPlayerName, MAX_PLAYER_NAME);
                        format(szMessage, sizeof(szMessage), "Oferta ta a fost trimisa la %s.", szPlayerName);
                        SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, szMessage);
                        GetPlayerName(playerid, szPlayerName2, MAX_PLAYER_NAME);
                        format(szMessage, sizeof(szMessage), "%s iti ofera %s-ul lui (%d kilometrii , %d ore) pentru $%d. Accepti ?", szPlayerName2, GetVehicleNameFromID(Vehicle[playerid]), VehicleInfo[playerid][kilometers], VehicleInfo[playerid][hours], cardiff[iTarget]);
                        ShowPlayerDialog(iTarget, 1236, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Oferta", szMessage, "Accept", "Refuz");
                    }
                    else SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Acel jucator nu are suficienti bani.");
                }
                else SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Esti prea departe de acel jucator.");
            }
            else if(IsPlayerInRangeOfVehicle(playerid, Vehicle2[playerid], 3.0))
            {
                if(IsPlayerInRangeOfPlayer(playerid, iTarget, 5.0))
                {
                    if(GetPlayerCash(iTarget) >= cardiff[iTarget])
                    {
                        ofercar[iTarget] = playerid;
                        caroffered[iTarget] = 2;
                        GetPlayerName(iTarget, szPlayerName, MAX_PLAYER_NAME);
                        format(szMessage, sizeof(szMessage), "Oferta ta a fost trimisa la %s.", szPlayerName);
                        SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, szMessage);
                        GetPlayerName(playerid, szPlayerName2, MAX_PLAYER_NAME);
                        format(szMessage, sizeof(szMessage), "%s iti ofera %s-ul lui (%d kilometrii , %d ore) pentru $%d. Accepti ?", szPlayerName2, GetVehicleNameFromID(Vehicle2[playerid]), VehicleInfo2[playerid][kilometers], VehicleInfo2[playerid][hours], cardiff[iTarget]);
                        ShowPlayerDialog(iTarget, 1236, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Oferta", szMessage, "Accept", "Refuz");
                    }
                    else SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Acel jucator nu are suficienti bani.");
                }
                else SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Esti prea departe de acel jucator.");
            }
            else if(IsPlayerInRangeOfVehicle(playerid, Moto[playerid], 3.0))
            {
                if(IsPlayerInRangeOfPlayer(playerid, iTarget, 5.0))
                {
                    if(GetPlayerCash(iTarget) >= cardiff[iTarget])
                    {
                        ofercar[iTarget] = playerid;
                        caroffered[iTarget] = 3;
                        GetPlayerName(iTarget, szPlayerName, MAX_PLAYER_NAME);
                        format(szMessage, sizeof(szMessage), "Oferta ta a fost trimisa la %s.", szPlayerName);
                        SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, szMessage);
                        GetPlayerName(playerid, szPlayerName2, MAX_PLAYER_NAME);
                        format(szMessage, sizeof(szMessage), "%s iti ofera %s-ul lui (%d kilometrii , %d ore) pentru $%d. Accepti ?", szPlayerName2, GetVehicleNameFromID(Moto[playerid]), MotoInfo[playerid][kilometers], MotoInfo[playerid][hours], cardiff[iTarget]);
                        ShowPlayerDialog(iTarget, 1236, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Oferta", szMessage, "Accept", "Refuz");
                    }
                    else SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Acel jucator nu are suficienti bani.");
                }
                else SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Esti prea departe de acel jucator.");
            }
            else if(IsPlayerInRangeOfVehicle(playerid, Plane[playerid], 3.0))
            {
                if(IsPlayerInRangeOfPlayer(playerid, iTarget, 5.0))
                {
                    if(GetPlayerCash(iTarget) >= cardiff[iTarget])
                    {
                        ofercar[iTarget] = playerid;
                        caroffered[iTarget] = 4;
                        GetPlayerName(iTarget, szPlayerName, MAX_PLAYER_NAME);
                        format(szMessage, sizeof(szMessage), "Oferta ta a fost trimisa la %s.", szPlayerName);
                        SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, szMessage);
                        GetPlayerName(playerid, szPlayerName2, MAX_PLAYER_NAME);
                        format(szMessage, sizeof(szMessage), "%s iti ofera %s-ul lui (%d kilometrii , %d ore) pentru $%d. Accepti ?", szPlayerName2, GetVehicleNameFromID(Plane[playerid]), PlaneInfo[playerid][kilometers], PlaneInfo[playerid][hours], cardiff[iTarget]);
                        ShowPlayerDialog(iTarget, 1236, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Oferta", szMessage, "Accept", "Refuz");
                    }
                    else SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Acel jucator nu are suficienti bani.");
                }
                else SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Esti prea departe de acel jucator.");
            }
        }
    }

    if(dialogid == 1236)
    {
        if(response)
        {
                 if(IsPlayerConnected(ofercar[playerid]))
                {
                            if(IsPlayerInRangeOfPlayer(playerid, ofercar[playerid], 5.0))
                            {
                                new giveCarString[128],/*giveCarString2[128],*/giveCarPlayerName[2][MAX_PLAYER_NAME];
                                if(caroffered[playerid] == 1)
                                {
                                    if(gPlayerHasCar[playerid] == 1 && gPlayerHasCar2[playerid] == 1)
                                    {
                                        SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "Ai deja 2 masini personale.");
                                        return 1;
                                    }

                                    if(gPlayerHasCar[playerid] == 0 && gPlayerHasCar2[playerid] == 0)
                                    {
                                        VehicleInfo[playerid][Model] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][Model];
                                        VehicleInfo[playerid][Price] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][Price];
                                        VehicleInfo[playerid][mod1] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod1];
                                        VehicleInfo[playerid][mod2] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod2];
                                        VehicleInfo[playerid][mod3] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod3];
                                        VehicleInfo[playerid][mod4] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod4];
                                        VehicleInfo[playerid][mod5] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod5];
                                        VehicleInfo[playerid][mod6] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod6];
                                        VehicleInfo[playerid][mod7] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod7];
                                        VehicleInfo[playerid][mod8] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod8];
                                        VehicleInfo[playerid][mod9] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod9];
                                        VehicleInfo[playerid][mod10] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod10];
                                        VehicleInfo[playerid][mod11] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod11];
                                        VehicleInfo[playerid][mod12] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod12];
                                        VehicleInfo[playerid][mod13] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod13];
                                        VehicleInfo[playerid][mod14] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod14];
                                        VehicleInfo[playerid][mod15] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod15];
                                        VehicleInfo[playerid][mod16] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod16];
                                        VehicleInfo[playerid][mod17] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod17];
                                        VehicleInfo[playerid][colora] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][colora];
                                        VehicleInfo[playerid][colorb] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][colorb];
                                        VehicleInfo[playerid][paintjob] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][paintjob];
                                        VehicleInfo[playerid][kilometers] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][kilometers];
                                        VehicleInfo[playerid][hours] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][hours];

                                        new Float:X, Float:Y, Float:Z;
                                        GetPlayerPos(playerid, X, Y, Z);

                                        /*new file[256], name[32];
                                        GetPlayerName(playerid, name, 31);
                                        format(file, sizeof(file), "users/%s.ini", name);
                                        dini_IntSet(file, "ConsumingMoney", 1);*/

                                        GivePlayerCash(playerid, -cardiff[playerid]);
                                        GivePlayerCash(ofercar[playerid], cardiff[playerid]);

                                        DestroyPlayerVehicle(ofercar[playerid]);

                                         Vehicle[playerid] = CreateVehicle(VehicleInfo[playerid][Model],X,Y,Z,0,VehicleInfo[playerid][colora],VehicleInfo[playerid][colorb],-1);
                                        gPlayerHasCar[playerid] = 1;
                                        OwnerID[Vehicle[playerid]] = playerid;
                                        SetVehicleParamsForPlayer(Vehicle[playerid], playerid, 0, VehicleInfo[playerid][Locked]);
                                        PutPlayerInVehicle(playerid, Vehicle[playerid], 0);

                                           if(VehicleInfo[playerid][mod1]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod1]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod2]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod2]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod3]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod3]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod4]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod4]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod5]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod5]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod6]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod6]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod7]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod7]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod8]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod8]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod9]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod9]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod10]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod10]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod11]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod11]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod12]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod12]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod13]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod13]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod14]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod14]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod15]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod15]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod16]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod16]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod17]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod17]); }

                                        if(VehicleInfo[playerid][paintjob] != 0)
                                        {
                                            ChangeVehiclePaintjob(Vehicle[playerid], VehicleInfo[playerid][paintjob] - 1);
                                        }

                                        GetPlayerName(ofercar[playerid], giveCarPlayerName[1], MAX_PLAYER_NAME);
                                        GetPlayerName(playerid, giveCarPlayerName[0], MAX_PLAYER_NAME);

                                        format(giveCarString, sizeof(giveCarString), "%s ti-a acceptat oferta, acest %s este al lui acum.", giveCarPlayerName[0], GetVehicleNameFromID(Vehicle[playerid]));
                                        SendClientMessage(ofercar[playerid], COLOR_WHITE, giveCarString);

                                        format(giveCarString, sizeof(giveCarString), "I-ai acceptat oferta lui %s, iar acest %s este al tau acum.", giveCarPlayerName[1], GetVehicleNameFromID(Vehicle[playerid]));
                                        SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, giveCarString);

                                        new day, month, year;
                                        getdate(year, month, day);

                                        new File:logg=fopen("logs/sellcarto.log",io_append);
                                         new logmsg[256];
                                        format(logmsg,sizeof(logmsg),"%s i-a vandut un %s lui %s pentru %d (%d/%d/%d).",PlayerName(ofercar[playerid]),GetVehicleNameFromID(Vehicle[playerid]), PlayerName(playerid), cardiff[playerid], day, month, year);
                                          fwrite(logg, logmsg);
                                          fwrite(logg,"\n");
                                          fclose(logg);

                                        ofercar[playerid] = -1;
                                        cardiff[playerid] = 0;
                                        caroffered[playerid] = 0;
                                    }

                                    if(gPlayerHasCar[playerid] == 0 && gPlayerHasCar2[playerid] == 1)
                                    {
                                        VehicleInfo[playerid][Model] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][Model];
                                        VehicleInfo[playerid][Price] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][Price];
                                        VehicleInfo[playerid][mod1] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod1];
                                        VehicleInfo[playerid][mod2] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod2];
                                        VehicleInfo[playerid][mod3] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod3];
                                        VehicleInfo[playerid][mod4] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod4];
                                        VehicleInfo[playerid][mod5] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod5];
                                        VehicleInfo[playerid][mod6] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod6];
                                        VehicleInfo[playerid][mod7] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod7];
                                        VehicleInfo[playerid][mod8] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod8];
                                        VehicleInfo[playerid][mod9] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod9];
                                        VehicleInfo[playerid][mod10] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod10];
                                        VehicleInfo[playerid][mod11] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod11];
                                        VehicleInfo[playerid][mod12] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod12];
                                        VehicleInfo[playerid][mod13] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod13];
                                        VehicleInfo[playerid][mod14] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod14];
                                        VehicleInfo[playerid][mod15] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod15];
                                        VehicleInfo[playerid][mod16] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod16];
                                        VehicleInfo[playerid][mod17] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod17];
                                        VehicleInfo[playerid][colora] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][colora];
                                        VehicleInfo[playerid][colorb] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][colorb];
                                        VehicleInfo[playerid][paintjob] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][paintjob];
                                        VehicleInfo[playerid][kilometers] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][kilometers];
                                        VehicleInfo[playerid][hours] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][hours];

                                        new Float:X, Float:Y, Float:Z;
                                        GetPlayerPos(playerid, X, Y, Z);

                                        /*new file[256], name[32];
                                        GetPlayerName(playerid, name, 31);
                                        format(file, sizeof(file), "users/%s.ini", name);
                                        dini_IntSet(file, "ConsumingMoney", 1);*/

                                        GivePlayerCash(playerid, -cardiff[playerid]);
                                        GivePlayerCash(ofercar[playerid], cardiff[playerid]);

                                        DestroyPlayerVehicle(ofercar[playerid]);

                                        Vehicle[playerid] = CreateVehicle(VehicleInfo[playerid][Model],X,Y,Z,0,VehicleInfo[playerid][colora],VehicleInfo[playerid][colorb],-1);
                                        gPlayerHasCar[playerid] = 1;
                                        OwnerID[Vehicle[playerid]] = playerid;
                                        SetVehicleParamsForPlayer(Vehicle[playerid], playerid, 0, VehicleInfo[playerid][Locked]);
                                        PutPlayerInVehicle(playerid, Vehicle[playerid], 0);

                                        if(VehicleInfo[playerid][mod1]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod1]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod2]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod2]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod3]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod3]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod4]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod4]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod5]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod5]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod6]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod6]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod7]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod7]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod8]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod8]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod9]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod9]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod10]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod10]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod11]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod11]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod12]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod12]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod13]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod13]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod14]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod14]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod15]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod15]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod16]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod16]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod17]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod17]); }

                                        if(VehicleInfo[playerid][paintjob] != 0)
                                        {
                                            ChangeVehiclePaintjob(Vehicle[playerid], VehicleInfo[playerid][paintjob] - 1);
                                        }

                                        GetPlayerName(ofercar[playerid], giveCarPlayerName[1], MAX_PLAYER_NAME);
                                        GetPlayerName(playerid, giveCarPlayerName[0], MAX_PLAYER_NAME);

                                        format(giveCarString, sizeof(giveCarString), "%s ti-a acceptat oferta, acest %s este al lui acum.", giveCarPlayerName[0], GetVehicleNameFromID(Vehicle[playerid]));
                                        SendClientMessage(ofercar[playerid], COLOR_WHITE, giveCarString);

                                        format(giveCarString, sizeof(giveCarString), "I-ai acceptat oferta lui %s, iar acest %s este al tau acum.", giveCarPlayerName[1], GetVehicleNameFromID(Vehicle[playerid]));
                                        SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, giveCarString);

                                        new day, month, year;
                                        getdate(year, month, day);

                                        new File:logg=fopen("logs/sellcarto.log",io_append);
                                         new logmsg[256];
                                        format(logmsg,sizeof(logmsg),"%s i-a vandut un %s lui %s pentru %d (%d/%d/%d).",PlayerName(ofercar[playerid]),GetVehicleNameFromID(Vehicle[playerid]), PlayerName(playerid), cardiff[playerid], day, month, year);
                                          fwrite(logg, logmsg);
                                          fwrite(logg,"\n");
                                          fclose(logg);

                                        ofercar[playerid] = -1;
                                        cardiff[playerid] = 0;
                                        caroffered[playerid] = 0;
                                    }

                                    if(gPlayerHasCar[playerid] == 1 && gPlayerHasCar2[playerid] == 0)
                                    {
                                        VehicleInfo2[playerid][Model] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][Model];
                                        VehicleInfo2[playerid][Price] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][Price];
                                        VehicleInfo2[playerid][mod1] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod1];
                                        VehicleInfo2[playerid][mod2] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod2];
                                        VehicleInfo2[playerid][mod3] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod3];
                                        VehicleInfo2[playerid][mod4] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod4];
                                        VehicleInfo2[playerid][mod5] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod5];
                                        VehicleInfo2[playerid][mod6] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod6];
                                        VehicleInfo2[playerid][mod7] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod7];
                                        VehicleInfo2[playerid][mod8] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod8];
                                        VehicleInfo2[playerid][mod9] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod9];
                                        VehicleInfo2[playerid][mod10] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod10];
                                        VehicleInfo2[playerid][mod11] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod11];
                                        VehicleInfo2[playerid][mod12] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod12];
                                        VehicleInfo2[playerid][mod13] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod13];
                                        VehicleInfo2[playerid][mod14] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod14];
                                        VehicleInfo2[playerid][mod15] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod15];
                                        VehicleInfo2[playerid][mod16] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod16];
                                        VehicleInfo2[playerid][mod17] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][mod17];
                                        VehicleInfo2[playerid][colora] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][colora];
                                        VehicleInfo2[playerid][colorb] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][colorb];
                                        VehicleInfo2[playerid][paintjob] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][paintjob];
                                        VehicleInfo2[playerid][kilometers] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][kilometers];
                                        VehicleInfo2[playerid][hours] = VehicleInfo[ofercar[playerid]][hours];

                                        new Float:X, Float:Y, Float:Z;
                                        GetPlayerPos(playerid, X, Y, Z);

                                        /*new file[256], name[32];
                                        GetPlayerName(playerid, name, 31);
                                        format(file, sizeof(file), "users/%s.ini", name);
                                        dini_IntSet(file, "ConsumingMoney", 1);*/

                                        GivePlayerCash(playerid, -cardiff[playerid]);
                                        GivePlayerCash(ofercar[playerid], cardiff[playerid]);

                                        DestroyPlayerVehicle(ofercar[playerid]);

                                        Vehicle2[playerid] = CreateVehicle(VehicleInfo2[playerid][Model],X,Y,Z,0,VehicleInfo2[playerid][colora],VehicleInfo2[playerid][colorb],-1);
                                        gPlayerHasCar2[playerid] = 1;
                                        OwnerID[Vehicle2[playerid]] = playerid;
                                        SetVehicleParamsForPlayer(Vehicle2[playerid], playerid, 0, VehicleInfo2[playerid][Locked]);
                                        PutPlayerInVehicle(playerid, Vehicle2[playerid], 0);

                                        if(VehicleInfo2[playerid][mod1]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod1]); }
                                        if(VehicleInfo2[playerid][mod2]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod2]); }
                                        if(VehicleInfo2[playerid][mod3]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod3]); }
                                        if(VehicleInfo2[playerid][mod4]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod4]); }
                                        if(VehicleInfo2[playerid][mod5]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod5]); }
                                        if(VehicleInfo2[playerid][mod6]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod6]); }
                                        if(VehicleInfo2[playerid][mod7]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod7]); }
                                        if(VehicleInfo2[playerid][mod8]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod8]); }
                                        if(VehicleInfo2[playerid][mod9]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod9]); }
                                        if(VehicleInfo2[playerid][mod10]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod10]); }
                                        if(VehicleInfo2[playerid][mod11]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod11]); }
                                        if(VehicleInfo2[playerid][mod12]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod12]); }
                                        if(VehicleInfo2[playerid][mod13]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod13]); }
                                        if(VehicleInfo2[playerid][mod14]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod14]); }
                                        if(VehicleInfo2[playerid][mod15]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod15]); }
                                        if(VehicleInfo2[playerid][mod16]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod16]); }
                                        if(VehicleInfo2[playerid][mod17]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod17]); }

                                        if(VehicleInfo2[playerid][paintjob] != 0)
                                        {
                                            ChangeVehiclePaintjob(Vehicle2[playerid], VehicleInfo2[playerid][paintjob] - 1);
                                        }

                                        GetPlayerName(ofercar[playerid], giveCarPlayerName[1], MAX_PLAYER_NAME);
                                        GetPlayerName(playerid, giveCarPlayerName[0], MAX_PLAYER_NAME);

                                        format(giveCarString, sizeof(giveCarString), "%s ti-a acceptat oferta, acest %s este al lui acum.", giveCarPlayerName[0], GetVehicleNameFromID(Vehicle2[playerid]));
                                        SendClientMessage(ofercar[playerid], COLOR_WHITE, giveCarString);

                                        format(giveCarString, sizeof(giveCarString), "I-ai acceptat oferta lui %s, iar acest %s este al tau acum.", giveCarPlayerName[1], GetVehicleNameFromID(Vehicle2[playerid]));
                                        SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, giveCarString);

                                        new day, month, year;
                                        getdate(year, month, day);

                                        new File:logg=fopen("logs/sellcarto.log",io_append);
                                         new logmsg[256];
                                        format(logmsg,sizeof(logmsg),"%s i-a vandut un %s lui %s pentru %d (%d/%d/%d).",PlayerName(ofercar[playerid]),GetVehicleNameFromID(Vehicle2[playerid]), PlayerName(playerid), cardiff[playerid], day, month, year);
                                          fwrite(logg, logmsg);
                                          fwrite(logg,"\n");
                                          fclose(logg);

                                        ofercar[playerid] = -1;
                                        cardiff[playerid] = 0;
                                        caroffered[playerid] = 0;
                                    }
                                }
                                if(caroffered[playerid] == 2)
                                {
                                        if(gPlayerHasCar[playerid] == 1 && gPlayerHasCar2[playerid] == 1)
                                    {
                                        SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "Ai deja 2 masini personale.");
                                        return 1;
                                    }

                                    if(gPlayerHasCar[playerid] == 0 && gPlayerHasCar2[playerid] == 0)
                                    {
                                        VehicleInfo[playerid][Model] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][Model];
                                        VehicleInfo[playerid][Price] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][Price];
                                        VehicleInfo[playerid][mod1] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod1];
                                        VehicleInfo[playerid][mod2] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod2];
                                        VehicleInfo[playerid][mod3] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod3];
                                        VehicleInfo[playerid][mod4] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod4];
                                        VehicleInfo[playerid][mod5] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod5];
                                        VehicleInfo[playerid][mod6] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod6];
                                        VehicleInfo[playerid][mod7] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod7];
                                        VehicleInfo[playerid][mod8] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod8];
                                        VehicleInfo[playerid][mod9] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod9];
                                        VehicleInfo[playerid][mod10] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod10];
                                        VehicleInfo[playerid][mod11] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod11];
                                        VehicleInfo[playerid][mod12] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod12];
                                        VehicleInfo[playerid][mod13] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod13];
                                        VehicleInfo[playerid][mod14] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod14];
                                        VehicleInfo[playerid][mod15] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod15];
                                        VehicleInfo[playerid][mod16] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod16];
                                        VehicleInfo[playerid][mod17] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod17];
                                        VehicleInfo[playerid][colora] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][colora];
                                        VehicleInfo[playerid][colorb] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][colorb];
                                        VehicleInfo[playerid][paintjob] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][paintjob];
                                        VehicleInfo[playerid][kilometers] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][kilometers];
                                        VehicleInfo[playerid][hours] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][hours];

                                        new Float:X, Float:Y, Float:Z;
                                        GetPlayerPos(playerid, X, Y, Z);

                                        /*new file[256], name[32];
                                        GetPlayerName(playerid, name, 31);
                                        format(file, sizeof(file), "users/%s.ini", name);
                                        dini_IntSet(file, "ConsumingMoney", 1);*/

                                        GivePlayerCash(playerid, -cardiff[playerid]);
                                        GivePlayerCash(ofercar[playerid], cardiff[playerid]);

                                        DestroyPlayerVehicle2(ofercar[playerid]);

                                        Vehicle[playerid] = CreateVehicle(VehicleInfo[playerid][Model],X,Y,Z,0,VehicleInfo[playerid][colora],VehicleInfo[playerid][colorb],-1);
                                        gPlayerHasCar[playerid] = 1;
                                        OwnerID[Vehicle[playerid]] = playerid;
                                        SetVehicleParamsForPlayer(Vehicle[playerid], playerid, 0, VehicleInfo[playerid][Locked]);
                                        PutPlayerInVehicle(playerid, Vehicle[playerid], 0);

                                        if(VehicleInfo[playerid][mod1]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod1]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod2]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod2]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod3]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod3]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod4]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod4]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod5]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod5]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod6]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod6]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod7]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod7]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod8]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod8]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod9]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod9]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod10]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod10]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod11]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod11]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod12]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod12]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod13]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod13]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod14]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod14]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod15]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod15]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod16]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod16]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod17]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod17]); }

                                        if(VehicleInfo[playerid][paintjob] != 0)
                                        {
                                            ChangeVehiclePaintjob(Vehicle[playerid], VehicleInfo[playerid][paintjob] - 1);
                                        }

                                        GetPlayerName(ofercar[playerid], giveCarPlayerName[1], MAX_PLAYER_NAME);
                                        GetPlayerName(playerid, giveCarPlayerName[0], MAX_PLAYER_NAME);

                                        format(giveCarString, sizeof(giveCarString), "%s ti-a acceptat oferta, acest %s este al lui acum.", giveCarPlayerName[0], GetVehicleNameFromID(Vehicle[playerid]));
                                        SendClientMessage(ofercar[playerid], COLOR_WHITE, giveCarString);

                                        format(giveCarString, sizeof(giveCarString), "I-ai acceptat oferta lui %s, iar acest %s este al tau acum.", giveCarPlayerName[1], GetVehicleNameFromID(Vehicle[playerid]));
                                        SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, giveCarString);

                                        new day, month, year;
                                        getdate(year, month, day);

                                        new File:logg=fopen("logs/sellcarto.log",io_append);
                                         new logmsg[256];
                                        format(logmsg,sizeof(logmsg),"%s i-a vandut un %s lui %s pentru %d (%d/%d/%d).",PlayerName(ofercar[playerid]),GetVehicleNameFromID(Vehicle[playerid]), PlayerName(playerid), cardiff[playerid], day, month, year);
                                          fwrite(logg, logmsg);
                                          fwrite(logg,"\n");
                                          fclose(logg);

                                        ofercar[playerid] = -1;
                                        cardiff[playerid] = 0;
                                        caroffered[playerid] = 0;
                                    }

                                    if(gPlayerHasCar[playerid] == 0 && gPlayerHasCar2[playerid] == 1)
                                    {
                                        VehicleInfo[playerid][Model] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][Model];
                                        VehicleInfo[playerid][Price] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][Price];
                                        VehicleInfo[playerid][mod1] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod1];
                                        VehicleInfo[playerid][mod2] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod2];
                                        VehicleInfo[playerid][mod3] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod3];
                                        VehicleInfo[playerid][mod4] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod4];
                                        VehicleInfo[playerid][mod5] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod5];
                                        VehicleInfo[playerid][mod6] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod6];
                                        VehicleInfo[playerid][mod7] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod7];
                                        VehicleInfo[playerid][mod8] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod8];
                                        VehicleInfo[playerid][mod9] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod9];
                                        VehicleInfo[playerid][mod10] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod10];
                                        VehicleInfo[playerid][mod11] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod11];
                                        VehicleInfo[playerid][mod12] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod12];
                                        VehicleInfo[playerid][mod13] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod13];
                                        VehicleInfo[playerid][mod14] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod14];
                                        VehicleInfo[playerid][mod15] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod15];
                                        VehicleInfo[playerid][mod16] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod16];
                                        VehicleInfo[playerid][mod17] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod17];
                                        VehicleInfo[playerid][colora] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][colora];
                                        VehicleInfo[playerid][colorb] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][colorb];
                                        VehicleInfo[playerid][paintjob] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][paintjob];
                                        VehicleInfo[playerid][kilometers] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][kilometers];
                                        VehicleInfo[playerid][hours] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][hours];

                                        new Float:X, Float:Y, Float:Z;
                                        GetPlayerPos(playerid, X, Y, Z);

                                        /*new file[256], name[32];
                                        GetPlayerName(playerid, name, 31);
                                        format(file, sizeof(file), "users/%s.ini", name);
                                        dini_IntSet(file, "ConsumingMoney", 1);*/

                                        GivePlayerCash(playerid, -cardiff[playerid]);
                                        GivePlayerCash(ofercar[playerid], cardiff[playerid]);

                                        DestroyPlayerVehicle2(ofercar[playerid]);

                                        Vehicle[playerid] = CreateVehicle(VehicleInfo[playerid][Model],X,Y,Z,0,VehicleInfo[playerid][colora],VehicleInfo[playerid][colorb],-1);
                                        gPlayerHasCar[playerid] = 1;
                                        OwnerID[Vehicle[playerid]] = playerid;
                                        SetVehicleParamsForPlayer(Vehicle[playerid], playerid, 0, VehicleInfo[playerid][Locked]);
                                        PutPlayerInVehicle(playerid, Vehicle[playerid], 0);

                                        if(VehicleInfo[playerid][mod1]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod1]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod2]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod2]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod3]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod3]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod4]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod4]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod5]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod5]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod6]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod6]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod7]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod7]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod8]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod8]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod9]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod9]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod10]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod10]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod11]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod11]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod12]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod12]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod13]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod13]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod14]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod14]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod15]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod15]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod16]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod16]); }
                                        if(VehicleInfo[playerid][mod17]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle[playerid],VehicleInfo[playerid][mod17]); }

                                        if(VehicleInfo[playerid][paintjob] != 0)
                                        {
                                            ChangeVehiclePaintjob(Vehicle[playerid], VehicleInfo[playerid][paintjob] - 1);
                                        }

                                        GetPlayerName(ofercar[playerid], giveCarPlayerName[1], MAX_PLAYER_NAME);
                                        GetPlayerName(playerid, giveCarPlayerName[0], MAX_PLAYER_NAME);

