Jump to content
  • 0

Problema DS


Jimmi

Question

Problema intalnita (descriere):Am facut un ds dar cand dau pe masini imi zice ca masina aia nu e in stoc desi am adaugat masinile in baza de date....
Ero(area / rile) / warning-(ul / urile):-
Liniile de cod / sursa / script-ul(obligatoriu):

    if(dialogid == 179)// DealerShip
        {
            if(!response)
            {
                SendClientMessage(playerid, -1, "Ai inchis meniul cu optiuni!");
                return 1; // We processed it
            }
            switch(listitem)
            {
                case 0:
                {
                   new string2[2056];
                    new coordsstring[2056];
                    format(string2, sizeof(string2), "1. Regina: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n",vehPrice[479],vehSlots[479]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    format(coordsstring, sizeof(coordsstring), "2. Perenniel: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n", vehPrice[404],vehSlots[404]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    format(coordsstring, sizeof(coordsstring), "3. Bravura: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n", vehPrice[401],vehSlots[401]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    format(coordsstring, sizeof(coordsstring), "4. Sentinel: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n", vehPrice[405],vehSlots[405]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    format(coordsstring, sizeof(coordsstring), "5. Manana: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n", vehPrice[410],vehSlots[410]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    format(coordsstring, sizeof(coordsstring), "6.Willard : [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n", vehPrice[529],vehSlots[529]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    format(coordsstring, sizeof(coordsstring), "7.Premier: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n", vehPrice[426],vehSlots[426]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    format(coordsstring, sizeof(coordsstring), "8.Previon: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n", vehPrice[436],vehSlots[436]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    format(coordsstring, sizeof(coordsstring), "9.Admiral: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n", vehPrice[445],vehSlots[445]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    format(coordsstring, sizeof(coordsstring), "10.Solair: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n", vehPrice[458],vehSlots[458]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    format(coordsstring, sizeof(coordsstring), "11.Mese: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n", vehPrice[500],vehSlots[500]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    format(coordsstring, sizeof(coordsstring), "12.Sandking: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n", vehPrice[495],vehSlots[495]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    format(coordsstring, sizeof(coordsstring), "13.Blista-Compact: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n", vehPrice[496],vehSlots[496]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    format(coordsstring, sizeof(coordsstring), "14.Slamvan: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n", vehPrice[535],vehSlots[535]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    format(coordsstring, sizeof(coordsstring), "15.Flash: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n", vehPrice[565],vehSlots[565]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    format(coordsstring, sizeof(coordsstring), "16.Savanna: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n", vehPrice[567],vehSlots[567]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    format(coordsstring, sizeof(coordsstring), "17.Tornado: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n", vehPrice[576],vehSlots[576]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    format(coordsstring, sizeof(coordsstring), "18.Sultan: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n", vehPrice[560],vehSlots[560]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    format(coordsstring, sizeof(coordsstring), "19.Elegy: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n", vehPrice[562],vehSlots[562]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    format(coordsstring, sizeof(coordsstring), "20.Buffalo: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n", vehPrice[402],vehSlots[402]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    format(coordsstring, sizeof(coordsstring), "21.Alpha: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n", vehPrice[602],vehSlots[602]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    format(coordsstring, sizeof(coordsstring), "22.Banshee: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n", vehPrice[429],vehSlots[429]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    format(coordsstring, sizeof(coordsstring), "23.Bullet: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n", vehPrice[541],vehSlots[541]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    format(coordsstring, sizeof(coordsstring), "24.Cheetah: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n", vehPrice[415],vehSlots[415]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    format(coordsstring, sizeof(coordsstring), "25.Hotring Racer: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n", vehPrice[494],vehSlots[494]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    format(coordsstring, sizeof(coordsstring), "26.Infernus: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n", vehPrice[411],vehSlots[411]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    format(coordsstring, sizeof(coordsstring), "27.Jester: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n", vehPrice[559],vehSlots[559]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    format(coordsstring, sizeof(coordsstring), "28.Phoenix: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n", vehPrice[603],vehSlots[603]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    format(coordsstring, sizeof(coordsstring), "29.Super-GT: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n", vehPrice[506],vehSlots[506]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    format(coordsstring, sizeof(coordsstring), "30.Turimso: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n", vehPrice[451],vehSlots[451]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    format(coordsstring, sizeof(coordsstring), "31.ZR-350: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n", vehPrice[477],vehSlots[477]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    format(coordsstring, sizeof(coordsstring), "32.Uranus: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n", vehPrice[558],vehSlots[558]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    ShowPlayerDialog (playerid, 180 ,DIALOG_STYLE_LIST, "{C00000}D{FFFFFF}ealership - Automobile" , string2, "Ok" , "Cancel" );
                }
                case 1:
                {
                    new string2[512];
                    new coordsstring[2056];
                    format(string2, sizeof(string2), "1. Wayfarer: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n", vehPrice[586],vehSlots[586]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    format(coordsstring, sizeof(coordsstring), "2. FCR-900: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n", vehPrice[521],vehSlots[521]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    format(coordsstring, sizeof(coordsstring), "3. Freeway: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n", vehPrice[463],vehSlots[463]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    format(coordsstring, sizeof(coordsstring), "4. NRG-500: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n", vehPrice[522],vehSlots[522]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    format(coordsstring, sizeof(coordsstring), "5. Faggio: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n", vehPrice[562],vehSlots[562]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    format(coordsstring, sizeof(coordsstring), "6. PCJ-600: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n", vehPrice[461],vehSlots[461]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    ShowPlayerDialog (playerid, 181 ,DIALOG_STYLE_LIST, "{C00000}D{FFFFFF}ealership - Mototciclete" , string2, "Ok" , "Cancel" );
                }
                case 2:
                {
                    new string2[512];
                    new coordsstring[2056];
                    format(string2, sizeof(string2), "1. Squallo: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n",vehPrice[446],vehSlots[446]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    format(coordsstring, sizeof(coordsstring), "2. Speeder: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n",vehPrice[452],vehSlots[452]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    format(coordsstring, sizeof(coordsstring), "3. Reefer: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n",vehPrice[453],vehSlots[453]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    format(coordsstring, sizeof(coordsstring), "4. Dinghy: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n",vehPrice[473],vehSlots[473]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    ShowPlayerDialog (playerid, 182 ,DIALOG_STYLE_LIST, "{C00000}D{FFFFFF}ealership - Barci" , string2, "Ok" , "Cancel" );
                }
                case 3:
                {
                    new string2[512];
                    new coordsstring[2056];