                                        format(giveCarString, sizeof(giveCarString), "%s ti-a acceptat oferta, acest %s este al lui acum.", giveCarPlayerName[0], GetVehicleNameFromID(Vehicle[playerid]));
                                        SendClientMessage(ofercar[playerid], COLOR_WHITE, giveCarString);

                                        format(giveCarString, sizeof(giveCarString), "I-ai acceptat oferta lui %s, iar acest %s este al tau acum.", giveCarPlayerName[1], GetVehicleNameFromID(Vehicle[playerid]));
                                        SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, giveCarString);

                                        new day, month, year;
                                        getdate(year, month, day);

                                        new File:logg=fopen("logs/sellcarto.log",io_append);
                                         new logmsg[256];
                                        format(logmsg,sizeof(logmsg),"%s i-a vandut un %s lui %s pentru %d (%d/%d/%d).",PlayerName(ofercar[playerid]),GetVehicleNameFromID(Vehicle[playerid]), PlayerName(playerid), cardiff[playerid], day, month, year);
                                          fwrite(logg, logmsg);
                                          fwrite(logg,"\n");
                                          fclose(logg);

                                        ofercar[playerid] = -1;
                                        cardiff[playerid] = 0;
                                        caroffered[playerid] = 0;
                                    }

                                    if(gPlayerHasCar[playerid] == 1 && gPlayerHasCar2[playerid] == 0)
                                    {
                                        VehicleInfo2[playerid][Model] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][Model];
                                        VehicleInfo2[playerid][Price] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][Price];
                                        VehicleInfo2[playerid][mod1] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod1];
                                        VehicleInfo2[playerid][mod2] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod2];
                                        VehicleInfo2[playerid][mod3] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod3];
                                        VehicleInfo2[playerid][mod4] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod4];
                                        VehicleInfo2[playerid][mod5] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod5];
                                        VehicleInfo2[playerid][mod6] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod6];
                                        VehicleInfo2[playerid][mod7] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod7];
                                        VehicleInfo2[playerid][mod8] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod8];
                                        VehicleInfo2[playerid][mod9] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod9];
                                        VehicleInfo2[playerid][mod10] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod10];
                                        VehicleInfo2[playerid][mod11] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod11];
                                        VehicleInfo2[playerid][mod12] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod12];
                                        VehicleInfo2[playerid][mod13] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod13];
                                        VehicleInfo2[playerid][mod14] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod14];
                                        VehicleInfo2[playerid][mod15] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod15];
                                        VehicleInfo2[playerid][mod16] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod16];
                                        VehicleInfo2[playerid][mod17] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][mod17];
                                        VehicleInfo2[playerid][colora] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][colora];
                                        VehicleInfo2[playerid][colorb] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][colorb];
                                        VehicleInfo2[playerid][paintjob] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][paintjob];
                                        VehicleInfo2[playerid][kilometers] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][kilometers];
                                        VehicleInfo2[playerid][hours] = VehicleInfo2[ofercar[playerid]][hours];

                                        new Float:X, Float:Y, Float:Z;
                                        GetPlayerPos(playerid, X, Y, Z);

                                        /*new file[256], name[32];
                                        GetPlayerName(playerid, name, 31);
                                        format(file, sizeof(file), "users/%s.ini", name);
                                        dini_IntSet(file, "ConsumingMoney", 1);*/

                                        GivePlayerCash(playerid, -cardiff[playerid]);
                                        GivePlayerCash(ofercar[playerid], cardiff[playerid]);

                                        DestroyPlayerVehicle2(ofercar[playerid]);

                                        Vehicle2[playerid] = CreateVehicle(VehicleInfo2[playerid][Model],X,Y,Z,0,VehicleInfo2[playerid][colora],VehicleInfo2[playerid][colorb],-1);
                                        gPlayerHasCar2[playerid] = 1;
                                        OwnerID[Vehicle2[playerid]] = playerid;
                                        SetVehicleParamsForPlayer(Vehicle2[playerid], playerid, 0, VehicleInfo2[playerid][Locked]);
                                        PutPlayerInVehicle(playerid, Vehicle2[playerid], 0);

                                        if(VehicleInfo2[playerid][mod1]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod1]); }
                                        if(VehicleInfo2[playerid][mod2]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod2]); }
                                        if(VehicleInfo2[playerid][mod3]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod3]); }
                                        if(VehicleInfo2[playerid][mod4]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod4]); }
                                        if(VehicleInfo2[playerid][mod5]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod5]); }
                                        if(VehicleInfo2[playerid][mod6]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod6]); }
                                        if(VehicleInfo2[playerid][mod7]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod7]); }
                                        if(VehicleInfo2[playerid][mod8]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod8]); }
                                        if(VehicleInfo2[playerid][mod9]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod9]); }
                                        if(VehicleInfo2[playerid][mod10]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod10]); }
                                        if(VehicleInfo2[playerid][mod11]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod11]); }
                                        if(VehicleInfo2[playerid][mod12]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod12]); }
                                        if(VehicleInfo2[playerid][mod13]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod13]); }
                                        if(VehicleInfo2[playerid][mod14]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod14]); }
                                        if(VehicleInfo2[playerid][mod15]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod15]); }
                                        if(VehicleInfo2[playerid][mod16]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod16]); }
                                        if(VehicleInfo2[playerid][mod17]!=0) { AddVehicleComponent(Vehicle2[playerid],VehicleInfo2[playerid][mod17]); }

                                        if(VehicleInfo2[playerid][paintjob] != 0)
                                        {
                                            ChangeVehiclePaintjob(Vehicle2[playerid], VehicleInfo2[playerid][paintjob] - 1);
                                        }

                                        GetPlayerName(ofercar[playerid], giveCarPlayerName[1], MAX_PLAYER_NAME);
                                        GetPlayerName(playerid, giveCarPlayerName[0], MAX_PLAYER_NAME);

                                        format(giveCarString, sizeof(giveCarString), "%s ti-a acceptat oferta, acest %s este al lui acum.", giveCarPlayerName[0], GetVehicleNameFromID(Vehicle2[playerid]));
                                        SendClientMessage(ofercar[playerid], COLOR_WHITE, giveCarString);

                                        format(giveCarString, sizeof(giveCarString), "I-ai acceptat oferta lui %s, iar acest %s este al tau acum.", giveCarPlayerName[1], GetVehicleNameFromID(Vehicle2[playerid]));
                                        SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, giveCarString);

                                        new day, month, year;
                                        getdate(year, month, day);

                                        new File:logg=fopen("logs/sellcarto.log",io_append);
                                         new logmsg[256];
                                        format(logmsg,sizeof(logmsg),"%s i-a vandut un %s lui %s pentru %d (%d/%d/%d).",PlayerName(ofercar[playerid]),GetVehicleNameFromID(Vehicle2[playerid]), PlayerName(playerid), cardiff[playerid], day, month, year);
                                          fwrite(logg, logmsg);
                                          fwrite(logg,"\n");
                                          fclose(logg);

                                        ofercar[playerid] = -1;
                                        cardiff[playerid] = 0;
                                        caroffered[playerid] = 0;
                                    }
                                }
                                if(caroffered[playerid] == 3)
                                {
                                    if(gPlayerHasMoto[playerid] == 1)
                                    {
                                        SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "Ai deja o motocicleta personala.");
                                        return 1;
                                    }

                                    MotoInfo[playerid][Model] = MotoInfo[ofercar[playerid]][Model];
                                    MotoInfo[playerid][Price] = MotoInfo[ofercar[playerid]][Price];
                                    MotoInfo[playerid][CarRot] = MotoInfo[ofercar[playerid]][CarRot];
                                    MotoInfo[playerid][colora] = MotoInfo[ofercar[playerid]][colora];
                                    MotoInfo[playerid][colorb] = MotoInfo[ofercar[playerid]][colorb];
                                    MotoInfo[playerid][paintjob] = MotoInfo[ofercar[playerid]][paintjob];
                                    MotoInfo[playerid][kilometers] = MotoInfo[ofercar[playerid]][kilometers];
                                    MotoInfo[playerid][hours] = MotoInfo[ofercar[playerid]][hours];

                                    new Float:X, Float:Y, Float:Z;
                                    GetPlayerPos(playerid, X, Y, Z);

                                    /*new file[256], name[32];
                                    GetPlayerName(playerid, name, 31);
                                    format(file, sizeof(file), "users/%s.ini", name);
                                    dini_IntSet(file, "ConsumingMoney", 1);*/

                                    GivePlayerCash(playerid, -cardiff[playerid]);
                                    GivePlayerCash(ofercar[playerid], cardiff[playerid]);

                                    DestroyPlayerMoto(ofercar[playerid]);

                                    Moto[playerid] = CreateVehicle(MotoInfo[playerid][Model],X,Y,Z,0,MotoInfo[playerid][colora],MotoInfo[playerid][colorb],-1);
                                    gPlayerHasMoto[playerid] = 1;
                                    OwnerID[Moto[playerid]] = playerid;
                                    SetVehicleParamsForPlayer(Moto[playerid], playerid, 0, MotoInfo[playerid][Locked]);
                                      PutPlayerInVehicle(playerid, Moto[playerid], 0);

                                    GetPlayerName(ofercar[playerid], giveCarPlayerName[1], MAX_PLAYER_NAME);
                                    GetPlayerName(playerid, giveCarPlayerName[0], MAX_PLAYER_NAME);

                                    format(giveCarString, sizeof(giveCarString), "%s ti-a acceptat oferta, acest %s este al lui acum.", giveCarPlayerName[0], GetVehicleNameFromID(Moto[playerid]));
                                    SendClientMessage(ofercar[playerid], COLOR_WHITE, giveCarString);

                                    format(giveCarString, sizeof(giveCarString), "I-ai acceptat oferta lui %s, iar acest %s este al tau acum.", giveCarPlayerName[1], GetVehicleNameFromID(Moto[playerid]));
                                    SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, giveCarString);

                                    new day, month, year;
                                    getdate(year, month, day);

                                    new File:logg=fopen("logs/sellcarto.log",io_append);
                                     new logmsg[256];
                                    format(logmsg,sizeof(logmsg),"%s i-a vandut un %s lui %s pentru %d (%d/%d/%d).",PlayerName(ofercar[playerid]),GetVehicleNameFromID(Moto[playerid]), PlayerName(playerid), cardiff[playerid], day, month, year);
                                      fwrite(logg, logmsg);
                                      fwrite(logg,"\n");
                                      fclose(logg);

                                    ofercar[playerid] = -1;
                                    cardiff[playerid] = 0;
                                    caroffered[playerid] = 0;
                                }
                                if(caroffered[playerid] == 4)
                                {
                                    if(gPlayerHasPlane[playerid] == 1)
                                    {
                                        SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "Ai deja un avion/barca personala.");
                                        return 1;
                                    }

                                    PlaneInfo[playerid][Model] = PlaneInfo[ofercar[playerid]][Model];
                                    PlaneInfo[playerid][Price] = PlaneInfo[ofercar[playerid]][Price];
                                    PlaneInfo[playerid][CarRot] = PlaneInfo[ofercar[playerid]][CarRot];
                                    PlaneInfo[playerid][colora] = PlaneInfo[ofercar[playerid]][colora];
                                    PlaneInfo[playerid][colorb] = PlaneInfo[ofercar[playerid]][colorb];
                                    PlaneInfo[playerid][paintjob] = PlaneInfo[ofercar[playerid]][paintjob];
                                    PlaneInfo[playerid][kilometers] = PlaneInfo[ofercar[playerid]][kilometers];
                                    PlaneInfo[playerid][hours] = PlaneInfo[ofercar[playerid]][hours];

                                    new Float:X, Float:Y, Float:Z;
                                    GetPlayerPos(playerid, X, Y, Z);

                                    /*new file[256], name[32];
                                    GetPlayerName(playerid, name, 31);
                                    format(file, sizeof(file), "users/%s.ini", name);
                                    dini_IntSet(file, "ConsumingMoney", 1);*/

                                    GivePlayerCash(playerid, -cardiff[playerid]);
                                    GivePlayerCash(ofercar[playerid], cardiff[playerid]);

                                    DestroyPlayerPlane(ofercar[playerid]);

                                    Plane[playerid] = CreateVehicle(PlaneInfo[playerid][Model],X,Y,Z,0,PlaneInfo[playerid][colora],PlaneInfo[playerid][colorb],-1);
                                    gPlayerHasPlane[playerid] = 1;
                                    OwnerID[Plane[playerid]] = playerid;
                                    SetVehicleParamsForPlayer(Plane[playerid], playerid, 0, PlaneInfo[playerid][Locked]);
                                      PutPlayerInVehicle(playerid, Plane[playerid], 0);

                                    GetPlayerName(ofercar[playerid], giveCarPlayerName[1], MAX_PLAYER_NAME);
                                    GetPlayerName(playerid, giveCarPlayerName[0], MAX_PLAYER_NAME);

                                    format(giveCarString, sizeof(giveCarString), "%s ti-a acceptat oferta, acest %s este al lui acum.", giveCarPlayerName[0], GetVehicleNameFromID(Plane[playerid]));
                                    SendClientMessage(ofercar[playerid], COLOR_WHITE, giveCarString);

                                    format(giveCarString, sizeof(giveCarString), "I-ai acceptat oferta lui %s, iar acest %s este al tau acum.", giveCarPlayerName[1], GetVehicleNameFromID(Plane[playerid]));
                                    SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, giveCarString);

                                    new day, month, year;
                                    getdate(year, month, day);

                                    new File:logg=fopen("logs/sellcarto.log",io_append);
                                     new logmsg[256];
                                    format(logmsg,sizeof(logmsg),"%s i-a vandut un %s lui %s pentru %d (%d/%d/%d).",PlayerName(ofercar[playerid]),GetVehicleNameFromID(Plane[playerid]), PlayerName(playerid), cardiff[playerid], day, month, year);
                                      fwrite(logg, logmsg);
                                      fwrite(logg,"\n");
                                      fclose(logg);

                                      ofercar[playerid] = -1;
                                    cardiff[playerid] = 0;
                                    caroffered[playerid] = 0;
                                }
                            }
                            else SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Esti prea departe de vanzator.");
                    }
                    else
                    {
                        SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Jucatorul care ti-a oferit vehiculul a iesit de pe server.");
                    }
            }
    }