                    format(string2, sizeof(string2), "1.Maverick: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n",vehPrice[487],vehSlots[487]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    format(coordsstring, sizeof(coordsstring), "2. Sparrow: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n",vehPrice[447],vehSlots[447]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    format(coordsstring, sizeof(coordsstring), "3. Cropduster: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n",vehPrice[593],vehSlots[593]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    format(coordsstring, sizeof(coordsstring), "4. Dodo: [Pret: {FF0000}%d${FFFFFF}] [Stock: {FF0000}%d{FFFFFF}]\n",vehPrice[434],vehSlots[434]);
                    strcat(string2,coordsstring);
                    ShowPlayerDialog (playerid, 183 ,DIALOG_STYLE_LIST, "{C00000}D{FFFFFF}ealership - Aeronave" , string2, "Ok" , "Cancel" );
                }
            }
        }
        if((dialogid == 180) || (dialogid == 181) || (dialogid == 182) || (dialogid == 183))
        {
            if(!response)
            {
                SendClientMessage(playerid, -1, "Ai inchis meniul cu optiuni!");
                return 1; // We processed it
            }
            if(dialogid == 180)
            {
                if(PlayerInfo[playerid][pLevel] < 3)
                {
                    SendClientMessage(playerid, -1, "Iti trebuie level 3 pentru a utiliza aceasta comanda (/dealership)!");
                    return 1;
                }
                if(PlayerInfo[playerid][pCar1] != 0 && PlayerInfo[playerid][pDonateRank] == 0)
                {
                    SendClientMessage(playerid, -1, "Detii deja un vehicul personal!");
                    return 1;
                }
                switch(listitem)
                {
                case 0:
                {
                   SetVehicleModel(479, vehPrice[479]);
                }
                case 1:
                {
                    SetVehicleModel(404, vehPrice[404]);
                }
                case 2:
                {
                    SetVehicleModel(401, vehPrice[401]);
                }
                case 3:
                {
                    SetVehicleModel(405, vehPrice[405]);
                }
                case 4:
                {
                    SetVehicleModel(410, vehPrice[410]);
                }
                case 5:
                {
                    SetVehicleModel(529, vehPrice[529]);
                }
                case 6:
                {
                    SetVehicleModel(426, vehPrice[426]);
                }
                case 7:
                {
                    SetVehicleModel(436, vehPrice[436]);
                }
                case 8:
                {
                    SetVehicleModel(445, vehPrice[445]);
                }
                case 9:
                {
                    SetVehicleModel(458, vehPrice[458]);
                }
                case 10:
                {
                    SetVehicleModel(500, vehPrice[500]);
                }
                case 11:
                {
                    SetVehicleModel(495, vehPrice[495]);
                }
                case 12:
                {
                    SetVehicleModel(496, vehPrice[496]);
                }
                case 13:
                {
                    SetVehicleModel(535, vehPrice[535]);
                }
                case 14:
                {
                    SetVehicleModel(565, vehPrice[565]);
                }
                case 15:
                {
                    SetVehicleModel(567, vehPrice[567]);
                }
                case 16:
                {
                    SetVehicleModel(576, vehPrice[576]);
                }
                case 17:
                {
                    SetVehicleModel(560, vehPrice[560]);
                }
                case 18:
                {
                    SetVehicleModel(562, vehPrice[562]);
                }
                case 19:
                {
                    SetVehicleModel(402, vehPrice[402]);
                }
                case 20:
                {
                    SetVehicleModel(602, vehPrice[602]);
                }
                case 21:
                {
                    SetVehicleModel(429, vehPrice[429]);
                }
                case 22:
                {
                    SetVehicleModel(541, vehPrice[541]);
                }
                case 23:
                {
                    SetVehicleModel(415, vehPrice[415]);
                }
                case 24:
                {
                    SetVehicleModel(494, vehPrice[494]);
                }
                case 25:
                {
                    SetVehicleModel(411, vehPrice[411]);
                }
                case 26:
                {
                    SetVehicleModel(559, vehPrice[559]);
                }