    if(dialogid == 140)// DealerShip
        {
            if(response)
            {
                new text[1900];
                new szString[1900];
                switch(listitem)
                {
                    case 0:
                    {
                        format(szString, sizeof(szString), "{FFF89C}Bravura ={0A7300} %d$ {FFF89C}(Disponibile: %d)\n", CarsPrices[bravura], CarsOnStock[bravura]);
                        strcat(text, szString, 1900);
                        format(szString, sizeof(szString), "{FFF89C}Sentinel ={0A7300} %d$ {FFF89C}(Disponibile: %d)\n", CarsPrices[sentinel], CarsOnStock[sentinel]);
                        strcat(text, szString, 1900);
                        format(szString, sizeof(szString), "{FFF89C}Manana ={0A7300} %d$ {FFF89C}(Disponibile: %d)\n", CarsPrices[manana], CarsOnStock[manana]);
                        strcat(text, szString, 1900);
                        format(szString, sizeof(szString), "{FFF89C}Premier ={0A7300} %d$ {FFF89C}(Disponibile: %d)\n", CarsPrices[premier], CarsOnStock[premier]);
                        strcat(text, szString, 1900);
                        format(szString, sizeof(szString), "{FFF89C}Previon ={0A7300} %d$ {FFF89C}(Disponibile: %d)\n", CarsPrices[previon], CarsOnStock[previon]);
                        strcat(text, szString, 1900);
                        format(szString, sizeof(szString), "{FFF89C}Admiral ={0A7300} %d$ {FFF89C}(Disponibile: %d)\n", CarsPrices[admiral], CarsOnStock[admiral]);
                        strcat(text, szString, 1900);
                        format(szString, sizeof(szString), "{FFF89C}Solair ={0A7300} %d$ {FFF89C}(Disponibile: %d)\n", CarsPrices[solair], CarsOnStock[solair]);
                        strcat(text, szString, 1900);
                        format(szString, sizeof(szString), "{FFF89C}Sandking ={0A7300} %d$ {FFF89C}(Disponibile: %d)\n", CarsPrices[sandking], CarsOnStock[sandking]);
                        strcat(text, szString, 1900);
                        format(szString, sizeof(szString), "{FFF89C}Blista Compact ={0A7300} %d$ {FFF89C}(Disponibile: %d)\n", CarsPrices[blistacompact], CarsOnStock[blistacompact]);
                        strcat(text, szString, 1900);
                        format(szString, sizeof(szString), "{FFF89C}Slamvan ={0A7300} %d$ {FFF89C}(Disponibile: %d)\n", CarsPrices[slamvan], CarsOnStock[slamvan]);
                        strcat(text, szString, 1900);
                        format(szString, sizeof(szString), "{FFF89C}Sabre ={0A7300} %d$ {FFF89C}(Disponibile: %d)\n", CarsPrices[sabre], CarsOnStock[sabre]);
                        strcat(text, szString, 1900);
                        format(szString, sizeof(szString), "{FFF89C}BF Injection ={0A7300} %d$ {FFF89C}(Disponibile: %d)\n", CarsPrices[bfinjection], CarsOnStock[bfinjection]);
                        strcat(text, szString, 1900);
                        ShowPlayerDialog(playerid, 141, DIALOG_STYLE_LIST, "Masini Normale:", text, "Cumpara", "Anulare");
                    }
                    case 1:
                    {
                        format(szString, sizeof(szString), "{FFF89C}Buffalo ={0A7300} %d$ {FFF89C}(Disponibile: %d)\n", CarsPrices[buffalo], CarsOnStock[buffalo]);
                        strcat(text, szString, 1900);
                        format(szString, sizeof(szString), "{FFF89C}Alpha ={0A7300} %d$ {FFF89C}(Disponibile: %d)\n", CarsPrices[alpha], CarsOnStock[alpha]);
                        strcat(text, szString, 1900);
                        format(szString, sizeof(szString), "{FFF89C}Sultan ={0A7300} %d$ {FFF89C}(Disponibile: %d)\n", CarsPrices[sultan], CarsOnStock[sultan]);
                        strcat(text, szString, 1900);
                        format(szString, sizeof(szString), "{FFF89C}Elegy ={0A7300} %d$ {FFF89C}(Disponibile: %d)\n", CarsPrices[elegy], CarsOnStock[elegy]);
                        strcat(text, szString, 1900);
                        format(szString, sizeof(szString), "{FFF89C}Banshee ={0A7300} %d$ {FFF89C}(Disponibile: %d)\n", CarsPrices[banshee], CarsOnStock[banshee]);
                        strcat(text, szString, 1900);
                        format(szString, sizeof(szString), "{FFF89C}Bullet ={0A7300} %d$ {FFF89C}(Disponibile: %d)\n", CarsPrices[bullet], CarsOnStock[bullet]);
                        strcat(text, szString, 1900);
                        format(szString, sizeof(szString), "{FFF89C}Cheetah ={0A7300} %d$ {FFF89C}(Disponibile: %d)\n", CarsPrices[cheetah], CarsOnStock[cheetah]);
                        strcat(text, szString, 1900);
                        format(szString, sizeof(szString), "{FFF89C}Hotring Racer ={0A7300} %d$ {FFF89C}(Disponibile: %d)\n", CarsPrices[hotringracer], CarsOnStock[hotringracer]);
                        strcat(text, szString, 1900);
                        format(szString, sizeof(szString), "{FFF89C}Infernus ={0A7300} %d$ {FFF89C}(Disponibile: %d)\n", CarsPrices[infernus], CarsOnStock[infernus]);
                        strcat(text, szString, 1900);
                        format(szString, sizeof(szString), "{FFF89C}Jester ={0A7300} %d$ {FFF89C}(Disponibile: %d)\n", CarsPrices[jester], CarsOnStock[jester]);
                        strcat(text, szString, 1900);
                        format(szString, sizeof(szString), "{FFF89C}Phoenix ={0A7300} %d$ {FFF89C}(Disponibile: %d)\n", CarsPrices[phoenix], CarsOnStock[phoenix]);
                        strcat(text, szString, 1900);
                        format(szString, sizeof(szString), "{FFF89C}Super GT ={0A7300} %d$ {FFF89C}(Disponibile: %d)\n", CarsPrices[supergt], CarsOnStock[supergt]);
                        strcat(text, szString, 1900);
                        format(szString, sizeof(szString), "{FFF89C}Turismo ={0A7300} %d$ {FFF89C}(Disponibile: %d)\n", CarsPrices[turismo], CarsOnStock[turismo]);
                        strcat(text, szString, 1900);
                        format(szString, sizeof(szString), "{FFF89C}ZR-350 ={0A7300} %d$ {FFF89C}(Disponibile: %d)\n", CarsPrices[zr350], CarsOnStock[zr350]);
                        strcat(text, szString, 1900);
                        format(szString, sizeof(szString), "{FFF89C}Uranus ={0A7300} %d$ {FFF89C}(Disponibile: %d)\n", CarsPrices[uranus], CarsOnStock[uranus]);
                        strcat(text, szString, 1900);
                        ShowPlayerDialog(playerid,142,DIALOG_STYLE_LIST, "Masini Rapide (Sport)", text, "Cumpara","Anulare");
                    }
                    case 2:
                    {
                        format(szString, sizeof(szString), "{FFF89C}Wayfarer ={0A7300} %d$ {FFF89C}(Disponibile: %d)\n", CarsPrices[wayfarer], CarsOnStock[wayfarer]);
                        strcat(text, szString, 1900);
                        format(szString, sizeof(szString), "{FFF89C}FCR-900 ={0A7300} %d$ {FFF89C}(Disponibile: %d)\n", CarsPrices[fcr900], CarsOnStock[fcr900]);
                        strcat(text, szString, 1900);
                        format(szString, sizeof(szString), "{FFF89C}Freeway ={0A7300} %d$ {FFF89C}(Disponibile: %d)\n", CarsPrices[freeway], CarsOnStock[freeway]);
                        strcat(text, szString, 1900);
                        format(szString, sizeof(szString), "{FFF89C}NRG-500 ={0A7300} %d$ {FFF89C}(Disponibile: %d)\n", CarsPrices[nrg500], CarsOnStock[nrg500]);
                        strcat(text, szString, 1900);
                        format(szString, sizeof(szString), "{FFF89C}Faggio ={0A7300} %d$ {FFF89C}(Disponibile: %d)\n", CarsPrices[faggio], CarsOnStock[faggio]);
                        strcat(text, szString, 1900);
                        format(szString, sizeof(szString), "{FFF89C}PCJ-600 ={0A7300} %d$ {FFF89C}(Disponibile: %d)\n", CarsPrices[pcj600], CarsOnStock[pcj600]);
                        strcat(text, szString, 1900);
                        ShowPlayerDialog(playerid, 143, DIALOG_STYLE_LIST, "Motociclete/Scutere:", text, "Cumpara", "Anulare");
                    }
                    case 3:
                    {
                        format(szString, sizeof(szString), "{FFF89C}Maverick ={0A7300} %d$ {FFF89C}(Disponibile: %d)\n", CarsPrices[maverick], CarsOnStock[maverick]);
                        strcat(text, szString, 1900);
                        format(szString, sizeof(szString), "{FFF89C}Leviathan ={0A7300} %d$ {FFF89C}(Disponibile: %d)\n", CarsPrices[leviathan], CarsOnStock[leviathan]);
                        strcat(text, szString, 1900);
                        format(szString, sizeof(szString), "{FFF89C}Sparrow ={0A7300} %d$ {FFF89C}(Disponibile: %d)\n", CarsPrices[sparrow], CarsOnStock[sparrow]);
                        strcat(text, szString, 1900);
                        format(szString, sizeof(szString), "{FFF89C}Cropduster ={0A7300} %d$ {FFF89C}(Disponibile: %d)\n", CarsPrices[cropduster], CarsOnStock[cropduster]);
                        strcat(text, szString, 1900);
                        format(szString, sizeof(szString), "{FFF89C}Dodo ={0A7300} %d$ {FFF89C}(Disponibile: %d)\n", CarsPrices[dodo], CarsOnStock[dodo]);
                        strcat(text, szString, 1900);
                        format(szString, sizeof(szString), "{FFF89C}Skimmer ={0A7300} %d$ {FFF89C}(Disponibile: %d)\n", CarsPrices[skimmer], CarsOnStock[skimmer]);
                        strcat(text, szString, 1900);
                        format(szString, sizeof(szString), "{FFF89C}Squallo ={0A7300} %d$ {FFF89C}(Disponibile: %d)\n", CarsPrices[squallo], CarsOnStock[squallo]);
                        strcat(text, szString, 1900);
                        format(szString, sizeof(szString), "{FFF89C}Speeder ={0A7300} %d$ {FFF89C}(Disponibile: %d)\n", CarsPrices[speeder], CarsOnStock[speeder]);
                        strcat(text, szString, 1900);
                        format(szString, sizeof(szString), "{FFF89C}Reefer ={0A7300} %d$ {FFF89C}(Disponibile: %d)\n", CarsPrices[reefer], CarsOnStock[reefer]);
                        strcat(text, szString, 1900);
                        format(szString, sizeof(szString), "{FFF89C}Dinghy ={0A7300} %d$ {FFF89C}(Disponibile: %d)\n", CarsPrices[dinghy], CarsOnStock[dinghy]);
                        strcat(text, szString, 1900);
                        ShowPlayerDialog(playerid, 144, DIALOG_STYLE_LIST, "Elicoptere/Barci:", text, "Cumpara", "Anulare");
                    }
                }
            }
        }
    if((dialogid == 141) || (dialogid == 142) || (dialogid == 143) || (dialogid == 144))
        {
            if(response)
            {
                if(dialogid == 141)
                {
                    if(gPlayerHasCar[playerid] == 1 && gPlayerHasCar2[playerid] == 1)
                    {
                        SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Ai deja 2 masini personale.");
                        return 1; // We processed it
                    }
                    switch(listitem)
                    {
                        case 0:
                        {
                            if(CarsOnStock[bravura] < 1)
                            {
                                SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Nu mai sunt disponibile masini de acest tip.");
                                return 1;
                            }
                            VehDSmod[playerid]=401;
                            VehDSpret[playerid]=CarsPrices[bravura];
                        }
                        case 1:
                        {
                            if(CarsOnStock[sentinel] < 1)
                            {
                                SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Nu mai sunt disponibile masini de acest tip.");
                                return 1;
                            }
                            VehDSmod[playerid]=405;
                            VehDSpret[playerid]=CarsPrices[sentinel];
                        }
                        case 2:
                        {
                            if(CarsOnStock[manana] < 1)
                            {
                                SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Nu mai sunt disponibile masini de acest tip.");
                                return 1;
                            }
                            VehDSmod[playerid]=410;
                            VehDSpret[playerid]=CarsPrices[manana];
                        }
                        case 3:
                        {
                            if(CarsOnStock[premier] < 1)
                            {
                                SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Nu mai sunt disponibile masini de acest tip.");
                                return 1;
                            }
                            VehDSmod[playerid]=426;
                            VehDSpret[playerid]=CarsPrices[premier];
                        }
                        case 4:
                        {
                            if(CarsOnStock[previon] < 1)
                            {
                                SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Nu mai sunt disponibile masini de acest tip.");
                                return 1;
                            }
                            VehDSmod[playerid]=436;
                            VehDSpret[playerid]=CarsPrices[previon];
                        }
                        case 5:
                        {
                            if(CarsOnStock[admiral] < 1)
                            {
                                SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Nu mai sunt disponibile masini de acest tip.");
                                return 1;
                            }
                            VehDSmod[playerid]=445;
                            VehDSpret[playerid]=CarsPrices[admiral];
                        }
                        case 6:
                        {
                            if(CarsOnStock[solair] < 1)
                            {
                                SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Nu mai sunt disponibile masini de acest tip.");
                                return 1;
                            }
                            VehDSmod[playerid]=458;
                            VehDSpret[playerid]=CarsPrices[solair];
                        }
                        case 7:
                        {
                            if(CarsOnStock[sandking] < 1)
                            {
                                SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Nu mai sunt disponibile masini de acest tip.");
                                return 1;
                            }
                            VehDSmod[playerid]=495;
                            VehDSpret[playerid]=CarsPrices[sandking];
                        }
                        case 8:
                        {
                            if(CarsOnStock[blistacompact] < 1)
                            {
                                SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Nu mai sunt disponibile masini de acest tip.");
                                return 1;
                            }
                            VehDSmod[playerid]=496;
                            VehDSpret[playerid]=CarsPrices[blistacompact];
                        }
                        case 9:
                        {
                            if(CarsOnStock[slamvan] < 1)
                            {
                                SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Nu mai sunt disponibile masini de acest tip.");
                                return 1;
                            }
                            VehDSmod[playerid]=535;
                            VehDSpret[playerid]=CarsPrices[slamvan];
                        }
                        case 10:
                        {
                            if(CarsOnStock[sabre] < 1)
                            {
                                SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Nu mai sunt disponibile masini de acest tip.");
                                return 1;
                            }
                            VehDSmod[playerid]=475;
                            VehDSpret[playerid]=CarsPrices[sabre];
                        }
                        case 11:
                        {
                            if(CarsOnStock[bfinjection] < 1)
                            {
                                SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Nu mai sunt disponibile masini de acest tip.");
                                return 1;
                            }
                            VehDSmod[playerid]=424;
                            VehDSpret[playerid]=CarsPrices[bfinjection];
                        }
                    }
                }
                if(dialogid == 142)
                {
                       if(gPlayerHasCar[playerid] == 1 && gPlayerHasCar2[playerid] == 1)
                    {
                        SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Ai deja 2 masini personale.");
                        return 1; // We processed it
                    }
                    switch(listitem)
                    {
                        case 0:
                        {
                            if(CarsOnStock[buffalo] < 1)
                            {
                                SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Nu mai sunt disponibile masini de acest tip.");
                                return 1;
                            }
                            VehDSmod[playerid]=402;
                            VehDSpret[playerid]=CarsPrices[buffalo];
                        }
                        case 1:
                        {
                            if(CarsOnStock[alpha] < 1)
                            {
                                SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Nu mai sunt disponibile masini de acest tip.");
                                return 1;
                            }
                            VehDSmod[playerid]=602;
                            VehDSpret[playerid]=CarsPrices[alpha];
                        }
                         case 2:
                        {
                            if(CarsOnStock[sultan] < 1)
                            {
                                SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Nu mai sunt disponibile masini de acest tip.");
                                return 1;
                            }
                            VehDSmod[playerid]=560;
                            VehDSpret[playerid]=CarsPrices[sultan];
                        }
                        case 3:
                        {
                            if(CarsOnStock[elegy] < 1)
                            {
                                SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Nu mai sunt disponibile masini de acest tip.");
                                return 1;
                            }
                            VehDSmod[playerid]=562;
                            VehDSpret[playerid]=CarsPrices[elegy];
                        }
                        case 4:
                        {
                            if(CarsOnStock[banshee] < 1)
                            {
                                SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Nu mai sunt disponibile masini de acest tip.");
                                return 1;
                            }
                            VehDSmod[playerid]=429;
                            VehDSpret[playerid]=CarsPrices[banshee];
                        }
                        case 5:
                        {
                            if(CarsOnStock[bullet] < 1)
                            {
                                SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Nu mai sunt disponibile masini de acest tip.");
                                return 1;
                            }
                            VehDSmod[playerid]=541;
                            VehDSpret[playerid]=CarsPrices[bullet];
                        }
                        case 6:
                        {
                            if(CarsOnStock[cheetah] < 1)
                            {
                                SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Nu mai sunt disponibile masini de acest tip.");
                                return 1;
                            }
                            VehDSmod[playerid]=415;
                            VehDSpret[playerid]=CarsPrices[cheetah];
                        }
                        case 7:
                        {
                            if(CarsOnStock[hotringracer] < 1)
                            {
                                SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Nu mai sunt disponibile masini de acest tip.");
                                return 1;
                            }
                            VehDSmod[playerid]=494;
                            VehDSpret[playerid]=CarsPrices[hotringracer];
                        }
                        case 8:
                        {
                            if(CarsOnStock[infernus] < 1)
                            {
                                SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Nu mai sunt disponibile masini de acest tip.");
                                return 1;
                            }
                            VehDSmod[playerid]=411;
                            VehDSpret[playerid]=CarsPrices[infernus];
                        }
                        case 9:
                        {
                            if(CarsOnStock[jester] < 1)
                            {
                                SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Nu mai sunt disponibile masini de acest tip.");
                                return 1;
                            }
                            VehDSmod[playerid]=559;
                            VehDSpret[playerid]=CarsPrices[jester];
                        }
                        case 10:
                        {
                            if(CarsOnStock[phoenix] < 1)
                            {
                                SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Nu mai sunt disponibile masini de acest tip.");
                                return 1;
                            }
                            VehDSmod[playerid]=603;
                            VehDSpret[playerid]=CarsPrices[phoenix];
                        }
                        case 11:
                        {
                            if(CarsOnStock[supergt] < 1)
                            {
                                SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Nu mai sunt disponibile masini de acest tip.");
                                return 1;
                            }
                            VehDSmod[playerid]=506;
                            VehDSpret[playerid]=CarsPrices[supergt];
                        }
                        case 12:
                        {
                            if(CarsOnStock[turismo] < 1)
                            {
                                SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Nu mai sunt disponibile masini de acest tip.");
                                return 1;
                            }
                            VehDSmod[playerid]=451;
                            VehDSpret[playerid]=CarsPrices[turismo];
                        }
                        case 13:
                        {
                            if(CarsOnStock[zr350] < 1)
                            {
                                SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Nu mai sunt disponibile masini de acest tip.");
                                return 1;
                            }
                            VehDSmod[playerid]=477;
                            VehDSpret[playerid]=CarsPrices[zr350];
                        }
                        case 14:
                        {
                            if(CarsOnStock[uranus] < 1)
                            {
                                SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Nu mai sunt disponibile masini de acest tip.");
                                return 1;
                            }
                            VehDSmod[playerid]=558;
                            VehDSpret[playerid]=CarsPrices[uranus];
                        }
                    }
                }
                if(dialogid == 143)
                {
                    if(gPlayerHasMoto[playerid] == 1)
                    {
                        SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Ai deja o motoclicleta personala.");
                        return 1; // We processed it
                    }
                    switch(listitem)
                    {
                        case 0:
                        {
                             if(CarsOnStock[wayfarer] < 1)
                            {
                                SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Nu mai sunt disponibile motociclete de acest tip.");
                                return 1;
                            }
                            VehDSmod[playerid]=586;
                            VehDSpret[playerid]=CarsPrices[wayfarer];
                        }
                        case 1:
                        {
                            if(CarsOnStock[fcr900] < 1)
                            {
                                SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Nu mai sunt disponibile motociclete de acest tip.");
                                return 1;
                            }
                            VehDSmod[playerid]=521;
                            VehDSpret[playerid]=CarsPrices[fcr900];
                        }
                        case 2:
                        {
                            if(CarsOnStock[freeway] < 1)
                            {
                                SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Nu mai sunt disponibile motociclete de acest tip.");
                                return 1;
                            }
                            VehDSmod[playerid]=463;
                            VehDSpret[playerid]=CarsPrices[freeway];
                        }
                        case 3:
                        {
                            if(CarsOnStock[nrg500] < 1)
                            {
                                SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Nu mai sunt disponibile motociclete de acest tip.");
                                return 1;
                            }
                            VehDSmod[playerid]=522;
                            VehDSpret[playerid]=CarsPrices[nrg500];
                        }
                        case 4:
                        {
                            if(CarsOnStock[faggio] < 1)
                            {
                                SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Nu mai sunt disponibile motociclete de acest tip.");
                                return 1;
                            }
                            VehDSmod[playerid]=462;
                            VehDSpret[playerid]=CarsPrices[faggio];
                        }
                        case 5:
                        {
                            if(CarsOnStock[pcj600] < 1)
                            {
                                SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Nu mai sunt disponibile motociclete de acest tip.");
                                return 1;
                            }
                            VehDSmod[playerid]=461;
                            VehDSpret[playerid]=CarsPrices[pcj600];
                        }
                    }
                }
                    if(dialogid == 144)
                {
                    if(gPlayerHasPlane[playerid] == 1)
                    {
                        SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Ai deja un avion sau barca personala.");
                        return 1; // We processed it
                    }
                    switch(listitem)
                    {
                        case 0:
                        {
                            if(CarsOnStock[maverick] < 1)
                            {
                                SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Nu mai sunt disponibile avioane de acest tip.");
                                return 1;
                            }
                            VehDSmod[playerid]=487; //heli
                            VehDSpret[playerid]= CarsPrices[maverick];
                        }
                        case 1:
                        {
                            if(CarsOnStock[leviathan] < 1)
                            {
                                SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Nu mai sunt disponibile avioane de acest tip.");
                                return 1;
                            }
                            VehDSmod[playerid]=417; //heli
                            VehDSpret[playerid]= CarsPrices[leviathan];
                        }
                        case 2:
                        {
                            if(CarsOnStock[sparrow] < 1)
                            {
                                SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Nu mai sunt disponibile avioane de acest tip.");
                                return 1;
                            }
                            VehDSmod[playerid]=469; //heli
                            VehDSpret[playerid]= CarsPrices[sparrow];
                        }
                        case 3:
                        {
                            if(CarsOnStock[cropduster] < 1)
                            {
                                SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Nu mai sunt disponibile avioane de acest tip.");
                                return 1;
                            }
                            VehDSmod[playerid]=512; //avion
                            VehDSpret[playerid]= CarsPrices[cropduster];
                        }
                        case 4:
                        {
                            if(CarsOnStock[dodo] < 1)
                            {
                                SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Nu mai sunt disponibile avioane de acest tip.");
                                return 1;
                            }
                            VehDSmod[playerid]=593; //avion
                            VehDSpret[playerid]= CarsPrices[dodo];
                        }
                        case 5:
                        {
                            if(CarsOnStock[skimmer] < 1)
                            {
                                SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Nu mai sunt disponibile avioane de acest tip.");
                                return 1;
                            }
                            VehDSmod[playerid]=460; //avion apa
                            VehDSpret[playerid]= CarsPrices[skimmer];
                        }
                        case 6:
                        {
                            if(CarsOnStock[squallo] < 1)
                            {
                                SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Nu mai sunt disponibile barci de acest tip.");
                                return 1;
                            }
                            VehDSmod[playerid]=446;
                            VehDSpret[playerid]= CarsPrices[squallo];
                        }
                        case 7:
                        {
                            if(CarsOnStock[speeder] < 1)
                            {
                                SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Nu mai sunt disponibile barci de acest tip.");
                                return 1;
                            }
                            VehDSmod[playerid]=452;
                            VehDSpret[playerid]= CarsPrices[speeder];
                        }
                        case 8:
                        {
                            if(CarsOnStock[reefer] < 1)
                            {
                                SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Nu mai sunt disponibile barci de acest tip.");
                                return 1;
                            }
                            VehDSmod[playerid]=453;
                            VehDSpret[playerid]= CarsPrices[reefer];
                        }
                        case 9:
                        {
                            if(CarsOnStock[dinghy] < 1)
                            {
                                SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Nu mai sunt disponibile barci de acest tip.");
                                return 1;
                            }
                            VehDSmod[playerid]=473;
                            VehDSpret[playerid]= CarsPrices[dinghy];
                        }
                    }
                }
                if(GetPlayerCash(playerid) > VehDSpret[playerid])
                {
                    new file[256], name[24];
                       SendClientMessage(playerid, 0xAFAFAFAA, "Multumim ca ai cumparat de la dealership , o zi buna.");
                       PlayerPlaySound(playerid, 1052, 0.0, 0.0, 0.0);
                       GetPlayerName(playerid, name, 24);
                    format(file,sizeof(file),"Cars/%s.ini",name);
                    dini_Create(file);
                    if(dialogid == 141 || dialogid == 142)
                    {
                        if(gPlayerHasCar[playerid] != 1 && gPlayerHasCar2[playerid] != 1)
                        {
                            Vehicle[playerid] = CreateVehicle(VehDSmod[playerid],282.6803+random(5),-1530.9879+random(5),24.3208+random(1),0,0,0,-1);
                             format(string, sizeof(string), "Masina ta a fost creata. Scrie /carhelp pentru a vedea comenzile disponibile pentru masina ta.");
                             SendClientMessage(playerid, 0xAFAFAFAA, string);
                             VehicleInfo[playerid][Model] = VehDSmod[playerid];
                            VehicleInfo[playerid][Price] = VehDSpret[playerid];
                            VehicleInfo[playerid][CarX] = 282.6803+random(5);
                            VehicleInfo[playerid][CarY] = -1530.9879+random(5);
                            VehicleInfo[playerid][CarZ] = 24.3208+random(1);
                            VehicleInfo[playerid][CarRot] = 76.2599;
                            VehicleInfo[playerid][kilometers] = 0;
                            VehicleInfo[playerid][hours] = 0;
                            VehicleInfo[playerid][minutes] = 0;
                            PutPlayerInVehicle(playerid, Vehicle[playerid], 0);
                              VehOwned[Vehicle[playerid]] = 1;
                              gVehLocked[Vehicle[playerid]] = 0;
                            gPlayerHasCar[playerid] = 1;
                            VehPlate[Vehicle[playerid]] = "VitalCS";
                            //VehsNum[playerid] += 1;
                            OwnerID[Vehicle[playerid]] = playerid;
                        }
                           else if(gPlayerHasCar[playerid] == 1 && gPlayerHasCar2[playerid] != 1)
                        {
                            Vehicle2[playerid] = CreateVehicle(VehDSmod[playerid],282.6803+random(5),-1530.9879+random(5),24.3208+random(1),0,0,0,-1);
                             format(string, sizeof(string), "Masina ta a fost creata. Scrie /carhelp pentru a vedea comenzile disponibile pentru masina ta.");
                             SendClientMessage(playerid, 0xAFAFAFAA, string);
                            VehicleInfo2[playerid][Model] = VehDSmod[playerid];
                            VehicleInfo2[playerid][Price] = VehDSpret[playerid];
                            VehicleInfo2[playerid][CarX] = 300.7446+random(5);
                            VehicleInfo2[playerid][CarY] = -1503.4188+random(5);
                            VehicleInfo2[playerid][CarZ] = 24.3286+random(1);
                            VehicleInfo2[playerid][CarRot] = 76.2599;
                            VehicleInfo2[playerid][kilometers] = 0;
                            VehicleInfo2[playerid][hours] = 0;
                            VehicleInfo2[playerid][minutes] = 0;
                            PutPlayerInVehicle(playerid, Vehicle2[playerid], 0);
                            VehOwned[Vehicle2[playerid]] = 1;
                            gVehLocked[Vehicle2[playerid]] = 0;
                            gPlayerHasCar2[playerid] = 1;
                            VehPlate[Vehicle2[playerid]] = "VitalCS";
                            //VehsNum[playerid] += 1;
                            OwnerID[Vehicle2[playerid]] = playerid;
                        }
                        else if(gPlayerHasCar[playerid] != 1 && gPlayerHasCar2[playerid] == 1)
                        {
                            Vehicle[playerid] = CreateVehicle(VehDSmod[playerid],282.6803+random(5),-1530.9879+random(5),24.3208+random(1),0,0,0,-1);
                             format(string, sizeof(string), "Masina ta a fost creata. Scrie /carhelp pentru a vedea comenzile disponibile pentru masina ta.");
                             SendClientMessage(playerid, 0xAFAFAFAA, string);
                            VehicleInfo[playerid][Model] = VehDSmod[playerid];
                            VehicleInfo[playerid][Price] = VehDSpret[playerid];
                            VehicleInfo[playerid][CarX] = 282.6803+random(5);
                            VehicleInfo[playerid][CarY] = -1530.9879+random(5);
                            VehicleInfo[playerid][CarZ] = 24.3208+random(1);
                            VehicleInfo[playerid][CarRot] = 76.2599;
                            VehicleInfo[playerid][kilometers] = 0;
                            VehicleInfo[playerid][hours] = 0;
                            VehicleInfo[playerid][minutes] = 0;
                            PutPlayerInVehicle(playerid, Vehicle[playerid], 0);
                              VehOwned[Vehicle[playerid]] = 1;
                              gVehLocked[Vehicle[playerid]] = 0;
                            gPlayerHasCar[playerid] = 1;
                            VehPlate[Vehicle[playerid]] = "VitalCS";
                            //VehsNum[playerid] += 1;
                            OwnerID[Vehicle[playerid]] = playerid;
                        }

                          if(VehDSmod[playerid] == 401)
                        {
                            CarsOnStock[bravura] -= 1;
                        }
                        if(VehDSmod[playerid] == 405)
                        {
                            CarsOnStock[sentinel] -= 1;
                        }
                        if(VehDSmod[playerid] == 410)
                        {
                            CarsOnStock[manana] -= 1;
                        }
                        if(VehDSmod[playerid] == 426)
                        {
                            CarsOnStock[premier] -= 1;
                        }
                        if(VehDSmod[playerid] == 436)
                        {
                            CarsOnStock[previon] -= 1;
                        }
                        if(VehDSmod[playerid] == 445)
                        {
                            CarsOnStock[admiral] -= 1;
                        }
                        if(VehDSmod[playerid] == 458)
                        {
                            CarsOnStock[solair] -= 1;
                        }
                        if(VehDSmod[playerid] == 495)
                        {
                            CarsOnStock[sandking] -= 1;
                        }
                        if(VehDSmod[playerid] == 496)
                        {
                            CarsOnStock[blistacompact] -= 1;
                        }
                        if(VehDSmod[playerid] == 535)
                        {
                            CarsOnStock[slamvan] -= 1;
                        }
                        if(VehDSmod[playerid] == 475)
                        {
                            CarsOnStock[sabre] -= 1;
                        }
                        if(VehDSmod[playerid] == 424)
                        {
                            CarsOnStock[bfinjection] -= 1;
                        }
                        if(VehDSmod[playerid] == 560)
                        {
                            CarsOnStock[sultan] -= 1;
                        }
                        if(VehDSmod[playerid] == 561)
                        {
                            CarsOnStock[elegy] -= 1;
                        }
                        if(VehDSmod[playerid] == 402)
                        {
                            CarsOnStock[buffalo] -= 1;
                        }
                        if(VehDSmod[playerid] == 602)
                        {
                            CarsOnStock[alpha] -= 1;
                        }
                        if(VehDSmod[playerid] == 429)
                        {
                            CarsOnStock[banshee] -= 1;
                        }
                        if(VehDSmod[playerid] == 541)
                        {
                            CarsOnStock[bullet] -= 1;
                        }
                        if(VehDSmod[playerid] == 415)
                        {
                            CarsOnStock[cheetah] -= 1;
                        }
                        if(VehDSmod[playerid] == 494)
                        {
                            CarsOnStock[hotringracer] -= 1;
                        }
                        if(VehDSmod[playerid] == 411)
                        {
                            CarsOnStock[infernus] -= 1;
                        }
                        if(VehDSmod[playerid] == 559)
                        {
                            CarsOnStock[jester] -= 1;
                        }
                        if(VehDSmod[playerid] == 603)
                        {
                            CarsOnStock[phoenix] -= 1;
                        }
                        if(VehDSmod[playerid] == 506)
                        {
                            CarsOnStock[supergt] -= 1;
                        }
                        if(VehDSmod[playerid] == 451)
                        {
                            CarsOnStock[turismo] -= 1;
                        }
                        if(VehDSmod[playerid] == 477)
                        {
                            CarsOnStock[zr350] -= 1;
                        }
                        if(VehDSmod[playerid] == 558)
                        {
                            CarsOnStock[uranus] -= 1;
                        }
                        SaveCarsOnStock();
                    }
                       if(dialogid == 143)
                    {
                        Moto[playerid] = CreateVehicle(VehDSmod[playerid],282.6803+random(5),-1530.9879+random(5),24.3208+random(1),0,0,0,-1);
                         format(string, sizeof(string), "Motocicleta ta a fost creata. Scrie /carhelp pentru a vedea comenzile disponibile pentru motocicleta ta.");
                         SendClientMessage(playerid, 0xAFAFAFAA, string);
                        MotoInfo[playerid][Model] = VehDSmod[playerid];
                        MotoInfo[playerid][Price] = VehDSpret[playerid];
                        MotoInfo[playerid][CarX] = 295.4376+random(2);
                        MotoInfo[playerid][CarY] = -1534.7640+random(3);
                        MotoInfo[playerid][CarZ] = 24.5938+random(1);
                        MotoInfo[playerid][CarRot] = 76.2599;
                        MotoInfo[playerid][kilometers] = 0;
                        MotoInfo[playerid][hours] = 0;
                        MotoInfo[playerid][minutes] = 0;
                        PutPlayerInVehicle(playerid, Moto[playerid], 0);
                        VehOwned[Moto[playerid]] = 1;
                        gVehLocked[Moto[playerid]] = 0;
                        gPlayerHasMoto[playerid] = 1;
                        OwnerID[Moto[playerid]] = playerid;
                         if(VehDSmod[playerid] == 586)
                        {
                            CarsOnStock[wayfarer] -= 1;
                        }
                        if(VehDSmod[playerid] == 521)
                        {
                            CarsOnStock[fcr900] -= 1;
                        }
                        if(VehDSmod[playerid] == 463)
                        {
                            CarsOnStock[freeway] -= 1;
                        }
                        if(VehDSmod[playerid] == 522)
                        {
                            CarsOnStock[nrg500] -= 1;
                        }
                        if(VehDSmod[playerid] == 462)
                        {
                            CarsOnStock[faggio] -= 1;
                        }
                        if(VehDSmod[playerid] == 461)
                        {
                            CarsOnStock[pcj600] -= 1;
                        }
                        SaveCarsOnStock();
                    }
                       if(dialogid == 144)
                    {
                         format(string, sizeof(string), "Avionul/barca ta a fost creata. Scrie /carhelp pentru a vedea comenzile disponibile pentru avionul/barca ta.");
                         SendClientMessage(playerid, 0xAFAFAFAA, string);
                        PlaneInfo[playerid][Model] = VehDSmod[playerid];
                        PlaneInfo[playerid][Price] = VehDSpret[playerid];
                        if(VehDSmod[playerid]==460 || VehDSmod[playerid]==452 || VehDSmod[playerid]==453 || VehDSmod[playerid]==473 || VehDSmod[playerid]==446)
                        {
                            Plane[playerid] = CreateVehicle(VehDSmod[playerid],540.1905+random(30),-1947.6304+random(30),0.5787+random(5),0,0,0,-1);
                            PlaneInfo[playerid][CarX] = 540.1905+random(30);
                            PlaneInfo[playerid][CarY] = -1947.6304+random(30);
                            PlaneInfo[playerid][CarZ] = 0.5787+random(5);
                        }
                        else
                        {
                            Plane[playerid] = CreateVehicle(VehDSmod[playerid],1921.3323+random(50),-2427.3079+random(50),13.7148+random(3),0,0,0,-1);
                            PlaneInfo[playerid][CarX] = 1921.3323+random(50);
                            PlaneInfo[playerid][CarY] = -2427.3079+random(50);
                            PlaneInfo[playerid][CarZ] = 13.7148+random(3);
                        }
                        PlaneInfo[playerid][CarRot] = 76.2599;
                        PlaneInfo[playerid][kilometers] = 0;
                        PlaneInfo[playerid][hours] = 0;
                        PlaneInfo[playerid][minutes] = 0;
                        PutPlayerInVehicle(playerid, Plane[playerid], 0);
                        VehOwned[Plane[playerid]] = 1;
                        gVehLocked[Plane[playerid]] = 0;
                        gPlayerHasPlane[playerid] = 1;
                        OwnerID[Plane[playerid]] = playerid;
                         if(VehDSmod[playerid] == 487)
                        {
                            CarsOnStock[maverick] -= 1;
                        }
                        if(VehDSmod[playerid] == 417)
                        {
                            CarsOnStock[leviathan] -= 1;
                        }
                        if(VehDSmod[playerid] == 447)
                        {
                            CarsOnStock[sparrow] -= 1;
                        }
                        if(VehDSmod[playerid] == 512)
                        {
                            CarsOnStock[cropduster] -= 1;
                        }
                        if(VehDSmod[playerid] == 593)
                        {
                            CarsOnStock[dodo] -= 1;
                        }
                        if(VehDSmod[playerid] == 460)
                        {
                            CarsOnStock[skimmer] -= 1;
                        }
                        if(VehDSmod[playerid] == 446)
                        {
                            CarsOnStock[squallo] -= 1;
                        }
                        if(VehDSmod[playerid] == 452)
                        {
                            CarsOnStock[speeder] -= 1;
                        }
                        if(VehDSmod[playerid] == 453)
                        {
                            CarsOnStock[reefer] -= 1;
                        }
                        if(VehDSmod[playerid] == 473)
                        {
                            CarsOnStock[dinghy] -= 1;
                        }
                        SaveCarsOnStock();
                    }
                    GivePlayerCash(playerid, -VehDSpret[playerid]);
                    SavePlayerCar2(playerid);
                }
                else
                {
                    SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE,"Nu ai suficienti bani!");
                }
            }
    }
    if(dialogid == DIALOGID)
    {
          if(response)
          {
            if(listitem == 0)
               {
                ShowPlayerDialog(playerid, DIALOGID+1, DIALOG_STYLE_LIST, "Stiluri de lupta", "Elbow\nBoxing\nGrabkick\nKneehead\nKungfu\nNormal", "Select", "Cancel");
            }
          }
        return 1;
    }
    if(dialogid == DIALOGID+1)
    {
        if(response)
        {
            if(listitem == 0)
            {
                SetPlayerFightingStyle (playerid, FIGHT_STYLE_ELBOW);
            }
            if(listitem == 1)
            {
                SetPlayerFightingStyle (playerid, FIGHT_STYLE_BOXING);
            }
            if(listitem == 2)
            {
                SetPlayerFightingStyle (playerid, FIGHT_STYLE_GRABKICK);
            }
            if(listitem == 3)
            {
                SetPlayerFightingStyle (playerid, FIGHT_STYLE_KNEEHEAD);
            }
            if(listitem == 4)
            {
                SetPlayerFightingStyle (playerid, FIGHT_STYLE_KUNGFU);
            }
            if(listitem == 5)
            {
                SetPlayerFightingStyle (playerid, FIGHT_STYLE_NORMAL);
            }
        }
    }
    /*if(dialogid == 400)
    {
        if(response)
        {
            new val = strval(inputtext), price[MAX_PLAYERS];
            price[playerid] = val * 200;
            if(val > 0 && val <= Tickets[playerid]) {} else return SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "{DC0C0C}Stand: {FFFFFF}Numar invalid de tichete!");
            format(string, sizeof(string), "{DC0C0C}Stand: {FFFFFF}Ai schimbat %d tichete pentru {00BC00}$%d{FFFFFF}!", val, price[playerid]);
            GivePlayerCash(playerid, price[playerid]);
            Tickets[playerid] -= val;
            SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, string);
        }
        else
        {
            return 1;
        }
    }*/
    if(dialogid == 8899)
        {
            if(listitem == 0)
            {
                //blue
                SetPVarInt(playerid, "Status", 1);
                SetPVarInt(playerid, "neon", CreateObject(18648,0,0,0,0,0,0));
                SetPVarInt(playerid, "neon1", CreateObject(18648,0,0,0,0,0,0));
                AttachObjectToVehicle(GetPVarInt(playerid, "neon"), GetPlayerVehicleID(playerid), -0.8, 0.0, -0.70, 0.0, 0.0, 0.0);
                AttachObjectToVehicle(GetPVarInt(playerid, "neon1"), GetPlayerVehicleID(playerid), 0.8, 0.0, -0.70, 0.0, 0.0, 0.0);
            }
            else if(listitem == 1)
            {
                //red
                SetPVarInt(playerid, "Status", 1);
                SetPVarInt(playerid, "neon2", CreateObject(18647,0,0,0,0,0,0));
                SetPVarInt(playerid, "neon3", CreateObject(18647,0,0,0,0,0,0));
                AttachObjectToVehicle(GetPVarInt(playerid, "neon2"), GetPlayerVehicleID(playerid), -0.8, 0.0, -0.70, 0.0, 0.0, 0.0);
                AttachObjectToVehicle(GetPVarInt(playerid, "neon3"), GetPlayerVehicleID(playerid), 0.8, 0.0, -0.70, 0.0, 0.0, 0.0);
                SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFAA, "neon installed");
            }
            else if(listitem == 2)
            {
                //green
                SetPVarInt(playerid, "Status", 1);
                SetPVarInt(playerid, "neon4", CreateObject(18649,0,0,0,0,0,0));
                SetPVarInt(playerid, "neon5", CreateObject(18649,0,0,0,0,0,0));
                AttachObjectToVehicle(GetPVarInt(playerid, "neon4"), GetPlayerVehicleID(playerid), -0.8, 0.0, -0.70, 0.0, 0.0, 0.0);
                AttachObjectToVehicle(GetPVarInt(playerid, "neon5"), GetPlayerVehicleID(playerid), 0.8, 0.0, -0.70, 0.0, 0.0, 0.0);
                SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFAA, "neon installed");
            }
            else if(listitem == 3)
            {
                //white
                SetPVarInt(playerid, "Status", 1);
                SetPVarInt(playerid, "neon6", CreateObject(18652,0,0,0,0,0,0));
                SetPVarInt(playerid, "neon7", CreateObject(18652,0,0,0,0,0,0));
                AttachObjectToVehicle(GetPVarInt(playerid, "neon6"), GetPlayerVehicleID(playerid), -0.8, 0.0, -0.70, 0.0, 0.0, 0.0);
                AttachObjectToVehicle(GetPVarInt(playerid, "neon7"), GetPlayerVehicleID(playerid), 0.8, 0.0, -0.70, 0.0, 0.0, 0.0);
                SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFAA, "neon installed");
            }
            else if(listitem == 4)
            {
                //pink
                SetPVarInt(playerid, "Status", 1);
                SetPVarInt(playerid, "neon8", CreateObject(18651,0,0,0,0,0,0));
                SetPVarInt(playerid, "neon9", CreateObject(18651,0,0,0,0,0,0));
                AttachObjectToVehicle(GetPVarInt(playerid, "neon8"), GetPlayerVehicleID(playerid), -0.8, 0.0, -0.70, 0.0, 0.0, 0.0);
                AttachObjectToVehicle(GetPVarInt(playerid, "neon9"), GetPlayerVehicleID(playerid), 0.8, 0.0, -0.70, 0.0, 0.0, 0.0);
                SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFAA, "neon installed");