                case 27:
                {
                    SetVehicleModel(603, vehPrice[603]);
                }
                case 28:
                {
                    SetVehicleModel(506, vehPrice[506]);
                }
                case 29:
                {
                    SetVehicleModel(451, vehPrice[451]);
                }
                case 30:
                {
                    SetVehicleModel(477, vehPrice[477]);
                }
                case 31:
                {
                    SetVehicleModel(558, vehPrice[558]);
                }
            }
        }
        else if(dialogid == 181)
        {
            if(PlayerInfo[playerid][pLevel] < 3)
                {
                    SendClientMessage(playerid, -1, "Iti trebuie level 3 pentru a utiliza aceasta comanda (/dealership)!");
                    return 1;
                }
            if(PlayerInfo[playerid][pCar2] != 0)
            {
                SendClientMessage(playerid, -1, "Detii deja o motocicleta personala!");
                return 1;
            }
            switch(listitem)
            {
                case 0:
                {
                     SetVehicleModel(586, vehPrice[586]);
                }
                case 1:
                {
                    SetVehicleModel(521, vehPrice[521]);
                }
                case 2:
                {
                    SetVehicleModel(463, vehPrice[463]);
                }
                case 3:
                {
                    SetVehicleModel(522, vehPrice[522]);
                }
                case 4:
                {
                    SetVehicleModel(462, vehPrice[462]);
                }
                case 5:
                {
                    SetVehicleModel(461, vehPrice[461]);
                }
            }
        }
        else if(dialogid == 182)
        {
            if(PlayerInfo[playerid][pLevel] < 3)
                {
                    SendClientMessage(playerid, -1, "Iti trebuie level 3 pentru a utiliza aceasta comanda (/dealership)!");
                    return 1;
                }
            if(PlayerInfo[playerid][pCar3] != 0)
            {
                SendClientMessage(playerid, -1, "Detii deja o barca personala!");
                return 1;
            }
            switch(listitem)
            {
                case 0:
                {
                    SetVehicleModel(446, vehPrice[446]);
                }
                case 1:
                {
                    SetVehicleModel(452, vehPrice[452]);
                }
                case 2:
                {
                    SetVehicleModel(453, vehPrice[453]);
                }
                case 3:
                {
                    SetVehicleModel(473, vehPrice[473]);
                }
            }
        }
        else if(dialogid == 183)
        {
            if(PlayerInfo[playerid][pLevel] < 3)
                {
                    SendClientMessage(playerid, -1, "Iti trebuie level 3 pentru a utiliza aceasta comanda (/dealership)!");
                    return 1;
                }
                if(PlayerInfo[playerid][pCar3] != 999)
            {
                SendClientMessage(playerid, -1, "Detii deja un avion personal!");
                return 1;
            }
            switch(listitem)
            {
                case 0:
                {
                    SetVehicleModel(446, vehPrice[446]);
                }
                case 1:
                {
                    SetVehicleModel(452, vehPrice[452]);
                }
                case 2:
                {
                    SetVehicleModel(453, vehPrice[453]);
                }
                case 3:
                {
                    SetVehicleModel(473, vehPrice[473]);
                }
            }
          }
            if(GetPlayerCash(playerid) > VehDSpret[playerid])
            {
                new CheckStock[128];
                new result;
                new numarStoc;
                format(CheckStock,sizeof(CheckStock),"SELECT stoc FROM stocds WHERE modelid='%i'", VehDSmod[playerid]);
                result = mysql_query(CheckStock);
                mysql_store_result();
                numarStoc = mysql_fetch_int(result);
                mysql_free_result();
                printf("%i", numarStoc);
                if(numarStoc >= 1)
                {
                        numarStoc--;
                        format(CheckStock,sizeof(CheckStock),"UPDATE stocds SET stoc='%i' WHERE modelid='%i'", numarStoc, VehDSmod[playerid]);
                        mysql_query(CheckStock);
                        numarStoc = 0;
                        new idd;
                        mysql_query("SELECT * FROM `cars`");
                        mysql_store_result();
                        idd = mysql_num_rows()+1;
                        mysql_free_result();