            }
            else if(listitem == 5)
            {
                //yellow
                  SetPVarInt(playerid, "Status", 1);
                SetPVarInt(playerid, "neon10", CreateObject(18650,0,0,0,0,0,0));
                SetPVarInt(playerid, "neon11", CreateObject(18650,0,0,0,0,0,0));
                AttachObjectToVehicle(GetPVarInt(playerid, "neon10"), GetPlayerVehicleID(playerid), -0.8, 0.0, -0.70, 0.0, 0.0, 0.0);
                AttachObjectToVehicle(GetPVarInt(playerid, "neon11"), GetPlayerVehicleID(playerid), 0.8, 0.0, -0.70, 0.0, 0.0, 0.0);
                SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFAA, "neon installed");
            }
               else if(listitem == 6)
            {
                //remove neon
                DestroyObject(GetPVarInt(playerid, "neon"));
                DeletePVar(playerid, "Status");
                DestroyObject(GetPVarInt(playerid, "neon1"));
                DeletePVar(playerid, "Status");
                DestroyObject(GetPVarInt(playerid, "neon2"));
                DeletePVar(playerid, "Status");
                DestroyObject(GetPVarInt(playerid, "neon3"));
                DeletePVar(playerid, "Status");
                DestroyObject(GetPVarInt(playerid, "neon4"));
                DeletePVar(playerid, "Status");
                DestroyObject(GetPVarInt(playerid, "neon5"));
                DeletePVar(playerid, "Status");
                DestroyObject(GetPVarInt(playerid, "neon6"));
                DeletePVar(playerid, "Status");
                DestroyObject(GetPVarInt(playerid, "neon7"));
                DeletePVar(playerid, "Status");
                DestroyObject(GetPVarInt(playerid, "neon8"));
                DeletePVar(playerid, "Status");
                DestroyObject(GetPVarInt(playerid, "neon9"));
                DeletePVar(playerid, "Status");
                DestroyObject(GetPVarInt(playerid, "neon10"));
                DeletePVar(playerid, "Status");
                DestroyObject(GetPVarInt(playerid, "neon11"));
                DeletePVar(playerid, "Status");
                DestroyObject(GetPVarInt(playerid, "neon12"));
                DeletePVar(playerid, "Status");
                DestroyObject(GetPVarInt(playerid, "neon13"));
                DeletePVar(playerid, "Status");
                DestroyObject(GetPVarInt(playerid, "interior"));
                DeletePVar(playerid, "Status");
                DestroyObject(GetPVarInt(playerid, "interior1"));
                DeletePVar(playerid, "Status");
                DestroyObject(GetPVarInt(playerid, "back"));
                DeletePVar(playerid, "Status");
                DestroyObject(GetPVarInt(playerid, "back1"));
                DeletePVar(playerid, "Status");
                DestroyObject(GetPVarInt(playerid, "front"));
                DeletePVar(playerid, "Status");
                DestroyObject(GetPVarInt(playerid, "front1"));
                DeletePVar(playerid, "Status");
                DestroyObject(GetPVarInt(playerid, "undercover"));
                DeletePVar(playerid, "Status");
                DestroyObject(GetPVarInt(playerid, "undercover1"));

                DeletePVar(playerid, "Status");
             }
            /*else if(listitem == 6)
            {
                //police
                SetPVarInt(playerid, "Status", 1);
                SetPVarInt(playerid, "neon12", CreateObject(18646,0,0,0,0,0,0));
                SetPVarInt(playerid, "neon13", CreateObject(18646,0,0,0,0,0,0));
                AttachObjectToVehicle(GetPVarInt(playerid, "neon12"), GetPlayerVehicleID(playerid), -0.8, 0.0, -0.70, 0.0, 0.0, 0.0);
                AttachObjectToVehicle(GetPVarInt(playerid, "neon13"), GetPlayerVehicleID(playerid), 0.8, 0.0, -0.70, 0.0, 0.0, 0.0);
                SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFAA, "neon installed");
            }
            else if(listitem == 7)
            {
                SetPVarInt(playerid, "Status", 1);
                SetPVarInt(playerid, "interior", CreateObject(18646,0,0,0,0,0,0));
                SetPVarInt(playerid, "interior1", CreateObject(18646,0,0,0,0,0,0));
                AttachObjectToVehicle(GetPVarInt(playerid, "interior"), GetPlayerVehicleID(playerid), 0, -0.0, 0, 2.0, 2.0, 3.0);
                AttachObjectToVehicle(GetPVarInt(playerid, "interior1"), GetPlayerVehicleID(playerid), 0, -0.0, 0, 2.0, 2.0, 3.0);
                SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFAA, "Interior lights installed");
            }
              else if(listitem == 8)
            {
                //back
                SetPVarInt(playerid, "Status", 1);
                SetPVarInt(playerid, "back", CreateObject(18646,0,0,0,0,0,0));
                SetPVarInt(playerid, "back1", CreateObject(18646,0,0,0,0,0,0));
                AttachObjectToVehicle(GetPVarInt(playerid, "back"), GetPlayerVehicleID(playerid), -0.0, -1.5, -1, 2.0, 2.0, 3.0);
                AttachObjectToVehicle(GetPVarInt(playerid, "back1"), GetPlayerVehicleID(playerid), -0.0, -1.5, -1, 2.0, 2.0, 3.0);
                SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFAA, "Back neon installed");
            }
            else if(listitem == 9)
            {
                //front
                SetPVarInt(playerid, "Status", 1);
                SetPVarInt(playerid, "front", CreateObject(18646,0,0,0,0,0,0));
                SetPVarInt(playerid, "front1", CreateObject(18646,0,0,0,0,0,0));
                AttachObjectToVehicle(GetPVarInt(playerid, "front"), GetPlayerVehicleID(playerid), -0.0, 1.5, -0.6, 2.0, 2.0, 3.0);
                AttachObjectToVehicle(GetPVarInt(playerid, "front1"), GetPlayerVehicleID(playerid), -0.0, 1.5, -0.6, 2.0, 2.0, 3.0);
                SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFAA, "Front neon installed");
            }
            else if(listitem == 10)
            {
                //undercover
                SetPVarInt(playerid, "Status", 1);
                SetPVarInt(playerid, "undercover", CreateObject(18646,0,0,0,0,0,0));
                SetPVarInt(playerid, "undercover1", CreateObject(18646,0,0,0,0,0,0));
                AttachObjectToVehicle(GetPVarInt(playerid, "undercover"), GetPlayerVehicleID(playerid), -0.5, -0.2, 0.8, 2.0, 2.0, 3.0);
                AttachObjectToVehicle(GetPVarInt(playerid, "undercover1"), GetPlayerVehicleID(playerid), -0.5, -0.2, 0.8, 2.0, 2.0, 3.0);
                SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFAA, "Undercover lights installed");
            }*/
        }
        if(dialogid == 8787)
        {
            if(listitem == 0)
            {
                //spoiler added
                SetPVarInt(playerid, "Status123", 1);
                   SetPVarInt(playerid, "spoiler", CreateObject(1138,0,0,0,0,0,0));
                  AttachObjectToVehicle(GetPVarInt(playerid, "spoiler"), GetPlayerVehicleID(playerid), 0.010000, -2.014998, 0.259999, 0.000000, 0.000000, 0.000000);
                  SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Spoiler Added");
            }
            else if(listitem == 1)
            {
                //spoiler remove
                DestroyObject(GetPVarInt(playerid, "spoiler"));
                DeletePVar(playerid, "Status123");
                SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Spoiler Removed");
            }
        }

        if(dialogid == 5000)
        {
            if(response)
            {
                DisablePlayerCheckpointEx(playerid);
                SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "Ti-ai dezactivat checkpoint-ul curent.");
            }
        }

        if(dialogid == 5050)
        {
            if(response)
            {
                new Float:PosXX, Float:PosYY, Float:PosZZ;
                GetPlayerPos(playerid, PosXX, PosYY, PosZZ);

                if(listitem == 0)
                {
                    if(PlayerInfo[playerid][pTruckSkill] < 2)
                    {
                        SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTGREEN2, "Ai nevoie de skill +2 la trucker pentru a transporta marfa ilegala.");
                        return 1;
                    }

                    new ilegaltext[512];
                    format(ilegaltext, sizeof(ilegaltext), "Daca alegi sa transporti o marfa ilegala vei primi 25%% bonus la recompensa. \nDar atentie, daca te vede un politist vei fi arestat.");
                    ShowPlayerDialog(playerid, 5053, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Confirma Transportul", ilegaltext, "Ok", "Inapoi");
                    SetPlayerCheckpointEx(playerid, 2021.5822,1545.7961,10.5522,6.2809);
                    TruckerCheckPointID[playerid] = 7;
                }

                if(listitem == 1)
                {

                    trailerid[playerid] = CreateVehicle(435, PosXX + 5.0, PosYY, PosZZ, 5.0, 0, 0, 180);
                    DeliverType[playerid] = 1;
                    TruckerCheckPointID[playerid] = 8;
                    AttachTrailerToVehicle(trailerid[playerid], GetPlayerVehicleID(playerid));
                    SetPlayerCheckpointEx(playerid, 2093.7617,2054.2000,10.5474,6.2809); //
                    TruckerCheckPointID[playerid] = 8;
                }

                if(listitem == 2)
                {

                    if(PlayerInfo[playerid][pTruckSkill] < 3)
                    {
                        SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTGREEN2, "Ai nevoie de skill +3 la trucker pentru a transporta marfa exploziva.");
                        return 1;
                    }

                    new explosivetext[1024];
                    format(explosivetext, sizeof(explosivetext), "Daca alegi sa transporti o marfa exploziva vei primi 50%% bonus la recompensa. \nDar atentie, tirul si remorca vor exploda mult mai repede !");
                    ShowPlayerDialog(playerid, 5054, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Confirma Transportul", explosivetext, "Ok", "Inapoi");
                    SetPlayerCheckpointEx(playerid, 2125.4153,2720.2454,10.5474,6.2809); //
                    TruckerCheckPointID[playerid] = 9;
                }

                if(listitem == 3)
                {

                    trailerid[playerid] = CreateVehicle(435, PosXX + 5.0, PosYY, PosZZ, 5.0, 0, 0, 180);
                    DeliverType[playerid] = 1;
                    TruckerCheckPointID[playerid] = 10;
                    AttachTrailerToVehicle(trailerid[playerid], GetPlayerVehicleID(playerid));
                    SetPlayerCheckpointEx(playerid, 1894.6050,2087.3330,10.5474,6.2809); //
                    TruckerCheckPointID[playerid] = 10;
                }

                if(listitem == 4)
                {

                    trailerid[playerid] = CreateVehicle(435, PosXX + 5.0, PosYY, PosZZ, 5.0, 0, 0, 180);
                    DeliverType[playerid] = 1;
                    TruckerCheckPointID[playerid] = 11;
                    AttachTrailerToVehicle(trailerid[playerid], GetPlayerVehicleID(playerid));
                    SetPlayerCheckpointEx(playerid, -1564.1078,104.0592,3.2818,6.2809); //
                    TruckerCheckPointID[playerid] = 11;
                }

                if(listitem == 5)
                {

                    if(PlayerInfo[playerid][pTruckSkill] < 3)
                    {
                        SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTGREEN2, "Ai nevoie de skill +3 la trucker pentru a transporta marfa exploziva.");
                        return 1;
                    }

                    new explosivetext[1024];
                    format(explosivetext, sizeof(explosivetext), "Daca alegi sa transporti o marfa exploziva vei primi 50%% bonus la recompensa. \nDar atentie, tirul si remorca vor exploda mult mai repede !");
                    ShowPlayerDialog(playerid, 5054, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Confirma Transportul", explosivetext, "Ok", "Inapoi");
                    SetPlayerCheckpointEx(playerid, -1701.2032,397.0880,6.9068,6.2809); //
                    TruckerCheckPointID[playerid] = 12;
                }

                if(listitem == 6)
                {
                    if(PlayerInfo[playerid][pTruckSkill] < 2)
                    {
                        SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTGREEN2, "Ai nevoie de skill +2 la trucker pentru a transporta marfa ilegala.");
                        return 1;
                    }

                    new ilegaltext[512];
                    format(ilegaltext, sizeof(ilegaltext), "Daca alegi sa transporti o marfa ilegala vei primi 25%% bonus la recompensa. \nDar atentie, daca te vede un politist vei fi arestat.");
                    ShowPlayerDialog(playerid, 5053, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Confirma Transportul", ilegaltext, "Ok", "Inapoi");
                    SetPlayerCheckpointEx(playerid, -2471.3643,733.7335,34.7427,6.2809);
                    TruckerCheckPointID[playerid] = 13;
                }

                   if(listitem == 7)
                {

                    trailerid[playerid] = CreateVehicle(435, PosXX + 5.0, PosYY, PosZZ, 5.0, 0, 0, 180);
                    DeliverType[playerid] = 1;
                    TruckerCheckPointID[playerid] = 14;
                    AttachTrailerToVehicle(trailerid[playerid], GetPlayerVehicleID(playerid));
                    SetPlayerCheckpointEx(playerid, -2363.2207,1009.4288,50.4259,6.2809); //
                    TruckerCheckPointID[playerid] = 14;
                }

                IsTransportating[playerid] = 1;
                TakeCheckPoint[playerid] = 0;
                TruckerCheckPointType[playerid] = 1;
                SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTGREEN2, "Mergi la punctul rosu de pe harta pentru a livra marfa.");
            }
        }

        if(dialogid == 5051)
        {
            if(response)
            {
                new Float:PosXX, Float:PosYY, Float:PosZZ;
                GetPlayerPos(playerid, PosXX, PosYY, PosZZ);

                if(listitem == 0)
                {
                    trailerid[playerid] = CreateVehicle(435, PosXX + 5.0, PosYY, PosZZ, 5.0, 0, 0, 180);

                    DeliverType[playerid] = 1;
                    AttachTrailerToVehicle(trailerid[playerid], GetPlayerVehicleID(playerid));
                    SetPlayerCheckpointEx(playerid, 2095.3162,-1806.6970,13.2785,6.2809); //
                    TakeCheckPoint[playerid] = 0;
                    TruckerCheckPointID[playerid] = 4;
                }

                if(listitem == 1)
                {
                    if(PlayerInfo[playerid][pTruckSkill] < 2)
                    {
                        SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTGREEN2, "Ai nevoie de skill +2 la trucker pentru a transporta marfa ilegala.");
                        return 1;
                    }

                    new ilegaltext[512];
                    format(ilegaltext, sizeof(ilegaltext), "Daca alegi sa transporti o marfa ilegala vei primi 25%% bonus la recompensa. \nDar atentie, daca te vede un politist vei fi arestat.");
                    ShowPlayerDialog(playerid, 5053, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Confirma Transportul", ilegaltext, "Ok", "Inapoi");
                    SetPlayerCheckpointEx(playerid, 2172.2390,-1673.5784,14.8094,6.2809);
                    TruckerCheckPointID[playerid] = 5;
                }

                if(listitem == 2)
                {
                    trailerid[playerid] = CreateVehicle(435, PosXX + 5.0, PosYY, PosZZ, 5.0, 0, 0, 180);

                    DeliverType[playerid] = 1;
                    AttachTrailerToVehicle(trailerid[playerid], GetPlayerVehicleID(playerid));
                    SetPlayerCheckpointEx(playerid, 1338.4866,-904.2325,35.8771,6.2809); //
                    TakeCheckPoint[playerid] = 0;
                    TruckerCheckPointID[playerid] = 6;
                }

                if(listitem == 3)
                {
                    if(PlayerInfo[playerid][pTruckSkill] < 3)
                    {
                        SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTGREEN2, "Ai nevoie de skill +3 la trucker pentru a transporta marfa exploziva.");
                        return 1;
                    }

                    new explosivetext[1024];
                    format(explosivetext, sizeof(explosivetext), "Daca alegi sa transporti o marfa exploziva vei primi 50%% bonus la recompensa. \nDar atentie, tirul si remorca vor exploda mult mai repede !");
                    ShowPlayerDialog(playerid, 5054, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Confirma Transportul", explosivetext, "Ok", "Inapoi");
                    SetPlayerCheckpointEx(playerid, -67.9905,-1159.5377,1.4771,6.2809); //
                    TruckerCheckPointID[playerid] = 7;
                }

                if(listitem == 4)
                {
                    if(PlayerInfo[playerid][pTruckSkill] < 2)
                    {
                        SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTGREEN2, "Ai nevoie de skill +2 la trucker pentru a transporta marfa ilegala.");
                        return 1;
                    }

                    new ilegaltext[512];
                    format(ilegaltext, sizeof(ilegaltext), "Daca alegi sa transporti o marfa ilegala vei primi 25%% bonus la recompensa. \nDar atentie, daca te vede un politist vei fi arestat.");
                    ShowPlayerDialog(playerid, 5053, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Confirma Transportul", ilegaltext, "Ok", "Inapoi");
                    SetPlayerCheckpointEx(playerid, 2768.6145,-2419.8660,13.3711,6.2809);
                    TruckerCheckPointID[playerid] = 8;
                }

                if(listitem == 5)
                {
                    if(PlayerInfo[playerid][pTruckSkill] < 2)
                    {
                        SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTGREEN2, "Ai nevoie de skill +2 la trucker pentru a transporta marfa ilegala.");
                        return 1;
                    }

                    new ilegaltext[512];
                    format(ilegaltext, sizeof(ilegaltext), "Daca alegi sa transporti o marfa ilegala vei primi 25%% bonus la recompensa. \nDar atentie, daca te vede un politist vei fi arestat.");
                    ShowPlayerDialog(playerid, 5053, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Confirma Transportul", ilegaltext, "Ok", "Inapoi");
                    SetPlayerCheckpointEx(playerid, 2021.5822,1545.7961,10.5522,6.2809);
                    TruckerCheckPointID[playerid] = 9;
                }

                if(listitem == 6)
                {
                    trailerid[playerid] = CreateVehicle(435, PosXX + 5.0, PosYY, PosZZ, 5.0, 0, 0, 180);

                    DeliverType[playerid] = 1;
                    AttachTrailerToVehicle(trailerid[playerid], GetPlayerVehicleID(playerid));
                    SetPlayerCheckpointEx(playerid, 2093.7617,2054.2000,10.5474,6.2809); //
                    TakeCheckPoint[playerid] = 0;
                    TruckerCheckPointID[playerid] = 10;
                }

                if(listitem == 7)
                {
                       if(PlayerInfo[playerid][pTruckSkill] < 3)
                    {
                        SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTGREEN2, "Ai nevoie de skill +3 la trucker pentru a transporta marfa exploziva.");
                        return 1;
                    }

                    new explosivetext[1024];
                    format(explosivetext, sizeof(explosivetext), "Daca alegi sa transporti o marfa exploziva vei primi 50%% bonus la recompensa. \nDar atentie, tirul si remorca vor exploda mult mai repede !");
                    ShowPlayerDialog(playerid, 5054, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Confirma Transportul", explosivetext, "Ok", "Inapoi");
                    SetPlayerCheckpointEx(playerid, 2125.4153,2720.2454,10.5474,6.2809); //
                    TruckerCheckPointID[playerid] = 11;
                }

                if(listitem == 8)
                {
                    trailerid[playerid] = CreateVehicle(435, PosXX + 5.0, PosYY, PosZZ, 5.0, 0, 0, 180);

                    DeliverType[playerid] = 1;
                    AttachTrailerToVehicle(trailerid[playerid], GetPlayerVehicleID(playerid));
                    SetPlayerCheckpointEx(playerid, 1894.6050,2087.3330,10.5474,6.2809); //
                    TakeCheckPoint[playerid] = 0;
                    TruckerCheckPointID[playerid] = 12;
                }

                IsTransportating[playerid] = 1;
                TakeCheckPoint[playerid] = 0;
                TruckerCheckPointType[playerid] = 2;
                SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTGREEN2, "Mergi la punctul rosu de pe harta pentru a livra marfa.");
            }
        }

        if(dialogid == 5052)
        {
            if(response)
            {
                new Float:PosXX, Float:PosYY, Float:PosZZ;
                GetPlayerPos(playerid, PosXX, PosYY, PosZZ);

                  if(listitem == 0)
                {
                    trailerid[playerid] = CreateVehicle(435, PosXX + 5.0, PosYY, PosZZ, 5.0, 0, 0, 180);

                    DeliverType[playerid] = 1;
                    AttachTrailerToVehicle(trailerid[playerid], GetPlayerVehicleID(playerid));
                    SetPlayerCheckpointEx(playerid, 2095.3162,-1806.6970,13.2785,6.2809); //
                    TakeCheckPoint[playerid] = 0;
                    TruckerCheckPointID[playerid] = 4;
                }

                if(listitem == 1)
                {
                       if(PlayerInfo[playerid][pTruckSkill] < 2)
                    {
                        SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTGREEN2, "Ai nevoie de skill +2 la trucker pentru a transporta marfa ilegala.");
                        return 1;
                    }

                    new ilegaltext[512];
                    format(ilegaltext, sizeof(ilegaltext), "Daca alegi sa transporti o marfa ilegala vei primi 25%% bonus la recompensa. \nDar atentie, daca te vede un politist vei fi arestat.");
                    ShowPlayerDialog(playerid, 5053, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Confirma Transportul", ilegaltext, "Ok", "Inapoi");
                    SetPlayerCheckpointEx(playerid, 2172.2390,-1673.5784,14.8094,6.2809);
                    TruckerCheckPointID[playerid] = 5;
                }

                if(listitem == 2)
                {
                    trailerid[playerid] = CreateVehicle(435, PosXX + 5.0, PosYY, PosZZ, 5.0, 0, 0, 180);

                    DeliverType[playerid] = 1;
                    AttachTrailerToVehicle(trailerid[playerid], GetPlayerVehicleID(playerid));
                    SetPlayerCheckpointEx(playerid, 1338.4866,-904.2325,35.8771,6.2809); //
                    TakeCheckPoint[playerid] = 0;
                    TruckerCheckPointID[playerid] = 6;
                }

                if(listitem == 3)
                {
                       if(PlayerInfo[playerid][pTruckSkill] < 3)
                    {
                        SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTGREEN2, "Ai nevoie de skill +3 la trucker pentru a transporta marfa exploziva.");
                        return 1;
                    }

                    new explosivetext[1024];
                    format(explosivetext, sizeof(explosivetext), "Daca alegi sa transporti o marfa exploziva vei primi 50%% bonus la recompensa. \nDar atentie, tirul si remorca vor exploda mult mai repede !");
                    ShowPlayerDialog(playerid, 5054, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Confirma Transportul", explosivetext, "Ok", "Inapoi");
                    SetPlayerCheckpointEx(playerid, -67.9905,-1159.5377,1.4771,6.2809); //
                    TruckerCheckPointID[playerid] = 7;
                }

                if(listitem == 4)
                {
                       if(PlayerInfo[playerid][pTruckSkill] < 2)
                    {
                        SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTGREEN2, "Ai nevoie de skill +2 la trucker pentru a transporta marfa ilegala.");
                        return 1;
                    }

                    new ilegaltext[512];
                    format(ilegaltext, sizeof(ilegaltext), "Daca alegi sa transporti o marfa ilegala vei primi 25%% bonus la recompensa. \nDar atentie, daca te vede un politist vei fi arestat.");
                    ShowPlayerDialog(playerid, 5053, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Confirma Transportul", ilegaltext, "Ok", "Inapoi");
                    SetPlayerCheckpointEx(playerid, 2768.6145,-2419.8660,13.3711,6.2809);
                    TruckerCheckPointID[playerid] = 8;
                }

                if(listitem == 5)
                {
                    trailerid[playerid] = CreateVehicle(435, PosXX + 5.0, PosYY, PosZZ, 5.0, 0, 0, 180);

                    DeliverType[playerid] = 1;
                    AttachTrailerToVehicle(trailerid[playerid], GetPlayerVehicleID(playerid));
                    SetPlayerCheckpointEx(playerid, -1564.1078,104.0592,3.2818,6.2809); //
                    TakeCheckPoint[playerid] = 0;
                    TruckerCheckPointID[playerid] = 9;
                }

                if(listitem == 6)
                {
                    if(PlayerInfo[playerid][pTruckSkill] < 3)
                    {
                        SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTGREEN2, "Ai nevoie de skill +3 la trucker pentru a transporta marfa exploziva.");
                        return 1;
                    }

                    new explosivetext[1024];
                    format(explosivetext, sizeof(explosivetext), "Daca alegi sa transporti o marfa exploziva vei primi 50%% bonus la recompensa. \nDar atentie, tirul si remorca vor exploda mult mai repede !");
                    ShowPlayerDialog(playerid, 5054, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Confirma Transportul", explosivetext, "Ok", "Inapoi");
                    SetPlayerCheckpointEx(playerid, -1701.2032,397.0880,6.9068,6.2809);
                    TruckerCheckPointID[playerid] = 10;
                }

                if(listitem == 7)
                {
                    if(PlayerInfo[playerid][pTruckSkill] < 2)
                    {
                        SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTGREEN2, "Ai nevoie de skill +2 la trucker pentru a transporta marfa ilegala.");
                        return 1;
                    }

                    new ilegaltext[512];
                    format(ilegaltext, sizeof(ilegaltext), "Daca alegi sa transporti o marfa ilegala vei primi 25%% bonus la recompensa. \nDar atentie, daca te vede un politist vei fi arestat.");
                    ShowPlayerDialog(playerid, 5054, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Confirma Transportul", ilegaltext, "Ok", "Inapoi");
                    SetPlayerCheckpointEx(playerid, -2471.3643,733.7335,34.7427,6.2809);
                    TruckerCheckPointID[playerid] = 11;
                }

                if(listitem == 8)
                {
                    trailerid[playerid] = CreateVehicle(435, PosXX + 5.0, PosYY, PosZZ, 5.0, 0, 0, 180);

                    DeliverType[playerid] = 1;
                    AttachTrailerToVehicle(trailerid[playerid], GetPlayerVehicleID(playerid));
                    SetPlayerCheckpointEx(playerid, -2363.2207,1009.4288,50.4259,6.2809); //
                    TakeCheckPoint[playerid] = 0;
                    TruckerCheckPointID[playerid] = 12;
                }

                IsTransportating[playerid] = 1;
                TakeCheckPoint[playerid] = 0;
                TruckerCheckPointType[playerid] = 3;
                SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTGREEN2, "Mergi la punctul rosu de pe harta pentru a livra marfa.");
            }
        }

        if(dialogid == 5053)
        {
            if(response)
            {
                new Float:PosXX, Float:PosYY, Float:PosZZ;
                GetPlayerPos(playerid, PosXX, PosYY, PosZZ);

                trailerid[playerid] = CreateVehicle(450, PosXX + 5.0, PosYY, PosZZ, 5.0, 0, 0, 180);

                DeliverType[playerid] = 2;
                AttachTrailerToVehicle(trailerid[playerid], GetPlayerVehicleID(playerid));
                TakeCheckPoint[playerid] = 0;
            }

            else
            {
               if(TruckerCheckPointType[playerid] == 1)
                {
                    new deliverlocs[2048];
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}LS Pizza Delivery - {00C949}legal\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}LS Crack House - {E00000}illegal\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}LS Port - {E00000}illegal\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}LV Pirate Ship - {E00000}illegal\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}LV Clothing Store - {00C949}legal\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}LV Gas Station - {FF0000}explosive\n", 2048);
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}LV Burger Shot - {00C949}legal\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}SF Ship - {00C949}legal\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}SF Gas Station - {FF0000}explosive\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}SF Restaurant - {E00000}illegal\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}SF Burger Shot - {00C949}legal\n", 2048); //

                    ShowPlayerDialog(playerid, 5050, DIALOG_STYLE_LIST, "Alege destinatia", deliverlocs, "Ok", "Anulare");
                }

                 else if(TruckerCheckPointType[playerid] == 2)
                {
                    new deliverlocs[2048];
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}LS Pizza Delivery - {00C949}legal\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}LS Crack House - {E00000}illegal\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}LS 24/7 Store - {00C949}legal\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}LS Gas Station - {FF0000}explosive\n", 2048);
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}LS Port - {E00000}illegal\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}LV Pirate Ship - {E00000}illegal\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}LV Clothing Store - {00C949}legal\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}LV Gas Station - {FF0000}explosive\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}LV Burger Shot - {00C949}legal\n", 2048); //

                    ShowPlayerDialog(playerid, 5051, DIALOG_STYLE_LIST, "Alege destinatia", deliverlocs, "Ok", "Anulare");
                }

                 else if(TruckerCheckPointType[playerid] == 3)
                {
                    new deliverlocs[2048];
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}LS Pizza Delivery - {00C949}legal\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}LS Crack House - {E00000}illegal\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}LS 24/7 Store - {00C949}legal\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}LS Gas Station - {FF0000}explosive\n", 2048);
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}LS Port - {E00000}illegal\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}SF Ship - {00C949}legal\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}SF Gas Station - {FF0000}explosive\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}SF Restaurant - {E00000}illegal\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}SF Burger Shot - {00C949}legal\n", 2048); //

                    ShowPlayerDialog(playerid, 5052, DIALOG_STYLE_LIST, "Alege destinatia", deliverlocs, "Ok", "Anulare");
                }

                DisablePlayerCheckpointEx(playerid);
                IsTransportating[playerid] = 0;
                IsOnTruck[playerid] = 1;
            }
        }

        if(dialogid == 5054)
        {
            if(response)
            {
                new Float:PosXX, Float:PosYY, Float:PosZZ;
                GetPlayerPos(playerid, PosXX, PosYY, PosZZ);

                trailerid[playerid] = CreateVehicle(584, PosXX + 5.0, PosYY, PosZZ, 5.0, 0, 0, 180);

                DeliverType[playerid] = 3;
                AttachTrailerToVehicle(trailerid[playerid], GetPlayerVehicleID(playerid));
                TakeCheckPoint[playerid] = 0;
            }

            else
            {
               if(TruckerCheckPointType[playerid] == 1)
                {
                    new deliverlocs[2048];
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}LS Pizza Delivery - {00C949}legal\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}LS Crack House - {E00000}illegal\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}LS Port - {E00000}illegal\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}LV Pirate Ship - {E00000}illegal\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}LV Clothing Store - {00C949}legal\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}LV Gas Station - {FF0000}explosive\n", 2048);
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}LV Burger Shot - {00C949}legal\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}SF Ship - {00C949}legal\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}SF Gas Station - {FF0000}explosive\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}SF Restaurant - {E00000}illegal\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}SF Burger Shot - {00C949}legal\n", 2048); //

                    ShowPlayerDialog(playerid, 5050, DIALOG_STYLE_LIST, "Alege destinatia", deliverlocs, "Ok", "Anulare");
                }

                 else if(TruckerCheckPointType[playerid] == 2)
                {
                    new deliverlocs[2048];
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}LS Pizza Delivery - {00C949}legal\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}LS Crack House - {E00000}illegal\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}LS 24/7 Store - {00C949}legal\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}LS Gas Station - {FF0000}explosive\n", 2048);
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}LS Port - {E00000}illegal\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}LV Pirate Ship - {E00000}illegal\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}LV Clothing Store - {00C949}legal\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}LV Gas Station - {FF0000}explosive\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}LV Burger Shot - {00C949}legal\n", 2048); //

                    ShowPlayerDialog(playerid, 5051, DIALOG_STYLE_LIST, "Alege destinatia", deliverlocs, "Ok", "Anulare");
                }

                 else if(TruckerCheckPointType[playerid] == 3)
                {
                    new deliverlocs[2048];
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}LS Pizza Delivery - {00C949}legal\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}LS Crack House - {E00000}illegal\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}LS 24/7 Store - {00C949}legal\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}LS Gas Station - {FF0000}explosive\n", 2048);
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}LS Port - {E00000}illegal\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}SF Ship - {00C949}legal\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}SF Gas Station - {FF0000}explosive\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}SF Restaurant - {E00000}illegal\n", 2048); //
                    strcat(deliverlocs, "{FFFFFF}SF Burger Shot - {00C949}legal\n", 2048); //

                    ShowPlayerDialog(playerid, 5052, DIALOG_STYLE_LIST, "Alege destinatia", deliverlocs, "Ok", "Anulare");
                }

                DisablePlayerCheckpointEx(playerid);
                IsTransportating[playerid] = 0;
            }
        }
        
          if(dialogid == 7350)
        {
            if(response)
            {
                if(listitem == 0)
                {
                    ShowPlayerDialog(playerid, 7351, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Comenzi Cont", "/rules /login /stats /buylevel /upgrade /changepass", "Ok", "Inapoi");
                }

                if(listitem == 1)
                {
                    new general[2048];
                    strcat(general, "/pay /charity /time /buy /unrentcar /givekey /switchkey /id /drink /music /showlicenses\n", 2048);
                    strcat(general, "/resetupgrades(100k) /buygun /lock /skill /portable /licenses /lotto /selectspawn /animlist /recrutari /glasses /score /timeleft\n", 2048);
                    strcat(general, "/report /cancel /accept /eject /usedrugs /contract /fill /fillcar /clear /service /members\n", 2048);
                    strcat(general, "/forum /styles /licensers /reporters /cardealers /lawyers  /mymute /robbank /robstore\n", 2048);
                    ShowPlayerDialog(playerid, 7351, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Comenzi Generale", general, "Ok", "Inapoi");
                }

                if(listitem == 2)
                {
                    ShowPlayerDialog(playerid, 7351, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Comenzi Chat", "(/w)hisper (/n)ewbie (/cw)hisper (/s)hout (/ad)vertise /ec (/f)amily /me /togooc /tognews /togfam /togwhisper", "Ok", "Inapoi");
                }

                if(listitem == 3)
                {
                    ShowPlayerDialog(playerid, 7351, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Comenzi Banca", "/balance /withdraw /deposit /wiretransfer", "Ok", "Inapoi");
                }

                if(listitem == 4)
                {
                    new job[2048];

                    if(PlayerInfo[playerid][pJob] == 1 || PlayerInfo[playerid][pJob2] == 1) {
                    strcat(job, "/find", 2048); }
                    if(PlayerInfo[playerid][pJob] == 2 || PlayerInfo[playerid][pJob2] == 2) {
                    strcat(job, "/free /jl", 2048); }
                    if(PlayerInfo[playerid][pJob] == 4 || PlayerInfo[playerid][pJob2] == 4) {
                    strcat(job, "/selldrugs", 2048); }
                    if(PlayerInfo[playerid][pJob] == 5 || PlayerInfo[playerid][pJob2] == 5) {
                    strcat(job, "/dropcar", 2048); }
                    if(PlayerInfo[playerid][pMember] == 9) {
                    strcat(job, "/paper /papers /live /news [text]", 2048); }
                    if(PlayerInfo[playerid][pJob] == 7 || PlayerInfo[playerid][pJob2] == 7) {
                    strcat(job, "/repair /refill /dutymechanic", 2048); }
                    if(PlayerInfo[playerid][pJob] == 9 || PlayerInfo[playerid][pJob2] == 9) {
                    strcat(job, "/materials /sellgun", 2048); }
                    if(PlayerInfo[playerid][pJob] == 10 || PlayerInfo[playerid][pJob2] == 10) {
                    strcat(job, "/sellcar", 2048); }
                    if(PlayerInfo[playerid][pMember] == 10 || PlayerInfo[playerid][pLeader] == 10|| PlayerInfo[playerid][pJob] == 14) {
                    strcat(job, "/fare /cancelcall", 2048); }
                    if(PlayerInfo[playerid][pJob] == 15 || PlayerInfo[playerid][pJob2] == 15) {
                    strcat(job, "/papers /bring /deliver", 2048); }
                    if(PlayerInfo[playerid][pJob] == 16 || PlayerInfo[playerid][pJob2] == 16) {
                    strcat(job, "/truck /canceltruck", 2048); }
                    if(PlayerInfo[playerid][pJob] == 17 || PlayerInfo[playerid][pJob2] == 17) {
                    strcat(job, "/alert", 2048); }
                    if(PlayerInfo[playerid][pJob] == 18 || PlayerInfo[playerid][pJob2] == 18) {
                    strcat(job, "/collect", 2048); }
                    if(PlayerInfo[playerid][pJob] == 19 || PlayerInfo[playerid][pJob2] == 19) {
                    strcat(job, "/collective /stopcollective", 2048); }
                    if(PlayerInfo[playerid][pJob] == 20 || PlayerInfo[playerid][pJob2] == 20) {
                    strcat(job, "/startwork /stopwork", 2048); }
                    if(PlayerInfo[playerid][pJob] == 21 || PlayerInfo[playerid][pJob2] == 21) {
                    strcat(job, "/fish /sellfish", 2048); }
                    if(PlayerInfo[playerid][pJob] == 22 || PlayerInfo[playerid][pJob2] == 22) {
                    strcat(job, "/taie /descarca", 2048); }

                    ShowPlayerDialog(playerid, 7351, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Comenzi Job", job, "Ok", "Inapoi");
                }

                if(listitem == 5)
                {
                    new faction[2048];

                    if(PlayerInfo[playerid][pMember] == 11||PlayerInfo[playerid][pLeader] == 11||PlayerInfo[playerid][pMember] == 12||PlayerInfo[playerid][pLeader] == 12){
                    strcat(faction, "/startlesson /stoplesson /givelicense", 2048); }
                    if (gTeam[playerid] == 2)
                    {
                        strcat(faction, "(/r)adio (/d)epartments (/m)egaphone (/su)spect /mdc /arrest /duty /wanted /cuff /tazer /gate", 2048);
                        strcat(faction, "/frisk /take /ticket (/gov)ernment /deliver /camera /ram /agent /jaillist /move1 /move2 /move3 /move4 /getout", 2048);
                        strcat(faction, "/roadblock(/rb) /roadunblock(/rrb) /roadunblockall(/rrball /drag /undercover /copuntie", 2048);
                    }
                    if (gTeam[playerid] == 1 || PlayerInfo[playerid][pMember] == 4 || PlayerInfo[playerid][pLeader] == 4)
                    {
                        strcat(faction, "(/r)adio (/d)epartments /heal /dutymedic /cancelcall /get pills /sellpills", 2048);
                    }

                    ShowPlayerDialog(playerid, 7351, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Comenzi Factiune", faction, "Ok", "Inapoi");
                }

                if(listitem == 6)
                {
                    ShowPlayerDialog(playerid, 7351, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Comenzi Factiune", "/(c)lubchat /clubleaderhelp", "Ok", "Inapoi");
                }
            }
        }

        if(dialogid == 7351)
        {
            if(!response)
            {
                new help[2048];
                strcat(help, "Cont\n", 2048);
                strcat(help, "General\n", 2048);
                strcat(help, "Chat\n", 2048);
                strcat(help, "Banca\n", 2048);

                if(PlayerInfo[playerid][pJob] != 0 || PlayerInfo[playerid][pJob2] != 0)
                {
                    strcat(help, "Job\n", 2048);
                }

                if(PlayerInfo[playerid][pMember] == 11||PlayerInfo[playerid][pLeader] == 11||PlayerInfo[playerid][pMember] == 12||PlayerInfo[playerid][pLeader] == 12||gTeam[playerid] == 2||gTeam[playerid] == 1 || PlayerInfo[playerid][pMember] == 4 || PlayerInfo[playerid][pLeader] == 4)
                {
                    strcat(help, "Factiune\n", 2048);
                }

                if(PlayerInfo[playerid][pClubMember] != 0 || PlayerInfo[playerid][pClubLeader] != 0)
                {
                    strcat(help, "Club", 2048);
                }

                ShowPlayerDialog(playerid, 7350, DIALOG_STYLE_LIST, "Comenzile disponibile pe server", help, "Ok", "Anuleaza");

                return 1;
            }
        }

        if(dialogid == 21500)
        {
            if(response)
            {
                ClanName[playerid] = ClanNameTemp[playerid];
                ClanTag[playerid] = ClanTagTemp[playerid];
                PlayerInfo[playerid][pClanLeader] = 1;
                PlayerInfo[playerid][pHasClan] = 1;
                GivePlayerCash(playerid, -1000000);

                format(string, sizeof(string), "%s%s", ClanTag, PlayerName(playerid));
                SetPlayerName(playerid, string);

                format(string, sizeof(string), "Felicitari, ai infiintat clanul %s (%s) ! Aceasta te-a costat 1.000.000$.", ClanName[playerid], ClanTag[playerid]);
                SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW, string);
            }
        }

          if(dialogid == 21501)
        {
            if(response)
            {
                ClanName[playerid] = ClanNameTemp[playerid];
                ClanTag[playerid] = ClanTagTemp[playerid];
                PlayerInfo[playerid][pHasClan] = 1;

                format(string, sizeof(string), "%s%s", ClanTag, PlayerName(playerid));
                SetPlayerName(playerid, string);

                format(string, sizeof(string), "Felicitari, ai intrat in clanul %s (%s) ! Numele tau a fost schimbat in %s", ClanName[playerid], ClanTag[playerid], PlayerName(playerid));
                SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW, string);
            }
        }

        if(dialogid == 16875)
        {
            if(response)
            {
                if(listitem == 0)
                {
                    new dialoginfo[1024];
                    format(dialoginfo, sizeof(dialoginfo), "{FFDD00}Detii %d coins !\n \n{FF1F1F}30 coins{FFFFFF} = 2.5kg drugs \n{FF1F1F}30 coins{FFFFFF} = 20k mats \n{FF1F1F}30 coins{FFFFFF} = 5 Respect Points \n{FF1F1F}50 coins{FFFFFF} = 1.000.000$ \n{FF1F1F}50 coins{FFFFFF} = -1 warn\n{FF1F1F}75 coins{FFFFFF} = Resetare KM's & Hours (o masina la alegere)\n{FF1F1F}100 coins{FFFFFF} = Level UP\n{FF1F1F}300 coins{FFFFFF} = V.I.P Account", PlayerInfo[playerid][pCoin]);
                     ShowPlayerDialog(playerid, 16875, DIALOG_STYLE_LIST, "{FFFFFF}Coins Shop", dialoginfo, "Ok", "Anuleaza");
                }

                else if(listitem == 1)
                {
                    new dialoginfo[1024];
                    format(dialoginfo, sizeof(dialoginfo), "{FFDD00}Detii %d coins !\n \n{FF1F1F}30 coins{FFFFFF} = 2.5kg drugs \n{FF1F1F}30 coins{FFFFFF} = 20k mats \n{FF1F1F}30 coins{FFFFFF} = 5 Respect Points \n{FF1F1F}50 coins{FFFFFF} = 1.000.000$ \n{FF1F1F}50 coins{FFFFFF} = -1 warn\n{FF1F1F}75 coins{FFFFFF} = Resetare KM's & Hours (o masina la alegere)\n{FF1F1F}100 coins{FFFFFF} = Level UP\n{FF1F1F}300 coins{FFFFFF} = V.I.P Account", PlayerInfo[playerid][pCoin]);
                     ShowPlayerDialog(playerid, 16875, DIALOG_STYLE_LIST, "{FFFFFF}Coins Shop", dialoginfo, "Ok", "Anuleaza");
                }

                else if(listitem == 2)
                {
                    if(PlayerInfo[playerid][pCoin] >= 30)
                       {
                          new playerdrugs = PlayerInfo[playerid][pDrugs];
                          PlayerInfo[playerid][pDrugs] = playerdrugs + 2500;
                           new playercoin = PlayerInfo[playerid][pCoin];
                           PlayerInfo[playerid][pCoin] = playercoin - 30;
                            SendClientMessage(playerid,COLOR_ORANGE,"Ai achizitionat 2,5kg drugs pentru 30 monede (coins)");
                           GetPlayerName(playerid, sendername, sizeof(sendername));
                           format(string, sizeof(string), "%s a achizitionat droguri din 30 de monede (coins)",sendername);
                           SendOwnerMessage(COLOR_ORANGE,string);
                    }
                       else
                       {
                       SendClientMessage(playerid,COLOR_GREY,"Nu ai destule monede (coins).");
                       }
                }

                else if(listitem == 3)
                {
                        if(PlayerInfo[playerid][pCoin] >= 30)
                       {
                           new playermats = PlayerInfo[playerid][pMats];
                          PlayerInfo[playerid][pMats] = playermats + 20000;
                           new playercoin = PlayerInfo[playerid][pCoin];
                           PlayerInfo[playerid][pCoin] = playercoin - 30;
                            SendClientMessage(playerid,COLOR_ORANGE,"Ai achizitionat 20k mats pentru 30 de monede (coins)");
                           GetPlayerName(playerid, sendername, sizeof(sendername));
                           format(string, sizeof(string), "%s a achizitionat mats din 30 de monede (coins)",sendername);
                           SendOwnerMessage(COLOR_ORANGE,string);
                    }
                       else
                       {
                       SendClientMessage(playerid,COLOR_GREY,"Nu ai destule monede (coins).");
                       }
                }

                else if(listitem == 4)
                {
                    if(IsPlayerConnected(playerid))
                    {
                           if(PlayerInfo[playerid][pCoin] >= 30)
                           {
                              new playerexp = PlayerInfo[playerid][pExp];
                              PlayerInfo[playerid][pExp] = playerexp + 5;
                               new playercoin = PlayerInfo[playerid][pCoin];
                               PlayerInfo[playerid][pCoin] = playercoin - 30;
                                SendClientMessage(playerid,COLOR_ORANGE,"Ai achizitionat 5 Respect Points pentru 30 de monede (coins)");
                               GetPlayerName(playerid, sendername, sizeof(sendername));
                               format(string, sizeof(string), "%s a achizitionat RP din 30 de monede (coins)",sendername);
                               SendOwnerMessage(COLOR_ORANGE,string);
                        }
                           else
                           {
                           SendClientMessage(playerid,COLOR_GREY,"Nu ai destule monede (coins).");
                           }
                    }
                }

                else if(listitem == 5)
                {
                    if(PlayerInfo[playerid][pCoin] >= 50)
                       {
                       GivePlayerCash(playerid, 1000000);
                       new playercoin = PlayerInfo[playerid][pCoin];
                       PlayerInfo[playerid][pCoin] = playercoin - 50;
                        SendClientMessage(playerid,COLOR_ORANGE,"Ai achizitionat 1.000.000$ [1kk] pentru 50 de monede (coins)");
                       GetPlayerName(playerid, sendername, sizeof(sendername));
                       format(string, sizeof(string), "%s a achizitionat 1.000.000$ din 50 de monede (coins)",sendername);
                       SendOwnerMessage(COLOR_ORANGE,string);
                    }
                       else
                       {
                       SendClientMessage(playerid,COLOR_GREY,"Nu ai destule monede (coins).");
                       }
                }

                else if(listitem == 6)
                {
                    if(PlayerInfo[playerid][pCoin] >= 50)
                       {
                       if(PlayerInfo[playerid][pWarns] <= 0)
                       {
                            SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Nu poti cumpara -1 warn deoarece ai deja 0 warns !");
                            return 1;
                       }
                       PlayerInfo[playerid][pWarns] -= 1;
                       new playercoin = PlayerInfo[playerid][pCoin];
                       PlayerInfo[playerid][pCoin] = playercoin - 50;
                        SendClientMessage(playerid,COLOR_ORANGE,"Ai achizitionat -1 warn pentru 50 de monede (coins)");
                       GetPlayerName(playerid, sendername, sizeof(sendername));
                       format(string, sizeof(string), "%s a achizitionat -1 warn din 50 de monede (coins)",sendername);
                       SendOwnerMessage(COLOR_ORANGE,string);
                    }
                       else
                       {
                       SendClientMessage(playerid,COLOR_GREY,"Nu ai destule monede (coins).");
                       }
                }

                else if(listitem == 7)
                {
                    if(PlayerInfo[playerid][pCoin] >= 75)
                       {
                       if(gPlayerHasCar[playerid] != 1 && gPlayerHasCar2[playerid] != 1 && gPlayerHasMoto[playerid] != 1 && gPlayerHasPlane[playerid] != 1)
                       {
                            SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Nu ai nicio masina personala.");
                            return 1;
                       }
                       new playercars[1024], string2[1024];
                       if(gPlayerHasCar[playerid] == 1)
                       {
                            format(string2, sizeof(string2), "%s (KM's: %d & Hours: %d)\n", GetVehicleNameFromID(Vehicle[playerid]), VehicleInfo[playerid][kilometers], VehicleInfo[playerid][hours]);
                            strcat(playercars, string2, 1024);
                        }

                        else
                        {
                             strcat(playercars, "Empty", 1024);
                       }

                        if(gPlayerHasCar2[playerid] == 1)
                       {
                            format(string2, sizeof(string2), "%s (KM's: %d & Hours: %d)\n", GetVehicleNameFromID(Vehicle2[playerid]), VehicleInfo2[playerid][kilometers], VehicleInfo2[playerid][hours]);
                            strcat(playercars, string2, 1024);
                        }

                        else
                        {
                             strcat(playercars, "Empty", 1024);
                       }

                        if(gPlayerHasMoto[playerid] == 1)
                       {
                            format(string2, sizeof(string2), "%s (KM's: %d & Hours: %d)\n", GetVehicleNameFromID(Moto[playerid]), MotoInfo[playerid][kilometers], MotoInfo[playerid][hours]);
                            strcat(playercars, string2, 1024);
                        }

                        else
                        {
                             strcat(playercars, "Empty", 1024);
                       }

                         if(gPlayerHasPlane[playerid] == 1)
                       {
                            format(string2, sizeof(string2), "%s (KM's: %d & Hours: %d)", GetVehicleNameFromID(Plane[playerid]), PlaneInfo[playerid][kilometers], PlaneInfo[playerid][hours]);
                            strcat(playercars, string2, 1024);
                        }

                        else
                        {
                             strcat(playercars, "Empty", 1024);
                       }

                        ShowPlayerDialog(playerid, 12500, DIALOG_STYLE_LIST, "Alege o masina", playercars, "Reseteaza", "Inapoi");
                    }
                       else
                       {
                       SendClientMessage(playerid,COLOR_GREY,"Nu ai destule monede (coins).");
                       }
                }

                else if(listitem == 8)
                {
                    if(PlayerInfo[playerid][pCoin] >= 100)
                       {
                       PlayerInfo[playerid][pLevel] += 1;
                       new playercoin = PlayerInfo[playerid][pCoin];
                       PlayerInfo[playerid][pCoin] = playercoin - 100;
                        SendClientMessage(playerid,COLOR_ORANGE,"Ai achizitionat Level UP pentru 100 de monede (coins)");
                       GetPlayerName(playerid, sendername, sizeof(sendername));
                       format(string, sizeof(string), "%s a achizitionat Level UP din 100 de monede (coins)",sendername);
                       SendOwnerMessage(COLOR_ORANGE,string);
                    }
                       else
                       {
                       SendClientMessage(playerid,COLOR_GREY,"Nu ai destule monede (coins).");
                       }
                }

                else if(listitem == 9)
                {
                    if(PlayerInfo[playerid][pCoin] >= 300)
                       {
                       if(PlayerInfo[playerid][pDonateRank] >= 1)
                       {
                            SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Esti deja un user V.I.P !");
                            return 1;
                       }
                       PlayerInfo[playerid][pDonateRank] = 1;
                       new playercoin = PlayerInfo[playerid][pCoin];
                       PlayerInfo[playerid][pCoin] = playercoin - 300;
                        SendClientMessage(playerid,COLOR_ORANGE,"Ai achizitionat V.I.P pentru 300 de monede (coins)");
                       GetPlayerName(playerid, sendername, sizeof(sendername));
                       format(string, sizeof(string), "%s a achizitionat V.I.P din 300 de monede (coins)",sendername);
                       SendOwnerMessage(COLOR_ORANGE,string);
                    }
                       else
                       {
                       SendClientMessage(playerid,COLOR_GREY,"Nu ai destule monede (coins).");
                       }
                }
            }
        }

        if(dialogid == 30300)
        {
            if(response)
            {
                if(listitem == 0)
                {
                    if(gPlayerHasCar[playerid])
                    {
                        new textt[1024];
                        carhired[playerid] = 1;
                        format(textt, sizeof(textt), "Scrie cat timp vrei sa-i imprumuti cheile lui %s (in minute).\n\nScrie 0 pentru a ii da cheile permanent.\nScrie -1 pentru a ii da cheile pana cand iese de pe server.", PlayerName(hirecarid[playerid]));
                        ShowPlayerDialog(playerid, 30301, DIALOG_STYLE_INPUT, "Alege Durata Inchirierii", textt, "Select", "Cancel");
                    }
                }

                if(listitem == 1)
                {
                    if(gPlayerHasCar2[playerid])
                    {
                        new textt[1024];
                        carhired[playerid] = 2;
                        format(textt, sizeof(textt), "Scrie cat timp vrei sa-i imprumuti cheile lui %s (in minute).\n\nScrie 0 pentru a ii da cheile permanent.\nScrie -1 pentru a ii da cheile pana cand iese de pe server.", PlayerName(hirecarid[playerid]));
                        ShowPlayerDialog(playerid, 30301, DIALOG_STYLE_INPUT, "Alege Durata Inchirierii", textt, "Select", "Cancel");
                    }
                }

                if(listitem == 2)
                {
                    if(gPlayerHasMoto[playerid])
                    {
                        new textt[1024];
                        carhired[playerid] = 3;
                        format(textt, sizeof(textt), "Scrie cat timp vrei sa-i imprumuti cheile lui %s (in minute).\n\nScrie 0 pentru a ii da cheile permanent.\nScrie -1 pentru a ii da cheile pana cand iese de pe server.", PlayerName(hirecarid[playerid]));
                        ShowPlayerDialog(playerid, 30301, DIALOG_STYLE_INPUT, "Alege Durata Inchirierii", textt, "Select", "Cancel");
                    }
                }

                if(listitem == 3)
                {
                    if(gPlayerHasPlane[playerid])
                    {
                        new textt[1024];
                        carhired[playerid] = 4;
                        format(textt, sizeof(textt), "Scrie cat timp vrei sa-i imprumuti cheile lui %s (in minute).\n\nScrie 0 pentru a ii da cheile permanent.\nScrie -1 pentru a ii da cheile pana cand iese de pe server.", PlayerName(hirecarid[playerid]));
                        ShowPlayerDialog(playerid, 30301, DIALOG_STYLE_INPUT, "Alege Durata Inchirierii", textt, "Select", "Cancel");
                    }
                }
            }
        }

        if(dialogid == 30301)
        {
            if(response)
            {
                new minutes2 = strval(inputtext);
                new giveplayer[MAX_PLAYER_NAME];

                if(carhired[playerid] == 1)
                {
                    if(minutes2 < 0)
                    {
                        GetPlayerName(hirecarid[playerid], giveplayer, sizeof(giveplayer));
                        GetPlayerName(playerid, sendername, sizeof(sendername));
                        format(string, sizeof(string), "   I-ai dat lui %s cheia de la %s-ul tau pana cand acesta iese de pe server.", giveplayer, GetVehicleNameFromID(Vehicle[playerid]));
                        PlayerPlaySound(playerid, 1052, 0.0, 0.0, 0.0);
                        SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW, string);
                        format(string, sizeof(string), "   %s ti-a dat cheia de la %s-ul lui pana cand iesi de pe server.", sendername, GetVehicleNameFromID(Vehicle[playerid]));
                        SendClientMessage(hirecarid[playerid], COLOR_YELLOW, string);
                        PlayerInfo[hirecarid[playerid]][pCarKey] = Vehicle[playerid];
                        return 1;
                    }

                    if(minutes2 == 0)
                    {
                        GetPlayerName(hirecarid[playerid], giveplayer, sizeof(giveplayer));
                        GetPlayerName(playerid, sendername, sizeof(sendername));
                        format(string, sizeof(string), "   I-ai dat lui %s cheia de la %s-ul tau permanent.", giveplayer, GetVehicleNameFromID(Vehicle[playerid]));
                        PlayerPlaySound(playerid, 1052, 0.0, 0.0, 0.0);
                        SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW, string);
                        format(string, sizeof(string), "   %s ti-a dat cheia de la %s-ul lui permanent.", sendername, GetVehicleNameFromID(Vehicle[playerid]));
                        SendClientMessage(hirecarid[playerid], COLOR_YELLOW, string);
                        PlayerInfo[hirecarid[playerid]][pCarKey] = Vehicle[playerid];
                        HirePermanent[hirecarid[playerid]] = 1;
                        return 1;
                    }

                    if(minutes2 < 1 || minutes2 > 600) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Timpul trebuie sa fie cuprins intre 1 si 600 de minute.");