                            format(string, sizeof(string), "%s",ArIsim[VehDSmod[playerid]-400]);
                        strmid(vInfo[idd][vOwner], sendername, 0, strlen(sendername), 999);
                        new rand;
                        rand = random(sizeof(VehicleSpawns));
                        new rand1;
                        new rand2;
                        rand1 = random(sizeof(FlySpawns));
                        rand2 = random(sizeof(BoatSpawns));
                          if(dialogid == 180)
                        {
                              vInfo[idd][vCariD] = VehDSmod[playerid];
                            vInfo[idd][vPrice] = VehDSpret[playerid];
                            vInfo[idd][vPosX] = VehicleSpawns[rand][0];
                            vInfo[idd][vPosY] = VehicleSpawns[rand][1];
                            vInfo[idd][vPosZ] = VehicleSpawns[rand][2];
                        }
                          if(dialogid == 181)
                        {
                              vInfo[idd][vCariD] = VehDSmod[playerid];
                            vInfo[idd][vPrice] = VehDSpret[playerid];
                            vInfo[idd][vPosX] = VehicleSpawns[rand][0];
                            vInfo[idd][vPosY] = VehicleSpawns[rand][1];
                            vInfo[idd][vPosZ] = VehicleSpawns[rand][2];
                        }
                          if(dialogid == 182)
                        {
                             vInfo[idd][vCariD] = VehDSmod[playerid];
                            vInfo[idd][vPrice] = VehDSpret[playerid];
                            vInfo[idd][vPosX] = BoatSpawns[rand2][0];
                            vInfo[idd][vPosY] = BoatSpawns[rand2][1];
                            vInfo[idd][vPosZ] = BoatSpawns[rand2][2];
                        }
                         if(dialogid == 183)
                           {
                             vInfo[idd][vCariD] = VehDSmod[playerid];
                            vInfo[idd][vPrice] = VehDSpret[playerid];
                            vInfo[idd][vPosX] = FlySpawns[rand1][0];
                            vInfo[idd][vPosY] = FlySpawns[rand1][1];
                            vInfo[idd][vPosZ] = FlySpawns[rand1][2];
                        }
                        vInfo[idd][vOwner] = 1;
                        vInfo[idd][vVechime] = 0;
                        AddStaticVehicle(vInfo[idd][vCariD],vInfo[idd][vPosX],vInfo[idd][vPosY],vInfo[idd][vPosZ],0,0,0);
                        format(string, sizeof(string),"INSERT INTO cars (id, Model) VALUES (%d, %d)",  idd, vInfo[idd][vCariD]);
                        mysql_query(string);
                        format(string, sizeof(string), "UPDATE cars SET Locationx='%f' WHERE id=%d", vInfo[idd][vPosX], idd);
                        mysql_query(string);
                        format(string, sizeof(string), "UPDATE cars SET Locationy='%f' WHERE id=%d", vInfo[idd][vPosY], idd);
                        mysql_query(string);
                        format(string, sizeof(string), "UPDATE cars SET Locationz='%f' WHERE id=%d", vInfo[idd][vPosZ], idd);
                        mysql_query(string);
                        format(string, sizeof(string), "UPDATE cars SET Angle='0' WHERE id=%d", idd);
                        mysql_query(string);
                        format(string, sizeof(string), "UPDATE cars SET SaLocationx='%f' WHERE id=%d", vInfo[idd][vPosX], idd);
                        mysql_query(string);
                        format(string, sizeof(string), "UPDATE cars SET SaLocationy='%f' WHERE id=%d", vInfo[idd][vPosY], idd);
                        mysql_query(string);
                        format(string, sizeof(string), "UPDATE cars SET SaLocationz='%f' WHERE id=%d", vInfo[idd][vPosZ], idd);
                        mysql_query(string);
                        format(string, sizeof(string), "UPDATE cars SET SaAngle='0' WHERE id=%d", idd);
                        mysql_query(string);
                        format(string, sizeof(string), "UPDATE cars SET ColorOne='0' WHERE id=%d", idd);
                        mysql_query(string);
                        format(string, sizeof(string), "UPDATE cars SET ColorTwo='0' WHERE id=%d", idd);
                        mysql_query(string);
                        format(string, sizeof(string), "UPDATE cars SET Value='%d' WHERE id=%d", vInfo[idd][vPrice], idd);
                        mysql_query(string);
                        format(string, sizeof(string), "UPDATE cars SET License='0' WHERE id=%d", idd);
                        mysql_query(string);
                        format(string, sizeof(string), "UPDATE cars SET Owned='1' WHERE id=%d", idd);
                        mysql_query(string);
                        format(string, sizeof(string), "UPDATE cars SET Owner='%s' WHERE id=%d", vInfo[idd][vOwner], idd);
                        mysql_query(string);
                        format(string, sizeof(string), "UPDATE cars SET Lockk='0' WHERE id=%d", idd);
                        mysql_query(string);
                        format(string, sizeof(string), "UPDATE cars SET Exploded='0' WHERE id=%d", idd);
                        mysql_query(string);
                        format(string, sizeof(string), "UPDATE cars SET Num='BLAZZED' WHERE id=%d", idd);
                        mysql_query(string);
                        format(string, sizeof(string), "UPDATE cars SET Component00='0' WHERE id=%d", idd);
                        mysql_query(string);
                        format(string, sizeof(string), "UPDATE cars SET Component01='0' WHERE id=%d", idd);
                          mysql_query(string);
                        format(string, sizeof(string), "UPDATE cars SET Component02='0' WHERE id=%d", idd);
                          mysql_query(string);
                        format(string, sizeof(string), "UPDATE cars SET Component03='0' WHERE id=%d", idd);
                          mysql_query(string);
                        format(string, sizeof(string), "UPDATE cars SET Component04='0' WHERE id=%d", idd);
                          mysql_query(string);
                        format(string, sizeof(string), "UPDATE cars SET Component05='0' WHERE id=%d", idd);
                          mysql_query(string);
                        format(string, sizeof(string), "UPDATE cars SET Component06='0' WHERE id=%d", idd);
                         mysql_query(string);
                        format(string, sizeof(string), "UPDATE cars SET Component07='0' WHERE id=%d", idd);
                        mysql_query(string);
                        format(string, sizeof(string), "UPDATE cars SET Component08='0' WHERE id=%d", idd);
                          mysql_query(string);
                        format(string, sizeof(string), "UPDATE cars SET Component09='0' WHERE id=%d", idd);
                        mysql_query(string);
                        format(string, sizeof(string), "UPDATE cars SET Component10='0' WHERE id=%d", idd);
                        mysql_query(string);
                        format(string, sizeof(string), "UPDATE cars SET Component11='0' WHERE id=%d", idd);
                        mysql_query(string);
                        format(string, sizeof(string), "UPDATE cars SET Component12='0' WHERE id=%d", idd);
                        mysql_query(string);
                        format(string, sizeof(string), "UPDATE cars SET Component13='0' WHERE id=%d", idd);
                        mysql_query(string);
                        format(string, sizeof(string), "UPDATE cars SET KM='0' WHERE id=%d", idd);
                        mysql_query(string);
                          if(dialogid == 180 && PlayerInfo[playerid][pCar1] == 999)
                        {
                            PlayerInfo[playerid][pCar1] = idd;
                            format(string, sizeof(string), "UPDATE players SET Car='%d' WHERE id=%d", PlayerInfo[playerid][pCar1], PlayerInfo[playerid][pSQLID]);
                            mysql_query(string);
                            GivePlayerMoneyEx(playerid, - VehDSpret[playerid]);
                             new string1[128];
                            format(string1, sizeof(string1), "Felicitari! Ai achizitionat un vehicul! Valoare: %d | slot #1]!", vInfo[idd][vPrice]);
                            SendClientMessage(playerid, -1, string1);
                            SendClientMessage(playerid, -1, "Tasteaza /vinfo pentru a afla locatia noului tau vehicul!");
                            return 1;
                        }
                        else if(dialogid == 181)
                        {
                            PlayerInfo[playerid][pCar2] = idd;
                            format(string, sizeof(string), "UPDATE players SET Car2='%d' WHERE id=%d", PlayerInfo[playerid][pCar2], PlayerInfo[playerid][pSQLID]);
                            mysql_query(string);
                            GivePlayerMoneyEx(playerid, - VehDSpret[playerid]);
                             new string1[128];
                            format(string1, sizeof(string1), "Felicitari! Ai achizitionat o motocicleta!  Valoare: %d | slot #2]!", vInfo[idd][vPrice]);
                            SendClientMessage(playerid, -1, string1);
                            SendClientMessage(playerid, -1, "Tasteaza /vinfo pentru a afla locatia noului tau vehicul!");
                            return 1;
                        }
                        else if(dialogid == 182)
                        {
                                PlayerInfo[playerid][pCar3] = idd;
                                format(string, sizeof(string), "UPDATE players SET Car3='%d' WHERE id=%d", PlayerInfo[playerid][pCar3], PlayerInfo[playerid][pSQLID]);
                                mysql_query(string);