                    GetPlayerName(hirecarid[playerid], giveplayer, sizeof(giveplayer));
                    GetPlayerName(playerid, sendername, sizeof(sendername));
                    format(string, sizeof(string), "   I-ai dat lui %s cheia de la %s-ul tau pentru %d minute.", giveplayer, GetVehicleNameFromID(Vehicle[playerid]), minutes2);
                    PlayerPlaySound(playerid, 1052, 0.0, 0.0, 0.0);
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW, string);
                    format(string, sizeof(string), "   %s ti-a dat cheia de la %s-ul lui pentru %d minute.", sendername, GetVehicleNameFromID(Vehicle[playerid]), minutes2);
                    SendClientMessage(hirecarid[playerid], COLOR_YELLOW, string);
                    PlayerInfo[hirecarid[playerid]][pCarKey] = Vehicle[playerid];
                    SetTimerEx("RemovePlayerKey", minutes2 * 60 * 1000, false, "i", hirecarid[playerid]);
                }

                if(carhired[playerid] == 2)
                {
                    if(minutes2 < 0)
                    {
                        GetPlayerName(hirecarid[playerid], giveplayer, sizeof(giveplayer));
                        GetPlayerName(playerid, sendername, sizeof(sendername));
                        format(string, sizeof(string), "   I-ai dat lui %s cheia de la %s-ul tau pana cand acesta iese de pe server.", giveplayer, GetVehicleNameFromID(Vehicle2[playerid]));
                        PlayerPlaySound(playerid, 1052, 0.0, 0.0, 0.0);
                        SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW, string);
                        format(string, sizeof(string), "   %s ti-a dat cheia de la %s-ul lui pana cand iesi de pe server.", sendername, GetVehicleNameFromID(Vehicle2[playerid]));
                        SendClientMessage(hirecarid[playerid], COLOR_YELLOW, string);
                        PlayerInfo[hirecarid[playerid]][pCarKey] = Vehicle2[playerid];
                        return 1;
                    }

                    if(minutes2 == 0)
                    {
                        GetPlayerName(hirecarid[playerid], giveplayer, sizeof(giveplayer));
                        GetPlayerName(playerid, sendername, sizeof(sendername));
                        format(string, sizeof(string), "   I-ai dat lui %s cheia de la %s-ul tau permanent.", giveplayer, GetVehicleNameFromID(Vehicle2[playerid]));
                        PlayerPlaySound(playerid, 1052, 0.0, 0.0, 0.0);
                        SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW, string);
                        format(string, sizeof(string), "   %s ti-a dat cheia de la %s-ul lui permanent.", sendername, GetVehicleNameFromID(Vehicle2[playerid]));
                        SendClientMessage(hirecarid[playerid], COLOR_YELLOW, string);
                        PlayerInfo[hirecarid[playerid]][pCarKey] = Vehicle2[playerid];
                        HirePermanent[hirecarid[playerid]] = 1;
                        return 1;
                    }

                    if(minutes2 < 1 || minutes2 > 600) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Timpul trebuie sa fie cuprins intre 1 si 600 de minute.");

                    GetPlayerName(hirecarid[playerid], giveplayer, sizeof(giveplayer));
                    GetPlayerName(playerid, sendername, sizeof(sendername));
                    format(string, sizeof(string), "   I-ai dat lui %s cheia de la %s-ul tau pentru %d minute.", giveplayer, GetVehicleNameFromID(Vehicle2[playerid]), minutes2);
                    PlayerPlaySound(playerid, 1052, 0.0, 0.0, 0.0);
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW, string);
                    format(string, sizeof(string), "   %s ti-a dat cheia de la %s-ul lui pentru %d minute.", sendername, GetVehicleNameFromID(Vehicle2[playerid]), minutes2);
                    SendClientMessage(hirecarid[playerid], COLOR_YELLOW, string);
                    PlayerInfo[hirecarid[playerid]][pCarKey] = Vehicle2[playerid];
                    SetTimerEx("RemovePlayerKey", minutes2 * 60 * 1000, false, "i", hirecarid[playerid]);
                }

                if(carhired[playerid] == 3)
                {
                    if(minutes2 < 0)
                    {
                        GetPlayerName(hirecarid[playerid], giveplayer, sizeof(giveplayer));
                        GetPlayerName(playerid, sendername, sizeof(sendername));
                        format(string, sizeof(string), "   I-ai dat lui %s cheia de la %s-ul tau pana cand acesta iese de pe server.", giveplayer, GetVehicleNameFromID(Moto[playerid]));
                        PlayerPlaySound(playerid, 1052, 0.0, 0.0, 0.0);
                        SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW, string);
                        format(string, sizeof(string), "   %s ti-a dat cheia de la %s-ul lui pana cand iesi de pe server.", sendername, GetVehicleNameFromID(Moto[playerid]));
                        SendClientMessage(hirecarid[playerid], COLOR_YELLOW, string);
                        PlayerInfo[hirecarid[playerid]][pCarKey] = Moto[playerid];
                        return 1;
                    }

                    if(minutes2 == 0)
                    {
                        GetPlayerName(hirecarid[playerid], giveplayer, sizeof(giveplayer));
                        GetPlayerName(playerid, sendername, sizeof(sendername));
                        format(string, sizeof(string), "   I-ai dat lui %s cheia de la %s-ul tau permanent.", giveplayer, GetVehicleNameFromID(Moto[playerid]));
                        PlayerPlaySound(playerid, 1052, 0.0, 0.0, 0.0);
                        SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW, string);
                        format(string, sizeof(string), "   %s ti-a dat cheia de la %s-ul lui permanent.", sendername, GetVehicleNameFromID(Moto[playerid]));
                        SendClientMessage(hirecarid[playerid], COLOR_YELLOW, string);
                        PlayerInfo[hirecarid[playerid]][pCarKey] = Moto[playerid];
                        HirePermanent[hirecarid[playerid]] = 1;
                        return 1;
                    }

                    if(minutes2 < 1 || minutes2 > 600) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Timpul trebuie sa fie cuprins intre 1 si 600 de minute.");

                    GetPlayerName(hirecarid[playerid], giveplayer, sizeof(giveplayer));
                    GetPlayerName(playerid, sendername, sizeof(sendername));
                    format(string, sizeof(string), "   I-ai dat lui %s cheia de la %s-ul tau pentru %d minute.", giveplayer, GetVehicleNameFromID(Moto[playerid]), minutes2);
                    PlayerPlaySound(playerid, 1052, 0.0, 0.0, 0.0);
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW, string);
                    format(string, sizeof(string), "   %s ti-a dat cheia de la %s-ul lui pentru %d minute.", sendername, GetVehicleNameFromID(Moto[playerid]), minutes2);
                    SendClientMessage(hirecarid[playerid], COLOR_YELLOW, string);
                    PlayerInfo[hirecarid[playerid]][pCarKey] = Moto[playerid];
                    SetTimerEx("RemovePlayerKey", minutes2 * 60 * 1000, false, "i", hirecarid[playerid]);
                }

                if(carhired[playerid] == 4)
                {
                    if(minutes2 < 0)
                    {
                        GetPlayerName(hirecarid[playerid], giveplayer, sizeof(giveplayer));
                        GetPlayerName(playerid, sendername, sizeof(sendername));
                        format(string, sizeof(string), "   I-ai dat lui %s cheia de la %s-ul tau pana cand acesta iese de pe server.", giveplayer, GetVehicleNameFromID(Plane[playerid]));
                        PlayerPlaySound(playerid, 1052, 0.0, 0.0, 0.0);
                        SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW, string);
                        format(string, sizeof(string), "   %s ti-a dat cheia de la %s-ul lui pana cand iesi de pe server.", sendername, GetVehicleNameFromID(Plane[playerid]));
                        SendClientMessage(hirecarid[playerid], COLOR_YELLOW, string);
                        PlayerInfo[hirecarid[playerid]][pCarKey] = Plane[playerid];
                        return 1;
                    }

                    if(minutes2 == 0)
                    {
                        GetPlayerName(hirecarid[playerid], giveplayer, sizeof(giveplayer));
                        GetPlayerName(playerid, sendername, sizeof(sendername));
                        format(string, sizeof(string), "   I-ai dat lui %s cheia de la %s-ul tau permanent.", giveplayer, GetVehicleNameFromID(Plane[playerid]));
                        PlayerPlaySound(playerid, 1052, 0.0, 0.0, 0.0);
                        SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW, string);
                        format(string, sizeof(string), "   %s ti-a dat cheia de la %s-ul lui permanent.", sendername, GetVehicleNameFromID(Plane[playerid]));
                        SendClientMessage(hirecarid[playerid], COLOR_YELLOW, string);
                        PlayerInfo[hirecarid[playerid]][pCarKey] = Plane[playerid];
                        HirePermanent[hirecarid[playerid]] = 1;
                        return 1;
                    }

                    if(minutes2 < 1 || minutes2 > 600) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Timpul trebuie sa fie cuprins intre 1 si 600 de minute.");

                    GetPlayerName(hirecarid[playerid], giveplayer, sizeof(giveplayer));
                    GetPlayerName(playerid, sendername, sizeof(sendername));
                    format(string, sizeof(string), "   I-ai dat lui %s cheia de la %s-ul tau pentru %d minute.", giveplayer, GetVehicleNameFromID(Plane[playerid]), minutes2);
                    PlayerPlaySound(playerid, 1052, 0.0, 0.0, 0.0);
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW, string);
                    format(string, sizeof(string), "   %s ti-a dat cheia de la %s-ul lui pentru %d minute.", sendername, GetVehicleNameFromID(Plane[playerid]), minutes2);
                    SendClientMessage(hirecarid[playerid], COLOR_YELLOW, string);
                    PlayerInfo[hirecarid[playerid]][pCarKey] = Plane[playerid];
                    SetTimerEx("RemovePlayerKey", minutes2 * 60 * 1000, false, "i", hirecarid[playerid]);
                }

                return 1;
            }
        }

        if(dialogid == 1900)
        {
            if(response)
            {
                if(listitem == 0)
                {
                    ShowPlayerDialog(playerid, 1901, DIALOG_STYLE_LIST, "Alege Arma", "Deagle \nTec9 \nM4 \nMp5 \nAk47 \nCountry Rifle \nUzi \nShotgun", "OK", "Anuleaza");
                }

                if(listitem == 1)
                {
                    ShowPlayerDialog(playerid, 1902, DIALOG_STYLE_LIST, "Alege Arma", "Deagle \nTec9 \nM4 \nMp5 \nAk47 \nCountry Rifle \nUzi \nShotgun", "OK", "Anuleaza");
                }

                if(listitem == 2)
                {
                    ShowPlayerDialog(playerid, 1903, DIALOG_STYLE_LIST, "Alege Arma", "Deagle \nTec9 \nM4 \nMp5 \nAk47 \nCountry Rifle \nUzi \nShotgun", "OK", "Anuleaza");
                }

                if(listitem == 3)
                {
                    ShowPlayerDialog(playerid, 1904, DIALOG_STYLE_LIST, "Alege Arma", "Deagle \nTec9 \nM4 \nMp5 \nAk47 \nCountry Rifle \nUzi \nShotgun", "OK", "Anuleaza");
                }

                if(listitem == 4)
                {
                    ShowPlayerDialog(playerid, 1905, DIALOG_STYLE_LIST, "Alege Arma", "Deagle \nTec9 \nM4 \nMp5 \nAk47 \nCountry Rifle \nUzi \nShotgun", "OK", "Anuleaza");
                }
            }
        }

        if(dialogid == 1901)
        {
            if(response)
            {
                if(listitem == 0)
                {
                    PlayerInfo[playerid][pDGun1] = 24;
                    GivePlayerWeaponEx(playerid,24,99999);
                }

                if(listitem == 1)
                {
                    PlayerInfo[playerid][pDGun1] = 32;
                    GivePlayerWeaponEx(playerid,32,99999);
                }

                if(listitem == 2)
                {
                    PlayerInfo[playerid][pDGun1] = 31;
                    GivePlayerWeaponEx(playerid,31,99999);
                }

                    if(listitem == 3)
                {
                    PlayerInfo[playerid][pDGun1] = 29;
                    GivePlayerWeaponEx(playerid,29,99999);
                }

                if(listitem == 4)
                {
                    PlayerInfo[playerid][pDGun1] = 30;
                    GivePlayerWeaponEx(playerid,30,99999);
                }

                if(listitem == 5)
                {
                    PlayerInfo[playerid][pDGun1] = 33;
                    GivePlayerWeaponEx(playerid,33,99999);
                }

                if(listitem == 6)
                {
                    PlayerInfo[playerid][pDGun1] = 28;
                    GivePlayerWeaponEx(playerid,28,99999);
                }

                if(listitem == 7)
                {
                    PlayerInfo[playerid][pDGun1] = 25;
                    GivePlayerWeaponEx(playerid,25,99999);
                }
            }
        }

        if(dialogid == 1902)
        {
            if(response)
            {
                if(listitem == 0)
                {
                    PlayerInfo[playerid][pDGun2] = 24;
                    GivePlayerWeaponEx(playerid,24,99999);
                }

                if(listitem == 1)
                {
                    PlayerInfo[playerid][pDGun2] = 32;
                    GivePlayerWeaponEx(playerid,32,99999);
                }

                if(listitem == 2)
                {
                    PlayerInfo[playerid][pDGun2] = 31;
                    GivePlayerWeaponEx(playerid,31,99999);
                }

                    if(listitem == 3)
                {
                    PlayerInfo[playerid][pDGun2] = 29;
                    GivePlayerWeaponEx(playerid,29,99999);
                }

                if(listitem == 4)
                {
                    PlayerInfo[playerid][pDGun2] = 30;
                    GivePlayerWeaponEx(playerid,30,99999);
                }

                if(listitem == 5)
                {
                    PlayerInfo[playerid][pDGun2] = 33;
                    GivePlayerWeaponEx(playerid,33,99999);
                }

                if(listitem == 6)
                {
                    PlayerInfo[playerid][pDGun2] = 28;
                    GivePlayerWeaponEx(playerid,28,99999);
                }

                if(listitem == 7)
                {
                    PlayerInfo[playerid][pDGun2] = 25;
                    GivePlayerWeaponEx(playerid,25,99999);
                }
            }
        }

        if(dialogid == 1903)
        {
            if(response)
            {
                if(listitem == 0)
                {
                    PlayerInfo[playerid][pDGun3] = 24;
                    GivePlayerWeaponEx(playerid,24,99999);
                }

                if(listitem == 1)
                {
                    PlayerInfo[playerid][pDGun3] = 32;
                    GivePlayerWeaponEx(playerid,32,99999);
                }

                if(listitem == 2)
                {
                    PlayerInfo[playerid][pDGun3] = 31;
                    GivePlayerWeaponEx(playerid,31,99999);
                }

                    if(listitem == 3)
                {
                    PlayerInfo[playerid][pDGun3] = 29;
                    GivePlayerWeaponEx(playerid,29,99999);
                }

                if(listitem == 4)
                {
                    PlayerInfo[playerid][pDGun3] = 30;
                    GivePlayerWeaponEx(playerid,30,99999);
                }

                if(listitem == 5)
                {
                    PlayerInfo[playerid][pDGun3] = 33;
                    GivePlayerWeaponEx(playerid,33,99999);
                }

                if(listitem == 6)
                {
                    PlayerInfo[playerid][pDGun3] = 28;
                    GivePlayerWeaponEx(playerid,28,99999);
                }

                if(listitem == 7)
                {
                    PlayerInfo[playerid][pDGun3] = 25;
                    GivePlayerWeaponEx(playerid,25,99999);
                }
            }
        }

        if(dialogid == 1904)
        {
            if(response)
            {
                if(listitem == 0)
                {
                    PlayerInfo[playerid][pDGun4] = 24;
                    GivePlayerWeaponEx(playerid,24,99999);
                }

                if(listitem == 1)
                {
                    PlayerInfo[playerid][pDGun4] = 32;
                    GivePlayerWeaponEx(playerid,32,99999);
                }

                if(listitem == 2)
                {
                    PlayerInfo[playerid][pDGun4] = 31;
                    GivePlayerWeaponEx(playerid,31,99999);
                }

                    if(listitem == 3)
                {
                    PlayerInfo[playerid][pDGun4] = 29;
                    GivePlayerWeaponEx(playerid,29,99999);
                }

                if(listitem == 4)
                {
                    PlayerInfo[playerid][pDGun4] = 30;
                    GivePlayerWeaponEx(playerid,30,99999);
                }

                if(listitem == 5)
                {
                    PlayerInfo[playerid][pDGun4] = 33;
                    GivePlayerWeaponEx(playerid,33,99999);
                }

                if(listitem == 6)
                {
                    PlayerInfo[playerid][pDGun4] = 28;
                    GivePlayerWeaponEx(playerid,28,99999);
                }

                if(listitem == 7)
                {
                    PlayerInfo[playerid][pDGun4] = 25;
                    GivePlayerWeaponEx(playerid,25,99999);
                }
            }
        }

        if(dialogid == 1905)
        {
            if(response)
            {
                if(listitem == 0)
                {
                    PlayerInfo[playerid][pDGun5] = 24;
                    GivePlayerWeaponEx(playerid,24,99999);
                }

                if(listitem == 1)
                {
                    PlayerInfo[playerid][pDGun5] = 32;
                    GivePlayerWeaponEx(playerid,32,99999);
                }

                if(listitem == 2)
                {
                    PlayerInfo[playerid][pDGun5] = 31;
                    GivePlayerWeaponEx(playerid,31,99999);
                }

                    if(listitem == 3)
                {
                    PlayerInfo[playerid][pDGun5] = 29;
                    GivePlayerWeaponEx(playerid,29,99999);
                }

                if(listitem == 4)
                {
                    PlayerInfo[playerid][pDGun5] = 30;
                    GivePlayerWeaponEx(playerid,30,99999);
                }

                if(listitem == 5)
                {
                    PlayerInfo[playerid][pDGun5] = 33;
                    GivePlayerWeaponEx(playerid,33,99999);
                }

                if(listitem == 6)
                {
                    PlayerInfo[playerid][pDGun5] = 28;
                    GivePlayerWeaponEx(playerid,28,99999);
                }

                if(listitem == 7)
                {
                    PlayerInfo[playerid][pDGun5] = 25;
                    GivePlayerWeaponEx(playerid,25,99999);
                }
            }
        }

        if(dialogid == 12500)
        {
            if(response)
            {
                if(listitem == 0)
                {
                    if(gPlayerHasCar[playerid] == 0)
                    {
                        SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Nu ai nicio masina pe acest slot !");
                        return 1;
                    }
                    new string2[1024];
                    VehicleInfo[playerid][kilometers] = 0;
                    VehicleInfo[playerid][hours] = 0;
                    format(string2, sizeof(string2), "Ti-ai resetat kilometers si hours de la %s-ul tau pentru 75 coins !", GetVehicleNameFromID(Vehicle[playerid]));
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW, string2);
                    PlayerInfo[playerid][pCoin] -= 75;
                    GetPlayerName(playerid, sendername, sizeof(sendername));
                    format(string, sizeof(string), "%s a si-a resetat KM's si Days de la %s-ul lui pentru 75 de monede (coins)",sendername, GetVehicleNameFromID(Vehicle[playerid]));
                     SendOwnerMessage(COLOR_ORANGE,string);
                }

                if(listitem == 1)
                {
                    if(gPlayerHasCar2[playerid] == 0)
                    {
                        SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Nu ai nicio masina pe acest slot !");
                        return 1;
                    }
                    new string2[1024];
                    VehicleInfo2[playerid][kilometers] = 0;
                    VehicleInfo2[playerid][hours] = 0;
                    format(string2, sizeof(string2), "Ti-ai resetat kilometers si hours de la %s-ul tau pentru 75 coins !", GetVehicleNameFromID(Vehicle2[playerid]));
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW, string2);
                    PlayerInfo[playerid][pCoin] -= 75;
                    GetPlayerName(playerid, sendername, sizeof(sendername));
                    format(string, sizeof(string), "%s a si-a resetat KM's si Days de la %s-ul lui pentru 75 de monede (coins)",sendername, GetVehicleNameFromID(Vehicle2[playerid]));
                     SendOwnerMessage(COLOR_ORANGE,string);
                }

                if(listitem == 2)
                {
                    if(gPlayerHasMoto[playerid] == 0)
                    {
                        SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Nu ai nicio masina pe acest slot !");
                        return 1;
                    }
                    new string2[1024];
                    MotoInfo[playerid][kilometers] = 0;
                    MotoInfo[playerid][hours] = 0;
                    format(string2, sizeof(string2), "Ti-ai resetat kilometers si hours de la %s-ul tau pentru 75 coins !", GetVehicleNameFromID(Moto[playerid]));
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW, string2);
                    PlayerInfo[playerid][pCoin] -= 75;
                    GetPlayerName(playerid, sendername, sizeof(sendername));
                    format(string, sizeof(string), "%s a si-a resetat KM's si Days de la %s-ul lui pentru 75 de monede (coins)",sendername, GetVehicleNameFromID(Moto[playerid]));
                     SendOwnerMessage(COLOR_ORANGE,string);
                }

                if(listitem == 3)
                {
                    if(gPlayerHasPlane[playerid] == 0)
                    {
                        SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Nu ai nicio masina pe acest slot !");
                        return 1;
                    }
                    new string2[1024];
                    PlaneInfo[playerid][kilometers] = 0;
                    PlaneInfo[playerid][hours] = 0;
                    format(string2, sizeof(string2), "Ti-ai resetat kilometers si hours de la %s-ul tau pentru 75 coins !", GetVehicleNameFromID(Plane[playerid]));
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW, string2);
                    PlayerInfo[playerid][pCoin] -= 75;
                    GetPlayerName(playerid, sendername, sizeof(sendername));
                    format(string, sizeof(string), "%s a si-a resetat KM's si Days de la %s-ul lui pentru 75 de monede (coins)",sendername, GetVehicleNameFromID(Plane[playerid]));
                     SendOwnerMessage(COLOR_ORANGE,string);
                }
            }

            else
            {
                new dialoginfo[1024];
                format(dialoginfo, sizeof(dialoginfo), "{FFDD00}Detii %d coins !\n \n{FF1F1F}30 coins{FFFFFF} = 2.5kg drugs \n{FF1F1F}30 coins{FFFFFF} = 20k mats \n{FF1F1F}30 coins{FFFFFF} = 5 Respect Points \n{FF1F1F}50 coins{FFFFFF} = 1.000.000$ \n{FF1F1F}50 coins{FFFFFF} = -1 warn\n{FF1F1F}75 coins{FFFFFF} = Resetare KM's & Hours (o masina la alegere)\n{FF1F1F}100 coins{FFFFFF} = Level UP\n{FF1F1F}300 coins{FFFFFF} = V.I.P Account", PlayerInfo[playerid][pCoin]);
                 ShowPlayerDialog(playerid, 16875, DIALOG_STYLE_LIST, "{FFFFFF}Coins Shop", dialoginfo, "Ok", "Anuleaza");
                 return 1;
            }
        }

        if(dialogid == 10105)
        {
            if(response)
            {
                if(listitem == 0)
                {
                    new string2[1024];
                    new level = PlayerInfo[playerid][pDetSkill];
                    if(level >= 0 && level <= 1) { format(string2, sizeof(string2), "Skill-ul tau ca Detectiv = %d.\nTrebuie sa mai cauti %d jucatori pentru a-ti mari skill-ul.", PlayerInfo[playerid][pDetSkill], 50 - PlayerInfo[playerid][pFoundTimes]); }
                    else if(level >= 1 && level <= 2) { format(string2, sizeof(string2), "Skill-ul tau ca Detectiv = %d.\nTrebuie sa mai cauti %d jucatori pentru a-ti mari skill-ul.", PlayerInfo[playerid][pDetSkill], 100 - PlayerInfo[playerid][pFoundTimes]); }
                    else if(level >= 2 && level <= 3) { format(string2, sizeof(string2), "Skill-ul tau ca Detectiv = %d.\nTrebuie sa mai cauti %d jucatori pentru a-ti mari skill-ul.", PlayerInfo[playerid][pDetSkill], 200 - PlayerInfo[playerid][pFoundTimes]); }
                    else if(level >= 3 && level <= 4) { format(string2, sizeof(string2), "Skill-ul tau ca Detectiv = %d.\nTrebuie sa mai cauti %d jucatori pentru a-ti mari skill-ul.", PlayerInfo[playerid][pDetSkill], 400 - PlayerInfo[playerid][pFoundTimes]); }
                    else if(level >= 5) { format(string2, sizeof(string2), "Skill-ul tau ca Detectiv = %d.\nAi nivelul maxim la acest skill !", PlayerInfo[playerid][pDetSkill]); }
                    ShowPlayerDialog(playerid, 10106, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Skill-ul tau la Detectiv", string2, "Ok", "Inapoi");
                }

                if(listitem == 1)
                {
                    new string2[1024];
                    new level = PlayerInfo[playerid][pLawSkill];
                    if(level >= 0 && level <= 1) { format(string2, sizeof(string2), "Skill-ul tau ca Avocat = %d.\nTrebuie sa mai eliberezi %d jucatori pentru a-ti mari skill-ul.", PlayerInfo[playerid][pLawSkill], 50 - PlayerInfo[playerid][pFreeTimes]); }
                    else if(level >= 1 && level <= 2) { format(string2, sizeof(string2), "Skill-ul tau ca Avocat = %d.\nTrebuie sa mai eliberezi %d jucatori pentru a-ti mari skill-ul.", PlayerInfo[playerid][pLawSkill], 100 - PlayerInfo[playerid][pFreeTimes]); }
                    else if(level >= 2 && level <= 3) { format(string2, sizeof(string2), "Skill-ul tau ca Avocat = %d.\nTrebuie sa mai eliberezi %d jucatori pentru a-ti mari skill-ul.", PlayerInfo[playerid][pLawSkill], 200 - PlayerInfo[playerid][pFreeTimes]); }
                    else if(level >= 3 && level <= 4) { format(string2, sizeof(string2), "Skill-ul tau ca Avocat = %d.\nTrebuie sa mai eliberezi %d jucatori pentru a-ti mari skill-ul.", PlayerInfo[playerid][pLawSkill], 400 - PlayerInfo[playerid][pFreeTimes]); }
                    else if(level >= 5) { format(string2, sizeof(string2), "Skill-ul tau ca Avocat = %d.\nAi nivelul maxim la acest skill !", PlayerInfo[playerid][pLawSkill]); }
                    ShowPlayerDialog(playerid, 10106, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Skill-ul tau la Avocat", string2, "Ok", "Inapoi");
                }

                if(listitem == 2)
                {
                    new string2[1024];
                    new level = PlayerInfo[playerid][pDrugsSkill];
                    if(level >= 0 && level <= 1) { format(string2, sizeof(string2), "Skill-ul tau ca Drugs Dealer = %d.\nTrebuie sa mai vinzi droguri de %d ori pentru a-ti mari skill-ul.", PlayerInfo[playerid][pDrugsSkill], 50 - PlayerInfo[playerid][pDrugsSold]); }
                    else if(level >= 1 && level <= 2) { format(string2, sizeof(string2), "Skill-ul tau ca Drugs Dealer = %d.\nTrebuie sa mai vinzi droguri de %d ori pentru a-ti mari skill-ul.", PlayerInfo[playerid][pDrugsSkill], 100 - PlayerInfo[playerid][pDrugsSold]); }
                    else if(level >= 2 && level <= 3) { format(string2, sizeof(string2), "Skill-ul tau ca Drugs Dealer = %d.\nTrebuie sa mai vinzi droguri de %d ori pentru a-ti mari skill-ul.", PlayerInfo[playerid][pDrugsSkill], 200 - PlayerInfo[playerid][pDrugsSold]); }
                    else if(level >= 3 && level <= 4) { format(string2, sizeof(string2), "Skill-ul tau ca Drugs Dealer = %d.\nTrebuie sa mai vinzi droguri de %d ori pentru a-ti mari skill-ul.", PlayerInfo[playerid][pDrugsSkill], 400 - PlayerInfo[playerid][pDrugsSold]); }
                    else if(level >= 5) { format(string2, sizeof(string2), "Skill-ul tau ca Drugs Dealer = %d.\nAi nivelul maxim la acest skill !", PlayerInfo[playerid][pDrugsSkill]); }
                    ShowPlayerDialog(playerid, 10106, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Skill-ul tau la Drugs Dealer", string2, "Ok", "Inapoi");
                }

                if(listitem == 3)
                {
                    new string2[1024];
                    new level = PlayerInfo[playerid][pFishSkill];
                    if(level >= 0 && level <= 1) { format(string2, sizeof(string2), "Skill-ul tau ca Fisher = %d.\nTrebuie sa mai vinzi %d pesti pentru a-ti creste skill-ul.", PlayerInfo[playerid][pFishSkill], 25 - PlayerInfo[playerid][pFishesCaught]); }
                    else if(level >= 1 && level <= 2) { format(string2, sizeof(string2), "Skill-ul tau ca Fisher = %d.\nTrebuie sa mai vinzi %d pesti pentru a-ti creste skill-ul.", PlayerInfo[playerid][pFishSkill], 50 - PlayerInfo[playerid][pFishesCaught]); }
                    else if(level >= 2 && level <= 3) { format(string2, sizeof(string2), "Skill-ul tau ca Fisher = %d.\nTrebuie sa mai vinzi %d pesti pentru a-ti creste skill-ul.", PlayerInfo[playerid][pFishSkill], 100 - PlayerInfo[playerid][pFishesCaught]); }
                    else if(level >= 3 && level <= 4) { format(string2, sizeof(string2), "Skill-ul tau ca Fisher = %d.\nTrebuie sa mai vinzi %d pesti pentru a-ti creste skill-ul.", PlayerInfo[playerid][pFishSkill], 200 - PlayerInfo[playerid][pFishesCaught]); }
                    else if(level >= 5) { format(string2, sizeof(string2), "Skill-ul tau ca Fisher = %d.\nAi nivelul maxim la acest skill !", PlayerInfo[playerid][pFishSkill]); }
                    ShowPlayerDialog(playerid, 10106, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Skill-ul tau la Fisher", string2, "Ok", "Inapoi");
                }

                if(listitem == 4)
                {
                    new string2[1024];
                    new level = PlayerInfo[playerid][pTruckSkill];
                    if(level >= 0 && level <= 1) { format(string2, sizeof(string2), "Skill-ul tau ca Trucker = %d.\nTrebuie sa mai livrezi %d remorci pentru a-ti creste skill-ul", PlayerInfo[playerid][pTruckSkill], 25 - PlayerInfo[playerid][pTrailersDel]); }
                    else if(level >= 1 && level <= 2) { format(string2, sizeof(string2), "Skill-ul tau ca Trucker = %d.\nTrebuie sa mai livrezi %d remorci pentru a-ti creste skill-ul", PlayerInfo[playerid][pTruckSkill], 50 - PlayerInfo[playerid][pTrailersDel]); }
                    else if(level >= 2 && level <= 3) { format(string2, sizeof(string2), "Skill-ul tau ca Trucker = %d.\nTrebuie sa mai livrezi %d remorci pentru a-ti creste skill-ul", PlayerInfo[playerid][pTruckSkill], 100 - PlayerInfo[playerid][pTrailersDel]); }
                    else if(level >= 3 && level <= 4) { format(string2, sizeof(string2), "Skill-ul tau ca Trucker = %d.\nTrebuie sa mai livrezi %d remorci pentru a-ti creste skill-ul", PlayerInfo[playerid][pTruckSkill], 200 - PlayerInfo[playerid][pTrailersDel]); }
                    else if(level >= 5) { format(string2, sizeof(string2), "Skill-ul tau ca Trucker = %d.\nAi nivelul maxim la acest skill !", PlayerInfo[playerid][pTruckSkill]); }
                    ShowPlayerDialog(playerid, 10106, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Skill-ul tau la Trucker", string2, "Ok", "Inapoi");
                }
            }
        }

        if(dialogid == 10106)
        {
            if(response) { }
            else
            {
                new skills[2048];
                strcat(skills, "1. Detectiv\n", 2048);
                strcat(skills, "2. Avocat\n", 2048);
                strcat(skills, "3. Dealer de Droguri\n", 2048);
                strcat(skills, "4. Fisher\n", 2048);
                strcat(skills, "5. Trucker", 2048);
                ShowPlayerDialog(playerid, 10105, DIALOG_STYLE_LIST, "Skill-urile tale", skills, "Ok", "Anuleaza");
                return 1;
            }
        }

        if(dialogid == 10500)
        {
            if(response)
            {
                           if(listitem == 0)
                           {
                                if(GetPlayerCash(playerid) < 50000)
                                {
                                    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Nu ai suficienti bani (50.000$)");
                                }
                                   SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "Felicitari, ti-ai cumparat licenta de zbor!");
                                SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "Licenta a costat {008E00}50.000$");
                                PlayerInfo[playerid][pFlyLic] = 1;
                                GivePlayerCash(playerid, -50000);
                           }
                           if(listitem == 1)
                           {
                                if(GetPlayerCash(playerid) < 30000)
                                {
                                    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Nu ai suficienti bani (30.000$)");
                                }
                                SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "Felicitari, ti-ai cumparat licenta de barca!");
                                SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "Licenta a costat {008E00}30.000$");
                                PlayerInfo[playerid][pBoatLic] = 1;
                                GivePlayerCash(playerid, -30000);
                           }
                           if(listitem == 2)
                           {
                                if(GetPlayerCash(playerid) < 35000)
                                {
                                    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Nu ai suficienti bani (35.000$)");
                                }
                                SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "Felicitari, ti-ai cumparat licenta de arma!");
                                SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "Licenta a costat {008E00}35.000$");
                                PlayerInfo[playerid][pGunLic] = 1;
                                GivePlayerCash(playerid, -35000);
                           }
                           if(listitem == 3)
                           {
                                if(GetPlayerCash(playerid) < 15000)
                                {
                                    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Nu ai suficienti bani (15.000$)");
                                }
                                SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "Felicitari, ti-ai cumparat licenta de pescuit!");
                                SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "Licenta a costat {008E00}15.000$");
                                PlayerInfo[playerid][pFishLic] = 1;
                                GivePlayerCash(playerid, -15000);
                           }
                           if(listitem == 4)
                           {
                                if(GetPlayerCash(playerid) < 25000)
                                {
                                    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Nu ai suficienti bani (25.000$)");
                                }
                                SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "Felicitari, ti-ai cumparat licenta de materiale!");
                                SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "Licenta a costat {008E00}25.000$");
                                PlayerInfo[playerid][pMatsLic] = 1;
                                GivePlayerCash(playerid, -25000);
                           }
                           if(listitem == 5)
                           {
                                if(GetPlayerCash(playerid) < 135000)
                                {
                                    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Nu ai suficienti bani (135.000$)");
                                }
                                SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "Felicitari, ti-ai cumparat toate licentele!");
                                SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "Pachetul a costat {008E00}135.000$");
                                PlayerInfo[playerid][pGunLic] = 1;
                                  PlayerInfo[playerid][pFlyLic] = 1;
                                PlayerInfo[playerid][pBoatLic] = 1;
                                PlayerInfo[playerid][pFishLic] = 1;
                                PlayerInfo[playerid][pCarLic] = 1;
                                  PlayerInfo[playerid][pMatsLic] = 1;
                                GivePlayerCash(playerid, -135000);
                           }
                        }
        }

        /*if(dialogid == 10569)
        {
            if(response)
            {
               if(listitem == 0)
                  {
                       SendClientMessage(playerid, COLOR_GOLD,"{0080FF}» {FFFFFF}Ti-ai ales jobul: DRUGS DEALER !");
                     PlayerInfo[playerid][pJob] = 4;
                }
                 if(listitem == 1)
                  {
                       SendClientMessage(playerid, COLOR_GOLD,"{0080FF}» {FFFFFF}Ti-ai ales jobul: ARMS DEALER !");
                     PlayerInfo[playerid][pJob] = 9;
                   }
            }
           }*/
        
          if(dialogid == 16175)
        {
            if(response)
            {

                if(listitem == 0)
                {
                    new infoactivitate[2048];
                    strcat(infoactivitate, "Acest event consta in cautarea unui sac cu bani.\n", 2048);
                    strcat(infoactivitate, "Acesta este situat intr-o zona aleasa de server.\n", 2048);
                    strcat(infoactivitate, "Poti vedea aceasta zona folosind comanda /moneybag.\n", 2048);
                    ShowPlayerDialog(playerid, 4501, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Money Bag", infoactivitate, "Ok", "Inapoi");
                }

                else if(listitem == 1)
                {
                        new infoactivitate[2048];
                    strcat(infoactivitate, "In acest event trebuie sa gasesti sacul cu bani si sa-l duci la destinatie.\n", 2048);
                    strcat(infoactivitate, "Poti afla locatia sacului cu ajutorul comenzii /sacul.\n", 2048);
                    strcat(infoactivitate, "Daca cineva ia sacul, poti sa-l omori si sa il iei.\n", 2048);
                    strcat(infoactivitate, "Poti afla pozitia posesorului cu ajutorul comenzii /locate.\n", 2048);
                    ShowPlayerDialog(playerid, 4501, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Sacul cu Bani", infoactivitate, "Ok", "Inapoi");
                }

                else if(listitem == 2)
                {
                    new infoactivitate[2048];
                    strcat(infoactivitate, "In acest event trebuie sa faci un stunt cu NRG-500.\n", 2048);
                    strcat(infoactivitate, "Pentru a intra in Stunt Event scrie /stuntevent.\n", 2048);
                    strcat(infoactivitate, "Daca vrei sa iesi din Stunt Event scrie /leavestuntevent.\n", 2048);
                    ShowPlayerDialog(playerid, 4501, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Stunt Event", infoactivitate, "Ok", "Inapoi");
                }

                else if(listitem == 3)
                {
                    new infoactivitate[2048];
                    strcat(infoactivitate, "Intr-o misiune trebuie sa mergi la toate CP-urile indicate.\n", 2048);
                    strcat(infoactivitate, "Daca ai atins toate CP-urile primesti o suma de bani.\n", 2048);
                    strcat(infoactivitate, "Pentru a incepe o misiune mergi la discheta [/gps --> Los Santos --> Misiuni].\n", 2048);
                    strcat(infoactivitate, "Pentru a vedea informatii despre misiune scrie /misinfo.\n", 2048);
                    strcat(infoactivitate, "Daca mori pierzi misiunea. Pentru a anula misiunea scrie /cancelmis.\n", 2048);
                    ShowPlayerDialog(playerid, 4501, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Misiuni", infoactivitate, "Ok", "Inapoi");
                }

                else if(listitem == 4)
                {
                    new infoactivitate[2048];
                    strcat(infoactivitate, "Rob Bank reprezinta jefuirea bancii.\n", 2048);
                    strcat(infoactivitate, "Pentru a jefui banca trebuie sa mergi in banca si sa scrii /rob.\n", 2048);
                    strcat(infoactivitate, "Apoi vei primi un sac cu bani pe care va trebui sa-l duci intr-o locatie.\n", 2048);
                    strcat(infoactivitate, "Daca mori pierzi sacul cu bani. Daca il duci cu succes la destinatie primesti o suma de bani.\n", 2048);
                    ShowPlayerDialog(playerid, 4501, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Rob Bank", infoactivitate, "Ok", "Inapoi");
                }

                else if(listitem == 5)
                {
                    new infoactivitate[2048];
                    strcat(infoactivitate, "In Hunted Event trebuie sa vanezi un jucator ales de server.\n", 2048);
                    strcat(infoactivitate, "Pentru a te inscrie in lista jucatorilor vanati, scrie /enterhunt.\n", 2048);
                    strcat(infoactivitate, "Daca esti ales ca tinta vei primi arme si armura.\n", 2048);
                    strcat(infoactivitate, "Daca reusesti sa rezisti 15 minute fara sa fi omorat vei primi o suma de bani.\n", 2048);
                    ShowPlayerDialog(playerid, 4501, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Hunted Event", infoactivitate, "Ok", "Inapoi");
                }
            }
        }

        if(dialogid == 4501)
        {
            if(response) { }

            else
            {
                new activitati[1024];
                format(activitati, sizeof(activitati), "{FFEA00}Sacul cu Bani \n{FFEA00}Servieta \n{FFEA00}Stunt Event \n{FFEA00}Misiuni \n{FFEA00}Rob Bank\n{FFEA00}Hunted Event");
                 ShowPlayerDialog(playerid, 16175, DIALOG_STYLE_LIST, "{FFFFFF}Activitatile de pe Server", activitati, "Detalii", "Anuleaza");
            }
        }

    if(dialogid == 999)
    {
        if(response)
        {
            if(listitem == 0)
            {
                   ShowPlayerDialog(playerid,1001,DIALOG_STYLE_LIST,"Los Santos","1. Banca LS \n2. Primarie \n3. Burgershot LS \n4. GunShop LS \n5. Dealership LS \n6. Hangar LS \n7. Plaja LS \n8. Aeroport LS \n9. Bar LS\n10. 24/7 LS \n11. Materials Get \n12. Misiuni \n13. Drugs Shop \n14. HQ Civili \n15. Cracker House \n16. CNN Studio", "Select","");
             }
             else if(listitem == 1)
             {
                 ShowPlayerDialog(playerid,1002,DIALOG_STYLE_LIST,"San Fierro","1. Aeroport SF \n2. GunShop SF \n3. Gara SF \n4. Jizzy Club \n5. Tunning SF" ,"Select","");
             }
             else if(listitem == 2)
             {
                 ShowPlayerDialog(playerid,1003,DIALOG_STYLE_LIST,"Las Venturas","1. Aeroport LV \n2. Materials Deliver \n3. Aeroportul Parasit \n4. Casino LV" ,"Select","");
             }
             else if(listitem == 3)
             {
                 ShowPlayerDialog(playerid,1004,DIALOG_STYLE_LIST,"Spawn-uri Factiuni","1.Spawn VLA \n2.Spawn Grove \n3.Spawn Ballas \n4.Spawn The Triads \n5.Spawn The Mafia \n6.Spawn LSV \n7. Spawn PD \n8. Spawn FBI \n9. Spawn Hitman \n10. Spawn School Instructors" ,"Select","");
             }
             else if(listitem == 4)
             {
                 ShowPlayerDialog(playerid,1005,DIALOG_STYLE_LIST,"Joburi","1. Trucker \n2. Fisher \n3. Drugs Dealer \n4. Avocat \n5. Fermier \n6. Pompier \n" ,"Select","");
             }
             else if(listitem == 5)
             {
                 ShowPlayerDialog(playerid,1006,DIALOG_STYLE_LIST,"Alte Locatii","1. Mats Shop \n2. Muntele Chilliad \n3. BlueBerry" ,"Select","");
             }
        }
    }

    if(dialogid == 1001)
    {
        if(response)
        {
             if(listitem == 0)
            {
                SetPlayerCheckpointEx(playerid, 1458.2751,-1024.6398,23.8281,6.2809);
                SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff ");
             }

               else if(listitem == 1)
             {
                 SetPlayerCheckpointEx(playerid, 1482.9727,-1744.0187,13.5469,6.2809);
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff ");
             }

            else if(listitem == 2)
             {
                 SetPlayerCheckpointEx(playerid, 1197.4430,-922.0580,43.0469,6.2809);
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff ");
             }

            else if(listitem == 3)
             {
                 SetPlayerCheckpointEx(playerid, 1791.2705,-1164.7068,23.8281,6.2809);
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff ");
             }

             else if(listitem == 4)
             {
                 SetPlayerCheckpointEx(playerid, 330.1613,-1510.0021,36.0391,6.2809);
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff ");
             }

             else if(listitem == 5)
             {
                 SetPlayerCheckpointEx(playerid, 1998.0190,-2382.7771,13.7236,6.2809);
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff ");
             }

             else if(listitem == 6)
             {
                 SetPlayerCheckpointEx(playerid, 388.8265,-1968.1357,-0.3774,6.2809);
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff ");
             }

            else if(listitem == 7)
             {
                 SetPlayerCheckpointEx(playerid, 1619.3306,-2327.3682,13.5469,6.2809);
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff ");
             }

            else if(listitem == 8)
             {
                 SetPlayerCheckpointEx(playerid, 1473.2261,-1360.1639,11.8828,6.2809);
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff ");
             }

            else if(listitem == 9)
             {
                 SetPlayerCheckpointEx(playerid, 1315.3807,-900.4277,39.5781,6.2809);
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff ");
             }

            else if(listitem == 10)
             {
                 SetPlayerCheckpointEx(playerid, 596.8635,-1248.7706,18.2704,6.2809);
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff ");
             }

             else if(listitem == 11)
             {
                 SetPlayerCheckpointEx(playerid, 1381.0054,-1088.8882,27.3906,6.2809);
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff ");
             }

             /*else if(listitem == 12)
             {
                 SetPlayerCheckpointEx(playerid, 1139.5819,-1761.4650,13.5951,6.2809);
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff ");
             }*/

             else if(listitem == 12)
             {
                 SetPlayerCheckpointEx(playerid, 2385.7554,-1546.9940,24.0000,6.2809);
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff ");
             }

             else if(listitem == 13)
             {
                 SetPlayerCheckpointEx(playerid, 1685.3474,-1343.2811,17.4340,6.2809);
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff ");
             }

             else if(listitem == 14)
             {
                SetPlayerCheckpointEx(playerid, 2166.7280,-1671.9537,15.0747,6.2809);
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff ");
            }

            else if(listitem == 14)
             {
                SetPlayerCheckpointEx(playerid, 844.656005,-1045.555664,25.430099,6.2809);
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff ");
            }

             //PlayerInfo[playerid][pOnCheckPoint] = 1;
        }
    }

    if(dialogid == 1002)
    {
        if(response)
        {
             if(listitem == 0)
            {
                SetPlayerCheckpointEx(playerid, -1418.4424,-297.5529,14.1484,6.2809);
                SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff ");
             }

               else if(listitem == 1)
             {
                 SetPlayerCheckpointEx(playerid, -2288.1653,-79.3018,35.3203,6.2809);
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff ");
             }

            else if(listitem == 2)
             {
                 SetPlayerCheckpointEx(playerid, -1984.8932,137.9115,27.6875,6.2809);
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff ");
             }

            else if(listitem == 3)
             {
                 SetPlayerCheckpointEx(playerid, -2624.3611,1406.6560,7.1016,6.2809);
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff ");
             }

            else if(listitem == 4)
            {
                SetPlayerCheckpointEx(playerid, -2707.3616,212.6669,3.8872,6.2809);
                SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff ");
            }

            //PlayerInfo[playerid][pOnCheckPoint] = 1;
        }
    }

    if(dialogid == 1003)
    {
        if(response)
        {
             if(listitem == 0)
            {
                SetPlayerCheckpointEx(playerid, 1692.5204,1448.6826,10.7648,6.2809);
                SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff ");
             }

               else if(listitem == 1)
             {
                 SetPlayerCheckpointEx(playerid, 2403.8455,2759.3574,10.8203,6.2809);
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff ");
             }

            else if(listitem == 2)
             {
                 SetPlayerCheckpointEx(playerid, 397.9752,2514.4028,16.4844,6.2809);
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff ");
             }

            else if(listitem == 3)
             {
                 SetPlayerCheckpointEx(playerid, 2027.4702,1008.0807,10.8203,6.2809);
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff ");
             }

             //PlayerInfo[playerid][pOnCheckPoint] = 1;
        }
    }

    if(dialogid == 1004)
    {
        if(response)
        {
               if(listitem == 0)
             {
                 SetPlayerCheckpointEx(playerid, 671.6635,-1291.2274,13.6328,6.2809);
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff ");
             }
             else if(listitem == 1)
             {
                 SetPlayerCheckpointEx(playerid, 2502.0664,-1682.2091,13.4209,6.2809);
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff");
             }
             else if(listitem == 2)
             {
                 SetPlayerCheckpointEx(playerid, 2125.5361,-1452.7953,23.9912,6.2809);
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff");
             }
             else if(listitem == 3)
             {
                 SetPlayerCheckpointEx(playerid, 2620.0042,1824.2418,10.8203,6.2809);
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff");
             }
             else if(listitem == 4)
             {
                 SetPlayerCheckpointEx(playerid, 2031.5718,1005.0121,10.8203,6.2809);
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff");
             }
             else if(listitem == 5)
             {
                 SetPlayerCheckpointEx(playerid, 2769.3523,-1943.1471,12.9360,6.2809);
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff");
             }

            else if(listitem == 6)
             {
                 SetPlayerCheckpointEx(playerid, 1542.0133,-1675.3093,13.5537,6.2809);
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff ");
             }

            else if(listitem == 7)
             {
                 SetPlayerCheckpointEx(playerid, 1916.9424,702.1956,11.1328,6.2809);
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff ");
             }

            else if(listitem == 8)
             {
                 SetPlayerCheckpointEx(playerid, 1066.9597,-331.9528,73.7193,6.2809);
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff ");
             }

            else if(listitem == 9)
             {
                 SetPlayerCheckpointEx(playerid, 2361.7046,2398.0605,10.8203,6.2809);
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff ");
             }

             //PlayerInfo[playerid][pOnCheckPoint] = 1;
        }
    }

    if(dialogid == 1005)
    {
        if(response)
        {
               if(listitem == 0)
             {
                 SetPlayerCheckpointEx(playerid, -74.4673,-1128.6219,1.0781,6.2809);
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff ");
             }
             else if(listitem == 1)
             {
                 SetPlayerCheckpointEx(playerid, 373.9053,-2082.8577,7.8359,6.2809);
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff");
             }
             else if(listitem == 2)
             {
                 SetPlayerCheckpointEx(playerid, 2169.2307,-1674.5099,15.0859,6.2809);
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff");
             }
             else if(listitem == 3)
             {
                 SetPlayerCheckpointEx(playerid, 1553.7704,-1675.3458,16.1953,6.2809);
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff");
             }
             else if(listitem == 4)
             {
                 SetPlayerCheckpointEx(playerid, -359.7709,-1469.7084,25.7266,6.2809);
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff");
             }
             else if(listitem == 5)
             {
                 SetPlayerCheckpointEx(playerid, 1095.5144,-1235.9043,15.8203,6.2809);
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff");
             }
             /*else if(listitem == 5)
             {
                 SetPlayerCheckpointEx(playerid, 1637.2131,-1901.8993,13.5519,6.2809);
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff");
             }

            else if(listitem == 6)
             {
                 SetPlayerCheckpointEx(playerid, -864.1111,-196.5862,66.1500,6.2809);
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff ");
             }*/

             //PlayerInfo[playerid][pOnCheckPoint] = 1;
        }
    }

    if(dialogid == 1006)
    {
        if(response)
        {
             if(listitem == 0)
            {
                SetPlayerCheckpointEx(playerid, 694.7684,-455.9489,16.3359,6.2809);
                SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff ");
             }

               else if(listitem == 1)
             {
                 SetPlayerCheckpointEx(playerid, -2311.9988,-1632.8148,483.7031,6.2809);
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff ");
             }

             else if(listitem == 2)
             {
                 SetPlayerCheckpointEx(playerid, 234.8927,-147.7166,1.1568,6.2809);
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Ti-a fost setat un checkpoint pe Mini-Map !");
                   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW2,"Pentru a opri GPS scrie /gpsoff ");
             }

             //PlayerInfo[playerid][pOnCheckPoint] = 1;
        }
    }

    if(dialogid == 35689)
    {
        if(response) { }
    }

    if(dialogid == 3333)
    {
        if(response)
        {
            new Data[256], string2[128], leadername[MAX_PLAYER_NAME];

            for(new i = 0; i < MAX_PLAYERS; i++)
            {
                if(PlayerInfo[pMember] == PlayerInfo[playerid][pLeader])
                {
                    if(playerid != i)
                    {
                        gTeam = 3;
                        PlayerInfo[pTeam] = 3;
                        PlayerInfo[pMember] = 0;
                        PlayerInfo[pRank] = 0;
                        PlayerInfo[pFACWarns] = 0;
                        PlayerInfo[pChar] = 0;
                        PlayerInfo[pPunish] = 0;
                        new rand = random(sizeof(CIV));
                        SetSpawnInfo(i, gTeam, CIV[rand],0.0,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0);
                        PlayerInfo[pModel] = CIV[rand];
                        MedicBill = 0;
                        SpawnPlayer(i);
                    }
                }
            }

            GetPlayerName(playerid, leadername, sizeof(leadername));

            if(PlayerInfo[playerid][pLeader] == 1)
            {
                 format(string2, sizeof(string2), "Factions/PDMembers/membernames.txt");

                SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTRED, "Ai dat wipe factiunii tale.");

                format(string, sizeof(string), "Liderul %s a dat wipe factiunii Police Departament.", leadername);
                SendClientMessageToAll(COLOR_LIGHTRED, string);
            }

            if(PlayerInfo[playerid][pLeader] == 2)
            {

                 format(string2, sizeof(string2), "Factions/FBIMembers/membernames.txt");

                SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTRED, "Ai dat wipe factiunii tale.");

                format(string, sizeof(string), "Liderul %s a dat wipe factiunii FBI.", leadername);
                SendClientMessageToAll(COLOR_LIGHTRED, string);
            }

            if(PlayerInfo[playerid][pLeader] == 3)
            {

                 format(string2, sizeof(string2), "Factions/NGMembers/membernames.txt");

                SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTRED, "Ai dat wipe factiunii tale.");

                format(string, sizeof(string), "Liderul %s a dat wipe factiunii National Guard.", leadername);
                SendClientMessageToAll(COLOR_LIGHTRED, string);
            }

            if(PlayerInfo[playerid][pLeader] == 4)
            {

                 format(string2, sizeof(string2), "Factions/MedicsMembers/membernames.txt");

                SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTRED, "Ai dat wipe factiunii tale.");

                format(string, sizeof(string), "Liderul %s a dat wipe factiunii Medics.", leadername);
                SendClientMessageToAll(COLOR_LIGHTRED, string);
            }

            if(PlayerInfo[playerid][pLeader] == 5)
            {

                 format(string2, sizeof(string2), "Factions/MafiaMembers/membernames.txt");

                SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTRED, "Ai dat wipe factiunii tale.");

                format(string, sizeof(string), "Liderul %s a dat wipe factiunii The Mafia.", leadername);
                SendClientMessageToAll(COLOR_LIGHTRED, string);
            }

               if(PlayerInfo[playerid][pLeader] == 6)
            {

                 format(string2, sizeof(string2), "Factions/TriadsMembers/membernames.txt");

                SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTRED, "Ai dat wipe factiunii tale.");

                format(string, sizeof(string), "Liderul %s a dat wipe factiunii The Triads.", leadername);
                SendClientMessageToAll(COLOR_LIGHTRED, string);
            }

               if(PlayerInfo[playerid][pLeader] == 8)
            {

                 format(string2, sizeof(string2), "Factions/HitmanMembers/membernames.txt");

                SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTRED, "Ai dat wipe factiunii tale.");

                format(string, sizeof(string), "Liderul %s a dat wipe factiunii Hitman Agency.", leadername);
                SendClientMessageToAll(COLOR_LIGHTRED, string);
            }

               if(PlayerInfo[playerid][pLeader] == 9)
            {

                 format(string2, sizeof(string2), "Factions/NRMembers/membernames.txt");

                SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTRED, "Ai dat wipe factiunii tale.");

                format(string, sizeof(string), "Liderul %s a dat wipe factiunii News Reporters.", leadername);
                SendClientMessageToAll(COLOR_LIGHTRED, string);
            }

               if(PlayerInfo[playerid][pLeader] == 10)
            {

                 format(string2, sizeof(string2), "Factions/TaxiMembers/membernames.txt");

                SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTRED, "Ai dat wipe factiunii tale.");

                format(string, sizeof(string), "Liderul %s a dat wipe factiunii Taxi Company.", leadername);
                SendClientMessageToAll(COLOR_LIGHTRED, string);
            }

               if(PlayerInfo[playerid][pLeader] == 15)
            {

                 format(string2, sizeof(string2), "Factions/LSVMembers/membernames.txt");

                SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTRED, "Ai dat wipe factiunii tale.");

                format(string, sizeof(string), "Liderul %s a dat wipe factiunii Los Santos Vagos.", leadername);
                SendClientMessageToAll(COLOR_LIGHTRED, string);
            }

               if(PlayerInfo[playerid][pLeader] == 16)
            {

                 format(string2, sizeof(string2), "Factions/VLAMembers/membernames.txt");

                SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTRED, "Ai dat wipe factiunii tale.");

                format(string, sizeof(string), "Liderul %s a dat wipe factiunii Varrios Los Aztecas.", leadername);
                SendClientMessageToAll(COLOR_LIGHTRED, string);
            }

               if(PlayerInfo[playerid][pLeader] == 17)
            {

                 format(string2, sizeof(string2), "Factions/BallasMembers/membernames.txt");

                SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTRED, "Ai dat wipe factiunii tale.");

                format(string, sizeof(string), "Liderul %s a dat wipe factiunii Ballas.", leadername);
                SendClientMessageToAll(COLOR_LIGHTRED, string);
            }

               if(PlayerInfo[playerid][pLeader] == 18)
            {

                 format(string2, sizeof(string2), "Factions/GroveMembers/membernames.txt");

                SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTRED, "Ai dat wipe factiunii tale.");

                format(string, sizeof(string), "Liderul %s a dat wipe factiunii Grove Street.", leadername);
                SendClientMessageToAll(COLOR_LIGHTRED, string);
            }

            new File:hFile = fopen(string2, io_read);
            if(hFile)
            {
                    static len;
                    while((len = fread(hFile, Data, sizeof(Data))))
                    {
                        if(strcmp(Data, PlayerName(playerid), true))
                        {
                            if(Data[ len - 1 ] == '\n')
                                    Data[ len - 1] = EOS;

                            new var[64];
                            format(string, strlen(Data) - 1, "users/%s.ini", Data);
                            SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, string);
                               new File:file = fopen(string, io_append);
                               if(file)
                               {
                                format(var, sizeof(var), "Member=0\n"); fwrite(file, var);
                                format(var, sizeof(var), "Team=3\n"); fwrite(file, var);
                                format(var, sizeof(var), "Rank=0\n"); fwrite(file, var);
                                 format(var, sizeof(var), "FacWarns=0\n"); fwrite(file, var);
                                format(var, sizeof(var), "Char=0\n"); fwrite(file, var);
                            }

                            fclose(file);
                        }
                    }
            }

            fclose(hFile);
            fremove(string2);
            fcreate(string2);
        }
    }

        if(dialogid == 15775)
        {
            if(response)
            {
                new string2[2048], playaname[MAX_PLAYER_NAME];
                GetPlayerName(playerid, sendername, sizeof(sendername));
                format(string2, sizeof(string2), "%s vrea sa-ti vanda casa lui pentru %d$. Accepti ?", sendername, sellhouseprice[playerid]);
                ShowPlayerDialog(sellhouseid[playerid], 15776, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Confirma Actiunea", string2, "Da", "Nu");
                GetPlayerName(sellhouseid[playerid], playaname, sizeof(playaname));
                format(string2, sizeof(string2), "Oferta ta a fost trimisa la %s.", playaname);
                SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, string2);
                confirmsellid[sellhouseid[playerid]] = playerid;
            }
        }

        if(dialogid == 15776)
        {
            if(response)
            {
                for(new h = 0; h < sizeof(HouseInfo); h++)
                {
                      new house = PlayerInfo[confirmsellid[playerid]][pPhousekey];
                    new playaname[MAX_PLAYER_NAME], string2[256];

                    GetPlayerName(confirmsellid[playerid], sendername, sizeof(sendername));
                    GetPlayerName(playerid, playaname, sizeof(playaname));

                    format(string2, sizeof(string2), "%s", playaname);
                    strmid(HouseInfo[house][hOwner], string2, 0, strlen(string2), 255);

                    // ConsumingMoney[confirmsellid[playerid]] = 1;
                    GivePlayerCash(confirmsellid[playerid],sellhouseprice[confirmsellid[playerid]]);
                    GivePlayerCash(playerid,-sellhouseprice[confirmsellid[playerid]]);

                    format(string, sizeof(string), "%s ti-a acceptat oferta. Aceasta casa este a lui acum.", playaname);
                    SendClientMessage(confirmsellid[playerid], COLOR_WHITE, string);
                    format(string, sizeof(string), "I-ai acceptat oferta lui %s. Aceasta casa este a ta acum.", sendername);
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, string);

                    PlayerPlaySound(confirmsellid[playerid], 1052, 0.0, 0.0, 0.0);

                    PlayerInfo[playerid][pPhousekey] = PlayerInfo[confirmsellid[playerid]][pPhousekey];
                    PlayerInfo[confirmsellid[playerid]][pPhousekey] = 255;

                    HouseInfo[PlayerInfo[confirmsellid[playerid]][pPhousekey]][hValue] = sellhouseprice[confirmsellid[playerid]];

                    if(PlayerInfo[confirmsellid[playerid]][pLocal] == house)
                    {
                        SetPlayerInterior(confirmsellid[playerid],0);
                        SetPlayerVirtualWorld(confirmsellid[playerid],0);
                        SetPlayerPos(confirmsellid[playerid],HouseInfo[house][hEntrancex],HouseInfo[house][hEntrancey],HouseInfo[house][hEntrancez]);
                        PlayerInfo[confirmsellid[playerid]][pInt] = 0;
                        PlayerInfo[confirmsellid[playerid]][pVirWorld] = 0;
                    }
                    if(PlayerInfo[playerid][pLocal] == house)
                    {
                        SetPlayerInterior(playerid,0);
                        SetPlayerVirtualWorld(playerid,0);
                        SetPlayerPos(playerid,HouseInfo[house][hEntrancex],HouseInfo[house][hEntrancey],HouseInfo[house][hEntrancez]);
                        PlayerInfo[playerid][pInt] = 0;
                        PlayerInfo[playerid][pVirWorld] = 0;
                    }

                    new File:logg=fopen("logs/sellhouse.log",io_append);
                     new logmsg[256];
                    format(logmsg,sizeof(logmsg),"%s i-a vandut casa cu ID %d lui %s pentru %d.",sendername,PlayerInfo[playerid][pPhousekey], playaname, sellhouseprice[confirmsellid[playerid]]);
                      fwrite(logg, logmsg);
                      fwrite(logg,"\n");
                      fclose(logg);

                      sellhouseprice[confirmsellid[playerid]] = 0;

                    OnPropUpdate();
                    OnPlayerUpdateEx(confirmsellid[playerid]);
                    OnPlayerUpdateEx(playerid);
                }
            }
        }

        if(dialogid == 16775)
        {
            if(response)
            {
                new string2[2048], playaname[MAX_PLAYER_NAME];
                GetPlayerName(playerid, sendername, sizeof(sendername));
                format(string2, sizeof(string2), "%s vrea sa-ti vanda business-ul lui pentru %d$. Accepti ?", sendername, sellbizprice[playerid]);
                ShowPlayerDialog(sellbizid[playerid], 15776, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Confirma Actiunea", string2, "Da", "Nu");
                GetPlayerName(sellbizid[playerid], playaname, sizeof(playaname));
                format(string2, sizeof(string2), "Oferta ta a fost trimisa la %s.", playaname);
                SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, string2);
                confirmsellid[sellbizid[playerid]] = playerid;
            }
        }

        if(dialogid == 16776)
        {
            if(response)
            {
                for(new h = 0; h < sizeof(BizzInfo); h++)
                {
                      new bizz = PlayerInfo[confirmsellid[playerid]][pPbiskey];
                    new playaname[MAX_PLAYER_NAME], string2[256];

                    GetPlayerName(confirmsellid[playerid], sendername, sizeof(sendername));
                    GetPlayerName(playerid, playaname, sizeof(playaname));

                    format(string2, sizeof(string2), "%s", playaname);
                    strmid(BizzInfo[bizz][bOwner], string2, 0, strlen(string2), 255);

                    // ConsumingMoney[confirmsellid[playerid]] = 1;
                    GivePlayerCash(confirmsellid[playerid],sellbizprice[confirmsellid[playerid]]);
                    GivePlayerCash(playerid,-sellbizprice[confirmsellid[playerid]]);

                    format(string, sizeof(string), "%s ti-a acceptat oferta. Acest business este a lui acum.", playaname);
                    SendClientMessage(confirmsellid[playerid], COLOR_WHITE, string);
                    format(string, sizeof(string), "I-ai acceptat oferta lui %s. Acest business este a ta acum.", sendername);
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, string);

                    PlayerPlaySound(confirmsellid[playerid], 1052, 0.0, 0.0, 0.0);

                    PlayerInfo[playerid][pPbiskey] = PlayerInfo[confirmsellid[playerid]][pPbiskey];
                    PlayerInfo[confirmsellid[playerid]][pPbiskey] = 255;

                    BizzInfo[PlayerInfo[confirmsellid[playerid]][pPbiskey]][bBuyPrice] = sellbizprice[confirmsellid[playerid]];

                    if(PlayerInfo[confirmsellid[playerid]][pLocal] == bizz)
                    {
                        SetPlayerInterior(confirmsellid[playerid],0);
                        SetPlayerVirtualWorld(confirmsellid[playerid],0);
                        SetPlayerPos(confirmsellid[playerid],BizzInfo[bizz][bEntranceX],BizzInfo[bizz][bEntranceY],BizzInfo[bizz][bEntranceZ]);
                        PlayerInfo[confirmsellid[playerid]][pInt] = 0;
                        PlayerInfo[confirmsellid[playerid]][pVirWorld] = 0;
                    }
                    if(PlayerInfo[playerid][pLocal] == bizz)
                    {
                        SetPlayerInterior(playerid,0);
                        SetPlayerVirtualWorld(playerid,0);
                        SetPlayerPos(playerid,BizzInfo[bizz][bEntranceX],BizzInfo[bizz][bEntranceY],BizzInfo[bizz][bEntranceX]);
                        PlayerInfo[playerid][pInt] = 0;
                        PlayerInfo[playerid][pVirWorld] = 0;
                    }

                    new File:logg=fopen("logs/sellbiz.log",io_append);
                     new logmsg[256];
                    format(logmsg,sizeof(logmsg),"%s i-a vandut business-ul cu ID %d lui %s pentru %d.",sendername,PlayerInfo[playerid][pPbiskey], playaname, sellbizprice[confirmsellid[playerid]]);
                      fwrite(logg, logmsg);
                      fwrite(logg,"\n");
                      fclose(logg);

                      sellbizprice[confirmsellid[playerid]] = 0;

                    OnPropUpdate();
                    OnPlayerUpdateEx(confirmsellid[playerid]);
                    OnPlayerUpdateEx(playerid);
                }
            }
        }

        if(dialogid == 69*2)
        {
            if( !response ) return SendClientMessage( playerid, -1, ">> Deci nu iei niciun job." );//try this.
            if(listitem == 0)
            {
                if(PlayerInfo[playerid][pJob2] == 1)
                {
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY,"Nu poti avea 2 job-uri lafel !");
                    return 1;
                }
                PlayerInfo[playerid][pJob] = 1;
                SendClientMessage(playerid, COLOR_GOLD,"{0080FF}» {FFFFFF}Ti-ai ales jobul: DETECTIV !");
            }
            else if(listitem == 1)
            {
                if(PlayerInfo[playerid][pJob2] == 2)
                {
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY,"Nu poti avea 2 job-uri lafel !");
                    return 1;
                }
                PlayerInfo[playerid][pJob] = 2;
                SendClientMessage(playerid, COLOR_GOLD,"{0080FF}» {FFFFFF}Ti-ai ales jobul: LAWYER !");
            }
            /*else if(listitem == 2)
            {
                if(PlayerInfo[playerid][pJob2] == 3)
                {
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY,"Nu poti avea 2 job-uri lafel !");
                    return 1;
                }
                PlayerInfo[playerid][pJob] = 3;
                SendClientMessage(playerid, COLOR_GOLD,"{0080FF}» {FFFFFF}Ti-ai ales jobul: WHORE !");
            }*/
            else if(listitem == 2)
            {
                if(PlayerInfo[playerid][pJob2] == 4)
                {
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY,"Nu poti avea 2 job-uri lafel !");
                    return 1;
                }
                PlayerInfo[playerid][pJob] = 4;
                SendClientMessage(playerid, COLOR_GOLD,"{0080FF}» {FFFFFF}Ti-ai ales jobul: DRUGS DEALER !");
            }
            else if(listitem == 3)
            {
                if(PlayerInfo[playerid][pJob2] == 7)
                {
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY,"Nu poti avea 2 job-uri lafel !");
                    return 1;
                }
                PlayerInfo[playerid][pJob] = 7;
                SendClientMessage(playerid, COLOR_GOLD,"{0080FF}» {FFFFFF}Ti-ai ales jobul: CAR MECHANIC !");
            }
            else if(listitem == 4)
            {
                if(PlayerInfo[playerid][pJob2] == 9)
                {
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY,"Nu poti avea 2 job-uri lafel !");
                    return 1;
                }
                PlayerInfo[playerid][pJob] = 9;
                SendClientMessage(playerid, COLOR_GOLD,"{0080FF}» {FFFFFF}Ti-ai ales jobul: ARMS DEALER !");
            }
              else if(listitem == 5)
            {
                if(PlayerInfo[playerid][pJob2] == 23)
                {
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY,"Nu poti avea 2 job-uri lafel !");
                    return 1;
                }
                PlayerInfo[playerid][pJob] = 23;
                SendClientMessage(playerid, COLOR_GOLD,"{0080FF}» {FFFFFF}Ti-ai ales jobul: TAIETOR DE IARBA !");
            }
            else if(listitem == 6)
            {
                   if(PlayerInfo[playerid][pJob2] == 15)
                {
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY,"Nu poti avea 2 job-uri lafel !");
                    return 1;
                }
                PlayerInfo[playerid][pJob] = 15;
                SendClientMessage(playerid, COLOR_GOLD,"{0080FF}» {FFFFFF}Ti-ai ales jobul: PAPER BOY !");
            }
            else if(listitem == 7)
            {
                if(PlayerInfo[playerid][pJob2] == 16)
                {
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY,"Nu poti avea 2 job-uri lafel !");
                    return 1;
                }
                PlayerInfo[playerid][pJob] = 16;
                SendClientMessage(playerid, COLOR_GOLD,"{0080FF}» {FFFFFF}Ti-ai ales jobul: TRUCKER !");
            }
            else if(listitem == 8)
            {
                if(PlayerInfo[playerid][pJob2] == 18)
                {
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY,"Nu poti avea 2 job-uri lafel !");
                    return 1;
                }
                PlayerInfo[playerid][pJob] = 18;
                SendClientMessage(playerid, COLOR_GOLD,"{0080FF}» {FFFFFF}Ti-ai ales jobul: GARBAGE COLLECTOR !");
            }
            else if(listitem == 9)
            {
                if(PlayerInfo[playerid][pJob2] == 19)
                {
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY,"Nu poti avea 2 job-uri lafel !");
                    return 1;
                }
                PlayerInfo[playerid][pJob] = 19;
                SendClientMessage(playerid, COLOR_GOLD,"{0080FF}» {FFFFFF}Ti-ai ales jobul: FERMIER !");
            }
            else if(listitem == 10)
            {
                if(PlayerInfo[playerid][pJob2] == 20)
                {
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY,"Nu poti avea 2 job-uri lafel !");
                    return 1;
                }
                PlayerInfo[playerid][pJob] = 20;
                SendClientMessage(playerid, COLOR_GOLD,"{0080FF}» {FFFFFF}Ti-ai ales jobul: POMPIER !");
            }
             else if(listitem == 11)
            {
                if(PlayerInfo[playerid][pJob] == 21)
                {
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY,"Nu poti avea 2 job-uri lafel !");
                    return 1;
                }
                PlayerInfo[playerid][pJob] = 21;
                SendClientMessage(playerid, COLOR_GOLD,"{0080FF}» {FFFFFF}Ti-ai ales jobul: FISHER !");
            }
            else if(listitem == 12)
            {
                if(PlayerInfo[playerid][pJob] == 24)
                {
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY,"Nu poti avea 2 job-uri lafel !");
                    return 1;
                }
                PlayerInfo[playerid][pJob] = 24;
                SendClientMessage(playerid, COLOR_GOLD,"{0080FF}» {FFFFFF}Ti-ai ales jobul: MINER !");
            }
             return 1;
        }

          if(dialogid == 139)
        {
            if( !response ) return SendClientMessage( playerid, -1, ">> Deci nu iei niciun job." );//try this.
            if(listitem == 0)
            {
                if(PlayerInfo[playerid][pJob] == 1)
                {
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY,"Nu poti avea 2 job-uri lafel !");
                    return 1;
                }
                PlayerInfo[playerid][pJob2] = 1;
                SendClientMessage(playerid, COLOR_GOLD,"{0080FF}» {FFFFFF}Ti-ai ales jobul: DETECTIV !");
            }
            else if(listitem == 1)
            {
                if(PlayerInfo[playerid][pJob] == 2)
                {
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY,"Nu poti avea 2 job-uri lafel !");
                    return 1;
                }
                PlayerInfo[playerid][pJob2] = 2;
                SendClientMessage(playerid, COLOR_GOLD,"{0080FF}» {FFFFFF}Ti-ai ales jobul: LAWYER !");
            }
            /*else if(listitem == 2)
            {
                if(PlayerInfo[playerid][pJob] == 3)
                {
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY,"Nu poti avea 2 job-uri lafel !");
                    return 1;
                }
                PlayerInfo[playerid][pJob2] = 3;
                SendClientMessage(playerid, COLOR_GOLD,"{0080FF}» {FFFFFF}Ti-ai ales jobul: WHORE !");
            }*/
            else if(listitem == 2)
            {
                if(PlayerInfo[playerid][pJob] == 4)
                {
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY,"Nu poti avea 2 job-uri lafel !");
                    return 1;
                }
                PlayerInfo[playerid][pJob2] = 4;
                SendClientMessage(playerid, COLOR_GOLD,"{0080FF}» {FFFFFF}Ti-ai ales jobul: DRUGS DEALER !");
            }
            else if(listitem == 3)
            {
                if(PlayerInfo[playerid][pJob] == 7)
                {
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY,"Nu poti avea 2 job-uri lafel !");
                    return 1;
                }
                PlayerInfo[playerid][pJob2] = 7;
                SendClientMessage(playerid, COLOR_GOLD,"{0080FF}» {FFFFFF}Ti-ai ales jobul: CAR MECHANIC !");
            }
            else if(listitem == 4)
            {
                if(PlayerInfo[playerid][pJob] == 9)
                {
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY,"Nu poti avea 2 job-uri lafel !");
                    return 1;
                }
                PlayerInfo[playerid][pJob2] = 9;
                SendClientMessage(playerid, COLOR_GOLD,"{0080FF}» {FFFFFF}Ti-ai ales jobul: ARMS DEALER !");
            }
              else if(listitem == 5)
            {
                if(PlayerInfo[playerid][pJob] == 23)
                {
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY,"Nu poti avea 2 job-uri lafel !");
                    return 1;
                }
                PlayerInfo[playerid][pJob2] = 23;
                SendClientMessage(playerid, COLOR_GOLD,"{0080FF}» {FFFFFF}Ti-ai ales jobul: TAIETOR DE IARBA !");
            }
            else if(listitem == 6)
            {
                if(PlayerInfo[playerid][pJob] == 15)
                {
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY,"Nu poti avea 2 job-uri lafel !");
                    return 1;
                }
                PlayerInfo[playerid][pJob2] = 15;
                SendClientMessage(playerid, COLOR_GOLD,"{0080FF}» {FFFFFF}Ti-ai ales jobul: PAPER BOY !");
            }
            else if(listitem == 7)
            {
                if(PlayerInfo[playerid][pJob] == 16)
                {
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY,"Nu poti avea 2 job-uri lafel !");
                    return 1;
                }
                PlayerInfo[playerid][pJob2] = 16;
                SendClientMessage(playerid, COLOR_GOLD,"{0080FF}» {FFFFFF}Ti-ai ales jobul: TRUCKER !");
            }
            else if(listitem == 8)
            {
                if(PlayerInfo[playerid][pJob] == 18)
                {
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY,"Nu poti avea 2 job-uri lafel !");
                    return 1;
                }
                PlayerInfo[playerid][pJob2] = 18;
                SendClientMessage(playerid, COLOR_GOLD,"{0080FF}» {FFFFFF}Ti-ai ales jobul: GARBAGE COLLECTOR !");
            }
            else if(listitem == 9)
            {
                if(PlayerInfo[playerid][pJob] == 19)
                {
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY,"Nu poti avea 2 job-uri lafel !");
                    return 1;
                }
                PlayerInfo[playerid][pJob2] = 19;
                SendClientMessage(playerid, COLOR_GOLD,"{0080FF}» {FFFFFF}Ti-ai ales jobul: FERMIER !");
            }
            else if(listitem == 10)
            {
                if(PlayerInfo[playerid][pJob] == 20)
                {
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY,"Nu poti avea 2 job-uri lafel !");
                    return 1;
                }
                PlayerInfo[playerid][pJob2] = 20;
                SendClientMessage(playerid, COLOR_GOLD,"{0080FF}» {FFFFFF}Ti-ai ales jobul: POMPIER !");
            }
            else if(listitem == 11)
            {
                if(PlayerInfo[playerid][pJob] == 21)
                {
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY,"Nu poti avea 2 job-uri lafel !");
                    return 1;
                }
                PlayerInfo[playerid][pJob2] = 21;
                SendClientMessage(playerid, COLOR_GOLD,"{0080FF}» {FFFFFF}Ti-ai ales jobul: FISHER !");
            }
            else if(listitem == 12)
            {
                if(PlayerInfo[playerid][pJob] == 24)
                {
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY,"Nu poti avea 2 job-uri lafel !");
                    return 1;
                }
                PlayerInfo[playerid][pJob] = 24;
                SendClientMessage(playerid, COLOR_GOLD,"{0080FF}» {FFFFFF}Ti-ai ales jobul: MINER !");
            }
             return 1;
        }
    if(response)
    {
        if(dialogid == 12346 || dialogid == 12347)
        {
            if(strlen(inputtext))
            {
                new tmppass[64];
                strmid(tmppass, inputtext, 0, strlen(inputtext), 255);
                Encrypt(tmppass);
                OnPlayerLogin(playerid,tmppass);
            }
            else
            {
                new loginstring[128];
                new loginname[64];
                GetPlayerName(playerid,loginname,sizeof(loginname));
                format(loginstring,sizeof(loginstring),"WRONG PASSWORD \n \nPlease enter the correct password:",loginname);
                ShowPlayerDialog(playerid,12347,DIALOG_STYLE_PASSWORD,"Login",loginstring,"Login","Exit");
                gPlayerLogTries[playerid] += 1;
                   format(string, sizeof(string), "{FFFFFF}[{DD0000}%d{FFFFFF}/{009DFF}4{FFFFFF}] Incercari de login. La 4 incercari iei ban", gPlayerLogTries[playerid]);
                SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, string);
                if(gPlayerLogTries[playerid] == 4) { Ban(playerid); }
            }
        }
        if(dialogid == 12345)
        {
            if(strlen(inputtext))
            {
                GetPlayerName(playerid, sendername, sizeof(sendername));
                format(string, sizeof(string), "users/%s.ini", sendername);
                new File: hFile = fopen(string, io_read);
                if (hFile)
                {
                    SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW, "That Username is already taken, please choose a different one.");
                    fclose(hFile);
                    return 1;
                }
                new tmppass[64];
                strmid(tmppass, inputtext, 0, strlen(inputtext), 255);
                Encrypt(tmppass);
                OnPlayerRegister(playerid,tmppass);
            }
            else
            {
                 new regstring[128];
                new regname[64];
                GetPlayerName(playerid,regname,sizeof(regname));
                format(regstring,sizeof(regstring),"{FFFFFF}Welcome, {F81414}%s \n \n{FFFFFF}You dont have an account.\n \nPlease register your account by typing the password below:",regname);
                ShowPlayerDialog(playerid,12345,DIALOG_STYLE_INPUT,"Register",regstring,"Register","Exit");
            }
        }
        if(dialogid == 334)
        {
            if(response)
            {
                if(strval(inputtext) || strlen(inputtext))
                  {
                      new adminsecurity = strval(inputtext);
                     if(PlayerInfo[playerid][pSec] == adminsecurity)
                    {
                        SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFAA, " Acum poti folosi toate comenzile, ai grija sa nu abuzezi");
                        AdminSecurity[playerid] = 1;
                    }
                    else
                    {
                        GetPlayerName(playerid, sendername, sizeof(sendername));
                        gPlayerLogTries[playerid] += 1;
                        if(gPlayerLogTries[playerid] == 4) { PlayerInfo[playerid][pLocked] = 1; }
                        format(string, sizeof(string), "ATENTIE: %s a gresit parola", sendername);
                        ABroadCast(COLOR_YELLOW,string,1);
                        SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY,"* Wrong Password!");
                    }
                }
            }
        }
        if(dialogid == 50)
        {
           if(response)
           {
             if(listitem == 0)
             {
                 PlayerInfo[playerid][pSex] = 1;
                 SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE,"Ok, deci esti {1589FF}barbat");
                 ShowPlayerDialog(playerid,51,DIALOG_STYLE_LIST,"Alege unde vrei sa fi spawnat","Los Santos \nSan Fierro \nLas Venturas","Select","");
             }
             else if(listitem == 1)
             {
                 PlayerInfo[playerid][pSex] = 2;
                 SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE,"Ok, deci esti {1589FF}femeie");
                 ShowPlayerDialog(playerid,51,DIALOG_STYLE_LIST,"Alege unde vrei sa fi spawnat","Los Santos \nSan Fierro \nLas Venturas","Select","");
             }
           }
        }
        if(dialogid == 51)
        {
           if(response)
           {
              if(listitem == 0)
              {
                  PlayerInfo[playerid][pOrigin] = 2;//LS
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE,"Ok, deci vei fi spawnat in {1589FF}Los Santos");
                  ShowPlayerDialog(playerid,53,DIALOG_STYLE_INPUT,"Varsta","Scrie ce varsta ai!","OK","");
                  //ShowPlayerDialog(playerid,52,DIALOG_STYLE_INPUT,"E-mail","Scrie e-mail tau!","OK","");
                  //SpawnPlayer(playerid);
              }
              else if(listitem == 1)
              {
                  PlayerInfo[playerid][pOrigin] = 1;//LV
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE,"Ok, deci vei fi spawnat in {1589FF}San Fierro");
                  ShowPlayerDialog(playerid,53,DIALOG_STYLE_INPUT,"Varsta","Scrie ce varsta ai!","OK","");
                  //ShowPlayerDialog(playerid,52,DIALOG_STYLE_INPUT,"E-mail","Scrie e-mail tau!","OK","");
                  //SpawnPlayer(playerid);
              }
              else if(listitem == 2)
              {
                  PlayerInfo[playerid][pOrigin] = 3;//LV
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE,"Ok, deci vei fi spawnat in {1589FF}Las Venturas");
                  ShowPlayerDialog(playerid,53,DIALOG_STYLE_INPUT,"Varsta","Scrie ce varsta ai!","OK","");
                  //ShowPlayerDialog(playerid,52,DIALOG_STYLE_INPUT,"E-mail","Scrie e-mail tau!","OK","");
                  //SpawnPlayer(playerid);
              }
           }
        }
        /*if(dialogid == 52)
        {
           if(response)
           {
                  OnPlayerUpdateEx(playerid);
                  SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW,"OK,multumim pentru confirmarea e-mail dvs.");
                  //SpawnPlayer(playerid);
                  ShowPlayerDialog(playerid,53,DIALOG_STYLE_INPUT,"Varsta","Scrie ce varsta ai!","OK","");
           }
        }*/
        if(dialogid == 53)
        {
           if(response)
           {
              new varsta = strval(inputtext);
              if(varsta >5 && varsta<90)
              {
                 format(string,256,"Deci ai {1589FF}%d{FFFFFF} ani",varsta);
                 SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE,string);
                 PlayerInfo[playerid]


= varsta;


                 RegistrationStep[playerid] = 0;
                 TutTime[playerid] = 1;
                 OnPlayerUpdateEx(playerid);
              }
              else return ShowPlayerDialog(playerid,52,DIALOG_STYLE_INPUT,"Varsta","Scrie ce varsta ai!","OK","");
           }
        }
    }
    
    if(!response)
    {
        SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE,"Ai anulat comanda !");
        return 1;
    }
    
    return 1;
}

[/pawn]

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Scoate de la sfarsit:

if(!response)
  {
    SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE,"Ai anulat comanda !");
    return 1;
  }

si cauta la OnDialogResponse dialogul specific (in cazul nostru dialogul de autentificare) si pune la sfarsit la inceput, cum ti-am mai spus:

if(!response) return Kick(playerid);

Adica, va arata cam asa:

if(dialogid == "Numar dialog autentificare")
{
  if(!response) return Kick(playerid);
  // Restul dialogului
  return 1;
}

Daca nu gasesti, cauta-l, trebuie sa fie...tu stii cel mai bine ce ai in gamemode.

Link to comment
Share on other sites