                                 GivePlayerMoneyEx(playerid, - VehDSpret[playerid]);
                                new string1[128];
                                format(string1, sizeof(string1), "Felicitari! Ai achizitionat o barca! Valoare: %d | slot #3]!", vInfo[idd][vPrice]);
                                SendClientMessage(playerid, -1, string1);
                                SendClientMessage(playerid, -1, "Tasteaza /vinfo pentru a afla locatia noului tau vehicul!");
                                return 1;
                        }
                        else if(dialogid == 183)
                        {
                                PlayerInfo[playerid][pCar3] = idd;
                                format(string, sizeof(string), "UPDATE players SET Car3='%d' WHERE id=%d", PlayerInfo[playerid][pCar3], PlayerInfo[playerid][pSQLID]);
                                mysql_query(string);
                                 GivePlayerMoneyEx(playerid, - VehDSpret[playerid]);
                                new string1[128];
                                format(string1, sizeof(string1), "Felicitari! Ai achizitionat un avion/elicopter! Valoare: %d | slot #4]!", vInfo[idd][vPrice]);
                                SendClientMessage(playerid, -1, string1);
                                SendClientMessage(playerid, -1, "Tasteaza /vinfo pentru a afla locatia noului tau vehicul!");
                                return 1;
                        }
                }
                else return SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE,"Aceasta masina nu mai este in stoc.");
            }
            else
            {
                SendClientMessage(playerid, -1, "Nu ai suficienti bani.");
                return 1;
            }
        }
        if(dialogid == 324)
    {
        if(response)
        {
            PlayerInfo[playerid][pStyle] = 2;
            ShowStats(playerid, playerid);
            Update(playerid, pStylex);
        }
        else
        {
            PlayerInfo[playerid][pStyle] = 1;
            ShowStats(playerid, playerid);
            Update(playerid, pStylex);
        }
    }
si baza de date:
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.1.14.8
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Host: 93.119.26.250:3306
-- Generation Time: 23 Iul 2015 la 00:47
-- Server version: 5.5.39-36.0-log
-- PHP Version: 5.4.36
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
--
-- Database: `zp_hid6506`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- Structura de tabel pentru tabelul `stocds`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `stocds` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `modelid` varchar(50) CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_bin NOT NULL,
  `stoc` varchar(16) CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_general_ci NOT NULL DEFAULT '0',
  `Vehicul` text NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=44 ;
--
-- Salvarea datelor din tabel `stocds`
--
INSERT INTO `stocds` (`id`, `modelid`, `stoc`, `Vehicul`) VALUES
(1, '453', '10', 'Reefer'),
(2, '522', '9', 'NRG-500'),
(43, '404', '9', 'Perenniel'),
(3, '401', '10', 'Bravura'),
(4, '405', '10', 'Sentinel'),
(5, '410', '10', 'Manana'),
(6, '529', '10', 'Willard'),
(7, '426', '10', 'Premier'),
(8, '436', '10', 'Previon'),
(9, '445', '10', 'Admiral'),
(10, '458', '10', 'Solair'),
(11, '495', '9', 'SandKing'),
(12, '496', '10', 'Blista Compact'),
(13, '535', '10', 'Slamvan'),
(14, '560', '9', 'Sultan'),
(15, '562', '10', 'Elegy'),
(16, '402', '10', 'Buffalo'),
(17, '602', '10', 'Alpha'),
(18, '429', '10', 'Banshee'),
(19, '541', '10', 'Bullet'),
(20, '415', '10', 'Cheetah'),
(21, '494', '10', 'Hotring Racer'),
(22, '411', '10', 'Infernus'),
(23, '559', '10', 'Jester'),
(24, '603', '10', 'Phoenix'),
(25, '506', '8', 'Super-GT'),
(26, '451', '10', 'Turismo'),
(27, '477', '10', 'ZR-350'),
(28, '558', '10', 'Uranus'),
(29, '586', '0', 'Wayfarer'),
(30, '521', '10', 'FCR-900'),
(31, '463', '10', 'Freeway'),
(32, '462', '10', 'Faggio'),
(33, '461', '9', 'PCJ-600'),
(34, '446', '10', 'Squallo'),
(35, '452', '10', 'Speeder'),
(36, '473', '10', 'Dinghy'),
(37, '487', '10', 'Maverick'),
(41, '479', '2', 'Regina'),
(38, '469', '10', 'Sparrow'),
(39, '512', '10', 'Cropduster'),
(40, '593', '10', 'Dodo'),
(42, '500', '9', 'Mesa');
/*!40101 SET [email protected]_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET [email protected]_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET [email protected]_COLLATION_CONNECTION */;
 
[/code]
Imagini / Video (optional):https://www.youtube.com/watch?v=AW__NT7IbL0&feature=youtu.be
Ati incercat sa rezolvati singur?:Da
Link to comment
Share on other sites

3 answers to this question

Recommended Posts

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. For more details you can also review our Terms of Use and Privacy Policy.